Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
PrzedszkolePRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWYM BRZESKU
NASZE MOTTO

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
(J. Korczak)


motto

[Fot: K. Czaja]
pasek
INFORMACJE

Dyżury przedszkoli w czasie wakacji:

-od 29 czerwca do 17 lipca 2020 Sierosławice
-od 20 lipca do 7 sierpnia 2020 Mniszów
-od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2020 Nowe Brzesko

pasek

CZERWIEC 2020
pasek

POŻEGNANIE
EMERYTURY CZAS

BOŻENKO

W życiu najtrudniejsze są pożegnania 
- zwłaszcza z takimi osobami jak Ty. 
Dziękujemy Ci za wiele lat współpracy,
za wszystkie rady, dobre serce, mądrość i wsparcie. 
Życzymy Ci, aby nowy rozdział życia, 
który właśnie rozpoczęłaś 
był pełen wspaniałych chwil. 
 

Dnia 26.06.2020 odbyło się uroczyste pożegnanie naszej koleżanki Bożeny P.
z okazji zasłużonego przejścia na emeryturę. 
Serdecznie zapraszamy na wirtualną akademię
w wykonaniu dzieci i uczniów Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku:

https://www.facebook.com/104186781221425/videos/1183527915334938


bozenka3
[Tekst/Fot: K. Czaja]

pasek
ZAKOŃCZENIE 

ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2019/2020


Chociaż słońce jasno świeci,
Trochę smutne są dziś dzieci.
Bo koniec roku, przedszkola mija czas,
Teraz wakacje czekają nas.

25 czerwca 2020r. odbyło się w naszym przedszkolu zakończenie roku przedszkolnego oraz pożegnanie starszaków. 
Kilka miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach roku i żywiołach szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. 
Wychowawcy grup wręczyli Przedszkolakom zasłużone dyplomy wraz z drobnym upominkiem. 

Drogie Dzieci!
Wszystkim Przedszkolakom
życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji!
Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil! 

Drodzy Rodzice!!!
Składamy serdeczne podziękowanie za pomoc i zaangażowanie włożone w zdalne nauczanie!
Za serdeczność i życzliwość, za wkład pracy i ogromną cierpliwość!
Dziękujemy za współpracę i życzymy odpoczynku od obowiązków przedszkolnych i wspaniałych wakacji!

Wicedyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym

pasek
Szanowni Rodzice!

Przedszkole Samorządowe  w Nowym Brzesku od dnia  6.maja 2020r. prowadzi zajęcia opiekuńcze dla dzieci zgodnie  z wytycznymi dotyczącymi organizacji pracy przedszkoli wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , Ministerstwo Zdrowia,  Główny Inspektorat Sanitarny  oraz Organ Prowadzący Szkołę-Gmina Nowe Brzesko.

Szanowni Państwo, w przedszkolu będą obowiązywać  następujące zasady:

 1. Jeśli zdecydujecie o wysłaniu dziecka do przedszkola prosimy o poinformowaniu o tym fakcie wychowawcę grupy Państwa dziecka w dniu poprzedzającym do godziny 11.00  (telefonicznie, e-mail, Messenger).
 2. Ze względu na ograniczoną prawem liczbę dzieci , do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Jeśli Państwa dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach, otrzymacie Państwo informację zwrotną nie później niż do godziny 16 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.
 4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, prosimy o przekazanie dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia oraz możliwości niezwłocznego kontaktu w nagłej sytuacji (aktualny numer telefonu).
 5. Należy zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w  osłonę nosa i ust podczas drogi do/z przedszkola.                                                                                     
 6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. gorączka), co zostanie potwierdzone pomiarem temperatury ciała przed przyjęciem.
 7. Informuję, że w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jeżeli nauczyciel podejrzewa możliwość wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, może zostać wykonany pomiar temperatury ciała dziecka. Jeżeli odczyt termometru potwierdzi gorączkę, dziecko zostanie odizolowane od grupy i zostanie wdrożona „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”. Ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola będzie możliwe po przedstawieniu opinii lekarza.
 8. Informujemy, że nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 9. Należy zadbać, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 10. Wejście do przedszkola i parking jest z tyłu budynku Przedszkola tylko dla rodziców dzieci przedszkolnych.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 12. Rodzicie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy oznakowanej (przed drzwi z tyłu budynku z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, trzeba zadzwonić.
 13. Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 14. Dzieci przyprowadzane są do drzwi wejściowych, Rodzic ściąga im maseczkę i zabiera ją do domu. Dziecko  odbierane jest  przy drzwiach wejściowych przez pracownika obsługi, mierzona jest mu  temperatura termometrem na odległość, dzieci zdrowe wpuszczane są do środka, dezynfekują ręce.
 15. Przed salami znajduje się szatnia gdzie dzieci się rozbiera i  dziecko wchodzi na salę.
 16. Odbieranie dziecka z przedszkola na tej samej zasadzie .Dzwonienie dzwonkiem pracownik obsługi przyprowadzi ubrane dziecko do drzwi.
 17. Prosimy, aby regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, tzn. że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, proszę zwrócić  uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania (w łokieć, nie w dłoń). Pamiętaj Rodzicu, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  
 18. Jeśli w okresie przebywania dziecka w przedszkolu sytuacja zdrowotna Państwa rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt ulegnie zmianie np. Państwo lub osoby z najbliższego otoczenia dziecka zostaną objęci kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Dyrektora przedszkola.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 dziecka

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka w czasie przebywania w przedszkolu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (gorączka powyżej 37,50C, kaszel, duszność, problem z oddychaniem), należy niezwłocznie odizolować je z grupy i umieścić w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu pod opieką pracownika wyposażonego w niezbędne środki ochrony osobistej.
 2. Niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola, rodziców dziecka i powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
 4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Jeśli będzie tego wymagało zalecenie inspektora sanitarnego, należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola, w której przybywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców dzieci, z którymi miało kontakt dziecko podejrzewane o zakażenie.

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/ 

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

 

    Dyrekcja Zespołu Przedszkolno – Szkolnego 
w Nowym Brzesku


pasek
REKRUTACJA 2020/2021

 SZANOWNI  RODZICE

Zakończyła się rekrutacja  na rok przedszkolny 2020/2021.

 Z wynikami rekrutacji  1 kwietnia  2020 roku  zostali zapoznani Rodzice, którzy złożyli wnioski do naszego przedszkola.

Konieczne jest jeszcze wypełnienie oświadczenia - potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.
Rodzice tego dokonają w tym czasie, kiedy przedszkole będzie czynne.

                                                                                                   Wicedyrektor
pasek
MAJ 2020
pasek
MOTYLKI/MUCHOMORKI/MISIE
W obecnej chwili, każda z Wychowawczyń grup (MISIE / MUCHOMORKI)
ma założoną stronę internetową służącą do bieżących kontaktów z Rodzicami, 
gdzie również zamieszczane są propozycje zdalnych zajęć z dzieckiem.

Pozdrawiamy

Elżbieta Wójcik
Katarzyna Wójcik
Renata Skalska
Katarzyna Czaja
pasek
TYGRYSKI
1.06.2020 -5.06.2020

Propozycje aktywności na ten tydzień.
Tydzień 4 Wakacyjne podróże

Dzień 1 DZIEŃ DZIECKA

Dzieci z różnych stron świata

 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

– Jan Paweł II

Dzieci z różnych stron świata

Jak wyglądają ludzie mieszkający na różnych kontynentach?
Jaki mają kolor skóry?
Jakim mówią językiem?
Jak się ubierają?
Jakie mają zwyczaje?

mapa
Europa - Polska

dzieci 1
dzieci

Dzieci z Europy. Mają białą skórę, ale  różne kolory oczu i włosów. Od wczesnego dzieciństwa chodzą do przedszkola, a potem w wieku 6 lub 7 lat idą do szkoły. W Europie, a więc również w Polsce czy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach i innych krajach europejskich większość dzieci mieszka w domach jednorodzinnych lub blokach. Mają dużo czasu na zabawę i nie brakuje im jedzenia. Często dostają zabawki od swoich rodziców i innych krewnych. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce ulubioną zabawą dzieci jest puszczanie kolorowych baniek.
Teraz można kupić gotowe akcesoria do baniek.

Azja

azja
Dzieci z Nepalu
dzieci2
Dzieci z Mongolii
Wietnam
Wietnam
kambodża
Dzieci z Kambodży
Japonia 2
Dziewczynka z Japoni

Dzieci w Azji mają śniadą cerę, ciemne włosy i lekko skośne oczy. W Japonii mieszka się w domu, który jest funkcjonalny, ale też wymaga specjalnego zachowania – pokoje wyłożone są matami, po których wolno chodzić tylko w skarpetkach (nie wolno wchodzić na nie w butach ani boso).
Japonia uważana jest za kolebkę składania papieru zwanego origami.

Afryka
Afryka
Afryka1
Afryka 2

Afrykańskie dzieci mają czarną lub brązową skórę, ciemne włosy i oczy. Dzieci mieszkają w bardzo prostym domu zrobionym z patyków lub bambusa i pokrytych liśćmi palmy. Tylko nieliczne dzieci chodzą do przedszkola. Niektóre niestety nie chodzą również do szkoły, gdyż mają do niej daleko lub rodzice wolą, aby pomagały w gospodarstwie. W Afryce dzieci najczęściej bawią się zabawkami wykonanymi przez siebie. Lubią tańczyć oraz grać na grzechotkach i bębenkach.
Jako aktywność związaną z Afryką proponuję malowanie twarzy.

Ameryka Południowa
Peru
Dzieci z Peru
dzieci_1
Dzieci z Salvadoru 
Boliwia
Chłopiec z Boliwii

Dzieci w Ameryce Południowej to głównie dzieci indiańskie. Mają one ciemne włosy i oczy oraz ciemniejszą od nas skórę. Klarissa mieszka w mieście, więc chodzi do przedszkola. Jej koledzy i koleżanki, którzy mieszkają na wsi, nie mają tyle szczęścia i od najmłodszych lat pomagają rodzicom w uprawach bananów i innych egzotycznych roślin. Zabawki robią sobie same. Uwielbiają tańczyć.
Popularna boliwijska zabawa to Carretilla, czyli znane również w Polsce “taczki”. Bawimy się parami. Jedno dziecko opiera się na dłoniach na podłodze, a drugie, stojąc za nim, trzyma je za nogi (za kostki). W takiej pozycji pary ustawiają się na linii startu i ścigają, tak jakby pchali taczkę po boisku. Wygrywa para, która pierwsza dotrze do mety.

Australia

 aborygen
mały Aborygen

Ameryka Północna
eskimos
mały Eskimosek

http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2017/01/Wystawaszkolywww2.pdf

Nauka piosenki

Piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi

1.Czy jesteś z Afryki
Czy też z Ameryki.
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami

Ref.;  Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas,
I żeby miło płynął nam czas.

2.Czy mówisz po polsku,
Czy po japońsku
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.

Ref.;  Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas,
I żeby miło płynął nam czas. *2

 

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim życzę szczęścia i miłości i miłej zabawy.

 

Dzień 2 Wakacje na Wybrzeżu

 • Karta pracy cz. 4, s. 60.

Wykonanie łódki według instrukcji. Rysowanie po śladach

Zajęcia 1. Wysłuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Wakacyjne podróże”.

Od samego rana tata, Olek i Ada planowali podróże wakacyjne. Zapomnieli o porannym myciu, a nawet o przebraniu się z piżam. Gdyby nie mama, zapomnieliby też o śniadaniu. Szczęśliwie mama przypomniała im o wszystkim. Kiedy byli już umyci, przebrani i najedzeni, wyjęła z szafy wielki globus i postawiła go na podłodze. – Teraz możecie podróżować palcem po całym świecie. – Super! – ucieszył się Olek. Bez namysłu zakręcił globusem. Fruuu! Gdyby kula ziemska obracała się tak szybko, wszyscy dostaliby kręćka jakiegoś lub co najmniej zadyszki. Przed oczami Olka, Ady i taty mknęły kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa, Afryka, Europa i zaraz Azja i Australia.
– Tu jedziemy! – Palec Olka zatrzymał rozpędzony świat namalowany na globusie. – Australia, Sydney. Niezłe miejsce. Będzie fajnie. W Australii są kangury i koale. – W Sydney chciałbym zobaczyć gmach filharmonii – wtrącił tata. – A będzie tam gmach naszego przedszkola? – spytała Ada. Olek spojrzał na siostrę z politowaniem. Przecież nikt nie podróżuje do przedszkola, które jest kilka metrów od domu. Zakręcił drugi raz. Jego palec wskazał państwo leżące w Ameryce Południowej. – Brazylia. Dobry wybór – pochwalił tata. – Są tam wspaniałe plaże. Chętnie poleżałbym sobie – przeciągnął się leniwie. – Może i ja zaproponuję podróż? – mama zajrzała do salonu. – Chciałabym pojechać z wami do Indii. Zawsze interesowała mnie Azja i jej kultura. Chociaż Afryka też jest ciekawa. – No pewnie! Jedziemy do Kenii! Do parku z dzikimi zwierzętami. Zobaczymy słonie i żyrafy! – zawołał Olek ożywiony wizją spotkania dzikiego słonia, a może i lwa. – A będzie tam nasz park? – nieśmiało spytała Ada. Wszyscy spojrzeli na nią jak na przybysza z kosmosu. – Nasz park będzie czekał na ciebie w Polsce. Teraz ja wybieram – powiedział tata. Energicznie zakręcił globusem. Niebieski kolor oceanów i mórz zmieszał się z zielonym, żółtym i brązowym – kolorami kontynentów. Adzie aż zakręciło się w głowie. Świat na globusie obracał się zbyt szybko. Co będzie, jeżeli palec taty trafi na głęboki ocean? Nie chciałaby spędzić wakacji na oceanie. Tam już z pewnością nie ma znajomego parku ni przedszkola ani placu zabaw z dużą okrągłą piaskownicą. – Stany Zjednoczone. Waszyngton – zakomunikował tata. – Jest tam plac zabaw? – spytała Ada. – Naszego nie ma, są inne. Jest za to Biały Dom i... – Ale naszego domu tam nie ma – przerwała tacie Ada. – Ja nie mogę! Chcesz jechać na wakacje czy nie? – zniecierpliwił się Olek. – Chcę. Tylko nie tak daleko – bąknęła Ada. – To gdzie? Wybieraj – podsunął jej globus. Ada zamknęła oczy. ,,Niech los zdecyduje” – pomyślała i dotknęła palcem globusa. – Tu! Cała rodzina wbiła wzrok w miejsce, które wskazał palec Ady. Mama i tata pierwsi gruchnęli śmiechem. – Europa, Polska, Warszawa – podsumował Olek. Ada westchnęła z ulgą. Jak to dobrze, że zdała się na los szczęścia. W Warszawie jest jej przedszkole i dom, i park, i znajomy plac zabaw. No i tuż pod Warszawą mieszkają ukochani dziadkowie. Co ważne, ich dom stoi w pobliżu lasu. – Pojedziemy do babci i dziadka. Tam są bociany, dzięcioły, kukułki, żabki, biedronki, ślimaki, pszczoły – zachwalała Ada. – Mrówki, komary i muchy – dorzucił ponuro Olek. Ale już po chwili śmiał się jak tata i mama. Nawet napad komarów nie odstraszyłby ani jego, ani Ady od podróży do dziadków. Podpatrywanie ptaków w towarzystwie dziadka, który zna setki ciekawostek o zwierzętach, to był najlepszy z wakacyjnych planów.

 • Propozycja rozmowy na temat opowiadania.

− Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana?
− Dzięki czemu mogli podróżować palcem po całym świecie?
− Jakie kontynenty były widoczne na globusie?
− Co wskazywał palec Olka?
− Co wskazywał palec taty?
− Gdzie chciała pojechać mama?
− Co wspominała cały czas Ada?
− Co wskazywał palec Ady? Gdzie ona chciała pojechać na wakacje?

 • Wskazanie na mapie Polski Morza Bałtyckiego.
 • morze bałtyckie

 Praca plastyczna - Plaża - plastyczne zabawy z fakturą
praca plastyczna

Do wykonania pracy plastycznej “Plaża” można wykorzystać wiele ciekawych materiałów o różnej fakturze i ciekawej kolorystyce, to przecież wesoła pora roku.

Ćwiczenie w czytaniu na e- maila

Dzień 3 Góralskie liczenie

Utrwalanie piosenki- Jesteśmy dziećmi

góry

https://www.youtube.com/watch?v=zjarUUFR254

Wypas owiec w górach

Zadanie 1.
Do zagrody 9 owiec wpędził juhas młody
– Ale cztery starsze owce uciekły z zagrody.
Policz teraz szybko mi ile owiec w zagrodzie śpi
Zapisz działanie …..

Zadanie 2.
Na hali, na hali – raz się tak zdarzyło
że do 7 starszych owiec 3 młode przybyły
Powiedz teraz mi, ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi?
Zapisz działanie ……

Zadanie 3.
Na łące pod górą
juhas owce pasie;
cztery czarne owce i pięć białych hasa.
Ile wszystkich owiec jest w stadzie juhasa?
Zapisz działanie ……

Zadanie 4.
Na hali, na hali 10 owiec juhas pasie.
Dwie w góry mu uciekły.
Ile teraz masz owiec, juhasie?
Zapisz działanie ……

Dzieci Układają 10 liczmanów. ( patyczki, klocki, kredki – co kto ma)
Odsuwają 2. I Układają działanie: 10 – 2 = 8
Odpowiadają na pytanie: Teraz jest 8 owiec.

