Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Dla uczniów

I Szkolny Konkurs Pięknego Pisania

,, O Literackie Pióro Marii Konopnickiej’’ już za nami !!!


Dnia 29 marca 2019r. w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs Pięknego Pisania ,, O Literackie Pióro Marii Konopnickiej’’.
Celem konkursu było: rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania, rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci, rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.
W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas I-III . Uczestnicy ręcznie piórem przepisywali przygotowany przez organizatora wiersz Juliana Tuwima ,, Okulary’’ oraz tekst ,, Witaj, wiosno’’.
Prace uczniów będzie w najbliższych dniach oceniała komisja, biorąc pod uwagę: staranność i płynność pisma, estetykę, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, czytelność, bezbłędność, proporcjonalność liter, przestrzeganie liniatury, rozmieszczenie tekstu, oryginalność elementów graficznych oraz przepisanie tekstu w całości.
Wyniki konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 4 kwietnia 2019r.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuje za udział w konkursie i do następnego razu.
Organizator konkursu : Magdalena Styczeń

[Tekst: M. Styczeń]

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Dzień Ziemi 2019”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest w związku z obchodzonym w dniu 22.04.2019 r. „Dniem Ziemi”

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku.

§ 2

Cel konkursu

1. Promocja „Dnia Ziemi”.

2. Zwiększenie i pogłębienie wiedzy nt. ekologii.


3. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.

§ 3

Ramy czasowe

Konkurs trwać będzie od 01.04.2019 r. do 12.04.2019 r.

§ 4

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Prace plastyczne mogą być wykonywane z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych, format pracy A4.

2. Do konkursu mogą być przedstawione 2 prace wykonywane wspólnie lub indywidualnie przez osoby 
z jednej klasy.

3. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu informację 
o klasie, która wykonała plakat i autorach pracy.


§ 5

Kryteria oceny

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:


• zastosowanie się do wytycznych regulaminu
• pomysłowość i oryginalność
• czytelność przekazu
• estetyka wykonania


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - więcej informacji na stronie naszej Gminy 


,
,ZNAM, CZYTAM I ROZUMIEM UTWORY TOLKIENA


Zapraszamy Miłośników twórczości Tolkiena-Uczniów kl. IV-VIII SP

i Uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych do udziału

w Szkolnym Konkursie Czytelniczym
!


Tolkien

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie trzeba wykazać się znajomością czytanych fragmentów utworów J. R. R. Tolkiena oraz ważniejszymi informacjami z treści i budowy książek.

 2. Uczniów klas IV-VI obowiązuje znajomość lektury , pt. „ Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

  Uczniowie starsi, kl. VII-VIII i kl. III powinni znać utwór pt. „ Władca Pierścieni”- 3 tomy: „ Drużyna Pierścienia”, „ Dwie wieże” i „ Powrót Króla”.

 1. W szkolnym etapie konkursu jedną klasę mogą reprezentować 3 osoby. Prosimy nauczycieli Polonistów o wytypowanie uczniów.

 2. Konkurs ma formę pisemną i będzie rozstrzygany w II grupach wiekowych.

 3. Uczestnicy otrzymają oceny z j. polskiego odpowiednie do wkładu pracy, pochwały z zachowania i dyplomy oraz laureaci pierwszych miejsc- nagrody książkowe.

Cele i warunki konkursu:

- rozwijanie polonistycznych zainteresowań oraz uzdolnień ucznia;

- doskonalenie techniki cichego czytania ze zrozumieniem;

- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach polonistycznych ;

- poszerzanie wiedzy o twórczości J. R. R. Tolkiena;

- zachęcanie do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Zgłoszenia 3 kandydatów z klas do Organizatorów w terminie do 22 marca 2019 r.

Szkolny etap konkursu odbędzie się 25 marca / poniedziałek / w  „Dniu Czytania Tolkiena” obchodzonym także w Polsce.

