Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
O szkole

Prezentacje ukazujące wczoraj i dziś naszej szkoły

1. 
Poniżej prezentacja przygotowana w 2011 roku jako wizytówka naszej placówki, ukazująca przeszłość i dzień dzisiejszy szkoły. Zaprezentowana po raz pierwszy w Portugalii jesienią tego roku w czasie pierwszej wizyty studyjnej nauczycieli w ramach Międzynarodowego Projektu Partnerskiego Szkół Comenius pt. "We are different but the same" dotowanego przez Komisję Europejską
z programu "Uczenie się przez całe życie" - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
(Autor: Piotr Płatek i zespół)


Prezentacja Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku

 

2.
Poznajcie życie i twórczość naszej patronki przedstawione w formie prezentacji przygotowanej przez Panią Jadwigę Wędel:

Prezentacja - Życie i twórczość M.Konopnickiej 3. 
Przentacja ukazująca obchody Dnia Patrona naszej szkoły, które odbyły się z okazji 20-lecia nadania imienia
oraz archiwalne zdjęcia z innych uroczystości z okazji dnia patrona szkoły.

Warto powiększyć oistatni slajd z kolażem zdjęć i poszukać znajomych twarzy sprzed lat ;)  
(Autorzy: Jadwiga Wędel, Piotr Płatek i Renata Płatek)

Prezentacja - Obchody Dnia Patrona
4. 
Poniżej unikatowa prezentacja pokazująca archiwalne materiały z 1987 roku z nadania imienia naszej szkole.
(Autorzy: Jadwiga Wędel, Piotr Płatek i Renata Płatek)

Prezentacja - Nadanie imienia (zdjęcia z roku 1987)
 

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich prezentacji :)


6 grono pedagog


Zdjęcie Grona Pedagogicznego ZPSG (czerwiec 2017)


pasek


Zasłużeni pedagodzy:


Dziękujemy Pani Dyrektor!


Na uroczystej Akademii 23. czerwca 2017 r. odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor Urszuli Trzepałka. Była ona najlepszym Admirałem naszego szkolego okrętu przez minione 25 lat.Poniżej publikujemy wygłoszone na akademii wystąpienie Pana Burmistrza Jana Chojki: (za stroną www. nowe-brzesko.pl)
 

Pani mgr Urszula Trzepałka 

rozpoczęła pracę w szkole w 1985 r. 
W latach 1992-2010 pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej, w tym przez 2 lata od 1999-2001 r.
również funkcję Dyrektora Gimnazjum. Od 2010 roku do chwili obecnej jest 
Dyrektorem Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Nowym Brzesku. 

W związku z przejściem na emeryturę Pani Dyrektor Urszuli Trzepałki, w imieniu mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za wszystkie wspólne lata współpracy. Zakończenie roku szkolnego jest idealnym momentem na podsumowania. podziękowania i pożegnania...

 

Z pewnością wszyscy pamiętamy, że czas ten był okresem wytężonej pracy, wielu  dokonań, osiągnięć i sukcesów. Dlatego tak ważne jest wymienienie chociaż kilku z nich.

  • Pani Dyrektor przeprowadziła  modernizację budynku  szkoły podstawowej celem jej dostosowania dla osób niepełnosprawnych wykorzystując Fundusz PEFRON. Dzięki jej staraniom budynek ten przeszedł gruntowny remont w zakresie termomodernizacji , elewacji zewnętrznej i dachu.

 

  • Uczestniczyła  w pracach projektowych oraz w rozbudowie szkoły  i budowie hali sportowej (organizacja bali sylwestrowych w szkole, rozprowadzanie cegiełek, czyn społeczny  to tylko nieliczne działania w  tym zakresie).

 

  • Systematycznie wzbogacała  szkołę w sprzęt i urządzenia audio wizualne i techniczne  aby  utrzymać wysoki poziom kształcenia  zgodnie z duchem czasu.

 

  • Skutecznie wprowadzała liczne zmiany i ulepszenia na terenie placówki  i wokół  szkoły celem zapewnienia uczniom , nauczycielom i wszystkim pracownikom  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

  • Pod przewodnictwem Pani Dyrektor udało  się zrealizować szereg projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy wojewódzkich. Wymienić możemy  np. „ Azymut na wszechstronną edukację”, "Z nauką za pan brat”, „Klub filmowy pod strzechą”, „ Moja droga do wszechstronnej edukacji”, „ Comenius”, „ Skorzystaj z szansy osiągnij sukces”, „Mamo, tato idę do przedszkola”, „ Już pływam”, Klasa sportowa.

Wiele działań, jakie przez ten 25-letni okres pracy wykonanła Pani Dyrektor, umożliwiło uczniom jeszcze lepszy rozwój, poszerzenie horyzontów myślowych oraz podniosło jakość pracy szkoły. Również najmłodsi uczniowie są wdzięczni za Plac Zabaw  - ich miejsce do rekreacji, zabawy i odpoczynku.

Życzymy Pani Dyrektor, 
radosnego uśmiechu na twarzy,
zdrowia, siły i optymizmu na co dzień,
wypoczynku, czasu dla siebie oraz słonecznych wakacji!
pasek


Wspomnienie śp. Leontyny Miłek - zasłużonej nauczycielki

5. października 2017 r. w Nowym Brzesku odbyło się nabożeństwo żałobne śp. Leontyny Miłek - wieloletniej nauczycielki języka polskiego i wychowawczyni w naszej szkole. W pogrzebie uczestniczyła Dyrekcja, poczet sztandarowy wraz z delegacją uczniów oraz liczne grono nauczycieli i emertyowanych pracowników oświaty.


Oto fragment wspomnienia o zmarłej:

Pani Leontyna Miłek (z domu Sokołowska) urodzona w 1924 roku na Kresach dawnej Rzeczpospolitej. Mieszkała w Nowym Brzesku ponad 55 lat. Z poświęceniem przez 30 lat pracowała w tutejszej Szkole Podstawowej, a w ostatnich latach pracy dydaktyczmej także w Szkole w Rudnie Dolnym. Uczyła języka polskiego i wychowała wiele pokoleń nowobrzeszczan. Wpajała młodym ludziom miłość do ojczystego języka, szacunek dla drugiego człowieka i uczyła właściwego zachowania w każdej sytuacji.

Nawet na emeryturze pracowała w Parafialnej Bibliotece i Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie mogła dzieciom i dorosłym przekazywać swoją pasję do literatury.

Za swoje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze otrzymała w 1976 roku Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania drugiego stopnia. Natomiast w lipcu 2007 roku p. Leontyna Miłek za swoją pracę pedagogiczną i społeczną otrzymała od Kapituły Samorządowej medal św. Norberta oraz tytuł: „Przyjaciel Ziemi Nowobrzeskiej”.

Pani Leontyna Miłek przeżyła trudne lata II wojny światowej. Wraz z Rodziną była zesłana na Sybir. Był to bardzo ciężki okres w Jej życiu. W lutym 2005 roku została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru, a los tak chciał, że odeszła od nas 17 września 2017 r. w Dniu Sybiraka i w 78. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.


Więcej ciekawych faktów z życia Pani Leontyny, w tym wspomnienia przedwojenne i relację z zesłania na Syberię,  można poznać czytając artykuł opublikowany w "Gazecie Nowobrzeskiej" nr 
27/2007 opublikowany powtórnie na naszej stronie gminnej.