Bajka logopedyczna

Różnicowanie głosek /s/:/sz/

Remont u smoka

Pewien smok zastanawiał się, dlaczego nikt nie chce odwiedzać go w jego jaskini (przesuwamy ściągnięte usta na prawo i lewo). Smok miał wielu przyjaciół i był bardzo lubiany wśród zwierząt mieszkających na łące i w okolicznym lesie, chętnie też zapraszano go na różne towarzyskie spotkania, a nawet na tańce (tańczymy” językiem – kręcimy kółeczka wewnątrz buzi). Mimo to z jego zaproszenia nikt nie chciał skorzystać, zasłaniając się brakiem czasu i licznymi obowiązkami. Kiedy tak siedział, rozważając możliwe przyczyny tej sytuacji, na pobliskim drzewie przysiadła sowa (podnosimy szeroki język za górne zęby i dotykamy nim wałka dziąsłowego, zatrzymujemy tam język). Smok pomyślał, że sowy są bardzo mądrymi zwierzętami, warto im powierzyć swoje troski, gdyż zawsze znajdą rozwiązanie. Zapytał więc ptaka, dlaczego nikt nie chce odwiedzać go w jego jaskini, choć ma tak wielu życzliwych przyjaciół obok siebie. Sowa podfrunęła bliżej (podniesiony za górne zęby czubek języka opuszczamy za dolne zęby, starając się, aby boki języka wciąż pozostały uniesione do górnych zębów), popatrzyła na wejście do jaskini i zajrzała do środka. Z lekkim zakłopotaniem podrapała się pazurem w głowę („skrobiemy” czubkiem języka po wałku dziąsłowym). –  Smoku – rzekła sowa –  obawiam się, że czeka cię remont twojej jaskini, jeżeli chcesz tutaj przyjmować gości. Przyjrzyj się uważnie, jak wygląda twój domek. Wszędzie wilgoć, pajęczyny, na suficie śpiące nietoperze, nie ma okien… Zające przemoczyłyby swoje futerko na wilgotnej ziemi, lisy zabrudziły swoje wspaniałe ogony, a nawet borsuki nie lubią przeszkadzać śpiącym nietoperzom. Zwierzęta bardzo cię lubią, więc wolą zaprosić cię do siebie, do swoich przytulnych dziupli i norek. Smok podskoczył z radości, kiedy usłyszał słowa mądrej sowy (stukamy kilka razy czubkiem języka w wałek dziąsłowy). Wreszcie wiedział już, co powinien zrobić, by móc cieszyć się odwiedzinami znajomych! Następnego dnia smok był już przygotowany do remontu swojej jaskini. Do specjalnie wydzielonej części smoczej groty przeniósł śpiące nietoperze i ostrożnie pozawieszał je pazurkami na suficie (dotykamy językiem wszystkich zębów górnych). Śpiące nietoperze nawet nie zauważyły przeprowadzki i spały smacznie dalej. Teraz smok ochoczo zabrał się za sprzątanie jaskini. Pozamiatał wszystkie pajęczyny (dotykamy na zmianę ostatnich górnych zębów po lewej i prawej stronie), zaglądając do każdego kąta swojego domku. Kiedy sufit i ściany były już przygotowane, smok rozpoczął ich malowanie, wybierając delikatne, jasne barwy – tak, aby w grocie nie było zbyt ciemno (przesuwamy językiem po podniebieniu i policzkach). Ściany przyozdobił rysunkami polnych kwiatów (rysujemy językiem wzorki na policzkach), a na suficie wymalował pierzaste chmurki (rysujemy językiem wzorki na suficie). Smok był bardzo zadowolony w efektu, pomyślał jednak, że wnętrze jaskini jest wciąż zbyt ciemne. Ponieważ był silnym i mocnym smokiem, szybko wyjął ze ściany duży kamień, tworząc w jaskini okno (pchamy językiem mocno w policzek). Na oknie zamontował karnisz (przesuwamy językiem po wewnętrznej powierzchni górnych zębów) i powiesił na nim świeżo uprane firanki (pierzemy firanki – kręcimy językiem kółka wewnątrz buzi, potem wieszamy firanki – dotykamy językiem każdego górnego ząbka). Na parapecie, który zrobił z desek, postawił rośliny w doniczkach. Teraz jaskinia smoka wyglądała już bardzo przytulnie. Słońce wpadające do środka osuszyło podłogę, smok mógł więc ją zamieść („zamiatamy podłogę” – przesuwamy językiem za dolnymi zębami, dotykając ich wewnętrznej krawędzi), umyć i położyć na niej mięciutki dywan („rozkładamy dywan” – zaczepiamy szeroki, luźny język o górne zęby). Teraz czas na wstawienie mebli – zaprzyjaźnione bobry pomogły mu zrobić stół, kilka krzeseł i wygodną kanapę obitą leśnym mchem (wsuwamy i wysuwamy szeroki język z buzi). Na szczęście spiżarnia smoka zawsze była dobrze zaopatrzona, dlatego smok od razu po remoncie mógł zaprosić wszystkich znajomych do swojego odnowionego mieszkania.     Leśne zwierzęta były zdumione, kiedy ujrzały nową smoczą grotę. Wszystko wyglądało tak czysto, świeżo i przytulnie! Zające rozsiadły się na puszystym dywanie (rozkładamy szeroki język za dolnymi zębami), lisy na kanapie (kładziemy szeroki język na wałku dziąsłowym i górnych zębach), a borsuki na krzesłach (wciskamy język raz w prawy, raz w lewy policzek). Na parapecie okna przysiadły leśne ptaszki. Wszyscy wesoło rozmawiali, śmiali się i  próbowali smakołyków, przygotowanych przez smoka na jego pierwsze przyjęcie (mlaszczemy środkiem języka). W odwiedziny przybyła nawet sowa, której smok podziękował za pomoc w rozwiązaniu jego kłopotu. Po zakończonym przyjęciu smok pożegnał wszystkich znajomych, którzy obiecali mu niedługo ponowną wizytę.

Autor: Malwina Wilczyńska

Dzień 4 Lato na wakacjach

 • Karta pracy, cz. 4, s. 62.

Słuchanie, dokąd podróżują ludzie podanymi środkami lokomocji. Naklejanie obok obrazków środków lokomocji obrazków odpowiednich miejsc.

 • Karta pracy, cz. 4, s. 62–63 (fragment).
 • Rozmowa na temat wiersza.

− Kto przesyłał uśmiechy?
− Komu przedszkolak przesyłał uśmiechy

Kolorowanie na obu kartach wakacyjnego pociągu.

 • Wskazywanie morza, gór na mapie Polski

Waga szalkowa, balony – nadmuchany i zwykły, świeca, słoik.

 • Wypuszczanie powietrza z nadmuchanego balonu.
 • Ważenie na wadze szalkowej balonów – z powietrzem i pustego.
 • Obserwowanie palącej się świecy, potem zasłonięcie jej odwróconym słoikiem.
 • Próby wyciągnięcia wniosków. Powietrze jest bezbarwne, nie ma zapachu, waży niewiele i bez niego nic nie może się palić.

Dzień 5  Słoneczny uśmiech

 • Karta pracy, cz. 4, s. 66. Określanie, dlaczego pętle są tak narysowane.

Kończenie rysowania linii między kwiatami.
Kolorowanie kwiatów.
http://scholaris.pl/resources/run/id/104924
Oś symetrii
Wysłuchanie wiersza Marioli Golc „Słoneczny uśmiech”.

 • Wypowiedzi dzieci na temat ich wakacyjnych planów.

Nadchodzą wakacje,
słoneczna pora.
Słoneczny uśmiech
śle więc przedszkolak.
I tym uśmiechem
ze słonkiem razem
ogrzeje wszystkie nadmorskie plaże
Promienny uśmiech
prześle też górom,
by się nie kryły za wielką chmurą.
Ma jeszcze uśmiech
dla wszystkich dzieci.
Niech im w wakacje słoneczko świeci
ogrzeje wszystkie nadmorskie plaże

− Dlaczego przesyłał je dzieciom?

 • Karty pracy, cz. 4, s. 68–69. Oglądanie zdjęć miejsc, w których Ada i Olek byli rok temu z rodzicami na wakacjach, opowiadanie o niektórych z nich.

 Rysowanie po śladzie drogi rodziny Ady nad morze

plaża

 • Rozwiązywanie zagadek o różnych środkach lokomocji

Dzieci rozwiązują zagadki i wskazują obrazki/zdjęcia przedstawiające ich rozwiązania. 

Pędzi po torze szybko, z daleka, bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg)

Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem. Lata podniebnym szlakiem. (samolot)

Ma maskę, a pod nią konie, cylindry – nie na głowie. A w środku siedzi człowiek. (samochód)

Ta wielka latająca maszyna owada – ważkę, przypomina. (helikopter)

 • Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 77.

 Odszukanie w naklejkach nazw środków lokomocji przedstawionych na zdjęciach. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach 

Ćwiczenia w czytaniu na e- maila

 

Mariola Bartula

pasek
MOTYLKI

1.06.2020 - 5.06.2020

Kochani!!

W tym tygodniu dziecko pozna kulturę innych narodów i dzieci z najodleglejszych krańców świata. Poćwiczy aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy i powtórzy określenia dotyczące wielkości: większy – mniejszy, wyższy – niższy. Poćwiczy ułożenie obiektów wg kolejności oraz utrwali wiedzę o figurach geometrycznych. Poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, samodzielnie i wspólnie z rodzicami.

Grupa „Motylki

 Propozycja zajęć w dniach 01.06.2020 – 05.06.2020r.  Elżbieta Wójcik

Temat tygodnia: „Niby tacy sami, a jednak inni”-

DZIECI

ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH DZIECI!

Rośnijcie

duzi, bądźcie dzielni, zdrowi,
w 100% odlotowi.
Teraz co
ś
dla Waszej główki,
by nie było z niej makówki.
B
ą
dźcie pomocni jak komputer,
szybcy jak japo
ń
ski skuter,
sympatyczni jak maskotka
i słodziutcy jak szarlotka
.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA!!

 

NUTKI DZIEŃ DZIECKA - DZIECI ŚWIATA – Madzia l.9                  

https://www.youtube.com/watch?v=Qm9Msz3lNaA

 

SERCE My dzieci świata SERCE Jesteśmy dziećmi - DZIEŃ DZIECKA
Wierszyk  
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

wróżka

Dzień 1. „ Dzieci takie jak my”

KTO JAK SKACZE – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

 •     Posłuchajcie opowiadania Agaty Widzowskiej „Język migowy”.

Od samego rana Ada przygotowywała się na spotkanie z nową koleżanką, Kasią. Okazało się, że tata Kasi jest bardzo zdolnym architektem i będzie pracował w tym samym biurze co tata Ady i Olka. Obie rodziny umówiły się w małej kawiarence w galerii, tuż obok bawialni dla dzieci. Ada bardzo lubiła poznawać nowe osoby i rozmawiać z nimi o tym, w co lubią się bawić. Tym razem Ada była szczególnie przejęta spotkaniem, bo dowiedziała się od rodziców, że Kasia nie słyszy. – Na żadne ucho? – dopytywała się Ada. – Ani troszeczkę? – Ani troszeczkę. – To jak my się będziemy bawić? – Jestem pewna, że znajdziecie na to sposób – uśmiechnęła się mama. Ada próbowała zatykać sobie uszy i prosiła Olka, żeby coś do niej mówił. – Mam fajną siostrę – powiedział Olek. – Co mówisz? – spytała Ada. – Moja siostra jest najlepszą siostrą na świecie! – Ecie-pecie? Nic nie rozumiem… Tej Kasi musi być bardzo trudno – stwierdziła Ada. W galerii panował gwar. Z głośników płynęła muzyka, w bawialni słychać było piski i śmiech rozbawionych dzieci. Obie rodziny przywitały się słowami „dzień dobry” i podały sobie ręce. Ada stanęła naprzeciwko Kasi i nie wiedziała, czy ma coś powiedzieć, czy nie. Przecież Kasia i tak nie usłyszy. Jednak dziewczynka uśmiechnęła się i rękami zrobiła przyjazny gest. Ada zrozumiała, że to jest powitanie, i odpowiedziała takim samym gestem. Potem Kasia wskazała bawialnię i dziewczynki pobiegły razem na zjeżdżalnię. Po chwili radośnie nurkowały w basenie z kolorowymi piłeczkami. Kasia układała z rąk różne znaki, a Ada próbowała odgadnąć ich znaczenie. Gdy chciała zająć się rysowaniem i kolorowaniem, Ada od razu zrozumiała, o co chodzi. Wspólnie narysowały słonia z wielkimi uszami, a na tych uszach namalowały wszystko, co symbolizuje dźwięki: ptaki, trąbkę, gitarę, śpiewającą panią, a nawet samolot odrzutowy. Potem bawiły się w teatrzyk dłoni i okazało się, że palcami można pokazać wiele rzeczy. Czasami Ada się myliła i nie potrafiła czegoś zrozumieć, ale to było bardzo zabawne. Jak wiele można powiedzieć, nie używając słów! Wieczorem Ada wciąż rozmyślała o Kasi i o tym, jak wspaniale się z nią bawiła. Tata powiedział córeczce, że osoby niesłyszące porozumiewają się językiem migowym. – Czy ja też mogę się nauczyć tego języka? – zapytała Ada. – Oczywiście. A teraz zgadnij, co chcę ci przekazać – tata przytulił Adę i pocałował ją w czoło. – Dobranoc i kocham cię! – zawołała Ada i odpowiedziała tym samym gestem. – Zrozumiałeś, tatusiu? Tata uśmiechnął się i pokiwał głową. Miłość nie potrzebuje słów.

 

 •      Odpowiedzcie na pytania: − Jak nazywa się język, którym porozumiewa się Kasia? − Jakbyście się czuli, gdybyście nie słyszeli tego, co ktoś mówi?  − Spróbujcie, jak Ada, zatkać uszy i sprawdzić, czy rozumiecie, co mówi kolega/koleżanka.

Wyjaśnijmy sobie , co znaczy słowo tolerancja.

Tolerancja to poszanowanie odmienności innych, ich wyglądu, sposobu komunikowania się, wiary, kultury itd.

KOLOROWANKA!   „Dzieci świata” https://miastodzieci.pl/kolorowanki/dzieci-swiata/

wróżka Zabawmy się w zabawę ruchowo-pantomimiczną „Wiem, co chcesz pokazać”. Dziecko staje w parze z rodzicem czy rodzeństwem. Jedno dziecko pokazuje czynność, drugie je naśladuje. Dzieci pokazują sobie nawzajem – ruchem ciała, gestem i mimiką – różne czynności wymieniane przez rodzica czy rodzeństwo., np.  powitanie się, czesanie, bieganie, mycie się, pomaganie, pocieszanie, niezgodzenie się na coś, zastanawianie się, okazanie zdziwienia itp. Pozostałe dziecko odgaduje, co to dziecko chciało przekazać, o czym poinformować.
NUTKI 
Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi - Piosenki dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

latarka ZAGRAJCIE !  „Ułóż zabawki”  http://scholaris.pl/resources/run/id/102260
latarka
Letnie zabawy z wodą i piaskiem – zajęcia badawcze.

Wymieńcie swoje ulubione zabawy z piaskiem i wodą. Ciekawe, czy wśród nich znajdą się i takie zabawy:

 •     Pierwsza z zabaw, to puszczanie papierowych łódeczek w misce z wodą i dmuchanie  na nie.
 •     Druga, to lekkie uderzanie dłonią o powierzchnię wody( tworzenie fal),
 •     III to dmuchanie w wodę przez słomkę. 
 •     Czwarta zabawa będzie polegała na rysowaniu palcem w  tacach z piaskiem,  różnego rodzaju kresek i fal, stawiania  Żeby wyrównać powierzchnię piasku, poruszamy tacami na boki i rysujemy ponownie.

Podsumowując doświadczenia,  dziecko omawia wrażenia, opisuje, jaka jest woda i piasek, jakie dźwięki można za ich pomocą wytworzyć
(np. pluskanie i bulgotanie, przesypywanie).

 • Zabawa „Wodny masaż”.

Możemy włączyć nagranie melodii o zróżnicowanym tempie, i  w rytm muzyki, rysować palcem na plecach dziecka-  kropki, kreski pionowe, poziome, linie faliste, stukać opuszkami palców itp. Na koniec masażu potrząśnij dłońmi, tak jakbyś strzepywał wodę z rąk.

latarka Eksperymenty dla dzieci. OCEAN W BUTELCE. MEDUZY”.
Przedszkolne Laboratorium 
https://www.youtube.com/watch?v=-xbC79beD1A

5-latki Karta pracy, cz. 4, s. 53.

Dzień 2 „Jesteśmy dla siebie uprzejmi”

wróżka
 RÓWNOWAGA – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo

Prawdziwy przyjaciel – rozmowa inspirowana wierszem Jadwigi Koczanowskiej „Przyjaciel”.