Organizatorzy : p. J. Wędel, p. E. Kiszka[Tekst: J. Wędel]
Szkolny  Konkurs Ładnego Pisania dla uczniów klas  1-3

,, O literackie pióro Marii Konopnickiej’’

1paint_1

*Celem konkursu jest:

-rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania

-rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania

-rozwijanie wrażliwości na piękno języka polskiego

-kształtowanie charakteru-wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju

-odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów

Organizacja:

-konkurs odbędzie się dwuetapowo:

1 etap – wykonanie ozdobnych inicjałów własnego projektu w dniach 20- 22 marca

2 etap- przepisanie zaproponowanego tekstu dostosowanego do wieku dziecka

w dniu 29 marca o godz. 11.45-12.30  na małej sali gimnastycznej

*na konkurs należy zgłosić się z własnym piórem do pisania

Kryteria oceny prac:

-ogólne wrażenia estetyczne, czytelność, estetykę, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu

-właściwe łączenie liter, równomierne położenie liter

*obowiązuje zakaz korzystania z korektorów

*rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie mistrza kaligrafii dokona komisja powołana przez organizatora

*rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 1 kwietnia 2019r.

*lista nagrodzonych zostanie umieszczona na szkolnej stronie internetowej www.spnb.pl              
Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie !!!

Organizator: Magdalena Styczeń
[Tekst: M. Styczeń]

Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

dla klas II – III

Pięknie po polsku i angielsku czytamy – nagrody wygrywamy”.

1paint
Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa,

 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,

 • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,

 • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,

 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

 • Rozwijanie umiejętności czytania w języku angielskim

Przebieg konkursu:

 • w konkursie biorą udział uczniowie klas II i III ( uczniowie wytypowani są przez wychowawcę – jest to maksymalnie 5 osób z każdej klasy

 • Uczestników należy zgłaszać do organizatorów do dnia 25 marca 2019r.

 • uczestnicy konkursu przygotowują w domu fragmenty 4-ech tekstów z literatury dla dzieci oraz 5 wierszyków w języku angielskim ( teksty i wiersze przygotowane są przez nauczycieli), a w dniu konkursu uczestnicy czytają wylosowane fragmenty

 • podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

Nagrody:

 • ogłoszenie wyników oraz rozdanie NAGRÓD i DYPLOMÓW odbędzie się w dniu konkursu

 • Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. na małej sali gimnastycznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy: Magdalena Styczeń i Małgorzata Nowak

[Tekst: M. Styczeń]


2019-01-26


Międzynarodowy Konkurs KANGUR Matematyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który jest równocześnie przeprowadzany w wielu krajach na całym świecie, np. w 2017 roku brało udział ponad 6 milionów dzieci i młodzieży z sześciu kontynentów.

Ciekawe zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz nagród rzeczowych.

W konkursach może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Dodatkowy trening przed konkursem – na kółku matematycznym ;)

Oto kategorie wiekowe uczestników:

Żaczek

klasy 2 szkół podstawowych;

Maluch

klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

Beniamin

klasy 5 i 6 szkół podstawowych;

Kadet

klasy 7 i 8 szkół podstawowych;

Junior

klasy III gimnazjów,

 

Przykładowe zadania z poprzednich lat wraz z odpowiedziami znajdziecie pod adresem:

http://kangur-krakow.pl/viewpage.php?page_id=68

Zgłoszenia do środy 30.01.2019 r. 

Należy wypełnić oświadczenie: http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/oswiadczenie_rodzica.pdf

Koszt udziału jednego uczestnika to 9 zł.

Szkolny koordynator:

Alicja Sendek

Ogłoszenia SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rubryka sportowa !  

Zestawienie najlepszych wyników za pierwsze półroczeOto materiał przedstawiony na apelu 11 stycznia 2019 r. przez Zarząd Sekcji Sportowej Samorządu Uczniowskiego czyli Jana Kołodzieja i Patryka Piszczyka.

 Uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach sportowych, które odbyły się w pierwszym półroczu. Prosimy o to by by na apelu wyczytane osoby  wychodziły na środek, gdzie otrzymają gratulacje, dyplomy, medale, statuetki i brawa.

Powiatowe zawody w pływaniu

Opiekunowie: p. Anna Madejska,  p. Patryk Bujakowski


W klasach IV – VI

- 2 miejsce w pływaniu stylem grzbietowym: Miłosz Pawlicki kl 6A

- 3 miejsce w pływaniu stylem grzbietowym: Szymon Pawlicki kl 6A

- 3 miejsce w sztafecie chłopców: Patryk Piszczyk Bartosz Płaszewski, Miłosz i Szymon Pawliccy kl 6A

W klasach I – III

- 1 miejsce: Julia Wójcik IIb

- 2 miejsce: Mateusz Kalika IIb

- 3 miejsce: Kuba Madejski IIb

W klasach VII – III gim.

- 3 miejsce: Natali Gołąb VIIIb

- 3 miejsce: Bartosz Trzepałka VIIIb

Powiatowe zawody mikołajkowe w siatkówce

Opiekunowie: p. Piotr Płatek, p. Gizela Poszwa

- 1 miejsce dwójkami chłopców kl IV:  Daniel Jeziorski, Adam Adamczyk, Bartek Mietła.

- 1 miejsce dwójkami dziewcząt kl IV : Maja Nowak, Daria Wielbłąd.

- 2 miejsce dwójkami dziewcząt kl IV:: Sandra Charnicka, Julia Płatek.

- 2 miejsce trójkami dziewcząt kl V:: Wiktoria Fularska, Julka Micuda, Gabrysia Kubik.

- 3 miejsce trójkami chłopców kl V:: Mikołaj Sendek, Oskar Wielbłąd, Bartosz Gaweł, Jakub Janczur.


- 1 miejsce czwórkami dziewcząt  kl VI:: Casandra Okeke, Wiktoria Poszwa, Dominika Klasińska,  Milena Wawrzaszek

- 2 miejsce czwórkami chłopców  kl VI: Patryk Piszczyk, Bartek Płaszewski, Kacper Mietła, Jacek Jakubowski, Mikołaj Pokorniak

 

Szkolne zawody w tenisa stołowego

Opiekun i organizator p. Piotr Płatek

Mistrz Szkoły Podstawowej w klasach IV- VI

- 1 miejsce: Filip Borycki IVb

- 2 miejsce: Bartosz Płaszewski VIa

- 3 miejsce: Patryk Piszczyk VIa

Mistrz  Szkoły Podstawowej starszych klas VII, VIII, Gim

- 1 miejsce:  Wcisło Łukasz VIIIa

- 2 miejsce:  Glanas Adrian IIIb

- 3 miejsce: Wojciech Borycki IIIa

 

Powiatowe i wojewódzkie zawody w piłce nożnej

Opiekun p. Anna Madejska

Drużyna w składzie: Jan Kołodziej, Mikołaj Sygut, Filip Czaja, Mateusz Waryłkiewicz, Piotr Kubik, Krzysztof Waryłkiewicz, Wojciech Borycki,  Sebastian Jaworski.


Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
[Tekst: Zastepca przew. Sekcji Sportowej SU - P. Piszczyk we wspólpracy z M. i Sz. Pawlickimi,

foto: P. Gołębiowski]


pasek


Dyskoteka andrzejkowa
organizowana przez Samorz. Uczniowski
 odbędzie się w piątek 30 listopada 2018 r w godz. 15.30-18.00


pasekDzień gier planszowych

odbędzie się w czwartek 22 listopda 2018 r.
- w tym dniu na każdej  przerwie, od drugiej przerwy włącznie na dużych korytarzach na II pietrze i koło hali sportowej będzie się można przyłączyć do gry będą: szachy, Jenga, Chińczyk, 5 sekund, ... można przynieść własne gry i zostać Mistrzem Gry ;)

Zapraszamy!

pasek
Samorząd Uczniowski prosi sekcje gazetkarskie we wszytskich klasach o zaktualizowanie gazetek okolicznościowych w klasach.

Tematyka:  100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę!

Termin: do wtorku 6 listopada.pasek


Do czwartku 8. listopada trwa zbiórka białych i czerwonych zniczy,

z których w dniu święta niepodległości ułożymy na Grobie Nieznznego Żołnierza

symboliczną flagę w barwach narodowych. 


pasekAKCJA "PORZĄDEK"

Każdy z nas powinien dbać o ład i porządcek wokół siebie, nie tylko we własnej szafce w szatni ale także w sali lekcyjnej.

Zadbane otoczenie świadczy o nas, ale też pomaga się skupić i sprawniej zorganizować pracę oraz lepiej wykonywać różne zadania.

W każdej sali lekcyjnej znajduje się regulamin pracy dyżurnego klasowego.

