Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności

Informacja Dotycząca zmian w kursach autobusu szkolnego


Od poniedziałku 14.09.2020 będzie obowiązywał zmieniony rozkład odjazdów autobusu szkolnego, przywozy pozostają bez zmian.

Kursy
1525  RUDNO JÓZEFÓW, KLUCZÓWKA, SZKOŁA, RUDNO WIEŚ (powrót przez ul. Huberta) w poniedziałki, środy i piątki zostają zniesione, jednocześnie w te dni kursy 
1545     HEBDÓW KLASZTOR, BANAŚ, GRUSZÓW, PŁAWOWICE, MNISZÓW CHEŁMY (przez Gruszów) zostają przeniesione na godzinę 1525 .

Dotychczasowy piątkowy odjazd o godzinie 1240 będzie przebiegał na takiej samej trasie jak w poprzednie dni: 

1240     HEBDÓW KLASZTOR, I PRZYSTANEK, REMIZA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, SZPITARY, MNISZÓW SZKOŁA, MNISZÓW KOLONIA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest do pobrania w linku poniżej oraz w zakładce "DOKUMENTY"

Nowy Rozklad jazdy 2020 2021

Zachęcam do zapoznia się ze zmianami.


                                                                                                                                  Kierownik świetlicy
                                                                                                                                  Przemysław Gołębiowski

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej 

1.      Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie Wniosku o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej, oraz zaświadczeń od pracodawcy.

2.      Do świetlicy szkolnej są przyjmowani uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym ( nie wymagane są Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej, Zaświadczenia od pracodawcy).

3.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie którzy zamieszkują poza Nowym Brzeskiem a ich rodzice zrezygnowali z możliwości dowożenia autobusem szkolnym.

4.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie,  których obydwoje rodzice pracują (nie pozostają na urlopie macierzyńskim i wychowawczym), dzieci wychowywane przez jednego z rodziców oraz dzieci z niepełnosprawnością.

5.      Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z spoza obwodu.

6.      Do świetlicy przyjmowane są dzieci pracowników szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców chęci korzystania ze świetlicy.

7.      Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek wraz  zaświadczeniami od pracodawcy należy złożyć w świetlicy lub sekretariacie szkoły.

8.      Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmują wychowawcy świetlicy.

9.      Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne, mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie, tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.

Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej znajduje śię w linku poniżej. Wniosek należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wychowawcy świetlicy. Wniosek znajduje się również w zakładce  "Dokumenty".

Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej


 
INFORMACJA

Rodzice uczniów którzy będą korzystać ze zorganizowanego dowozu autobusem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021r proszeni są o pobranie z linku poniżej i wypełnieniu oświadczenia o korzystaniu z dowozu autobusem szkolnym. Podpisane i wypełnione oświadczenie należy złożych w sekretariacie szkołu lub u wychowawcy świetlicy.

Oświadczenie o korzystaniu z dowozu autobusem szkolnym

Informacja dotycząca kursów autobusu szkolnego na rok szkolny 2020/2021


Poniżej podaję rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w środę 02.09.2020. Klikając w link można pobrać rozkład jazdy na cały tydzień:

Rozklad jazdy 2020 2021


Trasy i godziny odjazdu nie uległy zmianie od zeszłego roku szkolnego. O wszelkich zmianach  w dowozach informować będziemy za pomocą strony internetowej. ŚRODA 2020/2021

PRZYWOZY

700  HEBDÓW REMIZA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, MLECZARNIA, ROKITA,  STACHURSKA, I PRZYSTANEK
Kl. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6b, 7a, 7b, 8a

700 MNISZÓW KOLONIA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE, SZPITARY MNISZÓW SZKOŁA (wysiadają uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mniszowie), SZPITARY, NOWE BRZESKO