Nie musisz mieć przyjaciół stu, nie musisz mieć dziesięciu,
wystarczy, byś jednego miał,  a to już wielkie szczęście. 
Przyjaciel to jest taki ktoś, kto zawsze cię zrozumie,
gdy dobrze jest – to cieszy się, gdy źle – pocieszyć umie.
Przyjaciel to jest taki ktoś, kto nigdy nie zawiedzie,
a poznasz go, bo z tobą jest, gdy coś się nie powiedzie.

Odpowiedzcie napytania: − Ilu przyjaciół wystarczy mieć? − Kogo możemy nazwać przyjacielem? − Po czym można poznać przyjaciela?

latarka ROZWIĄŻ QUIZY I ZAGADKI!

„Symetryczne obrazki”  http://scholaris.pl/resources/run/id/104924

„Ukryte kształty”   http://scholaris.pl/resources/run/id/102202

„Dzieci z różnych stron”  http://scholaris.pl/zasob/53373?eid[]=POCZ&bid=0&iid=&query=dzieci&api=

wróżka  Zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej
„Podróż do Krainy uprzejmości”.
Będą potrzebne napisy: proszę, dziękuję, przepraszam. 

Zapraszam dzieci do Krainy uprzejmości. Dzieci wędrują, wysoko podnosząc kolana, przedzierają się przez krzaki, przeskakują przez przeszkody, idą na palcach, przechodzą na czworakach przez tunel itp. Po dotarciu na miejsce rodzic – królowa Krainy uprzejmości - wita dziecko. Kłania się, mówi dzień dobry i przedstawia się. Dziecko  odkłania się. Królowa mówi, że dotarło do Krainy uprzejmości. Królowa opowiada o różnych sytuacjach społecznych, np. dziecko dostaje od mamy lizaka, podaje książkę koledze. Zgodnie z panującymi tu zasadami dzieci muszą wiedzieć, jakich słów użyć w konkretnej sytuacji. Królowa pokazuje i odczytuje zapisane na kolorowych kartkach wyrazy: proszę, dziękuję, przepraszam. Następnie głośno, z pomocą rodzica, odczytuje je dziecko.

Wypowiedzcie  się na temat: Co to znaczy być dobrym kolegą i przyjacielem?           
Rodzic–  królowa Krainy uprzejmości – utrwala zasady i normy zachowania obowiązujące w grupie. Podsumowuje stwierdzeniem, że aby wspólne zabawy się udały, wszyscy muszą odnosić się do siebie życzliwie.

Przygotowanie niespodzianki dla przyjaciela. Zastanówcie się, kogo możecie nazwać przyjacielem. Następnie rodzic–  królowa Krainy uprzejmości – zachęca dziecko do przygotowania niespodzianki.  Rysujemy Czarodziejski obrazek dla kolegi lub koleżanki. Królowa obserwuje działania dziecka. Królowa dziękuje za przybycie do swojej krainy, zwraca uwagę na stosowanie podczas zabaw zwrotów grzecznościowych i zaprasza do kolejnej wizyty. Zachęca dziecko do wręczenia obrazka swojemu przyjacielowi.

5-latki Karta pracy, cz. 4, s. 53.

Mamo poczytaj!

„Dzieci z dalekich krajów i ich szkoły”

 http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2017/01/Wystawaszkolywww2.pdf 

Dzień 3 Niby tacy sami, a jednak inni. Zabawy w liczenie.

Przygotowała Katarzyna Czaja


wróżka 1. Poranna gimnastyka na podstawie: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z52Ys1p-5-4
NUTKI
2. Śpiewające brzdące – Jesteśmy dziećmi- piosenki dla dzieci na podstawie:

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

 •     Pytania dotyczące piosenki:

- Czy według Was, dzieci różnych narodowości są inne od nas?

NIE- WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI

- Czego oczekują dzieci w piosence?

MIŁOŚCI/ RADOŚCI/ PRZYTULANIA

3. Różni ale tacy sami- wysłuchanie wiersza. 

Wyglądam tak jak inni, z daleka- taki sam. Dwie ręce i dwie nogi, i jedną głowę mam! Wyszedłem na ulicę, tam wielu ludzi szło, a każdy z nich był inny, i różnic było sto! Mały, duży, chudy, gruby, blondyn, szatyn, brunet, rudy, śniady, blady, piegowaty, ostrzyżony lub kudłaty, oczy czarne, piwne, szare, każdy z nas ma oczu parę… Więcej różnic nie wyliczę, bo nie liczą się różnice! Jesteśmy trochę różni, a jednak tacy sami, choć różne charaktery, podobne myśli mamy! Wszak na całym wielkim świecie, różnych ludzi odnajdziecie.

 •     Rozmowa na temat wiersza:

- Jakie dostrzegasz w wierszu różnice, a jakie podobieństwa?

4. Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny Imieninowe echo.

Do zabawy potrzebujemy piłkę. Rodzic siada ze swoją pociechą naprzeciwko siebie, następnie rzuca do dziecka piłkę i jednocześnie wymawia sylabę np. ma. Dziecko odrzuca piłkę i kończy słowo, mówiąc imię rozpoczynające się na tę samą sylabę np. Ma-te-usz.
Przykłady innych sylab: Zo-, Le-, Ku-, Ja-, Ka-, Ba-, itd…
latarka 
5. Skąd jesteśmy i ile mamy lat? Zabawy w liczenie.

Zapoznanie się z kulturą innych krajów.

 •      Na podstawie poniższego obrazka, spróbujcie:

- policzyć, ile jest dzieci na obrazkach,
- powiedzieć, w co ubrane są dzieci z różnych krajów,
- zgadnąć, z jakich krajów pochodzą przedstawione postacie,

100072919_3004502712972863_7911466236112797696_n

Ciekawostki:

JAPONKA / JAPONIA- daleko na wschodzie Azji leży Japonia. Nazywamy ją Krajem Kwitnącej Wiśni, gdyż niemal w całym państwie możemy spotkać mnóstwo tych drzew. Japonia zwana jest również Krajem Wschodzącego Słońca. Japończycy słyną na świecie z wielu pięknych tradycji. W czasie świąt i uroczystości zakładają swoje tradycyjne stroje - kimona, które przypominają szlafroki. Spotykając się na wspólnych posiłkach, klęczą wokół niskiego stołu, a jedząc potrawy z ryżu posługują się pałeczkami.

ESKIMOS-eskimosi żyją w rejonie Bieguna Północnego. Ubierają się w kurtki, spodnie uszyte z foczej skóry, które doskonale chronią przed zimnem i wiatrem. Tam gdzie mieszkają Eskimosi, lody nie topnieją przez większą część roku, dlatego poruszają się oni głównie skuterami śnieżnymi i saniami ciągniętymi przez psy.

CHIŃCZYK / CHINY- co piąty człowiek na świecie jest chińczykiem. Chińczycy są znani nie tylko ze starej tradycji picia herbaty, unikalnej kultury ale przede wszystkim z najszybciej rozwijającej się infrastruktury i wysokich osiągnięć edukacyjnych. 

MEKSYKANIN / MEKSYK- meksykański strój jest niesamowicie barwny. Przebrania meksykańskie dla mężczyzny to: spodnie, ponczo, kamizelka, chusta pod szyję i oczywiście słynne sombrero (kapelusz). Najbardziej dekoracyjnym elementem stroju jest ponczo, a z kolei niezbędnym atrybutem jest pas strzelecki. Kostium meksykański dla kobiety składa się z bajecznie kolorowej spódnicy i białej zalotnej bluzki. 

Pytania:

- Czy znacie inne kultury świata?
- Jakie są dzieci na całym świecie?
- Co to znaczy, że dzieci na całym świecie są takie same?
- Co dzieci lubią robić najbardziej?

latarka Wyobraźcie sobie, że spotkaliście nowego kolegę/ koleżankę mówiącą w innym
języku. Chcielibyście się dowiedzieć, ile mają lat ale nie znacie ich języka! Co wtedy robicie? Oczywiście!
Wasz nowy znajomy/ a pokazuje rączkę z paluszkami a Wy liczycie wystające paluszki! 
Spróbujcie poćwiczyć na podstawie poniższych obrazków i dokończcie zdania…

 98365721_1651479698344058_48493548026200064_n 98475581_1611378369043317_9082587265204486144_n

- NR 1- Diego ma …
- NR 2- Paloma ma …
- NR 3- Kazuo ma…
- NR 4- Ada ma…

6. Zabawa logopedyczna „Szeke, szeke” – ćwiczymy narządy mowy.

Rodzic siada z dzieckiem naprzeciwko siebie, po czym czyta tekst jednocześnie wykonując poniżej opisane ruchy. Zadaniem dziecka jest naśladowanie Rodzica wraz z wypowiadanymi słowami. Zabawę powtarzamy zwiększając jej tempo. 

Na górze - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na górze)
Na dole - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na dole)
Na prawo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z prawej strony)
Na lewo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z lewej strony)

NUTKI 7. Piosenka podsumowująca Kolorowe dzieci Majka Jeżowska:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

4- latki Karta pracy, cz. 2, nr 56. Dziecko − ogląda obrazki i mówi o tym, co na nich widzi,  − mówi, w co ubrane są dzieci z różnych krajów, − liczy palce, które pokazują dzieci, − mówi, ile lat mają: Ada, Paloma, Diego i Kazuo.  Kontynuujcie rozmowę na temat obrazków. Zapytajcie dziecko: − Jakie są dzieci na całym świecie?  − Co to znaczy, że dzieci na całym świecie są takie same? − Co najbardziej dzieci lubią robić?

5-latki Karta pracy, cz. 4, s. 55

Dzień 4 Zabawy dzieci z różnych stron świata
wróżka 
NAJPIERW SKŁON – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

 

Prawa- lewa https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM

 •     Ulubione zabawy – zabawy integracyjne inspirowane wierszem Agaty Widzowskiej „Dzieci na Ziemi”.

 

Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,                               
jednak są dumne ze swej kultury
cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,                  
i choć w dziwacznych mówią językach,
a księżyc mruga oczkiem na niebie                                 
pragną się bawić, tańczyć i brykać!
do wszystkich ludzi, również do ciebie.                                        
Inka i Zulu, Bubu, Namoko – Zulu z Afryki chodzi po drzewach,                            
chcą być kochane, śmiać się szeroko,
a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.                                   
jeść smakołyki, dbać o zwierzęta,
Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,                                      
a zamiast wojen mieć tylko święta!
na słoniu jeździ Hindus Namoko.                           
Niech wam się spełnią wszystkie marzenia
– Dzieci się różnią kolorem skóry,                            
tak, robiąc obrót, powiada Ziemia.

 Odpowiedzcie na pytania − O jakim święcie była mowa? − Jakie są dzieci na całym świecie?  − Co to znaczy, że dzieci na całym świecie są takie same? − Co najbardziej lubią robić dzieci?  − Jakie imiona miały dzieci z wiersza?

 •     Zabawy dzieci z różnych stron świata.

Koniecznie obejrzyjcie filmik -Jak w Japonii świętuje się dzień dziecka?

https://www.youtube.com/watch?v=ybWOTA4YOdY
NUTKI 
Japońska muzyka ”Haru no Umi” 「春の海
https://www.youtube.com/watch?v=404tSfsP3eI
japonia 

Japonia - Kimono sportowe do   空手 karate) – sztuka walki i sport walki stworzone na Okinawie, w Japonii. Karate obejmuje swoim zasięgiem cały świat.
karate
W Japonii  dość wcześnie wpaja się dzieciom zasady savoir vivre. Bardzo wcześnie dowiadują się one, jak jeść samodzielnie, pamiętając o tym, że serwetkę zawsze należy trzymać na kolanach. Kiedy wstają od stołu, dziękują za posiłek. Żelazna reguła mówi, że każde danie przygotowane przez mamę należy zjeść. Jeśli dziecko odsuwa pełną miseczkę, mama nie proponuje mu czegoś innego, aby nie pozostało głodne lecz czeka, aż zgłodnieje i zje to, co zostało dla niego przygotowane. 

 •     Afrykański taniec przy dźwiękach bębnów.

AFRYKA NIE ZNIKA - PODRÓŻ DZIECI Z GHANY DO EUROPY

https://www.youtube.com/watch?v=OLMJq8ehI-4

 maska afryka

Afryka jest najstarszym zamieszkałym obszarem na świecie. Archeolodzy znaleźli dowody na to, że gatunek ludzki żył na tych ziemiach od około 7 milionów lat! To kontynent ogromnych gór, tropikalnych lasów deszczowych, trawiastych sawann, trzech wielkich pustyń i najdłuższej rzeki świata. Lasy deszczowe w Afryce są domem dla połowy gatunków zwierząt tego kontynentu. Dzieci afrykańskie lubią tańczyć i w wielu afrykańskich plemionach podczas tańca wykorzystuje się właśnie takie maski.

 

eskimosi afryka kula

Innuici (Eskimosi)
Dzieci z obszarów arktycznych lubią śpiewać i opowiadać niezwykłe historie.
Ich rodzice utrzymują się między innymi  z łowiectwa i rzeźbiarstwa.
FILM  - The Inuit, An Arctic Journey https://www.youtube.com/watch?v=aY46OE6C2SI
Powiedzcie jakiej wy jesteście narodowości? Gdzie mieszkacie? W jakim kraju?
Podajcie  propozycje zabaw, w które najchętniej lubią się bawić polskie dzieci.

Meksykańskie ponczo – zajęcia plastyczne.

 ponczo Zobaczcie jak piękne ponczo zrobiła dziewczynka z bibuły i szarego papieru.mexico

Ponczo to rodzaj wierzchniego męskiego okrycia wykonanego z prostokątnego kawałka wełnianej lub bawełnianej tkaniny z otworem na głowę pośrodku.

Musicie wiedzieć, że układ kolorów pasków na ponczu powtarza się, czyli mamy do czynienia z kodowaniem, powtarzaniem rytmu.
Do wykonania poncza będą potrzebne: 3-4 kolorowe kartki, klej, kartka w kształcie prostokąta.

Zaczynamy od  rwania na paski kolorowych kartek, starając się, aby pasek był jak najdłuższy. Następnie naklejamy paski na prostokąt według własnego kodu, składamy kartkę na pół i wycinamy pośrodku otwór. Ponczo gotowe!

5-latki Karta pracy, cz. 4, s. 56.

Dzień 5 „Na placu zabaw
wróżka 
TANIEC ZYGZAK – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs

Dźwięki wysokie i niskie W PODSKOKACH https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 57. Dziecko słucha rymowanki i imion dzieci. − łączy obrazki dzieci z obrazkami sprzętów, z których korzystały podczas pobytu na placu zabaw, − rysuje po śladach rysunków i mówi, co one przedstawiają,  − mówi, z czego lubi korzystać podczas pobytu na placu zabaw.
W co się bawić latem? – rozwiązywanie zagadek inspirowanych wierszem Jadwigi Koczanowskiej „Podwórko”. 

Na naszym podwórku wspaniała zabawa,
jest ławka, huśtawka i zielona trawa.
Jest piasek, łopatka i wiele foremek,
są piłki, skakanki, czerwony rowerek.
Tutaj się bawimy, zapraszamy gości,
bo wspólna zabawa to mnóstwo radości.

Odpowiedzcie na pytania: − Jakie zabawki znajdują się na podwórku? − Co dostarcza dzieciom wspólna zabawa?

latarka 

Rozwiążcie zagadki.

Po  rozwiązaniu zagadki podzielcie rytmicznie (na sylaby) nazwę zabawki lub rzeczy.

Lata w górze,  lecz na sznurze. (latawiec)
Oczka zamyka i mówi „mama”. Sukienki dla niej uszyjesz sama. (lalka)
Postaw na niej jedną nogę, a natychmiast rusza w drogę.(hulajnoga) olorowa kula, trzeba ją nadmuchać,   by przez całe lato turlać ją i rzucać. (piłka)
Możesz z nich zbudować razem z kolegami kolorowy domek z dachem i z oknami.(klocki)
Są na nich huśtawki  ławki i drabinki. Latem się tu bawią, chłopcy i dziewczynki.(plac zabaw) 
Podobna do łyżki, lecz nikt nią nie jada. Chętnie do wiaderka,  żółty piasek wkłada. (łopatka)
Ta wesoła ławeczka zawieszona na sznurze, zabiera wszystkich chętnych  w podniebne podróże. (huśtawka)

 •     Proponuję wykonanie planszy - Letnie zabawy na podwórku.

Będziemy potrzebować:  Gazetki reklamowe, czasopisma dla dzieci, karton A3, klej,  nożyczki.

Dziecko ogląda gazetki reklamowe i czasopisma dla dzieci. Następnie wycina z nich obrazki przedstawiające zabawki i bawiące się wspólnie dzieci. Opisuje swój obrazek, formułując dłuższe wypowiedzi, np. duża huśtawka, mała łopatka, czerwony rowerek, piłka nożna (na obrazku dzieci grają w piłkę). Nakleja obrazki na duży arkusz. Może nazwać swój obrazek, a rodzic podpisze pracę.