Przypominamy, że dyżurni klasowi wraz z samorządem klasowym

odpowiadają za porządek w klasie np. tablica, ławki, parapety itp.  pasek

pasek
Dzień chłopaka w naszej szkole – poniedziałek 1.10.2018r. godz. 12.30 odbędzie się konkurs SUCHAR CHALLENGE (suchar czelendż) czyli szkolny konkurs opowiadania krótkich dowcipów.  Z każdej klasy prosimy o wybór jednego reprezentanta, a jeżeli w klasie jest powyżej 12 chłopców to klasę reprezentuje dwóch przedstawicieli. W poniedziałek  spotykamy się na apelu, każdy uczeń aby głosować na mistrza dowcipów przynosi ze sobą dwa kolory kartek zieloną i żółtą, (a dokładnie) połowę lub ćwiartkę zielonej i żółtej kartki z kolorowego bloku).
Uwaga reprezentanci klas przygotowując się do konkursu spisują sobie na kartce wybrane dowcipy – warunek bez wulgarnych słów i obraźliwych treści.

pasek


Samorząd Uczniowski - Wybory 2018/2019Na wielkim zebraniu, które odbyło się na dużej przerwie w największej sali świetlicy zebrani przedstawiciele uczniów ze wszystkich starszych klas naszej szkoły wybrali zarząd SU na rok szkolny 2018/2019.

Przewodniczącą szkoły większością głosów znów została Natalia Gołąb z kl VIIIB
jej zastępczynią niewiele mniejszą ilością głosów została Patrycja Kwiatek z kl IIIB gimn.
rzecznikiem prasowym (dawniej sekretarzem) został Jan Melczewski z kl VIIIB.

Pozostałe osoby zapisały się do sekcji naszego samorządu. Największym zainteresowaniem cieszyła się sekcja sportowa. Jej liderem został Jan Kołodziej a zastępcą Patryk Piszczyk. Drugą sekcją w naszym samorządzie jest sekcja porządkowa. Jej przewodniczącą została Oliwia Krauz. Ostatnią sekcją w naszym samorządzie jest sekcja kulturalna. Jej liderem została Amelia Ciepichał a zastępcą Dominika Klasińska (- albo odwrotnie nie napisały która jest która).

Jako opiekunów SU w bieżacym roku szkolnym uczniowie wybrali następujących nauczycieli: Patryka Bujakowskiego, Alicję Sendek, Magdalenę Styczeń i Małgorzatę Nowak.

[Tekst przygotował ucz. J. Melczewski - rzecznik prasowy SU]


pasek


Nowy konkurs dla młodszych i starszych!Zapraszamy do udziału w plastycznym konkursie religijnym pt.

„Komiks o życiu św. Jana Pawła II”

Cele konkursu:
- przypomnienie o 40. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu Karola Wojtyły 16.X.1978,
- zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania życiorysu świętego papieża Polaka, wielkiego autorytetu naszych czasów,
- uwrażliwienie dzieci na ważne wartości życiowe jakimi kierował się Jan Paweł II.

Zachęcamy do samodzielnego zaprojektowania i wykonania komiksu w formacie minimum A3. Komiks powinien zawierać co najmniej kilka powiązanych ze sobą rysunków z dialogami.
Technika dowolna np. pisaki, kredki, ołówek, kolaż. Każda praca może mieć własne przesłanie, czyli być poświęcona jakiemuś ważnemu fragmentowi z życia Jana Pawła II.

Podpisany komiks oddajemy swoim katechetom w szkole.

Termin: do 14.10.2018r
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla wszystkich kategorii wiekowych
 będzie w kościele parafialnym w Nowym Brzesku we wtorek 16.10.2016r. po nabożeństwie

Konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów z  ZPS Nowe Brzesko i SP Mniszów.

Organizatorzy: Ks. Sebastian Nocoń

i katechetki: Grażyna Jakubowska i Alicja Sendek

pasek


Nowe dzwonki lekcyjne


 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.55 - 9.40
 3. 9.50 - 10.35
 4. 10.45 - 11.30
 5. 11.45 - 12.30
 6. 12.40 - 13.25
 7. 13.35 - 14.20
 8. 14.30 - 15.15
 9. 15.25 - 16.10pasek


ZACZYNAMY ROK SZKOLNY 2018/2019Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018 r.

