Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Projekty i Certyfikaty


bo_1


Projekt "Diagnoza i korekta wad postawy" - bezpłatne zajęcia na basenie w ProszowicachUczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej biorą udział w bezpłatnych zajęciach pływania na basenie w Proszowicach w ramach Projektu „Diagnoza i korekta wad postawy uczniów klas IV i V szkół podstawowych w gminach Powiatu Proszowickiego i Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Powiatu Krakowskiego”- II etap.
 Zajęcia rozpoczęły się od 29.09. 2017r i będą trwać do 09.12.2017r, łącznie  20 godzin pływania.
 Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego.
 Uczniowie mają zapewnione bezpłatne zajęcia na basenie jak również transport i opiekę nauczycieli.


[Tekst i zdjęcia: M. Bąk]

logo_akcja_3                           powiat_proszowicki                          grants


Żyjmy zdrowo na sportowo -  powiatowy projekt z Funduszy Norweskich

  

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku zrealizowano projekt pn. „Promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych, w tym badań przesiewowych
i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. Projekt był zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Proszowicach a dofinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy.

 

Na potrzeby projektu został założony portal „Żyjmy zdrowo na sportowo” dla wszystkich uczestników projektu oraz specjalna aplikacja zdrowotna na smartfony, przypominająca dzieciom
o zdrowych nawykach żywieniowych i sportowych.

 

We wszystkich klasach szkoły podstawowej prowadzono zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania oraz uprawiania sportu pt. ,,Dbam o to co jem i jak spędzam czas” oraz uświadamiające zagrożenia i choroby odnikotynowe: Nie pal i nie truj innych! / Palenie nie jest modne / Palenie szkodzi!/ Papierosom powiedz NIE! /Papieros Twój wróg! Podczas tych zajęć uczniowie pracowali w grupach wykonując przydzielone zadania, plakaty, odgrywali scenki. Do przeprowadzenia warsztatów zostały przygotowane scenariusze lekcji dla nauczycieli a dla dzieci materiały piśmiennicze.

 

Dodatkowo w szkoła otrzymała tablicę multimedialną i laptop. Wyposażenie to znajduje się w sali edukacji prozdrowotnej wraz z piramidą zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz specjalną podświetlaną gablotą jak również maskotką projektu. W celu promowania sportu otrzymaliśmy zestaw piłek, koszulek sportowych oraz rakietek tenisowych z zestawem piłeczek. Młodsi uczniowie otrzymali materiały edukacyjne w postaci książeczek „Żyjmy zdrowo na sportowo” i „Zdrowe łamigłówki” a starsi ulotki o tematyce zdrowotnej. Na zakończenie projektu zorganizowany został konkurs plastyczny dla dzieci o tematyce prozdrowotnej. Zwycięzcy pojechali na wycieczkę do zakładu produkującego zdrową żywność. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy, naklejki i breloczki dla najmłodszych przygotowane są jeszcze magnetyczne plany lekcji.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i otrzymane materiały.

 

Osobą koordynująca realizację projektu w naszej szkole była Pani Ewa Skóra - Edukator prozdrowotny

 


„Książki naszych marzeń”

         

          W Szkole Podstawowej realizowany jest druga edycja programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Książki naszych marzeń”. Głównym celem  programu jest wspieranie kompetencji i zainteresowań  czytelniczych uczniów poprzez promowanie czytelnictwa i pogłębianie nawyku czytania. Drogą do celu jest wzbogacenie oferty biblioteki szkolnej o atrakcyjne dla uczniów woluminy. Na zakup książek Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło dla naszej Szkoły 2170 zł.

Więcej o projekcie znajdziemy w artyklule na stronie Ministerstwa Edukacji:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ksiazki-marzen-dla-10-tysiecy-szkol.html

W związku z tym uczniowie naszej szkoły proszeni są o podanie propozycji tytułów książek, które należy zakupić do biblioteki szkolnej. Wybrane tytułynależy zapisywać na gazetce szkolnej „Książki naszych marzeń” oraz na specjalnie przygotowanych kartkach – drzewach, które zostały przekazane do każdej klasy. Oprócz tego na facebooku https://www.facebook.com/Książki-naszych-marzeń-nowe-brzesko znajduje się strona, gdzie można podać propozycje tytułów i krótkie recenzje wybranych książek.

            Uczniowie Szkoły Podstawowej proszeni są o włączenie się w stworzenie listy najciekawszych książek, które będzie można zakupić do biblioteki szkolnej.

Zaprasza Pani Marzenka Sobczyk z Biblioteki szkolnej :)

Multisport - Program aktywności sportowej  dla dzieci klas IV-VI

logo_multisportm
          Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.
          W naszej szkole zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: jedna dla dziewcząt z Panią Anią Madejską i jedna dla chłopców z Panem Piotrem Płatkiem.

DSCF2364 (Kopiowanie)         DSCF2371 (Kopiowanie)


Strona główna projektu Multisport: http://www.multi-sport.pl/

Mały mistrz

          W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „ Mały Mistrz” .  Biorą w nim udział klasy pierwsze. Realizacją Programu zajmą się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Aneta Kwiatek, Magdalena Styczeń, Agata Indyka i nauczyciel wychowania fizycznego Gizela Poszwa.

Logo-Mały-Mistrz1

Program „ Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I- III szkół podstawowych a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „ Małego Mistrza” opiera się na sześciu blokach sportowych z możliwością poszerzenia o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednia odznaką.