3-latki Karty pracy str. 52

5-latki Karta pracy, cz. 4, s. 57, 58.
latarka
Policz, oblicz, porównaj

Zadanie „Dodawanie” może wydać się dla Was za trudne, ale wydaje mi się że  z zadaniem nr.1 dacie sobie radę.

Życzę powodzenia!

Język angielski. Grupa Motylki

1.Piosenka ,, Hello ‘’.
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

2. Moi drodzy, znacie już nazwy pomieszczeń w domu. Przygotujcie ich rysunki, które przygotowaliście ostatnim razem. Kiedy widzicie je już wszystkie przed sobą rodzic zadaje pytanie: WHERE IS THE KITCHEN? – GDZIE JEST KUCHNIA ? Dziecko odpowiada: HERE – TUTAJ – wskazując lub unosząc prawidłowy obrazek. Proszę o zadanie pytania odnośnie wszystkich poznanych pomieszczeń. Później proponuję zamianę ról. HAVE FUN

3.Bardzo proszę o przygotowanie małej figurki (postaci), którą dzieci będą mogły postawić na obrazku danego pomieszczenia. Wspólnie z dzieckiem nazywacie Państwo tego ludzika. Bardzo proszę o zadanie pytania: WHERE ARE YOU (TOM)?- GDZIE JESTEŚ TOM? Dziecko wskazuje paluszkiem ludzika i pomieszczenie w którym jest odpowiadając : I’M IN THE KITCHEN.  Kolejnym razem dziecko zmienia miejsce położenia swojej postaci.
Posłuchaj poniższej piosenki:
https://youtu.be/JlKANbZ7Vpg

4. Piosenka ,, Bye, bye’’.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

Pozdrawiam serdecznie,
Nowak Małgorzata 

pasek

MOTYLKI
27.05.2020 - 29.05.2020

Kochani!

W tym tygodniu złożyliśmy życzenia  Mamie i Tacie, wykonaliśmy prezenty i odśpiewaliśmy rodzicom „Sto Lat”. Przez resztę dni proponuję zabawy w teatr, wspólnie z rodzicami.

Poćwiczymy aktywne słuchanie dzięki udostępnionym, bajkom i filmom. Poznamy bohaterów baśni i bajek. Rozwiążemy proste zadania matematyczne. Poćwiczymy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania.

Zajęcia w dniach 27.05 – 29.05.2020r.  Elżbieta Wójcik

Temat tygodnia: Zabawa w teatr z rodziną

Dzień 1.Makówkowy teatrzyk

Jak powstaje spektakl teatralny?  https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

makówkowy teatrzyk

 •  Inscenizowanie wiersza H. Bechlerowej „Makówkowy teatrzyk” – z wykorzystaniem sylwet postaci.    Przedstawiam bohaterów wiersza:– mama, tata, córki: duża, mała i maleńka.

 

kwiaty 1 kwiaty 2

Makówkowy teatrzyk – jest tu na co popatrzeć!  
Makówkowa rodzina przedstawienie zaczyna.
Jest tata, Mak wąsaty, i mama w chustce w kwiaty,
i córeczki w sukienkach: duża, mała, maleńka.
Makówkowa rodzina właśnie taniec zaczyna.
Już tata Mak z wąsami macha w górze rękami
i kłania się, i śpiewa, jak to się mak zasiewa
Do rodziny mówi tak: – Razem ze mną siejcie mak!kwiaty 3
Sieje mak razem z tatą mama w chustce w kwiaty
i córeczki w sukienkach: duża, mała, maleńka.
Kończy się przedstawienie! Słuchamy zapatrzeni...
Jest cisza, spokój taki, jakby kto posiał makiem.

Odpowiedzcie na pytania
− Kto występował w przedstawieniu?
− Jak wyglądali członkowie rodziny pana Maka?
− Co robili?

Ciekawa jestem jak rozumiecie  znaczenie słów: cisza jak makiem zasiał.

 •     Ćwiczenia logorytmiczne z wykorzystaniem tekstu rymowanki Siała baba mak.

„Siała baba mak” -  Piosenki dla dzieci baju baju     
https://www.youtube.com/watch?v=iY0qLrO05I0

Dziecko mówi:
Siała baba - chodzi rytmicznie po kole, rytmizując tekst,
mak,- ugina kolana do lekkiego przysiadu i klaszcze jeden raz mocno, wymawiając słowo,
nie wiedziała jak,-  wykonuje ruchy tak jak wyżej,
a dziad wiedział, - drobnymi krokami obraca się wokół własnej osi, z rytmizowaniem tekstu,    
nie powiedział, a to było-  rytmizują tekst, poruszając się do tyłu, uginają kolana do lekkiego przysiadu,
tak. - klaszczą raz i mocno wypowiadają słowo.

 •     Ćwiczenia matematyczno-oddechowe na podstawie wiersza E. M. Skorek

Ile wróbli?

Dziecko słucha wiersza, a w miejscach oznaczonych gwiazdką powtarza za rodzicem liczebniki, licząc do pięciu.

Siedzi na drucie wróbelek mały. Przyfrunął drugi i plotkowały. Teraz niech dzieci pięknie poćwiczą i na wydechu ptaszki policzą: – Jeden, dwa.*

Do wróbli owych przyfrunął trzeci. Ile jest wróbli? Policzcie, dzieci. – Jeden, dwa, trzy.*

A już za chwilę nowy tu siedział. Ile jest wróbli? Kto będzie wiedział? – Jeden, dwa, trzy, cztery.*

Piąty wróbelek do ptaków leci. Ile jest ptaszków? Czy wiecie, dzieci? – Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.*

Dzień 2. Ulubione baśnie

Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od:   Lekcji 4 - Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

 •      Czy wiecie jaka to bajka? Obejrzyjcie obrazki. Powiedzcie, który obrazek będzie pierwszy. Wskażcie kolejne. A na koniec spróbujcie opowiedzieć tą bajkę.

czerwony kapturek

Obejrzyjcie film  jak Mama i córka robią wspólnie -

„Teatrzyk dla dzieci”   https://www.youtube.com/watch?v=NQhC7b6hwlI

Zabawmy się  w teatr,  inspirując się  baśnią Jaś i Małgosia

Jaś i Małgosia - Teatr Lalka z Warszawy https://www.youtube.com/watch?v=O9f03aYPFB0

Obejrzeliście troszkę skróconą wersję bajki, a teraz odpowiedzcie na pytania:                          
− Co Jaś i Małgosia robili w lesie?
− Jak wyglądał dom, który zobaczyły dzieci w lesie?
− Kto mieszkał w domu z piernika?
− Jak skończył się pobyt dzieci u Baby-Jagi?

 •     Nazwijcie i połączcie postacie z bajek z charakterystycznymi dla nich przedmiotami.

postacie i przedmioty

A teraz spróbujcie odegrać zapamiętane fragmenty bajki wykorzystując swoje zabawki, lub stwórzcie swoje kukiełki.

Dla wprowadzenia bardziej teatralnego nastroju możecie przygotować scenę, na której dziecko  będzie występować. Może to być koc rozłożony na podłodze. Przed sceną  możecie ustawić parę  krzeseł i zasiąść na nich jak w prawdziwym teatrze. Każdą scenkę widzowie nagradzają brawami, a aktorzy się kłaniają.

Dzień 3 . Teatrzyk w przedszkolu

Obejrzyjcie  zdjęcie przedstawiające wnętrze krakowskiego teatru im Juliusza Słowackiego.
teatr
Wskażcie i nazwijcie: scenę, kurtynę, widownię.

zadanie

 •     Opowiadanie S. Karaszewskiego „Bardzo ważna rola”.

Posłuchajcie opowiadania.

 Starszaki coraz częściej myślały o szkole. Powoli wyrastały z przedszkola, tak jak się wyrasta z przyciasnych butów czy kusego ubranka. Wyobrażały sobie, jak będzie w nowym miejscu. – Jesteśmy już prawie uczniami – powiedziała Zosia. – Zanim pożegnamy przedszkole, może warto pokazać młodszym kolegom, czego nauczyliśmy się tutaj. I starszaki w porozumieniu z panią postanowiły przygotować teatrzyk. Dzieci przez wiele dni uczyły się swoich ról. Recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły różne tańce. Po kilku próbach starszaki znały swoje role na pamięć. Na scenie czuły się pewnie, jak prawdziwi aktorzy. Prawie wcale nie zapominały, co mają powiedzieć i rzadko się myliły. Pomagały paniom z przedszkola w przygotowaniu kolorowych dekoracji i kostiumów. – Będzie teatrzyk w przedszkolu – powiedziała Zosia przy kolacji. – Teatrzyk? – zainteresował się braciszek Zosi. Misiek był w najmłodszej grupie tego samego przedszkola. Był bardzo dumny ze swej starszej siostry. Ona wszystko wiedziała, wszystko umiała i pomagała Miśkowi we wszystkim. – Taki teatrzyk z kukiełkami? – spytał Misiek. – Nie, bez kukiełek. Sami będziemy grali. Same starszaki! – Ty, Zosiu, też? – O tak! Będę grała Bardzo Ważną Rolę! Nadszedł dzień uroczysty, niecierpliwie wyczekiwany w przedszkolu. W dużej sali przedszkolnej kurtyna zasłaniała scenę. Przed zasłoną stanęły rzędy krzesełek dla widzów. Wszystkie grupy przedszkolne z wyjątkiem starszaków zasiadły na widowni. Wszystkie starszaki zniknęły w szatni, która zmieniła się w teatralną garderobę. Starszaki przebierały się wkostiumy specjalnie przygotowane dla aktorów przedstawienia. Rozległ się gong i kurtyna odsłoniła scenę z kolorowymi dekoracjami. Rosła tam piękna, rozłożysta jabłoń. Za jabłonią było pole i łąka, a za łąką las. Między łąką a lasem płynęła rzeka. A w tej rzece pluskały się ryby. Między sceną a widownią stał duży zegar. Z tarczą podzieloną na cztery części i jedną wskazówką. Nie pokazywał godzin, ale pory roku. Każda pora roku była w innym kolorze. Zima – biała, wiosna – zielona, lato – złote, jesień – brązowa. Na scenę wbiegły starszaki i zaśpiewały piosenkę o porach roku. Bim! – zegar zadzwonił jeden raz. Wskazówka pokazała białe pole z napisem ZIMA. Rozległ się szum wiatru i sypnął śnieg. Na scenie zrobiło się biało. Gałązki jabłoni pokryły się szronem. Jabłonka trzęsła się z zimna i miała bardzo smutną minę. Po chwili, przykryta kołderką śniegu, zasnęła na stojąco. Na scenę wbiegły dzieci przebrane za leśne zwierzęta. Były tam sarenki, jelonki, zajączki i ptaki zimujące. Takie, co nie odleciały do ciepłych krajów. Bardzo smutne, zmarznięte i głodne zwierzęta drżały z zimna. Szukały pożywienia pod śniegiem. 40 Na scenę wbiegły dzieci w zimowych ubrankach i chłopiec przebrany za leśniczego. Dzieci sypały smakołyki dla ptaków do karmnika i wieszały słoninkę na gałęziach jabłonki. Leśniczy wykładał siano, marchew i kapustę dla czworonożnych mieszkańców lasu. Głodne zwierzęta najadły się do syta i zatańczyły z radości. Misiek wpatruje się w scenę. Gdzie Zosia? Nigdzie jej nie ma. Jak to, przecież Zosia miała grać Bardzo Ważną Rolę! Bim-bam! – zegar zadzwonił dwa razy. Wskazówka pokazała zielone pole z napisem WIOSNA. Zaczął padać deszcz. Śnieg na polach roztopił się. Wyparował szron z gałęzi jabłoni. Zazieleniły się pola, łąki i drzewa w lesie. Jabłonka obudziła się i uśmiechnęła radośnie. Jej gałązki pokryły się białymi kwiatami i młodymi listkami. Wokół drzewa tańczyły dzieci przebrane za pszczoły i motyle. Z ciepłych krajów przyleciały jaskółki, żurawie i bociany. Misiek obserwuje scenę. Coraz bardziej się niepokoi. Gdzie Zosia? Nigdzie jej nie ma! Jak to? Przecież Zosia miała grać Bardzo Ważną Rolę! Bim-bam-bom! – zegar zadzwonił trzy razy. Wskazówka przesunęła się na złote pole z napisem LATO. Słońce świeciło coraz mocniej. Zieleń na polach i łąkach zastąpiły żółto-złote kolory dojrzewającego zboża i żółknących traw. Jabłonka miała bardzo zadowoloną minę. Pod przekwitającymi kwiatami pojawiły się zawiązki owoców. Szybko rosły jak nadmuchiwane baloniki. Zmieniały się w zielone jabłka. Po minie jabłonki widać było, że jest jej ciężko. Ciężar rosnących owoców przygina ręce – gałęzie jabłonki – do ziemi. Misiek wypatruje Zosi na scenie. Zbiera mu się na płacz. Gdzie Zosia? Nigdzie jej nie ma! A przecież Zosia miała grać Bardzo Ważną Rolę! Bim-bam-bom-bum! – zegar zadzwonił cztery razy. Wskazówka pokazała pole brązowe z napisem JESIEŃ. Zachmurzyło się. Las przybrał jesienną szatę z liści żółtych, czerwonych i brązowych. Powiał jesienny wiatr. Dzieci przebrane za kolorowe liście zatańczyły na scenie. Wiatr strąca dojrzałe, czerwone owoce z jabłoni. Im więcej owoców ląduje na ziemi, tym większa ulga maluje się na twarzy drzewa. Gdy spada ostatnie jabłko, jabłonka unosi ręce – gałęzie – do góry i tańczy radośnie. Dookoła niej tańczą pszczoły, motyle, ptaki i leśne czworonogi. Na scenę wchodzą dzieci z koszykami i, śpiewając, zbierają jabłka. Wieje w polu psotny wiatr i jabłonką trzęsie, a z jabłoni jabłek grad szur, szur przez gałęzie! Starszaki z koszykami pełnymi jabłek schodzą ze sceny. Idą między widzów. Rozdają dzieciom dojrzałe, słodkie owoce. Jabłko, co czerwienią lśni, do przedszkola niosę. Jeśli zechcesz, oddam ci, weź, jabłuszko, proszę! Stojące na scenie drzewo jabłoni macha gałęziastą ręką do Miśka. – Zosia! – woła uradowany chłopiec i biegnie do siostry. Wbiega na scenę i rzuca się w objęcia dziewczynki. – Nie poznałem cię, bo się przemieniłaś w jabłonkę! A przecież cały czas patrzyłem na ciebie, Zosiu! Nie mogę uwierzyć, że to ty! A Zosia na to: – Mówiłam, Michałku, że gram w przedstawieniu Bardzo Ważną Rolę! .

Odpowiedzcie na pytania:
– O czym było przedstawienie?
– Za jakie postacie były przebrane dzieci?    
– Czy Michał rozpoznał siostrę?
– Za kogo była przebrana?

Powiedzcie, z jakich baśni pochodzą ci bohaterowie. Połączcie postacie z odpowiednimi przedmiotami.
baśnie
- Wskażcie właściwy cień Kota w butach.

poprowadź drogę
Przeprowadźcie postacie przez labirynt dróg i ścieżek, a dowiecie się o czym zapomniały.

Zabawy z dzieckiem w domu Odc. 13 Teatr kukiełkowy

https://www.youtube.com/watch?v=9_Qv9_LHRiA

Język angielski. Grupa Motylki

1. Piosenka ,, Hello ‘’.
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

2. Poznawanie pomieszczeń w domu.

Obejrzyj proszę krótki filmik:
https://youtu.be/nfBsIA5Lr0U

Bathroom – łazienka
Kitchen – kuchnia.
Living room – salon
Bedroom – sypialnia.

3. Bardzo proszę o wydrukowanie lub narysowanie powyższych pomieszczeń.
Nazwij pomieszczenia jeszcze raz.
Zamknij teraz oczy- CLOSE YOUR EYES. Rodzic w tym czasie zabiera jeden obrazek. Na hasło otwórz oczy – OPEN YOUR EYES! Dziecko otwiera oczy i wypowiada nazwę pomieszczenia które zniknęło? Powtórzcie zabawę kilka razy.

4. Piosenka ,, Bye, bye’’.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

Pozdrawiam serdecznie,
Małgorzata Nowak

Życzę ciekawych pomysłów zabaw.

 W przyszłym tygodniu czeka nas szczególny dzień dla wszystkich

dzieci świata - Dzień Dziecka.     
Powodzenia.
pasek
TYGRYSKI
25.05.2020 - 29.05.2020

Witam Was Kochani

Oto propozycje zajęć  na ten tydzień.
W  tym tygodniu zajmiemy się naszymi emocjami, które towarzyszą nam codziennie, nauczymy się opisywać swój stan emocjonalny, co czujemy w danej chwili, jak zapanować nad złością pomoże Wam bajka „ W krainie smoków”, poćwiczymy  czytanie, poważymy różne przedmioty, może zrobicie doświadczenie z pomocą Rodziców. Pośpiewacie i się pobawicie.
Powodzenia- pozdrawiam

Tydzień 4 Niby tacy sami, a jednak inni

Dzień 1 Piłka dla wszystkich

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4

Piosenka Nasze Emocje 

Ref.; Radość, smutek, złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w nas.
To emocje nasze są,
Które wyjść na zewnątrz chcą.