O godz. 8.30 spotykamy się na Mszy Św. w kościle parafialnym w Nowym Brzesku. Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.

Następnie około godz. 9.30 rozpocznie się akademia na hali sportowej.

Tam poszczególne klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami, wysłuchamy przemówienia Pani Dyrektor i obejrzymy krótki program artystyczny.

Po akademii udamy się do swoich sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. Prosimy o przyniesienie kartki i długopisu aby zapisać sobie plan lekcji na najbliższe dni ;)

Godziny przywozu uczniów dojeżdżajacych zostaną podane w terminie późniejszym.Oddziały przedszkolne (zerówki) w budynku szkoły będą funkcjonowały od3 IX 2018r. od godz. 7.00. 
Jeżeli Rodzic ma życzenie aby w tym dniu sześciolatek brał udział  w Mszy św. zapewnia to we własnym zakresie.

Przypominamy, że w poniedziałek 3 IX Rodzice zapewniają dzieciom z zerówek szkolnych prowiant na czas pobytu na zajęciach. 

pasek


CO CIEKAWEGO DZIAŁO SIĘ W ROKU SZKONYM 2017/2018


pasek

Konkurs literacko - plastyczny dla klas IV- VII
pt.:" Konopnicka - od słowa do obrazu."

1. Wybierz cytat
z fragmentem utworu Marii Konopnickiej,

z linku: Konopnicka konkurs cytaty.4-7

 

2. Zastanów się, w jaki sposób zilustrować treść cytatu.

 

3. Zobacz z jakiego utworu pochodzi. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o utworze, to ich poszukaj w dostępnych źródłach.

 

4. Wybierz ciekawą technikę malarską.

 

5. Wykonaj pracę samodzielnie, dokładnie i estetycznie.

 

6. Podpisz pracę na jej odwrocie:

imię, nazwisko, klasa, numer cytatu

 

Gotowe... Najładniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone
pasek


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Dzień Ziemi”

 

Postanowienia ogólne 

 1. Konkurs organizowany jest w związku z obchodzonym w dniu 22.04.2018 r. „Dniem Ziemi”
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku.

 

Cel konkursu

 1. Promocja „Dnia Ziemi”.
 2. Zwiększenie i pogłębienie wiedzy nt. ekologii.
 3. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.


Ramy czasowe
 

Konkurs trwać będzie od 04.04.2018 r. do 11.04.2018 r.

  

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Prace plastyczne mogą być wykonywane z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych, maksymalny format pracy A4.
 2. Do konkursu mogą być przedstawione 3 prace wykonywane wspólnie lub indywidualnie przez osoby 
  z jednej klasy.

 

 1. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu informację 
  o klasie, która wykonała plakat i autorach pracy.Kryteria oceny

 Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • zastosowanie się do wytycznych regulaminu
  • pomysłowość i oryginalność
  • czytelność przekazu
  • estetyka wykonania

Koordynatorem konkursu jest Pani Ewa Skóra.pasekWielkopostne rekolekcje dla dzieci i młodzieży 22-25.03.2018

CZWARTEK 22.03.2018 i PIĄTEK 23.03.2018
- klasy I-V godz. 10.30-11.30 lekcja 4; dzieci idą w czasie lekcji pod opieką nauczycieli uczących.
- klasy VI-VII SP i II-III Gimn. godz. 11.30-12.30 lekcja 5; młodzież idzie w czasie lekcji pod opieką nauczycieli uczących.

SOBOTA 24.03.2018
godz. 15.30 Masza św. z nauką dla dzieci i spowiedź
godz. 19.00 spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej i starszej.

NIEDZIELA 25.03.2018 godz. 10.00 Msza św. z nauką dla dzieci.pasek


Zaproszenie na ferie w Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

Od 12 do 23 lutego 2018 Dyrekcja CKiP zorganizowała dla uczniów ciekawe zajęcia, warsztaty, zabwy i konkursy.
Zajęcia będą prowadzone przez pracowników GCKiP oraz przez zaproszonych gości.
Więcej informacji, szczegóły i zapisy w GCKiP na Placu Wolności.


pasekREGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Dzień Bezpiecznego Internetu”

 

& 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs organizowany jest w związku z obchodzonym w dniu 6.02.2018 r. „Dniem Bezpiecznego Internetu”
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku.