Kl. Wszystkie klasy

735 PŁAWOWICE, GRUSZÓW, MNISZÓW CHEŁMY, HEBDÓW KLASZTOR

Kl. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6b, 7a, 7b, 8a

735 RUDNO WIEŚ ( przez ul. Huberta,) SZKOŁA, KLUCZÓWKA, KACZE DOŁY, RUDNO JÓZEFÓW

Kl. Wszystkie klasy

800 PŁAWOWICE, GRUSZÓW, ŚMIŁOWICE BANAŚ, HEBDÓW ROKITA,  STACHURSKA,  I PRZYSTANEK, KLASZTOR
KL. 0, 6a

ODJAZDY

1240     HEBDÓW KLASZTOR, I PRZYSTANEK, REMIZA, ŚMIŁOWICE BANAŚ, SZPITARY, MNISZÓW SZKOŁA, MNISZÓW KOLONIA, GRĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE

Kl.       1a,  2a, 2b 3a, 4a

1335      HEBDÓW KLASZTOR, I PRZYSTANEK, REMIZA, MLECZARNIA, GRUSZÓW, PŁAWOWICE, MNISZÓW CHEŁMY

Kl.       0, 1a, 2a, 2b, 3a, 4a, 5a

1430     NOWE BRZESKO UL. HUBERTA, RUDNO WIEŚ, SZKOŁA, KLUCZÓWKA, KACZE DOŁY , JÓZEFÓW, SZPITARY, SZKOŁA MNISZÓW, MNISZÓW KOLONIA, GĘBOCIN, PRZYBYSŁAWICE,

Kl.  0, 1a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a, 6b, 7a

1525  RUDNO JÓZEFÓW, KLUCZÓWKA, SZKOŁA, RUDNO WIEŚ (powrót przez ul. Huberta)

Kl.  8a

1545           HEBDÓW KLASZTOR, BANAŚ, GRUSZÓW, PŁAWOWICE, MNISZÓW CHEŁMY (przez Gruszów)

Kl. 7a, 7b, 8a


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

Rozpoczęcie Roku Szkolnego   w dniu 1 września  2020r.  ze względu na czas pandemii COVID – 19 będzie miało inny niż zwykle charakter . W tym dniu  nie będzie uroczystego apelu. Tego dnia odbędą się jedynie spotkania wychowawców ze swoimi uczniami wg następujących zasad:

1. Uczniowie przychodzą na godziny ustalone w harmonogramie i udają się do wyznaczonej sali.

Klasy I – III – wejście od strony Hali sportowej

Klasy IV – VIII – wejście główne

2. Uczniowie wchodzą do szkoły przy zachowaniu  dystansu społecznego i zasad higieny.

3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, maseczki zdejmują po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.

4. Przed wejściem do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.

5. Rodzice  uczniów klas II - VIII  nie wchodzą  do budynku szkoły.

6. Uczniowie klas I wraz ze swoimi Rodzicami wchodzą na halę sportową, Rodzice towarzyszą swoim dzieciom w maseczkach przy  zachowaniu dystansu społecznego i zasad higieny.

7. Rodzice dzieci z Oddziałów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej przyprowadzają swoje dzieci w godzinach 7:00 – 8:30  do wejścia od strony ul. Krakowskiej,  gdzie będą na Nich czekać Wychowawcy.

Harmonogram :

Oddział

 Godzina

  Sala

IA

9:00

Hala sportowa

IB

9:00

Hala sportowa

IIA

9:15

W swojej  sali

IIB

9:15

W swojej Sali

IIIA

9:00

W swojej Sali

IIIB

10:15

W swojej Sali

IVA

9:00

Sala nr 13 – I piętro w części nowej budynku

IVB

9:00

Sala nr 12 - I piętro w części nowej budynku

VA

9:15

Sala informatyczna - w nowej części budynku

VIA

9:15

Sala nr 35  na II piętrze w starszej części budynku

VIB

9:15

Sala nr 34  na II piętrze w starszej części budynku

VIIA

8:45

W swojej Sali

VIIB

8:45

W swojej Sali

VIIIA

8:30

W swojej Sali

VIIIB

8:30

Sala Informatyczna  II piętro

 

 

W dniu 1 września 2020r.  transport  uczniom zapewniają Rodzice.

 Dowożenie uczniów do szkoły rozpoczyna się od 2 września 2020 r.

Magdalena Doniec

 Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

Nowym Brzesku