1.Płyną w sercu spontanicznie
Od  kołyski w nas mieszkają
I się zdarza bardzo często
Że o sobie znać nam dają

Ref.; Radość, smutek….

2. Nie ma w cale nic w tym złego,
Że się czasem zezłościmy,
Że czujemy wstyd i smutek,
My z tym sobie poradzimy.

Ref.; Radość ,smutek…..

3. Wygonimy wszystkie strachy,
Damy w kość okropnej złości,
i zadbany by najwięcej
Było śmiechu i radości

Ref.; Radość ,smutek…


Rozmowa na temat piosenki.
Sugerowane pytania:
− O czym jest ta piosenka? 
− Co oznacza słowo: emocje?
− O jakich emocjach jest mowa w piosence?
− Jakie emocje nas „odwiedzają”? Co się wtedy dzieje? 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 54. Rysowanie siebie w swoim ulubionym ubraniu, ze swoją ulubioną zabawką. Kolorowanie ramki swoim ulubionym kolorem. Samodzielne pisanie swojego imienia (swoich imion) i nazwiska.

Wysłuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Piłka dla wszystkich.
tacy sami

Niepełnosprawny Franek z grupy Ady często śnił o tym, że gra w piłkę nożną. W snach nie siedział na wózku inwalidzkim, tylko biegał po boisku najszybciej z całej drużyny i strzelał najwięcej goli. – Brawo, Franek! – krzyczeli kibice. – To najlepszy zawodnik! – rozlegały się głosy. Jednak gdy szczęśliwy i dumny Franek otwierał oczy, od razu uświadamiał sobie, że to był tylko sen, a on nigdy nie zostanie piłkarzem. Patrzył na swoje nogi, którymi nie mógł poruszać, i robiło mu się wtedy bardzo smutno. Ada przyjaźniła się z Frankiem i bardzo lubiła się z nim bawić. Pewnego dnia zauważyła, że chłopiec jest wyjątkowo radosny. Miał roześmiane oczy i wesoło pomachał do niej, gdy tylko pojawiła się w sali. Dziewczynka była ogromnie ciekawa, co jest tego przyczyną. Może dostał długo oczekiwany bilet do teatru? A może spełniło się jego marzenie o jeździe na koniu? – Cześć! Nie uwierzysz, co się stało! – powiedział Franek, gdy Ada usiadła przy nim na dywanie. – Opowiedz. – W sobotę pojechałem z moim starszym kuzynem na mecz piłki nożnej. Grały drużyny z dwóch różnych szkół. Byłem bardzo blisko i mogłem obserwować każdy ruch zawodników! – To świetnie. Ja nie przepadam za oglądaniem meczu, ale cieszę się, że ci się podobało – odpowiedziała Ada. – Mój kuzyn podwiózł mnie do ławki, na której siedzieli zawodnicy rezerwowi. I całe szczęście, bo bramkarz skręcił nogę w kostce i trzeba go było zastąpić. Wyobraź sobie, że nagle ktoś kopnął piłkę, a ja ją złapałem! – Ojej! Zostałeś bramkarzem? – Nie. Po prostu piłka wypadła poza boisko i leciała prosto na mnie. Chwyciłem ją i rzuciłem z powrotem jednemu z napastników. – Brawo! – A wtedy on na mnie nakrzyczał… – Jak to nakrzyczał? Powinien ci podziękować – zdziwiła się Ada. – Niestety, nie. Powiedział, żebym się stamtąd wynosił, bo tylko przeszkadzam. A jego koledzy się śmiali i słyszałem, jak mówią o mnie „krasnal na wózku”. – Prawdziwi sportowcy się tak nie zachowują! – zezłościła się Ada. – Jeden z nich zaczął pokracznie chodzić i wskazywał na mnie palcem, a potem wszyscy śmiali się z moich butów. Chciałbym chodzić, nawet taki wykrzywiony, a ja przecież nie mogę chodzić wcale… Pomyślałem, że piłka jest nie dla mnie. – Myślałam, że opowiesz mi o czymś wesołym. Jak cię zobaczyłam, wyglądałeś na szczęśliwego, a ta historia jest smutna – stwierdziła Ada. – Bo jeszcze wszystkiego ci nie opowiedziałem! – uśmiechnął się Franek. – Potem wydarzyło się coś wspaniałego! Ada była bardzo ciekawa, a Franek opowiadał dalej: – Mój kuzyn bardzo się zdenerwował i zdecydował, że zabierze mnie z tego boiska, chociaż mecz rozgrywał się dalej. Kiedy odjeżdżałem, usłyszałem dźwięk gwizdka. Kapitan drużyny przerwał mecz i zwołał wszystkich zawodników. Nie słyszałem, co do nich mówił, ale po chwili dogonił nas, a za nim przybiegła reszta drużyny. Powiedział do mnie tak: „Jako kapitan Niebieskich chciałem cię przeprosić za zachowanie moich kolegów. Oni zresztą zrobią to sami”. I wtedy każdy z piłkarzy podszedł do mnie i podał mi rękę. Widziałem, że było im wstyd. Zapytali, jak mam na imię i co mi właściwie dolega. – To dobrze, bo już chciałam się wybrać z Olkiem na to boisko i im dokopać! – powiedziała stanowczo Ada. – Chciałaś ich zbić? – spytał zaskoczony Franek. – Nie, dokopać im kilka goli. Jak się zdenerwuję, to potrafię kopnąć tak mocno jak stąd do Krakowa! – To szkoda, że cię tam nie było – zaśmiał się chłopiec. Franek opowiedział Adzie ciąg dalszy tej historii. Zawodnicy dowiedzieli się, że chłopiec doskonale zna zasady gry w piłkę nożną, bo razem z tatą ogląda każdy ważny mecz. Zaproponowali Frankowi, żeby został sędzią, dali mu gwizdek i posadzili na honorowym miejscu, z którego miał świetny widok na całe boisko. Od tej chwili chłopiec bacznie obserwował grę, dawał sygnały zawodnikom, a nawet zadecydował o jednym rzucie karnym. Okazało się, że jest bardzo dobrym i uważnym sędzią i nikt nie powiedział o nim „sędzia kalosz”, czyli taki, który się nie zna na grze i ciągle się myli. – I wiesz, co mi powiedzieli na pożegnanie? – zakończył opowieść Franek. – Powiedzieli, że skoro mam niesprawne nogi i nie mogę grać w piłkę nożną, to przecież mam sprawne ręce i mogę grać w koszykówkę. Mój tata dowiedział się, kto prowadzi drużynę koszykarską dla zawodników na wózkach, i od jutra zaczynam treningi. A ja myślałem, że piłka jest nie dla mnie. – Piłka jest dla wszystkich! – powiedziała Ada. – Zobaczysz, kiedyś przyjdę na mecz koszykówki. Ty będziesz najlepszym koszykarzem, a ja będę piszczała najgłośniej ze wszystkich kibiców.

 • Rozmowa na temat opowiadania.

− Co śniło się Frankowi?
− O czym opowiadał Adzie?
− Jak zachowywali się chłopcy?
− Co zrobił ich kapitan?
− Kim został Franek na meczu?
− Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie?
− Co będzie ćwiczył Franek?
− Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po rozmowie z kapitanem?

 • Wyjaśnienie pojęcia tolerancja.

 Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.

 Sugerowane pytania:

− Czy chłopcy byli tolerancyjni?
− Czy znacie inne przypadki braku tolerancji? (Wyśmiewanie się z ludzi o innym kolorze skóry, innego wyznania…).
− Czy należy wyśmiewać się z kogoś, dlatego że jest gruby, jeździ na wózku…?

Zabawy na świeżym powietrzu

Utrwalanie poznanych liter- ćw. W czytanie ( ćw. Wysłane na e- maila)

Dzień 2 Co jest cięższe, a co lżejsze?

Nauka refrenu piosenki Nasze emocje

Ważymy

waga 1 waga 2

Waga szalkowa

 Co jest cięższe, a co lżejsze? – zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej.

 • Zapoznanie z wagą szalkową. Waga szalkowa. Dzieci oglądają wagę, nazywają jej części za N.
 • Ćwiczenia z zastosowaniem wagi szalkowej.

Dzieci będą porównywać wagę (masę) np.; misia i klocków.

 • Pierwsza sytuacja. na lewej szalce miś, a na prawej – trzy klocki.

− Co jest cięższe?
Po czym to poznać?
− Co jest lżejsze?
Po czym to poznaliście?

 • Druga sytuacja, na lewej szalce miś, a na prawej – cztery klocki.

− Co jest cięższe? Co jest lżejsze?
− Po czym poznaliście, że cztery klocki ważą tyle co miś? (Ilość klocków musi być taka, aby ich masa równoważyła masę misia).

 • Trzecia sytuacja, na lewej szalce miś, a na prawej – pięć klocków.

 − Co jest cięższe?
Po czym to poznaliście?
− Co jest lżejsze?
Po czym to poznaliście? 

Ćwiczenia w porównywaniu masy przedmiotów. Różne przedmioty, np.: klocki, piłeczki, lalki, misie, tworzywo przyrodnicze, wagi szalkowe. Dziecko porównuje masę wybranych przedmiotów i określa, co jest cięższe, co jest lżejsze.

 • Karta pracy, cz. 4, s. 55

Kolorowanie w każdej parze cięższego przedmiotu.
Kończenie rysowania wag według wzoru.

Powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy z wierszami M . Skorek – ćwiczenia oddechowe

Dni tygodnia.

Jakie nazwy dni tygodnia znamy?
Czy wszystkie nazwy dni pamiętamy?
Jeśli ktoś lubi takie zadania,
niech się zabiera do wyliczania.
Powietrza dużo buzią nabiera
i na wydechu niech dni wymienia:
− poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.*
Jeśli za trudne było zadanie, ćwicz dalej z nami to wyliczanie.
− Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.*

 W miejscach oznaczonych * dzieci powtarzają za N. – na jednym wydechu – nazwy dni tygodnia. 

Miesiące

Jakie miesiące w roku mamy?
Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?
Komu nie sprawi trudu zadanie, 
niech rozpoczyna ich wyliczanie.
Powietrza dużo buzia nabiera
i na wydechu nazwy wymienia:
− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. *
Jeśli za trudne było zadanie, ćwicz dalej z nami to wyliczanie:
− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik*,
− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik*

W miejscach oznaczonych * dzieci powtarzają– na jednym wydechu – nazwy miesięcy

Dzień 3 Dziwni goście

 •     Karty pracy, cz. 4, s. 56–57

Patrzenie na obrazek. Opowiadanie, co się na nim dzieje. Odszukiwanie na dużym obrazku przedmiotów, roślin umieszczonych na dole kart. 

Charakterystyczny głos naszych emocji – ćwiczenia głosowe

strach STRACH - PRAWDZIWY KRZYK 

smutek mruczenie SMUTEK - MRUCZENIE- POCIĄGANIE NOSEM

radość RADOŚĆ - HI, HI, HI, HA, HA, HA LUB PRAWDZIWY ŚMIECH

złość ZŁOŚĆ - WARCZENIE

 

Karta pracy, cz. 4, s. 58.

Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada obchodzili Dzień Dziecka.

Układanie zdań o każdym obrazku. Pisanie samodzielnie lub z rodzicem
imienia dziecka.

Ozdabianie pola z imieniem.

Ćwiczenia w utrwalaniu liczb na e- maila

Proponowane doświadczenie

Odbijanie dłoni i stóp

http://scholaris.pl/zasob/112044?eid[]=POCZ&bid=0&iid=0&query=rodzina&api=

Dzień 4  Jak sobie radzić z różnymi emocjami

EMOCJE

Wysłuchanie bajki B. Ferrero "W krainie smoków".

     Od wielu lat w krainie Smoków królował Drapieżnik I. Początkowo był władcą bardzo uprzejmym i dobrym dla Smoków, swych poddanych. Ale powoli nabrał straszliwego przyzwyczajenia. Od czasu do czasu, w porze obiadowej, jego straszne pazury zaczynały go swędzić w sposób nie dający się opanować. Drapieżnik I maskował się wówczas dobrze, żeby nikt nie mógł rozpoznać go w zaułkach ciemnych ulic. Wysuwał swe pazury i hyc! Pożerał jednego małego smoka tu, innego tam. Było to okropne, ale Drapieżnik I nie potrafił opanować swędzenia swoich pazurów. 
    Po każdym takim haniebnym wykroczeniu władca krył się w najciemniejszych zakątkach lasu płakał, i rozpaczał: 
    - Jestem ostatnim głupcem! Dlaczego pożarłem te małe smoki, które nic mi złego nie zrobiły? Następnym razem już tak nie uczynię. 
    Ale później znów postępował tak samo. 
    Trudno jest być królem.
    Wreszcie pewnego dnia Drapieżnik I postanowił obciąć sobie pazury. Zrobiono specjalne nożyce (naturalnie ze złota, gdyż król jest zawsze królem), którymi jeden z giermków obcinał królewskie pazury, gdy tylko zaczynały się wysuwać. 
     Zaczęła się nowa epoka dla całej smoczej krainy. Bez pazurów Drapieżnik stał się wegetarianinem, nie wychodził więcej w nocy, nie napadał na nieostrożne małe smoki, nauczył się grać na pianinie i pić rumianek. Nigdy dotąd mieszkańcy nie byli tak szczęśliwi. Małe smoki tańczyły, śpiewały i bawiły się na ulicach aż do zmierzchu, nawet deszcz padał jedynie w nocy. Ale niestety! Pewnego sobotniego poranka złote nożyce, którymi obcinano pazury króla, gdzieś się zgubiły. Pazury Drapieżnika I zaczęły rosnąć błyskawicznie. Trzeba było koniecznie znaleźć te nożyce, w przeciwnym razie... 
     Gdy cały dwór gorączkowo poszukiwał nożyc, premier posłał mysz książkową, by przeczytała jakąś historię, która by uspokoiła Drapieżnika I. 
    - Dość myszko, mam już dosyć! Chce mi się jeść, a poza tym bardzo mnie swędzą pazury! 
Przybył zaaferowany giermek z 125 parami bardzo mocnych nożyc. Próbował wielokrotnie, ale żadne nie były w stanie obciąć pazurów jego wysokości. Kucharze przygotowali najlepsze dania i wszystko to, co lubił Drapieżnik I. Ale on ciągle patrzył na pazury, które groźnie wysuwały się i mówił: 
    - Och, czuję, że znów rozpocznę łowy. Mam ochotę na ładnego, kruchego małego smoka! Znajdźcie moje nożyce albo zjem was wszystkich! - ryczał. 
    Właśnie w tym momencie przez otwarte okno wskoczył do jadalni pewien mały sympatyczny smok. Wszystkich ogarnęło przerażenie. Natychmiast pazury Drapieżnika I wysunęły się, a jego łapy zaczęły posuwać się naprzód. Ale mały smok odważnie przemówił do króla: 
    - Nie rozumiem. Jesteś królem, a twoje pazury nie słuchają ciebie? 
    - Wszyscy mnie słuchają, a więc i moje pazury - odpowiedział niechętnie Drapieżnik I. 
    - A więc spróbuj je wciągnąć! 
    - Nie chce mi się - powiedział król i wyciągnął łapy. 
    - Widzisz, mam rację. Twoje pazury nie słuchają ciebie! 
    - Ach tak! Spójrz! - powiedział król i wciągnął pazury. 
    - Brawo! Widzisz, że to nic trudnego. Trzeba tylko chcieć! Teraz jesteś naprawdę królem! 
    Drapieżnik I zastanowił się przez chwilę. 
    - Masz rację, malutki. Ale trudno być królem swoich własnych pazurów! Mały smok wyciągnął z torby złote nożyce króla i powiedział: 
    - Znalazłem je królu, ale teraz już ich nie potrzebujesz. 
Od tego dnia król nie kazał już sobie obcinać pazurów. Kiedy wysuwały się, mówił: 
    - Jestem królem swoich pazurów! Bądźcie posłuszne i schowajcie się natychmiast! 
Odtąd wszystko układało się pomyślnie w krainie Smoków

  Propozycja dyskusji:

- Co to znaczy być "królem swoich pazurów"?
- Czy to trudno być "królem swoich pazurów"/ rąk/ języka ?
- Czy zdarza się Wam nie panować nad swoimi emocjami?
- W jakich sytuacjach się to zdarza?
- Czy znacie jakieś sposoby okiełznania swoich uczuć, panowania nad emocjami?
- Czy czasem udaje Wam się kontrolować swoje zachowanie? Jak to robicie?

 Zgadywanka Jaka to emocja?

