Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności
Zajęcia zdalne - Biologia

Klasa V

I. Z podrecznika przeczytać i wpisać do zeszytu temat: Korzeń organ podziemny rośliny.

- Proszę wykonać notatkę do zeszytu w/g następującego planu: 
1. Wymienić podstawowe funkcje korzenia.
2. Podać rodzaje systemów korzeniowych, a każdy z 1 przykładem rośliny, która ma dany system korzeniowy.
3. Podać formy przekształceń korzeni, a każdy z jednym przykładem odpowiedniej rośliny.

II. Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.

Notatka do zeszytu w/g planu: 
1. Co to jest pęd?
2. Podstawowe funkcje łodygi.
3. Rodzaje przekształceń łodyg z z 1 przykładem rośliny do każdego przekształcenia.


Klasa VI a i VI b

Z podrecznika przeczytać i wpisać do zeszytu temat: Gady.
Proszę zrobić notatkę do zeszytu w/g planu:
1. Środowisko życia.
2. Przedstawiciele.
3. Przystosowanie do życia na lądzie.
4. Znaczenie w przyrodzie.


Klasa VII a i VII b

I. Z podrecznika przeczytać i wpisać do zeszytu temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.
Proszę zrobić do zeszytu notatkę w/g planu
-czym się różni wydalanie od defekacji,
-elementy budowy układu wydalniczego,
-budowa nerki,
-budowa nefronu,
-etapy powstawania moczu.

II. Temat:  Higiena i choroby układu wydalniczego.
W notatce do zeszytu podać:
- 3 zasady higieny dla układu wydalniczego,
- wymienić choroby układu wydalniczego.

Klasa VIII

Proszę z podrecznika przeczytać i wpisać do zeszytu tematy oraz wykonać do zeszytu odpowiednie notatki z nich:

1. Drapieżnictwo. Roślinożerność.
2. Pasożytnictwo.
3. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.