Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy  przede wszystkim zdrowia, radości, wzajemnej życzliwości i pozytywnych myśli. Niech czas Wielkiej Nocy pozwoli na refleksję i zadumę nad tym co w życiu najważniejsze i   napełni Państwa serca nadzieją i wiarą w lepszy czas.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
                                                                                    Zespołu Przedszkolno – Szkolnego                                                                                                                  w Nowym Brzesku

 

 


DROGA KRZYŻOWAW Wielkim Poście uczniowie klas 1-4 na lekcjach religii pogłębiali swoją wiedzę religijną i uczestniczyli w Misterium Męki Pańskiej poprzez celebrowanie nabożeństwa drogi krzyżowej.

Wykonali również w formie plastycznej wybrane stacje drogi krzyżowej.

Oto efekty ich pracy.


Szanowni Rodzice,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Warunki zamknięcia przedszkoli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W sposób ustalony przez Wychowawczynię danej grupy Rodzice  będą otrzymywać za pośrednictwem Internetu materiały z propozycjami zajęć edukacyjnych dla swoich dzieci. Praca zdalna będzie prowadzona w dniach od 29 marca do 9 kwietnia 2021 za wyjątkiem dni wiosennej przerwy świątecznej tj. od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Wsparcie w formie zajęć stacjonarnych w przedszkolu na podstawie ww. rozporządzenia mogą uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunek – wniosek rodziców złożony do wicedyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku, można to zrobić za pośrednictwem e-mail na adres wicedyrektora lub przedszkole.nowebrzesko@interia.pl lub listownie za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym podejmie decyzję o przygotowaniu odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

 

Alicja Sendek

Wiceyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

w Nowym Brzesku


WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku informuje, iż do Przedszkola Samorządowego  w Nowym Brzesku w postępowaniu rekrutacyjnym zostały zakwalifikowane pozytywnie wszystkie dzieci spełniające kryterium wieku (tj. dzieci osiągające powyżej 2,5 roku życia we wrześniu 2021 roku), których Rodzice złożyli wniosek o przyjecie do przedszkola.  Wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych pozytywnie prosimy o złożenie stosownego oświadczenia  potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola (wzór do pobrania): oświadczenie woli przedszkole 2021-22
Można przesłać scan lub zdjęcie oświadczenia  mailem na adres przedszkola:
przedszkole.nowebrzesko@interia.pl 
lub przesłać listownie tradycyjną pocztą.

Oświadczenia będzie też można złożyć osobiście na druku dostępnym w Przedszkolu po ponownym otwarciu placówek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

         Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku informuje, iż wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli zgłoszenie lub wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku, zostały w postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowane pozytywnie.  Wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych pozytywnie prosimy o złożenie oświadczenia  potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (wzór do pobrania): oświadczenie woli -kl.1 2021-22.
Można przesłać scan lub zdjęcie oświadczenia  mailem na adres szkoły:
zpsgnowebrzesko@interia.pl lub przesłać listownie pocztą.Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

w Nowym Brzesku