Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności
Zajęcia zdalne - Matematyka

Klasa VIII a

- Samodzielnie powtarzamy i utrwalamy przerobione zagadnienia.

- Rozwiązać testy w dodatkowej zielonej książce pt. Pora na matematykę, klasa VII- VIII. Testy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty” strony 127-168

- Zapoznać się i rozwiązać dostępne arkusze próbne i materiały dodatkowe ze strony CKE  w tym filmiki z linku https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

- Arkusze egzaminacyjne z matematyki ze strony CKE

oraz materiały pwotórkowe https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zachęcamy do skorzystania z wartościowych linków na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8  https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna Ogólnodostępne będą również arkusze dla Ósmoklasistów

z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz matematyki

na platformie takzdam.pl.               http://arkusze.takzdam.pl/

 

Klasa VII a

1. W ramach powtórzenia i utrwalenia przerabianego materiału z działu „Potęgi” z karty pracy na osobnej kartce rozwiązać zadania z notacją wykładniczą od z.16/str. 198 do z.28/str. 200 (rozwiązanie zadań z trzema kropkami jest na ocenę 6 a pozostałe zadania są obowiązkowe)

 

2. Przysłać dwie prace samodzielne do oceny na e-mail alicjase@interia.pl skan lub zdjęcie własnoręcznego rozwiązania

- do piątku 20.03.2020 „Test A” –Sprawdź czy umiesz z karty pracy cała str. 201 z odpowiedziami w postaci:
zad.7 odp. C.    2x*2x*2x = 8x³     ponieważ    2*2*2= 2³ = 8     a      x*x*x=x³

- do wtorku 24.03.2020  tak samo jak wyżej rozwiązane z karty pracy powtórzeniowe zadania testowe od z.6  do z.15/ str.204

 

3. Z nowo rozpoczętego działu: „Wyrażenia algebraiczne”: 
- przeczytać i przyswoić z podręcznika informacje na str. 147,

- obejrzeć do tego tematu filmiki :

https://www.youtube.com/watch?v=rHaXQROxO6o

https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI

-  rozwiązać do zeszytu zadania z podręcznika str. 148 zad 2 i zad. 3 oraz str. 150 od zad.7 do zad. 13

- dokończyć rozpoczęte na lekcji strony 41-42 w ćwiczeniach z pierwszego  tematu o wyrażeniach algebraicznych.


4. Nie zapomnieć o wcześniej uzgodnionym terminie oddania do oceny uzupełnionych ćwiczeniówek ze stronami od 77 do 90.

 Dla osób, które ostatnio chorowały: powtórzyć przerobiony materiał z działu „Potęgi”, przygotować się do pracy klasowej z potęg rozwiązując zadania z ostatniej karty pracy (włącznie z notacją wykładniczą) -  wyniki pracy klasowej dla osób, które już pisały na ostatniej matematyce, będą dostępne od środy 18.03.2020 pod adresem e-mail: alicjase@interia.pl

 
5. Jeżeli zamknięcie szkół się przedłuży następne nasze lekcje z wyrażeń algebraicznych to będą równania - proszę otworzyć sobie krok po kroku linki na stronie:  zadalne-lekcje - klasa 7 - przedmioty - matematyka Klasa VII b

- W ramach powtórzenia i utrwalenia przerabianego materiału z karty pracy na osobnej kartce rozwiązać zadania od strony 191 do 194 włącznie (rozwiązania zadań z trzema kropkami są na ocenę 6, a pozostałe są obowiązkowe)

- Przypomnienie: tak jak było zapowiadane po powrocie kartkówka z zadań z ćwieczeń str 77-86 

 

Klasa VI b

1. W ramach powtórzenia i utrwalenia przerabianego materiału rozwiązać do tyłu ćwiczeniówkę z przerobionych od początku roku szkolnego działów (uwzględnić zwłaszcza ułamki zwykłe i dziesiętne).

 

2. Rozwiązać na osobnej kartce do oddania do sprawdzenia nauczycielowi: od zad. 50 do 58 str. 245-246

 

3. Przysłać dwie prace samodzielne do oceny na e-mail alicjase@interia.pl skan lub zdjęcie własnoręcznego rozwiązania

- do czwartku 19.03.2020 str. 244 od zad. 45 do zad. 49 str. 244.

- do poniedziałku 23.03.2020 z nowo rozpoczętego działu „Pole prostokąta” zadania 59, 60, 61 str. 246

- dla chętnych na ocenę 6:  rozwiązania zadań z kaktusem i super-zagadki ze stron 127 i 128

4. Z nowo rozpoczętego działu o polach wielokątów nauczyć się dokładnie „jak tabliczki mnożenia” jednostek powierzchni wyróżnionych w podręczniku na str.124-125 i wykonać sobie zadnie wprowadzające na rozwinięcie intuicji przestrzennej ze str.123.

Otworzyć stronę ze zdalnymi lekcjami - tam dokładnie nasz aktualny materiał z lekcji !!! link do zdalnych lekcji klasa 6 - przedmioty - matematyka

 

Klasa VI a

1. W ramach powtórzenia i utrwalenia przerabianego materiału rozwiązać do tyłu z podręcznika zadania "Przed klasówką" od począ tku roku szkolnego z poszczególnych działów str 38, 67, 100, 121 i przysłąć na e-mail kingamatematyka25@gmail.com.

 

2. Rozwiązać na osobnej kartce do oddania do sprawdzenia nauczycielowi: od zad. 50 do 58 str. 245-246

 

- dla chętnych na ocenę 6: rozwiązania super zagadek str.112, 115, 117 i 120.

 

3. Przysłać pracę samodzielną do oceny na e-mail kingamatematyka25@gmail.com skan lub zdjęcie własnoręcznego rozwiązania - do piątku 20.03.2020 str. 244 od zad. 45 do zad. 49 str. 244.


- Przypomnienie: tak jak było zapowiadane po powrocie sprawdzian z działu "Prędkośc, droga, czas" 

 

Klasa V a

Powtórzyć i utrwalić dotychczasowy materiał z ułamków; przerobić zadania z karty pracy -  czyli dużego zestawu zadań.

 W ramach utrwalenia i wyćwiczenia działań na ułamkach można się posłużyć podręcznikiem od str. 250/zad. 42 do str.253/ zad.71

Jeżeli ktoś potrzebuje odświeżenia treści można obejrzeć filmik np. https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk

 

Klasa V b

1. W dziale „Geometria” – Figury na płaszczyźnie uzupełnić ćwiczenia do tyłu i rozwiązywać różnorodne zadania z podręcznika od str 103 do str.138.

2. Rozwiązać „Przed klasówką” str. 139

- Przypomnienie: tak jak było zapowiadane po powrocie sprawdzian z działu "Figury na płaszczyźnie" 

3. W ramach powtórzenia i utrwalenia przerabianego materiału rozwiązać z podręcznika zadania "Przed klasówką" od początku roku szkolnego z poszczególnych działów str 43,65,101,139 i przysłać na e-mail kingamatematyka25@gmail.com.

 

Klasa IV a

Rozwiązywać ćwiczeniówkę do tyłu od początku roku szkolnego i wykonywać zadania z aktualnych tematów z podręcznika.

Udoskonalać dokładne posługiwanie się ołówkiem i przyrządami do geometrii, kreślenie figur o zadanych miarach.

Odświeżać tabliczkę mnożenia i dzielenia.