& 2

Cel konkursu

 

 1. Promocja „Dnia Bezpiecznego Internetu”.
 2. Zwiększenie i pogłębienie wiedzy nt. cyberprzemocy.
 3. Kształtowanie postaw i zachowań dotyczących bezpieczeństwa online.

  

 & 3

Ramy czasowe

 

Konkurs trwać będzie od 05.02.2018 r. do 9.02.2018 r.

 

& 4

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Prace plastyczne mogą być wykonywane z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych, maksymalny format pracy A3.
 2. Do konkursu mogą być przedstawione prace wykonywane wspólnie przez osoby z jednej klasy.

 

 1. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu informację o klasie, która wykonała plakat i autorach pracy.


& 5

Kryteria oceny

 

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
zastosowanie się do wytycznych regulaminu
• pomysłowość i oryginalność
• czytelność przekazu
• estetyka wykonania
pasek

Ogłoszenia Samorzadu Uczniowskiego: 


Z okazji zbliżąjących się walentynek  uruchamiamy pocztę walentynkową.
Będzie można wykonać lub napisać kartkę dla bliskiej osoby.
Kartki będą zbierane przez  samorząd w przyszłym tygodniu od poniedziałku do czwartku (05.02 -08.02)
i następnie przekazane do adresata.


W dniu 08.02.2018 odbędzie się zabawa karnawałowa z wodzirejem 
dla klas 4-7 od godziny 14:30 -17:00. Wstęp 6 złotych. 


[Tekst: Magdalena Maderak - sekcja kulturalna SU]
 

pasek

FLUORYZACJA - czwartek - 18.01.2018 r.

W imieniu Pani Pielęgniarki prosimy wszystkich uczniów o przyniesienie szczoteczek do zębów.pasek


Podsumowanie akcji charytatywnej "Gwiazdka dla zwierzaka"


"Gwiazdka dla zwierzaka" - już po raz trzeci zorganizowaliśmy w naszym Zespole akcję, której celem była organizacja pomocy dla bezdomnych psów i kotów z Przytuliska w Łętkowicach Kolonii. Działa ono od kilku lat w ramach prac Fundacji Człowiek dla Zwierząt. W obecnej chwili przebywa tam ponad 100 psów i kotów, więc każda forma pomocy jest mile widziana.

Jak co roku, zbiórka trwała przez kilka grudniowych tygodni. Dzięki Waszym dobrym sercom i hojności udało nam się zebrać: ponad 150 kg karmy suchej i 265 kg karmy mokrej. Ponadto zebraliśmy obroże, smycze, koce, miski i zabawki dla Czworonogów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim - Małym i Dużym - którzy przyłączyli się do naszej akcji. Szczególne podziękowania zaś należą się najmłodszym kolegom- Przedszkolakom i uczniom klas I-III. To oni przynieśli najwięcej darów.

Akcja została sprawnie przeprowadzona dzięki Szkolnemu Samorządowi. Ze strony uczniów wszystkie działania koordynowały nasze starsze koleżanki: Dominika Klasińska, Magda Maderak i Natalia Gołąb.

Poniżej i w galerii zdjęcia ze zbiórki karmy i artykułów na rzecz Przytuliska w Łętkowicach Kolonii, prowadzonego przez Fundację Człowiek dla Zwierząt.[Tekst i foto: K. Olender]


pasek


W świątecznej atmosferze - Konkurs Samorządu Uczniowskiego

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem nasz Samorząd Uczniowski  rozstrzygnął  konkurs  świątecznej dekoracji sal lekcyjnych. Przygotowując się do klasowej wigilii pod czujnym okiem Wychowawców każda klasa zadbała o wystrój swojej sali.