Zagadki

Jaka to emocja? Powiedzcie dzieci- 
Rączki wymachują, ciało w górę leci, 
Oczy jak iskierki się zapalają, 
Wszystkie ząbki usta odkrywają. radość

Usta jak podkówka odwrócona, 
Często łezka w oku zakręcona. 
Wygląd twarzy tej dziewczyny 
Jakby najadła się cytryny. smutek

Mówią o nim, że ma wielkie oczy, 
Gdy się do naszego umysłu wtoczy, 
Trzęsie nami śmiało 
I paraliżuje całe ciało. strach

Gdy się w nasze serce wkrada, 
To naszymi myślami włada, 
Marszczy nam nosek, oczy i czoło, 
Tupie nóżką i rączką grozi wkoło. złość

Wszystkich was zapytuję 
Jaką emocję buźka ta wskazuje- 
Usta długie "o" wypowiadają, 
A oczka się zazwyczaj zaokrąglają. zdziwienie/zachwyt

Często na naszej twarzy się maluje, 
Gdy czegoś ciekawszego oczekuje, 
Rączka usta szeroko otwarte przykrywa, 
Kto mi powie, jak się to uczucie nazywa? znudzenie

Zgadniecie jakie to uczucie bez trudności - 
Uśmiech od uch do ucha na buzi gości, 
Marzenie oczy nam skraca, 
Spokój na twarzy powraca. zadowolenie  

Nie jest wcale łatwe to zadanie, 
To jest właśnie moje zdanie - 
Ręką pogłowie stukanie, 
Oczy jakby zadawały pytanie. zamyślenie

 

Jak się czuję-  praca plastyczna

- określenie swojego nastroju poprzez malowanie na okrągłych papierowych talerzykach swojego nastroju, humoru.

Ćwiczenia w czytaniu. Książka (s. 90–91) dla każdego dziecka. Czytanie tekstu Od buraka cukrowego do cukierka.

Dzień 5  Moje uczucia
1. Wysłuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk
Moje uczucia.
Nazywanie emocji
− Kiedy się złościmy?
(Kiedy ktoś lub coś nie pozwala robić tego, co chcemy albo dostać tego, czego potrzebujemy, gdy ktoś chce nam wyrządzić krzywdę).
− Kiedy się smucimy?
(Gdy żegnamy się z tym, co straciliśmy albo gdy godzimy się z tym, że niektórych rzeczy nie będziemy mieć).
− Kiedy się boimy?
(Gdy czujemy zagrożenie, strach chroni nas przed nim, bo każe nam krzyczeć, uciekać, chować się lub walczyć).
− Kiedy się cieszymy?
(Różne osoby cieszą inne rzeczy, zdarzenia).
− Kiedy się wstydzimy?
(Gdy różnimy się czymś od innych i oni dają nam to odczuć; gdy nie spełniamy czyichś oczekiwań, nadziei, gdy przyłapano nas na czymś niewłaściwym).
− Kiedy zazdrościmy?
(Gdy nie mamy tego, co mają inni – pojawia się wtedy w nas złość lub smutek, możemy czuć jedno i drugie).

.  Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk Moje uczucia.

Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były,
i tego, że odwiedziny babci już się skończyły.
Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu,
i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu.

Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek.
Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę.
W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina,
że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija.

Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje,
tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer.
Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci,
po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci 

 • Rozmowa na temat tekstu.

− Co mieszka w sercu?
− Czy zawsze jest nam wesoło?
− Czy zdarza się, że coś was smuci?
− Czy zdarza się, że coś was złości?

Uczucia, emocje są czymś normalnym, naturalnym, co zawsze towarzyszy ludziom – dorosłym i dzieciom. Ale należy pamiętać o tym, że po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znowu świeci, po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci. 

 • Rysowanie na kartkach tego, co cieszy dzieci, i tego, co je smuci.
 • Karta pracy, cz. 4, s. 59.

 Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie.

 Rysowanie rybek i fal po śladach. Kończenie rysowania rybek według wzoru. Kolorowanie ich.

 • Nauka wiersza Krystyny Datkun-Czerniak ; na pamięć 

W sercach dzieci  
radość gości
gdy bezpieczne są.
Mają prawo do miłości 
– przecież po to są!

Powtórzenie nazw miesięcy i dni tygodnia, utrwalenie  piosenki o emocjach „ Nasze emocje”

Mariola Bartula
pasek
TYGRYSKI
18.05.2020 - 22.05.2020

„Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata, a zarazem bunkier, w którym można się schronić - Maxime Chattam.

Witam Was Kochani

Propozycje na ten tydzień. Poćwiczymy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie. Może rozwiążecie proste zadania matematyczne. Utrwalicie poznane cyfry oraz poćwiczycie logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Powtórzycie nazwy i kolejność dni tygodnia. Będzie też mogli stworzyć własne drzewo genealogiczne. Przypomnimy sobie piosenki , które już słyszeliście i śpiewaliście oraz nauczycie się nowej.
Tydzień ten jest dedykowany rodzinie , czyli Wam Wszystkim .

Maj ;  tydzień 3 Święto rodziców

Piosenki , które znacie z ubiegłego roku, przypomnijcie sobie.

Śpiewające Brzdące - Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA&list=RDIdxQW3jqYtA&start_radio=1

 

Piosenka dla taty - Sylwek Szweda
https://www.youtube.com/watch?v=vaFCqT1Su0M

 

Dzień 1  Mama i tata


Moja wesoła rodzinka

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34&list=PLbtkn-2BYGbBvNjioEyA0osMtW7TlR1rx&index=3

1. My rodzinę dobrą mamy,
Zawsze razem się trzymamy
I choć czasem czas nas goni
My jak palce jednej dłoni

Ref.; Mama, tata, siostra, brat
I ja to mój mały świat
Dużo słońca, czasem grad
To wesoły jest mój świat

2. Mama zawsze kocha czule,
Ja do mamy się przytulę
Tata kocha, lecz inaczej
Uspakaja kiedy płaczę

Ref.; mama, tata, siostra, brat…

3. Gdy napsocę i nabroję
Siedzę w kącie bo się boję
Tata skarci pożałuje
A mamusia pocałuje

Ref.; Mama, tata, siostra, brat…

4. Kiedy nie ma taty , mamy
Wszyscy sobie pomagamy
I choć sprzątać nie ma komu
Jest wesoło w naszym domu

Ref.; Mama , tata, siostra, brat…

Oglądanie zdjęć, albumów rodzinnych, rodziców z ich dzieciństwa. Zdjęcia rodziców dzieci z ich dzieciństwa.

 

Moja rodzina - Przedszkole Profesora Szymona

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej

Mama i tata.

 • Słuchanie wiersza.

Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

 • Rozmowa na temat wiersza.

− Kim dla dzieci jest mama i tata?
− Za co dzieci dziękują rodzicom?

 • Kończenie zdań rozpoczętych

− Moi rodzice są kochani, bo…
− Pomagam rodzicom w…
− Lubię być w domu, bo…
− Z tatą najchętniej robię…
− Z mamą najchętniej robię... 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 44–45. Łączenie pierwszych głosek z nazw rysunków. Rysowanie dla Olka i Ady prezentów, których nazwy powstały z połączenia głosek. Rysowanie po śladach.
 • Karta pracy, cz. 4, s. 47. Kolorowanie ubrań tej osoby z pary, która jest wyższa. Naklejanie zdjęć odpowiedniego kwiatu.

Dzień 2 Jak nasi rodzice

Karta pracy, cz. 4, s. 46.
Czytanie zdań z N. lub samodzielnie.
Rysowanie swojej mamy i swojego taty.
Nazywanie kwiatów.
Utrwalanie refrenu piosenki Moja wesoła rodzinka. Nauka kolejnych zwrotek piosenki.
Karta pracy, cz. 4, s. 48.
Określanie, w którą stronę zwrócone są serduszka. Naklejanie brakujących serduszek. Rysowanie po śladach dużych serduszek. Rysowanie w ich wnętrzu małych serduszek.

Ćwiczena w utrwaleniu cyfr na e- maila

Dzień 3 Mój tata

 • Karta pracy, cz. 4, s. 49.

Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada pomagają rodzicom.

Przedstawianie za pomocą rysunku sposobów, w jakie dzieci pomagają rodzicom. Rysowanie po śladzie serduszek, kolorowanie ich.

 • Ćwiczenia oddechowe Ja i mój tata. Nagranie piosenki Mój tata, odtwarzacz CD, bębenek. Dzieci maszerują po okręgu koła w rytmie piosenki Mój tata. Na przerwę w muzyce zatrzymują się, nabierają powietrza nosem, następnie, wypuszczając powietrze, równocześnie wypowiadają słowa: tato, tato, tato. Gdy podczas przerwy w muzyce N. uderzy dwa razy w bębenek, zatrzymują się, miarowo klaszczą i wypowiadają zdanie: Sto lat, sto lat niech żyje nam!
 • Zajęcie 2: Laurka dla mamy i taty – ćwiczenia plastyczne.
 • Słuchanie wiersza Stanisława Grabowskiego Nie jesteś sam. Mama biega po pokojach ze ścierką, z odkurzaczem, z froterką. Tata biega po pokojach z fajką, z książką z pomysłami.
 • Rozmowa na temat wiersza. N. pyta: − Co robi mama? − Co robi tata? − Gdzie jest dziewczynka? − Dlaczego jest szczęśliwa?
 • Wypowiadanie fragmentami tekstu wiersza z radością – najpierw cicho, a później coraz głośniej. Gdy w domu – tatuś i mama, nie jestem sama.
 • Pisanie po śladach liter i połączeń między nimi (w powiększonej liniaturze), po wzorze przygotowanym przez N.
 • Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

Zabawy na świeżym powietrzu

Dzień 4 Wokół mamy i taty

 • Karta pracy, cz. 4, s. 51. Odwzorowanie kwiatków dla mamy. Rysowanie po śladach rysunków róż. 
 • Podawanie rymów do słów: mama, tata. Mama – rama, gama, tama, dama, lama… Tata – wata, data, chata, łata, mata


Nauka rymowanki dla mamy i jej wersji dla taty.

Mamo, mamo
– co ci dam?
To serduszko, które mam
A w serduszku miłość jest
Mamo, mamo – kocham Cię

– Tato, tato
– co ci dam?
To serduszko, które mam.
A w serduszku miłość jest.
Tato, tato – kocham Cię!

Kwiat dla taty i mamy- praca plastyczna ; opis na stronie Tygrysków

Dzień 5 Festyn

 • Karta pracy, cz. 4, s. 53.

Rysowanie szlaczków po śladzie, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach rysunków. Kolorowanie rysunków dużych misiów na brązowo, a małych misiów – na różowo. 

Wysłuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Festyn.

 • Rozmowa na temat festynu. :

− Co to jest festyn?
− Z jakiej okazji organizuje się festyn?

Wysłuchanie opowiadania.

Na rodzinny festyn do przedszkola Ady przyszło wiele rodzin, między innymi mama i tata Ady oraz Olek. „Święto rodziców” okazało się dobrym pomysłem i okazją do wspólnej zabawy. Całe przedszkole było udekorowane obrazkami namalowanymi przez dzieci oraz kwiatami. W ogródku postawiono dodatkowe ławki, leżaki i miękkie pufy do siedzenia. Dzieci wymyśliły wiele śmiesznych konkurencji, w których brali udział dorośli. Zaczęło się od zagadek, potem były zawody w podrzucaniu piłki głową, co okazało się ulubionym zajęciem niektórych tatusiów. Przedszkolaki zorganizowały pokaz puszczania baniek mydlanych, które wirowały w powietrzu, mieniąc się wszystkimi kolorami tęczy. Najwięcej śmiechu wywołała ogromna bańka, która osiadła na nosie jednego z rodziców – minęło sporo czasu, zanim pękła! Tata Ady i Olka wygrał konkurs w skakaniu na jednej nodze dookoła karuzeli i chociaż w trakcie spadł mu lewy but, nie poddawał się do końca.
– Brawo! – krzyczała Ada.
– Tato! Tato! – dopingował Olek.
Następnie odbył się konkurs drużynowy z udziałem dorosłych i dzieci. Liczyły się zręczność i refleks. Każdy rodzic otrzymał plastikową butelkę, a zadaniem dzieci było jak najszybsze napełnienie jej wodą i zakręcenie. Ach, ile było przy tym radości! Wszyscy się nawzajem pooblewali, jakby to był śmigus-dyngus. Na szczęście pogoda była wspaniała i słońce szybko wysuszyło zmoczone ubrania. Mama Ady i Olka zajęła pierwsze miejsce w konkursie nadmuchiwania balonów. W ciągu minuty nadmuchała aż trzy i nawet zdążyła je zawiązać na supeł. Nagle rozległo się potężne trrrach! To jeden z balonów pękł i wystraszył siedzące na dachu gołębie. – Myślałem, że wystrzeliłaś z armaty! – zażartował tata. – To dlatego, że kiedyś grałam na trąbce i mam silne płuca – wyjaśniła mama. Później odbył się konkurs na rodzinne śpiewanie piosenek. Och! Nie każdy potrafi śpiewać. Niektórzy bardzo fałszowali, ale zupełnie się tym nie przejmowali. Przecież wcale nie trzeba być najlepszym we wszystkim. Najważniejsze to umieć się śmiać nawet z samego siebie. Jednak najwięcej radości wywołały wyścigi z surowym jajkiem trzymanym na łyżce. Dorośli starali się zachować równowagę w czasie biegu, a dzieci piszczały z emocji! Bum! Jajko już leżało na ziemi. Bach! Drugie jajko wylądowało na bucie jednego z ojców. – Cały trawnik zamienił się w jajecznicę! – zachichotał Olek. – To są jajka sadzone – stwierdziła Ada. Zwycięzcy w różnych konkurencjach otrzymali nagrody zrobione przez dzieci: papierowe sowy z przyklejonymi ruchomymi oczami, świeczki ozdobione suszonymi kwiatkami lub muszelkami, kamienie pomalowane jak biedronki i zakładki do książek. Każdy, kto zgłodniał, mógł się poczęstować pysznym ciastem i owocami, ale najsmaczniejsze okazały się owsiane ciasteczka, które przedszkolaki upiekły razem z paniami kucharkami. Na zakończenie rodzinnego festynu dzieci przygotowały część artystyczną, a Ada wyrecytowała wierszyk:

Gdy na Księżyc się wybiorę,
to spakuję do walizki
moją mamę oraz tatę,
bo nie mogę zabrać wszystkich.
Z mamą będę liczyć gwiazdy
i rysować złote słońce,
z tatą zrobię prawo jazdy
na talerze latające.
Na Księżycu dom postawię
i dla mamy kwiat w ogrodzie,
tacie gwiezdną dam golarkę,
by się mógł ogolić co dzień.
Więc, gdy lecieć chcesz w nieznane,
zabierz tatę oraz mamę!

Ada otrzymała wielkie brawa, a potem rozpoczęła się loteria. W losowaniu nagrody głównej wzięli udział wszyscy zaproszeni goście. Każdy chciał wygrać, ale przecież to niemożliwe, żeby wygrali wszyscy. Dzieci trzymały kciuki i czekały, aż pani dyrektor odczyta zwycięski numer. – Wygrywa los z numerem 1865! – Hura! To nasz! – krzyknął uradowany Olek. – Mamy szczęście! – pisnęła Ada. Nagrodą główną były bilety do teatru dla całej rodziny. Pozostali uczestnicy wylosowali nagrody pocieszenia w postaci książek. – Trzeba to uczcić! – zaproponowała mama. – Tylko nie każcie mi już dzisiaj skakać na jednej nodze! – zaśmiał się tata. Tego dnia Ada i Olek byli bardzo dumni ze swoich rodziców. Chociaż są dorośli, mają wspaniałe poczucie humoru i można się z nimi świetnie bawić.

 • Rozmowa na temat opowiadania.

 Proponowane pytania:

− Z jakiej okazji odbywał się festyn w przedszkolu Ady?
− Kto z rodziny Ady przybył na festyn?
− Jaki konkurs wygrał tata Olka i Ady?
− Na czym polegał konkurs drużynowy – dorośli z dziećmi?
− W jakim konkursie mama Olka i Ady zajęła pierwsze miejsce?
− Jakie inne konkursy odbyły się jeszcze podczas festynu?
− Jakie nagrody przygotowały dzieci?
− Czym częstowali się goście?
− O kim Ada recytowała wiersz?
− Czym zakończył się festyn?

Ćwiczenia w czytaniu , ćwiczenia w utrwalaniu liter na e- maila

Mariola Bartula

pasek
PRACE MOTYLKÓW
18.05.2020 - 22.05.2020
maciek
MACIEJ C.

pasek
MOTYLKI
18.05.2020 - 22.05.2020
Kochani !

W tych dniach  poznamy nazwy krajów sąsiadujących z Polską. Dowiemy się ciekawych rzeczy  na temat innych krajów Unii Europejskiej. Powtórzymy sobie  nazwy członków rodziny. Poćwiczymy aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiążemy proste zadania matematyczne, przeliczymy, porównamy i uporządkujemy zbiory. Poćwiczymy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Powtórzymy nazwy i kolejność dni tygodnia. Będziemy też mogli stworzyć własne drzewo genealogiczne. Dziecko nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek dotyczących najbliższej rodziny. Będziemy mieli również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, zaplanujemy niespodzianki dla mamy i taty w związku z ich świętem. 

Grupa „Motylki”   Zajęcia w dniach 18.05 – 19.05.2020r.  Elżbieta Wójcik

Temat  - „Jestem europejczykiem”

Dzień 1 i 2.  „Mieszkamy w Europie”

5-latki Karta pracy, cz. 4, s. 34–35.

Oglądanie mapy Europy. Słuchanie nazw państw europejskich – sąsiadów Polski.                  
Kolorowanie flagi Polski.   
Określanie, w którą stronę są zwrócone. Oglądanie obrazków flag.
Nazywanie samodzielnie lub z pomocą rodzica państw UE, do których one należą.
Kolorowanie rysunków flag według wzoru.
Oglądanie obrazków innych flag.

Pod spodem macie mapę Europy. Mapa, to graficzny obraz powierzchni Ziemi. Tu konkretnie mamy obraz Europy i państw wchodzących w jej skład. Wspólne z rodzicem lub starszym rodzeństwem odczytajcie nazwy państw, znajdźcie Polskę.

europa

 •     Obejrzyjcie filmy:

Sąsiedzi Polski https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w

Unia Europejska dla dzieci  https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M

Piosenka o Unii Europejskiej https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM

Bolek i Lolek w Europie – Hiszpania  https://www.youtube.com/watch?v=0GzFJ9yt7oE

Bolek i Lolek w Europie – Szkocja https://www.youtube.com/watch?v=13Lhk2pu-s8

Bolek i Lolek w Europie – Finlandia  https://www.youtube.com/watch?v=9fhYi6eT2QU

Bolek i Lolek w Europie – Grecja https://www.youtube.com/watch?v=V2gFC1jGgXw&list=PLFyF3QYvccUksybuSRtnqIyid6reWhJI4&index=4

A teraz wybierzemy się w podróż na Islandię z „Małą reporterką Nelą”
https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,wodospady-islandii,44336067

 •     Poćwicz przy muzyce

Rytmiczna rozgrzewka https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

 •     Nauczcie się rymowanki:

W Europie mieszkam, tak jak ty, kolego.

Że jestem Polakiem – dumny jestem z tego.

 •      Poniżej znajduje się flaga Unii Europejskiej a na niej flagi państw wchodzących w jej skład. Czy odnaleźliście flagę Polski? A może poznajecie jeszcze inne flagi, państw, które znacie?

flagi

Temat tygodnia:     „Święto rodziców”

Zajęcia w dniach   20 -26.05.2020 

Dzień 1   „Nasi rodzice”

 •     Opowiadanie Ewy Stadtmüller „Rodzicielska niespodzianka”.

– Już niedługo Dzień Matki i Dzień Ojca – przypomniała pani. – Z tej okazji przygotujemy przedstawienie, wymalujemy laurki i zorganizujemy wspaniały festyn rodzinny. A to wcale nie koniec atrakcji. Rodzice także mają coś dla was – otóż niektórzy z nich odwiedzą nasze przedszkole i opowiedzą o swojej pracy. – Może tata Bartka przyjedzie wozem strażackim... – rozmarzyli się chłopcy – albo tata Wojtka opowie, jak się walczy z przestępcami… Żaden z nich nie zgadł, ponieważ pierwszym gościem był tata Ali – zawodowy treser psów. Przyszedł z labradorem o imieniu Bosman i zaraz zaprosił wszystkich na podwórko. – Bosman już niedługo przystąpi do bardzo trudnego egzaminu na przewodnika osób niewidomych – opowiadał – czeka go naprawdę odpowiedzialna praca. Bosman chyba to rozumiał, bo bezbłędnie wykonywał wszystkie polecenia swego pana. Dziewczynki miały nadzieję, że do przedszkola przyjdzie mama Emilki, która jest aktorką, i… nie zawiodły się. Nie tylko przyszła, ale jeszcze przyniosła ze sobą całą walizkę lalek teatralnych. Pokazywała, jak wkładać na rękę pacynkę, jak poruszać kukiełką, a jak – marionetką. Każdy, kto chciał, mógł sam spróbować. Następnego dnia gościem Biedronek była pani dietetyczka, czyli mama Zuzi. Opowiadała, co trzeba jeść, żeby być silnym i zdrowym. Pochwaliła się, że zamieszcza w internecie przepisy na pyszne i kolorowe dania, od których wcale się nie tyje. Na koniec poczęstowała wszystkich znakomitymi chipsami z suszonych jabłek i owsianymi ciasteczkami.  – Ciekawe, kto nas odwiedzi dzisiaj? – zastanawiała się Ada, maszerując do przedszkola w kolejny poranek. – A może to wy kogoś odwiedzicie? – powiedziała mama i uśmiechnęła się tajemniczo. – Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle – oświadczyła pani, gdy wszyscy skończyli już jeść śniadanie. – Kolejny rodzic zaprosił nas do miejsca, w którym pracuje. Powiem tylko, że to całkiem niedaleko stąd. Zaciekawione Biedronki ubrały się błyskawicznie. – Może to piekarnia? – próbowała zgadnąć Oliwka. – A może warsztat samochodowy? – zastanawiał się Wojtek. Gdy skręcili w następną przecznicę, Ada aż klasnęła w ręce. – Ośrodek zdrowia! – wykrzyknęła. – Tutaj pracuje moja mama! – I zagadka rozwiązana! – uśmiechnęła się pani. Mama Ady, w białym lekarskim fartuchu, przywitała gości w holu i zaprosiła na małą wycieczkę po przychodni. Wszyscy mogli zobaczyć, gdzie się trzeba zarejestrować do specjalisty, w którym gabinecie odbywają się szczepienia ochronne, a w którym pobierana jest krew do badania. Kto chciał, mógł posłuchać bicia swego serca, zakładając lekarskie słuchawki zwane stetoskopem. I nie był to wcale koniec niespodzianek, bo oto w drzwiach gabinetu stomatologicznego stanęła… mama Zosi. – Zapraszam do mnie – uśmiechnęła się serdecznie – postaram się przekonać was, że wizyta u dentysty to nic strasznego. Kto codziennie szczotkuje ząbki? Oczywiście zgłosili się wszyscy. – A pokażecie mi, jak to robicie? – spytała mama Zosi, wyjmując z szuflady plastikową szczękę i szczoteczkę. Konrad wziął szczoteczkę i raz-dwa przejechał po zębach, w prawo i w lewo. – Żeby wygarnąć wszystkie resztki jedzenia, trzeba szorować także z góry na dół, o tak – wyjaśniła pani doktor i zaprezentowała prawidłowy sposób czyszczenia zębów. Na koniec zaproponowała wszystkim mały przegląd. Ada trochę się bała dziwnego fotela dentystycznego, ale okazało się, że siedzi się na nim całkiem wygodnie. Mama Zosi zajrzała jej do buzi i oświadczyła, że tak zdrowych ząbków życzyłaby wszystkim swoim pacjentom. „A może ja zostanę dentystką? – pomyślała Ada. – Tyle się dziś nauczyłam…”

Odpowiedzcie na pytania:
− Kto odwiedził dzieci w grupie Ady?

− Czym zajmują się wasi rodzice?

− Czy byliście kiedyś w gabinecie dentystycznym? 

− Na czym polega praca dentysty?

- Dlaczego rodzice są ważni w  waszym życiu?

 •      Portrety naszych rodziców – zajęcia plastyczne, do których będziemy potrzebować: 2 kartki formatu A4 (kartki ksero), sklejone razem i kolorowe kredki lub flamastry.

 

Zanim zaczniecie pracę, chciałabym żebyście obejrzeli  filmik pt. „Kto jest kim?

http://scholaris.pl/zasob/104894?eid[]=POCZ&bid=0&iid=&query=rodzina&api=

Na jednej części kartki narysujcie portret mamy,  − na drugiej części kartki narysujcie portret taty.  Zacznijcie najpierw od narysowania okrągłej głowy.  Potem narysujcie oczy, brwi, nos, usta, uszy, kolor włosów. Przypomnijcie sobie, czy  mama lub tata nosi okulary? Czy twój tata ma wąsy? A może nosi brodę?  Pamiętajcie by wykolorować tło. Tak wykonaną pracę pokażcie rodzicom i nam oczywiście!

3-latki Karty pracy str. 48

5-latki Karty pracy cz.4 str.46, 47

Moja rodzina - Przedszkole Profesora Szymona  https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

KARTY PRACY DLA WSZYSTKICH DZIECI do wydrukowania lub obejrzenia:

Drzewo genealogiczne (przykład)

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Drzewo-genealogiczne.pdf

Drzewo genealogiczne (szablon do wydruku)     

http://nowowydane.pl/cen/1826-drzewo-genealogiczne-szablon-dla-dzieci-do-wydruku-1

Moja rodzina  https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-8.pdf

Rodzina  https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/05/Karta-pracy-7.pdf

DLA CHCĄCYCH  POZNAĆ ABECADŁO , polecam filmik „Telewizyjne Abecadło” https://abc.tvp.pl/18057152/gry-i-zabawy

„Znajdź pary” – literkę A   https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/d230ed3b718826eae1cfdc163e98d323_/lesson/lesson/index.html

 

Dzień 2       
„Kocham mamę i tatę”

Wiersz Jadwigi Koczanowskiej „Mama i tata”.

Mama i tata to świat nasz cały, ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 1
to dobre, czułe, pomocne ręce i kochające najmocniej serce. 2 3
To są wyprawy do kraju baśni, wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 4 5 6
loty huśtawką, prawie do słońca, oraz cierpliwość, co nie ma końca. 7 8
Kochana Mamo, Kochany Tato, dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie i wszystkie psoty nam wybaczacie.

Odpowiedzcie na  pytania:
− Jaki wydaje się świat, gdy obok są mama i tata? 
− Za co dziecko chciałoby  podziękować rodzicom?  
- Dlaczego mama i tata odgrywają w Twoim  życiu  najważniejszą rolę.

Po pierwszym przeczytaniu wiersza i odpowiedzeniu na pytania spróbujcie wskazując kolejne obrazki, poprosić dziecko o wspólne powtórzenie wiersza. Może któreś z dzieci nauczy się wierszyka na pamięć i powtórzy go w Dniu Mamy 26 maja i Dniu Taty 23 czerwca?

4 latki Karta pracy, cz. 2, nr 53. Dziecko  rysuje krawat i apaszkę po śladzie,  − koloruje rysunki tak, by każdy miał inny kolor, − mówi, komu można wręczyć w prezencie krawat, a komu – apaszkę.

5-latki Karty pracy cz.4 str.48

 •     Zapoznanie się z piosenkami o naszych Rodzicach.

Spróbujcie nauczyć się jednej z nich i zaśpiewajcie Rodzicom w dniu ich święta.

„Zestaw piosenek na Dzień Mamy” https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME

Moja Mama” https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE

„A ja wolę moją Mamę”- Majka Jeżowska   https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs

Pewnego razu Kinga spotkała Wikinga,
Mieszkał na obrazku i zrywał się o brzasku,
I zwiedzał wielkie morza, i Kindze było go żal.
Ref.:
A ja wolę moją mamę,
Co ma włosy jak atrament,
Złote oczy jak mój miś
I płakała rano dziś.

Pewnego dnia Dorota znalazła w lesie kota,
Wzięła więc go do domu zamiast dać byle komu
I świetnie się bawili, i w zgodzie sobie żyli.
Ref.:
A ja wolę moją mamę,
Co ma włosy jak atrament,
Złote oczy jak mój miś
I płakała rano dziś.

A ja wolę moja mamę,
Co ma włosy jak atrament,
Złote oczy jak mój miś
Może się uśmiechnie dziś

Śpiewające Brzdące – „Buziak”  https://www.youtube.com/watch?v=b-ECatfl-8U

 1. Co dzień na policzku Od samego rana
  Mam od mamy prezent Miłego buziaka

Ref: Buzi, buzi, buźki  Wesołe cmokuśki
Każdy bardzo lubi   Dostawać całuski / x2

 1. Chodzę z mym buziakiem Chodzę przez dzień cały
  I się bardzo cieszę Bo mam go od mamy

Ref: Buzi, buzi, buźki  Wesołe cmokuśki
Każdy bardzo lubi   Dostawać całuski / x2

 1. Dziś będzie odwrotnie Bo jest święto mamy
  Tak więc my mamusi Buziaka dziś damy
  Ref: Buzi, buzi, buźki

Wesołe cmokuśki   Każdy bardzo lubi
Dostawać całuski / x2

„KOCHAM CIĘ TI AMO JE T'AIME” -   ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE

https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs

Usiądź mamo przy mnie blisko I posłuchaj tych słów,
Ty z pewnością wiesz to wszystko, Jednak powiem to znów.

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.

Popatrz mamo w moje oczy Ujrzysz w nich miłość mą.
Nawet bardzo późno w nocy Śpiewać będę Ci to.

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie…

 

„Piosenka dla Mamy i Taty”  https://www.youtube.com/watch?v=-hHjXK0ZOeQ

 (sł i muz. Agnieszka Kopacz)

Znów jestem większa znów jestem starsza mam śliczną buzię i długie włosy.

Codziennie rosnę czy Ty to widzisz? Każdego dnia zmieniam się!!

Znów jestem większy znów jestem starszy mam silne ręce i długie nogi.

Codziennie rosnę czy Ty to widzisz? Każdego dnia zmieniam się!!

Ref. Moje małe serce, kocha Ciebie bardzo mocno.

Moje małe serce, kocha Ciebie zimą, wiosną. Moje małe serce kocha Was.

Mamo tato bardzo kocham Was!

(Bridge – okrzyki) Jestem większa! Jestem starsza! Mam silne ręce! Mam długie nogi! Mam ładną buzię! Mam długie włosy! Codziennie rosnę! Codziennie zmieniam się!

Ref. Moje małe serce (…) 2x

Dzień 3    „Zawody naszych rodziców”

1. Poznajemy miejsca pracy i różne zawody – 123 edukacja  na podstawie:    https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

2. Zabawa z piłką.

Rodzic turla piłkę do dziecka zadając pytania:

- Kim z zawodu jest twoja mama?

- Co robi Twoja mama, kiedy idzie do pracy?

- Kim z zawodu jest twój tata? 

- Co robi twój tata w pracy?

- Kim chciałbyś / abyś zostać w przyszłości?

Dziecko odpowiada na zadane pytania, po czym turla z powrotem piłkę do Rodzica.

3. Wysłuchanie wiersza Ireny Róży Salach Tata jest…

Tata Olka jest kucharzem,

tata Ani – marynarzem,

tata Krysi dobrze piecze,

tata Tomka leczy ludzi ,

tata Zosi trudy znosi,

tata Werki topi serki,

tata Kuby szelki gubi,

tata Iwony sprzedaje balony,

tata Marty lubi żarty.

A mój kochany tatulek ,

tatulek kochany,

wcale nie może być

bez mojej miłej mamy.

 •     Rozmowa na temat wiersza:

- Jakie zawody wykonywali rodzice dzieci wymienionych w wierszu?

- Jaki zawód wykonuje tata Tomka, jeśli wiemy, że leczy ludzi?

- Czy gubienie szelek to zawód?

- Skoro tata Marty lubi żarty, to jaki wykonuje zawód?

- Jakie znasz inne zawody, które nie zostały wymienione w wierszu?

4. Na podstawie poniższych obrazków połącz ilustracje obrazujące zawody z atrybutami kojarzącymi się z nimi. 

zawody 1 zawody
5. Zabawa podsumowująca: Prawda czy fałsz.

Do tej zabawy potrzebujemy piłkę.

Rodzic siada na dywanie wraz z dzieckiem.

Rodzic mówi zdania dotyczące różnych zawodów, z kolei dziecko odpowiada PRAWDA lub FAŁSZ po stwierdzeniu czy wypowiedziane zdanie jest prawdziwe czy też fałszywe.

Przykłady:

- Strażak gasi pożary.

- Fryzjer pracuje w sklepie.

- Kucharz przygotowuje posiłki.

- Piekarz piecze cista.

- Ogrodnik podcina drzewa.

- Nauczyciel leczy zwierzęta.

POWODZENIA Katarzyna Czaja

 

3-latki Karty pracy str.

5-latki Karta pracy, cz. 4, s. 49

Rozwiąż quizy i łamigłówki   !!!!

Droga do mamy http://nowowydane.pl/cen/1855-labirynt-dla-dzieci-do-wydruku-rybka

Odszukaj  http://zanotowane.pl/728/7523/karta_pracy_13_id_27496554.jpg

Jaki to dzień tygodnia? https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/abf2e811b19da885cc4bbe864a5e3a7a_/index.html

Zabawki https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/181b551f0cdeea757f13c6d29b1e5519_/index.html

Zagraj w grę:

Figury  https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5155c302ed_/index.html

 

Dzień 4 „Niespodzianki dla rodziców”

 •     Co cieszy rodziców?

Posłuchajcie  wiersza Krystyny Datkun-Czerniak „Szczęście”.

Szczęście to:
– uśmiech taty i mamy,

– spadające z drzew kasztany,

– zimne lody w gorący czas,

– udany rysunek,

– i gdy ktoś pochwali nas.

Szczęście to wszystko, co jest dokoła:

ludzie, drzewa, przedszkole i szkoła.

Szczęście mam – gdy nie jestem sam!

Szczęście, że jestem tu – na ziemi,

pomiędzy ludźmi bliskimi.

Odpowiedzcie na pytania:
− Co to jest szczęście?
− Co dla ciebie jest szczęściem?
− Kto jest dla ciebie najbliższą osobą?

Jak sądzicie, z czego ucieszy się mama, a z czego – tata? Spróbujcie formułować dłuższe wypowiedzi (np. Mama ucieszy się, gdy będę sprzątał zabawki, a tata gdy dostanie buziaka. Itp.)

