Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Szkoła muzyczna

278126443_1074454049774736_6756179219382066989_n----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!! OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTÓW


Przypominamy o konieczności terminowego dokonywania opłat za wypożyczone instrumenty.

Termin do 10 dnia każdego miesiąca, prosimy o dokonywanie przelewu na kwotę zgodną z umową dzierżawy instrumentu.

- 20,00 zł pierwsze dziecko/ za 1 miesiąc

- 15,00 zł drugie dziecko/ za 1 miesiąc

Numer konta :  49 8591 0007 0250 0330 0316 0003

W tytule przelewu piszemy imię i nazwisko dziecka, nazwę instrumentu i za jaki okres.

Brak terminowych wpłat wiąże się z rozwiązaniem umowy co skutkuje odebraniem instrumentu.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Muzyczna I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach prowadzi

nabór kandydatów, chętnych do podjęcia nauki


Zapraszamy kandydatów w wieku od 6 do 16 lat.

Szkoła Muzyczna oferuje nauczanie gry na następujących instrumentach:

Instrumenty klawiszowe:
- fortepian

Instrumenty strunowe:
- skrzypce
- wiolonczela
- kontrabas
- gitara

Instrumenty dęte i perkusyjne:
- flet
- klarnet
- saksofon
- trąbka
- perkusja

Szkoła prowadzi edukację w dwóch cyklach nauczania:

- sześcioletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 6 – 8 roku życia,
- czteroletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 9 – 16 roku życia.

Badania przydatności kandydatów do szkoły obejmuje:

- sprawdzenie uzdolnień muzycznych
- sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym  instrumencie.

Kandydat badany jest w dziedzinie:

- słuchu wysokościowego
- poczucia rytmu
- pamięci muzycznej

Sprawdzenie predyspozycji wymienionych powyżej polega między innymi na:

- zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata
- powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela
- zapamiętaniu i powtórzeniu głosem 2-taktowej melodii zagranej 1 raz przez nauczyciela oraz określeniu jej trybu (wesoła/smutna)
- powtórzeniu rytmu po nauczycielu

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy kandydata (dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na  wybranym przez kandydata instrumencie – (dotyczy kandydatów      ubiegających się o przyjęcie na instrument dęty).

- opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psycho-fizycznej dojrzałości  dziecka do podjęcia nauki w szkole – w przypadku kandydata, który w  danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat.

Kwestionariusze osobowe prosimy składać w budynku Zespołu Przedszkolno - Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku w pok. 31Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, nr tel.: 12/281 71 23


                                                                                      Zapraszamy!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie ducha,

napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość..

życzy

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Muzycznej w Milkuszowicach
Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech będą one okazją do zadumy,  ale i radości z rodzinnego spotkania.

Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.

Oby magia Bożego Narodzenia przetrwała w nas jak najdłużej!

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia 


życzy 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Szkoły Muzycznej w Milkuszowicach


Uwaga!!!

Dnia 22 grudnia (wtorek) - Zajęcia teoretyczno-muzyczne, dla KLASY I - cyklu sześcioletniego (C6)

odbędą się od godziny 13:00-14:30 w związku z Spotkaniem Opłatkowym i skróconymi zajęciami w Szkole Podstawowej.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 
Szkoły Muzycznej I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach 
oddział Nowe Brzesko
          17 listopada 2015 roku w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się Ślubowanie uczniów klas pierwszych- Szkoły Muzycznej I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach. Ślubowanie odbyło się w obecności władz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 
Od 1 września szkoła funkcjonuje w Zespole Przedszkolno- Szkolno-Gimnazjalnym w Nowym Brzesku i po raz pierwszy uroczystość Ślubowania przyjęła 41 uczniów, wśród nich było;15 z czteroletniego cyklu nauki oraz 26 z sześcioletniego cyklu nauki. 
           Po powitaniu gości przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Juliusza Łuciuka - Pana Mateusza Grzybka, nastąpiła uroczystość Ślubowania na, której pierwszacy Ślubowali: ,,Być uczciwymi i wzorowymi uczniami, dbać o dobre imię naszej szkoły. Szanować nauczycieli, koleżanki i kolegów, dbać o instrumenty muzyczne i sprzęt szkolny, swym zachowaniem i nauką spawać radość rodzicom i nauczycielom.”
Po złożeniu Ślubowania młodzi adepci świata muzyki zostali symbolicznie pasowani na ucznia Szkoły Muzycznej I st. przez Dyrektora przy pomocy smyczka wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Muzycznej I st. w Mikluszowicach " i dotykając smyczkiem – jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów, którzy następnie otrzymali pamiątkowe akty pasowania i upominki, które zostały przygotowane przez Radę Rodziców. 
       Następnie nadszedł moment zaprezentowania umiejętności wokalnych i recytatorskich uczniów klas pierwszych w części artystycznej, do której dzieci przygotowywały się od września pod kierunkiem wychowawczyni – Agnieszki Pamuły. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu rodziców.
       W miłej atmosferze życzenia dzieciom złożył Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Jan Chojka oraz Dyrektor, którzy zwrócili się do uczniów życząc wielu sukcesów i radości z uczęszczania do Szkoły Muzycznej. Na zakończenie Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła kwiaty na ręce Dyrektora dziękując za współpracę oraz za zaangażowanie się w działanie Szkoły Muzycznej w Nowym Brzesku. .
      Wydarzeniu towarzyszyły wielkie emocje i wzruszenie, bowiem młodzież po niepełna dwóch miesiącach nauki, zaprezentowała się szerokiej publiczności. Entuzjazm i radość, z jaką młodzież przyjęła ceremonię ślubowania potwierdza ich pełne zaangażowanie oraz budzi nadzieję, że dołożą wszelkich starań, by być godnymi miana uczniów Szkoły Muzycznej I st. im. Juliusza Łuciuka w Mkluszowicach oddział Nowe Brzesko.


Gratulujemy Wam, drodzy Uczniowie rozpoczecia nowego roku szkolnego, pełnego muzyki 
- która niech stanie się pasją i ważnym rozdziałem w Waszym życiu!


image002
image016image018
image020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzją Rady Rodziców uchwalono wysokość składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021, która wynosi:
· I semestr 30 złotych od dziecka
· II semestr 30 złotych od dziecka

Drugie dziecko uczęszczające w ramach tej samej rodziny do Szkoły Muzycznej Ist. im. Juliusza Łuciuka 
w Mikluszowicach oddział Nowe Brzesko, wynosi opłatę w wysokości  40 złotych za I semestr.
Trzecie dziecko 10 zł za I  semestr.

Wpłaty można dokonać w sekretariacie (sala nr 31)
w godz. 14:00-18:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEKRETARIAT
Szkoły Muzycznej I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach
oddział Nowe Brzesko

czynny poniedziałek - piątek
w godz. 
14:00-18:00
tel. (12) 385-21-32 - telefon chwilowo nieczynny 
e-mail: smnowebrzesko@gmail.com