Wszyscy uczniowie bardzo chętnie włączali się do pracy – często działając metodą projektu, kształtowali swoje umiejętności kluczowe – skutecznie komunikowali się aby osiągnąć jak najlepszy efekt, dzielili między siebie zadania, uczyli się zgodnej współpracy grupowej i tego, że liczy się kreatywne podejście do tematu. Pojawiły się nie tylko choinki i tematyczne gazetki, ale też dodatkowe dekoracje takiejak: samodzielnie wykonywane girlandy  z gwiazd i kolorowej bibuły oraz atarpy prezentów pod choinką, śnieżynki, bombki, mikołajowe skarpety na prezenty.
Największym zaskoczeniem dla komisji konkursowej była sporych rozmiarów szopka betlejemska, którą zbudowała klasa Vb angażując do pomocy swoich rodziców.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Dyrektor Anny Gładysz, w składzie Magłorzata Toroń, Natalia Gołąb, Magdalena Maderak, Julia Wilkosz, Zofia Kudelska, Natasza Dudzik; przyznała następujące miejsca w naszym szkolnym konkursie:

I miejsce  –  5b

II miejsce  –  7b, 4b

III miejsce -  4a, 5a, 7a

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które mogą wywiesić na swoich klasowych gazetkach oraz pochwały z zachowania za wspaniałe wspóldziałanie i zdobycie miejsca w szkolnym konkursie.

[Tekst: Als]pasek
pasek

Konkurs plastyczny "Świąteczna Kartka 2017"

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Oto fragment regulaminu
- więcej informacji i pomoc udzieli Wam nauczycielka plastyki p. Ewa Skóra. 

Uwaga termin oddawania prac to początek grudnia - czasu jest już nie za wiele ;)
Informacje o konkursie oraz szczegółowy regulamin

pasek

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY (NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI 2018 
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Oto fragment regulaminu
- więcej informacji i pomocy udzieli Wam nauczycielka plastyki p. Ewa Skóra.
Cały regulamin znajdziecie pod tym adresem internetowym.


pasek

Konkurs profilaktyczny "Bezpieczna sieć"


Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI wszystkich szkół podstawowych województwa małopolskiego. Celem konkursu jest profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych oraz promowanie wartości kształtowania relacji z drugim człowiekiem w realnym życiu.

Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Warunkiem udziału w konkusie  jest przygotowanie pracy pt. „Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym nauczycielem” i przesłanie jej w wyznaczonym terminie do Organizatora do 8 grudnia 2017 r.

Organizatorem konkursu jest Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. Szczegółowe informacje na stronie Stowarzyszenia: www.kstu.plpasek
Zaproszenie

Nasza szkoła znajduje się na terenie parafii pw. Wszystkich Świętych.
W przeddzień święta Wszystkich Świętych tj.
w najbliższych dniach 27. – 31.10.2017r. w naszej szkole odbędzie się kolejna akcja pt.
Orszak Świętych.
Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
 Każdy uczeń, który w tych dniach przyniesie do szkoły ciekawy przedmiot (bezpieczny) związany z osobą wybranego przez siebie świętego (może być czyjś patron, anioł, osoba z dowolnej epoki historycznej) i opowie na najbliższej religii o tej postaci otrzyma z tego przedmiotu dodatkową ocenę. (szczegóły na stronie www.spnb.pl w dziale "Aktualności")
Starsze klasy przygotowują także gazetki tematyczne o Uroczystości Wszystkich Świętych – we wtorek 31.10.2017r. odbędzie się konkurs klasowy.
pasek


Pamiętajcie o zgłoszeniach do wybranych konkursów przedmiotowych

W naszej szkole najbliższym czasie odbędą się konkursy:

- polonistyczne: konkurs kuratoryjny, dyktando niepodległościowe, recytatorskie w Proszowicach i w Koszycach, 

- matematyczne: konkurs kuratoryjny, Mistrz Tabliczki Mnożenia, ogólnopolskie Plus i Plusik - Stypendiada szkolna, jesienny test "Archimedes",

- plastyczne: Kościuszkowski,

- czytelnicze: z okazji urodzin biblioteki na kartkę z życzeniami (kl IV) i ilustrację ulubionej książki,

- religijne: wiedzy o św. Stanisławie Kostce (kl V i VI),

- sportowe: powiatowe zawody pływackie
pasekDyskoteka Samorządu Uczniowskiego z okazji Dnia Chłopaka

Samorzad Uczniowski zaprasza w czwartek 28. września w godz. 16.00 - 18.00 na zabawę z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole. Obowiązują pisemne zgody od Rodziców i składka na SU w wysokości 1 zł. Muzykę dobierają chłopcy zklasy VII.

