Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności
Zajęcia zdalne - Wiedza o społeczeństwie

Klasa VIII – Wiedza o społeczeństwie- zakres materiału do opracowania w domu

 

Do opracowania tematy lekcyjne. Proszę przeczytać i nauczyć się tematy lekcji i w zeszycie zrobić notatki według punktów w podręczniku ( tak jak opracowujemy temat na lekcji).

 

W tym  tygodniu opracowujemy dwa tematy, w kolejnym dwa, tak jak przypadają w planie lekcji. Napisałam więcej tematów być może ktoś z Was będzie chciał więcej opracować, dla chętnych.

 

 Rozdział  IV  – rozpoczynamy od tematu nr 4 – pierwsze trzy tematy opracowane w szkole na lekcjach wos:

  1. Prezydent i Rada Ministrów
  2. Sądy i trybunały
  3. Organizacje pozarządowe
  4. Media i opinia publiczna

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji. 

 

Rozdział V. Sprawy międzynarodowe  

  1. Organizacje międzynarodowe
  2. Unia Europejska
  3. Polska w Unii Europejskiej
  4. Problemy współczesnego świata
  5. Konflikty zbrojne na świecie

 

Powtórzenie – przeznaczamy czas na utrwalenie wiadomości. W zeszytach wykonujemy ćwiczenia znajdujące się pod każdym tematem lekcji. 

 

Zachęcam do korzystania z internetowych platform nauczania. W każdym temacie lekcji są ćwiczenia, które wykonujemy w zeszycie przedmiotowym jako utrwalenie wiadomości.