Bloki te to:

Rowerzysta – Turysta

Gimnastyk – Tancerz

Saneczkarz – Narciarz- Łyżwiarz

Piłkarz

Lekkoatleta

Pływak – Wodniak

Poszczególne bloki / dyscypliny/ przedstawione są w układzie czasowym, zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane są  do warunków atmosferycznych i możliwości szkoły.

Zaproponowane sprawności będą prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki, z tym, że z każdym rokiem zwiększają wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Poszczególne bloki / dyscypliny/ przedstawione są w układzie czasowym, zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane są  do warunków atmosferycznych i możliwości szkoły.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym  nauczycielom wychowania fizycznego w:

Dostosowaniu zajęć w klasach I- III do nowej podstawy programowej,

Monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,

Zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi  zadaniami edukacyjnymi.  

Już pływam

juz plywam_baner_internet_20x4cm


       Projekt "Już pływam" ma na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczestnikowi szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.
Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku już wielokrotnie uczestniczyła w tym i w innych tego typu projektach dając możliwość wielu dzieciom zdobycia umiejętności pływania.
W obecnej edycji projektu "Już pływam" szkoła uczestniczy w dwóch cyklach. :
          Pierwszy trwał od marca  do czerwca 2015 r. Obejmował 10 lekcji pływania , każda po 90 minut. W zajęciach brało udział 30 uczniów podzielonych na dwie grupy, do każdej grupy przydzielony był instruktor nauki pływania.
           Drugi trwa od września do grudnia 2015 na takich samych zasadach co pierwszy cykl. W zajęciach uczestniczą dzieci z klas IV. Udział w tego typu projekcie ma pomóc przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo na wszelkiego typu kąpieliskach, nad którymi wypoczywają dzieci, wspomagać rozwój zdrowotny dzieci, zapobiegać problemom wychowawczym. Przyczynia się też do upowszechniania kultury fizycznej i dają szansę do rozwoju talentów sportowych. Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki.


Logo_Grosik

 

      Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:

  • nabycie umiejętności zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw, 
  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań. 

Szklanka mleka
mleko-logo

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

              Akcja ma na celu dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukowanie ich  w zakresie zdrowego żywienia. W związku z tym że to właśnie w szkole dziecko spędza większość czasu ucząc się, bawiąc i kształtując swoje nawyki żywieniowe właśnie dlatego ważne jest, by zwyczaj picia mleka był kształtowany już od wczesnego dzieciństwa. Właśnie ten nawyk picia mleka wyniesiony ze szkoły będzie procentował w dorosłym życiu. Mleko
i jego przetwory powinny być obecne w codziennej diecie, szczególnie dzieci i młodzieży, głównie dlatego że zawierają wszystkie składniki niezbędne dla wzrostu i rozwoju organizmu. Mleko jest najlepszym źródłem wapnia o najwyższej biodostępności, a także fosforu i magnezu które są głównymi składnikami kości.            Doskonale wpływa na zdolność uczenia się i pamięć, a obecne w nim Laktoza i witaminy z grupy B usprawniają pracę mózgu. Składniki mleka wspomagają odporność organizmu. Białko wchodzi w skład przeciwciał, cynk wspomaga regenerację, a Witamina A zapobiega przedostawaniu się zarazków do organizmu. Picie mleka jest jednym ze sposobów zapobiegania osteoporozie u osób dorosłych. Dzięki zawartej w mleku witaminie D, wapń lepiej się wchłania i skutecznie zapobiega powstawaniu ubytków w masie kostnej czyli osteoporozie. Wapń obniża ilość cholesterolu wchłanianego z pożywienia, a w połączeniu z magnezem (także występuje w mleku) reguluje ciśnienie krwi. Pijąc dwie szklanki mleka dziennie zmniejszasz ryzyko chorób układu krążenia ponieważ wapń obecny w mleku zmniejsza wchłanianie cholesterolu z pożywienia a magnez reguluje ciśnienie. Dlatego naukowcy i lekarze zalecają picie dwóch szklanek mleka dziennie.

WP_20150506_11_52_54_Pro

 

źródło: http://www.osm-bochnia.com.pl/szklanka-mleka

 

Owoce w szkole
slide-2


        Głównym celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

        Program skierowany jest dzieci uczęszczających do szkół podstawowych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

          Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce
i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe
i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących
o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.

Źródło http://owocewszkole.org/o_programie-2

Trzymaj formę

trzymaj-forme-140231

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.


Szkoła Promująca Zdrowie

szk_prom_zdrowie

            W linku znajduje się sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z przygotowania szkoły do otrzymania certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie".
Tu kliknij aby pobrać prezentację ze sprawozdaniem


Międzynarodowy
Program
Partnerski Szkół
2011-2013
Uczenie się przez całe życie

(Lifelong Learning Programme)
logo_comenius2


Tytuł projektu:
"We are different
but the same!" 

-Różni a jednak tacy sami!

2011-1-LT1-COM06-049285

Materiały video i prezentacje naszej szkoły 
z realizacji tego projektu znajdziesz na kanale
Comenius Nowe BrzeskoCertyfikaty i podziękowaniaObraz (7)certyf szk prom zdrowieObraz (2)

Obraz (4)MarysiaObraz (7)Obraz (5)
Obraz (6)certyfikat175103149_191628429439396_277318946523347415_n