W trakcie zabawy konkurs dla chłopców przygotowany przez sekcję kulturalną: 

"Najlepszy tancerz"

(każda klasa wyznacza swojego reprezentatnta lub dwóch, można startowac indywidualnie lub w duetach

prezentując własny układ choreograficzny przez publicznością i jury SU).pasek
Drodzy uczniowie!  
Drodzy rodzice!

 

 

W dniu 29 września nasza szkoła będzie uczestniczyć w ogólnoświatowej akcji -

VII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia

organizowanej pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

25-28.09.2017. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu,  szkole, przygotowujemy plakaty w klasach, ozdabiamy nimi korytarze szkolne.

28.09- Eliminacje wewnątrzklasowe mające na celu wyłonienie uczniów, którzy w piątek napiszą  Egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia.

29.09.2017. Egzaminy z tabliczki mnożenia dla dorosłych i dzieciJ

Chętni rodzice wybierają losy z 5 przypadkami mnożenia. Jeżeli podadzą wszystkie poprawne odpowiedzi w czasie 1 minuty, zdobywają tytuł

Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

 

W szkole zostaną powołane Patrole  Egzaminacyjne składające się z dzieci z różnych klas, którzy wraz z nauczycielem prowadzącym zaopatrzeni w przygotowane wcześniej transparenty, rekwizyty i koszyczki z losami egzaminacyjnymi, wyruszą przepytywać osoby w swojej miejscowości.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w akcji ŚDTM

Przyjdź i baw się ,, tabliczką mnożenia’’ razem z nami!!!pasek

Uwaga!!!

Zaproszenie do konkursów polonistycznych.

Drodzy Uczniowie klas IV - VII, próbujcie swoich sił w konkursach polonistycznych organizowanych w najbliższym czasie w Naszej Szkole:

- ortograficzny: Małopolskie Dyktando Niepodległościowe - 10. 10. 2017r.

- literacki: Małopolski Konkurs Humanistyczny

- recytatorskie: w Koszycach - o tematyce patriotycznej, z okazji zbliżającego się Świeta Niepodległości

                       w Proszowicach - im. L. Hieronima Morstina (repertuar dowolny).

Zainteresowanych udziałem w konkursach zaprasamy do polonistów - J. Wędel, E. Kiszka i  K. Olender - przekażą szczegółówe informacje i przyjmą Wasze zgłoszenia.

Odwagi i powodzenia!!!


pasek


UWAGA!

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Religijnej

„Co wiesz o św. Stanisławie Kostce?”

 

Z okazji tygodnia wychowania i imienin św. Stanisława Kostki ogłaszamy konkurs wiedzy dla klas V i VI poświęcony życiu i doświadczeniom waszego patrona. Biorą udział uczniowe SP w Nowym Brzesku i w Mniszowie. Konkurs ma formę testu. Będziemy pisać na początku października
 np. w piątek 6.10.2017r.

Przygotujcie się dobrze;)

Najlepsi otrzymają nagrody i szóstki z religii.


pasekpasek


Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku

Na godzinach z wychowawczych każda klasa wytypowała po dwoje przedstawicieli do parcy w Samorządzie Uczniowskim w roku szkolnym

2017/2018. We wrześniu odbyło się zebranie inauguracyjne na którym reprezentanci klas wybrali spośród siebie władze SU i zostali przydzieleni

do pracy w różnych sekcjach. Opracowano też plan działąń SU na najbliższy czas.

Oto skład naszego SU: Przewodnicząca: 

Natalia Gołąb - klasa VII B

Zastępca Przewodniczącej:

Amelia Ciepichał – klasa VI A
 

Sekretarz:

Sebastian Zieliński - klasa VII B 

Sekcja porządkowa:

- Julia Wilkosz – klasa VA
- Zofia Kudelaska – klasa IVA
- Natasza Dudzik – klasa IVB


Sekcja kulturalno - oświatowa:

- Aleksandra Nagielska – klasa VII A 
- Eryk Cichy – klasa V A
- Magdalena Maderak – klasa V B
- Dominika Klasińska – klasa V B


Sekcja sportowa:

- Paweł Skóra - klasa VII A
- Paweł Brudnik – klasa VI A
- Mikołaj Sendek – klasa IV B
- Dawid Sroga – klasa  IV A


Opiekunami SU w bieżącym roku szkolnym są Anna Maderak, Renata Musiał.

 


pasek