Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności


Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  w  dniach od 16. do 25. marca 2020 r.  Zespół Przedszkolno – Szkolny w Nowym Brzesku  jest zamknięty.

W sprawach pilnych  bardzo proszę  kontaktować się z sekretariatem drogą elektroniczną poprzez email : zpsgnowebrzesko@interia.pl

W kwestii rekrutacji do Przedszkola lub  do Szkoły Podstawowej dokumenty ( skan lub zdjęcia dokumentu)  proszę składać drogą elektroniczną  na powyższy adres mailowy lub drogą pocztową na adres:  ZPS w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 29, 32 – 120 Nowe Brzesko.

Pamiętajmy, że zajęcia są zawieszone ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Zatem powinny one pozostawać w domach i jak to tylko możliwe powinny wykorzystać ten czas do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl  :  (szkoła podstawowa), (edukacja wczesnoszkolna) udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Polecamy także na stronach rządowych:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Należy tam wybrać odpowiednią klasę i wejść na konkretne przedmioty nauczania.
Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Jeśli Państwo macie dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej ZUS;

Proszę o sprawdzanie  na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Głównym celem zawieszenia zajęć jest ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Postępujmy mądrze i  odpowiedzialnie, by nie przyczyniać się do jego transmisji z osoby na osobę.

Z poważaniem,

Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku