Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności


Konkurs 
„ Świetlik”

 

W dniu 9 września 2020r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ,,ŚWIETLIK", w którym uczestniczyło 97 uczniów z klas od 2 do 8.

Organizatorem jest Akademia Młodych Odkrywców w Krakowie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

W ramach przygotowań uczniowie wykonują w klasie lub w domu doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dla każdej klasy przygotowany jest inny zestaw doświadczeń, który umożliwia uczniom zdobywanie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej w praktyczny sposób.

Końcowym etapem przygotowań jest napisanie testu wiedzy ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia), dostosowane do wieku uczestników.

Konkurs został przeprowadzony w tym roku w szczególnych warunkach na hali sportowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ze względu na panującą epidemię.

Czekamy na wyniki.

 

Organizator konkursu: Maria Bąk


IMG_20200922_122609IMG_20200922_122604IMG_20200922_122609IMG_20200922_122613IMG_20200922_122618IMG_20200922_122621

 


Informacja Dotycząca zmian w kursach autobusu szkolnego


Od poniedziałku 14.09.2020 będzie obowiązywał zmieniony rozkład odjazdów autobusu szkolnego, przywozy pozostają bez zmian.

Kursy
1525  RUDNO JÓZEFÓW, KLUCZÓWKA, SZKOŁA, RUDNO WIEŚ (powrót przez ul. Huberta) w poniedziałki, środy i piątki zostają zniesione, jednocześnie w te dni kursy 
1545     HEBDÓW KLASZTOR, BANAŚ, GRUSZÓW, PŁAWOWICE, MNISZÓW CHEŁMY (przez Gruszów) zostają przeniesione na godzinę 1525 .

Dotychczasowy piątkowy odjazd o godzinie 1240 będzie przebiegał na takiej samej trasie jak w poprzednie dni: 

1240     HEBDÓW KLASZTOR, I PRZYSTANEK, REMIZA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, SZPITARY, MNISZÓW SZKOŁA, MNISZÓW KOLONIA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest do pobrania w linku poniżej oraz w zakładce "DOKUMENTY"

Nowy Rozklad jazdy 2020 2021

Zachęcam do zapoznia się ze zmianami.


                                                                                                                                  Kierownik świetlicy
                                                                                                                                  Przemysław Gołębiowski

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej 

1.      Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie Wniosku o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej, oraz zaświadczeń od pracodawcy.

2.      Do świetlicy szkolnej są przyjmowani uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym ( nie wymagane są Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej, Zaświadczenia od pracodawcy).

3.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie którzy zamieszkują poza Nowym Brzeskiem a ich rodzice zrezygnowali z możliwości dowożenia autobusem szkolnym.

4.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie,  których obydwoje rodzice pracują (nie pozostają na urlopie macierzyńskim i wychowawczym), dzieci wychowywane przez jednego z rodziców oraz dzieci z niepełnosprawnością.

5.      Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z spoza obwodu.

6.      Do świetlicy przyjmowane są dzieci pracowników szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców chęci korzystania ze świetlicy.

7.      Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek wraz  zaświadczeniami od pracodawcy należy złożyć w świetlicy lub sekretariacie szkoły.

8.      Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmują wychowawcy świetlicy.

9.      Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne, mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie, tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.

Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej znajduje śię w linku poniżej. Wniosek należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wychowawcy świetlicy. Wniosek znajduje się również w zakładce  "Dokumenty".

Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej


 
INFORMACJA

Rodzice uczniów którzy będą korzystać ze zorganizowanego dowozu autobusem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021r proszeni są o pobranie z linku poniżej i wypełnieniu oświadczenia o korzystaniu z dowozu autobusem szkolnym. Podpisane i wypełnione oświadczenie należy złożych w sekretariacie szkołu lub u wychowawcy świetlicy.

Oświadczenie o korzystaniu z dowozu autobusem szkolnym