Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności
Zajęcia zdalne - Język niemiecki

Wszystkie  klasy starsze 

Wykonać powtórzenie słownictwa i garmatyki do zapowiedzianego sprawdzianu.

Utrwalić pamięciowo odmianę poznanych czasowników nierguralnych.

Klasa 7 a i 7 b :  Wykonać zadania 8 i 9 str. 67 z podręcznika. 

Zachęcam do odwiedzenia strony www.gov.pl w zakładce zdalne-lekcje "język niemiecki" .