4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 54. Dziecko  rysuje w ramkach prezenty, jakie chciałoby wręczyć rodzicom (w niebieskiej ramce – prezent dla taty, a w czerwonej – dla mamy),  − odczytuje wyrazy zapisane na bilecikach (z pomocą rodzica),  − dotyka  palcem kolejnych obrazków serc i nazywa ich kolory.

3-latki Karty pracy str. 49

5-latki Karta pracy, cz. 4, s.50,51

 •     Niespodzianka dla mamy i taty.

Proponuję  przygotowanie dla rodziców niespodzianki – prezentu.

Dzieci 3-4 letnie mają w Teczce „Zrób to sam” kartę nr. 22 pt. Dzień Matki – Wianuszek dla Mamy, oraz kartę nr. 23 pt. Dzień wiatru – Latawiec – do wspólnej zabawy z Tatą.

     karty plastyczne
karty plastyczne 1
Wszystko jest pokazane i opisane w kartach plastycznych, jak wykonać te prezenty.

Natomiast dla 5 –latków mam zadanie trudniejsze. Poniżej znajdziecie zdjęcie karty pracy i wymiarów pasków w centymetrach. Jeżeli nie umiecie odmierzyć pasków linijką poproście o pomoc rodziców.  Takich kwiatków zróbcie 2 sztuki, aby wręczyć po jednym Mamie i Tacie.

Do wykonania dwóch kwiatków  potrzebujemy :   2 paski zielone o wymiarach 3cm/26cm ;   4 paski czerwone i 4 żółte oraz 2 paski  niebieskie  o wymiarach 2cm/20 cm i 4 listki o długości 8,5 cm ( kształt liścia dowolny).  Kolorowe paski i liście  musimy zgiąć na liniach przerywanych i posmarować klejem w miejscach oznaczonych liniami ukośnymi i skleić  zgodnie z instrukcją.

Możecie również zrobić laurki dla swoich rodziców.
Myślę, że każda wykonana przez Was praca będzie miła ich sercu.  Czekam jak zawsze na fotki prac.

 karta plastyczna 26

Po tak ciężkim dniu zapraszam na odpoczynek przy programie telewizyjnym pt. „Budzik. Programy Mamy i Taty” https://vod.tvp.pl/video/budzik,programy-taty-i-mamy,5638953

 

Dzień 5 „Zabawy z mamą i tatą”

26 maja  Dzień Mamy i Taty

 

 •     Masażyk – według Bożeny Formy.

Rodzic siedzi za plecami dziecka, swobodnie sięga dłońmi do jego pleców. Mówi tekst masażyka i wykonuje odpowiednie ruchy.

Wędruję z mamusią hen leśną dróżką –  rysuje palcami wskazującymi ścieżkę od góry do dołu pleców,
przez góry wysokie i łąki, -  rysuje góry, wykonując ruchy koliste, pocierając dłońmi o plecy,
dla nas wesoło wietrzyk powiewa,  -delikatnie uderza w plecy pięściami obu rąk,
a w górze śpiewają skowronki. - uderza delikatnie opuszkami palców w górną 
część pleców,        
Zza chmury nagle spogląda słońce, - rysuje słońce,
ciepłe wysyła promienie, - mocno pociera  rozwartymi dłońmi o plecy,
zbieramy kwiaty, pięknie pachnące  - rysuje kontury kwiatów, naśladując  ich wąchanie,  zbliżając dłonie do nosa,
stokrotki, rumianki, złocienie.  - rysuje linie faliste w dowolnych kierunkach,
Potem leżymy sobie na trawie   - delikatnie przykłada  policzek do pleców dziecka,
i w niebo spoglądamy, - przesuwa dłoń od dołu do góry pleców,
najcudowniejsze są takie chwile, - dmucha we włosy dziecka, 
bo mamę mocno kochamy. - rysuje na plecach serduszko.

Potem spróbujcie się zamienić rolami.

4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 55.
Dziecko ogląda obrazki,  − mówi, co robi Olek i Ada z rodzicami, − opowiada, jak spędzają wspólne chwile z rodziną.

3-latki Karty pracy str. 50,51

5-latki Karta pracy, cz. 4, s. 52

Po wspólnej zabawie z rodzicami, zaśpiewajcie piosenkę, wyrecytujcie  wierszyk lub powiedzcie, jak bardzo kochacie rodziców i wręczcie im własnoręcznie zrobione prezenty.

Język angielski.
Grupa Motylki

1. Piosenka ,, Hello ‘’.

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

2. Powtarzanie liczb:
Posłuchajcie proszę poniższą piosenkę.
Posłuchaj jeszcze raz i przyłącz się do wspólnego śpiewania.
https://youtu.be/DR-cfDsHCGA

3. Zachęcamy dzieci do liczenia przedmiotów w swoim pokoju. ( mogą liczyć klocki, lalki, samochodziki itp.)

4. Kochani zaproście do zabawy rodziców lub rodzeństwo. Przygotujcie lekką piłkę. Przerzucajcie ją do siebie wypowiadając liczby 1- 10. Umówcie się, że na wybraną przez Was liczbę nie można złapać piłki np. five. Have fun :)

5. Piosenka ,, Bye, bye’’. https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

kwiaty1 kwiaty 2
serce w dłoniach

pasek
TYGRYSKI
11.05.2020 - 15.05.2020

Witam Was Kochani

Oto propozycje zajęć  dla moich Tygrysków na ten tydzień, w tym tygodniu jesteśmy na zielonej, majowej łące, pouczymy się, poczytamy, policzymy, poobserwujemy przyrodę i się pobawimy.

 

Maj ;  tydzień 2 Łąka w maju

Dzień 1 

        I Barwa ochronna

Wysłuchanie piosenki „Majowa łąka” muz. Aleksander Pałac, sł. Zofia Holska- Albekier

https://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc

 
1. Na majowej łące

Świerszcze dają koncert.

Cyk, cyk, cyk, cyk.

Nutkę taką samą

Zaśpiewamy mamą.

Tak jak świerszcze za

Zaśpiewamy mamą


2. Na majowej łące

Żabki dają koncert

Kum, kum, kum, kum.

Tak jak żabki

Nutkę taką samą

Zaśpiewamy mamą.

Tak jak żabki

Zaśpiewamy mamą.


3.Na majowej łące,

Boćki dają koncert.

Kle, kle, kle, kle’

Nutkę taką samą,

Zaśpiewamy mamą.

Tak jak boćki,

Zaśpiewamy mamą


4. Na majowej łące

Wszyscy dają koncert.

Cyk, cyk, kum, kum, kle, kle.

Nutkę taką samą

Zaśpiewamy mamą.

Taj jak wszyscy,

Zaśpiewamy mamą

II.
1.Wysłuchanie opowiadania Małgorzaty Zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza Teresy Fiutowskiej Żabie łapki. Strękowskiej-Zaremby Zabawa w chowanego.

 

Cele: rozwijanie mowy; wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej dla zwierząt.

 

Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka, na łące rosną zielona trawa i stokrotki o biało-żółtych kwiatach. I jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin. Pewnego dnia biedronka, żabka, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące w chowanego. – Jeden, dwa, trzy... – mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. – Zaraz was znajdę – zawołała, pewna siebie. Po chwili wykrzyknęła radośnie: – Widzę cię, żabko! Siedzisz pod liściem mlecza! Biedronka sfrunęła na liść i zajrzała pod spód. Coś takiego! Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin łąkowych  tak samo zielone jak żabka. „To nie ten liść” – pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny. O! Coś zielonego mignęło jej przed oczami! Biedronka rozpostarła małe skrzydełka. – Mam cię, koniku polny! Siedzisz między koniczynkami! Widzę cię! Zaraz będziesz zaklepany – ucieszyła się z odkrycia. – I hop! – biedroneczka usiadła na listku koniczyny. „Znowu nic?” – nie mogła się nadziwić, że pośród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. – Zdawało mi się – westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. „Cytrynka na pewno znajdę. Jest większy od konika polnego i ruchliwszy od żabki” – pomyślała. Wzbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę. – Jest! Widzę cię, motylku! Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to był tylko kwiat, a dookoła – tysiące podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie. – Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili – powiedziała rozczarowana biedronka. Zrobiło się jej bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili. – Mylisz się, biedroneczko – odezwał się mądry ślimak. – Twoi przyjaciele wciąż są na łące. Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też wypatrzyć  żółtego motyla, gdy łąka żółci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki kłopot z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści. – To prawda – z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki: żabka i konik polny. – Najprawdziwsza prawda – potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął z kępy żółtych jaskrów. – Nie przejmuj się, biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się dobrze. Żabka i konik polny też. Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka. Szczęśliwie brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha Ada. Usiadła na skraju łąki, żeby odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki. Biedroneczka aż wstrzymała oddech z zachwytu. – Lecę – powiedziała sobie. Skrzydełka, choć małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i... znikła. A może wciąż tam siedzi. Jak myślicie?

 

 • Rozmowa na temat opowiadania.

 Przykładowe pytania:

− W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek?

− Co to jest barwa ochronna?

 

Ubarwienie ochronne czy maskujące polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt, takich jak niedźwiedź polarny, pasikonik, rzekotka drzewna

 

 

 2.Majowa łąka – praca plastyczna. Cele: rozwijanie sprawności manualnej; dostrzeganie piękna majowej przyrody. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Spotkanie na łące; zabawy z chustą animacyjną.

 

III. Wiosenne zagadki. Rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy Mieszkańcy łąki.


Wiosną i latem się pojawia,

kiedy ranek nastaje

jej kropelki są na kwiatkach,

listkach i na trawie. (rosa)


Na niebie jej barwy pięknie się mienią,

jak most ogromny łączy niebo z ziemią. (tęcza)

 

Błyszczący na jej plecach płaszczyk czerwony,

czarnymi kropkami pięknie ozdobiony. (biedronka)

 

Rozciąga policzki jak woreczki małe.

Zimowe zapasy przenosi w nich całe.

Na czas mroźnej zimy, gromadzi je w norze.

Ma miłe futerko, znacie go może? (chomik)

 

Ma barwne skrzydła,

fruwa nad łąką i bardzo lubi,

gdy świeci słonko. (motyl)

 

Jak się ten owad nazywa?

Przez cały dzień pracuje.

Na plecach nosi ciężary,

kopiec wielki buduje.  (mrówka)

 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 38.

Film Cud narodzin … motyla.

 https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA

Numerowanie kolejnych obrazków za pomocą kropek (lub liczb). Oglądanie zdjęć motyli. Słuchanie ich nazw. Opowiadanie o najciekawszym motylu.

Dzień 2. Motyle i kwiaty

I
1. Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach.
Otaczanie pętlą owadów.
Ćwiczenia w liczeniu – Liczymy żabki. Utrwalanie refrenu piosenki Wiosna na łące.

 

II
1. Zabawy z sześcianem.
Cele: zapoznanie z figurą – sześcianem; rozwijanie umiejętności szeregowania.

Przypomnienie cech kwadratu.
− Nakreślcie w powietrzu kształt kwadratu.
− Jakie są boki kwadratu?

kwadrat

Zapoznanie z sześcianem.
Kilka sześcianów różniących się wielkością.

Pokazanie dzieciom kilka sześcianów różniących się wielkością.

kolorowepudełkokostka

Dzieci je oglądają.
Liczą ściany.
Określają ich kształt – kwadrat.

 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 40. Oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między nimi. Oglądanie rozłożonego sześcianu – jego siatki.
 • siatka
 • Liczenie kwadratów. Rysowanie na każdej ścianie innego owada. Oglądanie obrazków sześcianu w różnym położeniu.

 • Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań.

  Czy to prawda, czy to fałsz?

  − Konik polny w wodzie gra.

  − Żaba dwie głowy ma.

  − Biedroneczki są w kropeczki.

  − Motyle mają ciepłe czapeczki.

  − Stokrotka jest czerwona.

  − Ważka jest większa niż wrona…

   

  Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie.

  Karta pracy, cz. 4, s. 41. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie motyla po śladach. Kolorowanie rysunku. Rysowanie po śladzie drogi motyla do stokrotki.

  Dzień 3 Wiosna na łące

  I Zabawa Na wiosennej łące.

Karta pracy, cz. 4, s. 42.
Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z plastrami, do których lecą. Kończenie kolorowania plastrów miodu.

II
1. Utrwalenie  piosenki „ Majowa łąka”.
2. 
Wykonanie biedronek. Cele: rozwijanie sprawności manualnej; poznawanie budowy biedronki.
biedronka1 biedronka 2

Biedronki należą do rodziny chrząszczy. Przechodzą przez stadia przeobrażenia (jak np. motyl). W Polsce najczęściej spotykanymi gatunkami biedronek są dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że liczba kropek nie wskazuje na wiek, tylko na gatunek. Biedronki są pożyteczne, bo zjadają mszyce – szkodniki roślin.

 • Wykonanie biedronki w kropki –praca plastyczna
 • biedronka praca

Zabawy na świeżym powietrzu:– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

III
Ćwiczenia logorytmiczne .
Rób to, o czym mówi wiersz.

Zrób do przodu cztery kroki,
i rozejrzyj się na boki.
Tupnij nogą raz i dwa,
ta zabawa nadal trwa.
Teraz w lewo jeden krok,
przysiad, i do góry skok.
Zrób do tyłu kroków trzy,
by koledze otrzeć łzy.
Klaśnij w ręce razy pięć,
na klaskanie też masz chęć!
Wokół obróć się, raz dwa,
piłka skacze hop-sa-sa.
Ręce w górę i na boki,
zrób zajęcze cztery skoki.
Gdy się zmęczysz, poleż sobie,
i wyciągnij w górę nogę.

Wysłuchanie muzyki Antonia Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna.
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

Dzień 4 Wiosenna łąka

Karta pracy, cz. 4, s. 43. Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. Określanie, dlaczego trudno było je odszukać. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów z roślin zielnych.

 Ćwiczenia w liczeniu – utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb- zadania na e-mail

II Zabawy na trawniku obok domu (jeśli będzie stosowna aura).
Cele: obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku, zabawy na świeżym powietrzu

 • Poszukiwanie roślin i zwierząt, o których była mowa.
 • Obserwowanie zachowania owadów, słuchanie wydawanych przez nie odgłosów.
 • Obserwowanie roślin poruszanych wiatrem, rozpoznawanie ich i nazywanie.
 • Oglądanie wybranych roślin lub zwierząt
 • Zbieranie znanych roślin w celu wykonania zielnika.
 • Robienie bukietów z kwiatów.

 III Praca plastyczna – Majowa łąka

Dzień 5 Pierwsza kartka zielnika

Kończenie rymowanek o łące.

 

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno…  (łąka)

Czerwone jak gotowane raki – to…  (maki)

Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to…  (stokrotka)

Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To maleńka…  (biedronka)

Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle!  Nie, to…  (motyle)

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna…  (osa)


II Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 76. Czytanie zdań, pisanie X pod wyrazem tak jeżeli zadanie jest prawdziwe, lub pod wyrazem nie, jeżeli zdanie jest fałszywe. Ćwiczenia w czytaniu – zadania na e-maila

III. Założenie pierwszej karty zielnika.

 • Słuchanie wiersza Anny Onichimowskiej „Zielnik”.

Biały rumianek.

Na drugiej – mały bukiet sasanek.

Na trzeciej – liście dębu i babki.

Na czwartej – fiołki, konwalie, bratki.
rumianek RUMIANEK

sasanki SASANKI

DĄB LIŚĆ DĘBU

liść babki LIŚCIE BABKI

fiołki FIOŁKI

konwalia KONWALIA

bratki BRATKI

Rozmowa na temat wiersza.

 Sugerowane pytania:

− Jakie rośliny znajdowały się na kartkach?

− Dlaczego był tam rysunek sasanek?

− Dlaczego zakładamy zielnik?

koszyk  

Dawno, dawno temu, kiedy ludzie nie znali jeszcze tabletek, antybiotyków, szczepionek i zastrzyków, musieli radzić sobie z chorobami, wykorzystując to, co dała im natura. Obserwowali więc przyrodę i poznawali działanie roślin na organizm człowieka. Okazało się, że wiele spośród nich posiada właściwości lecznicze. 

 

Mariola Bartula


pasek
GRUPA MOTYLKI
11.05.2020 - 15.05.2020
Temat tygodnia:   „ Łąka w maju”.

 

Dzień 1  „Wyprawa na łąkę”.

 
1. Łąka – rośliny i zwierzęta, Edvard Grieg – Poranek, na podstawie:

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4

Podczas oglądania filmu, spróbujcie nazywać znane wam zwierzątka i rośliny zamieszkujące łąkę.

2. W miarę możliwości, zachęcam Was dzisiaj do krótkiej wycieczki na najbliższą łąkę, weźcie ze sobą koc, połóżcie się na nim, zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w odgłosy natury. Może uda wam się odnaleźć wśród traw stokrotki, koniczyny, złocienie… albo żyjące w trawie mrówki, biedronki, motyle czy ślimaki…nie zapomnijcie wziąć lupy lub szkła powiększającego:) 

STOKROTKA / KONICZYNA/ ZŁOCIEŃ POLNY/ MIĘTA / SZAŁWIA
95915593_191447108521007_4767531629772013568_n misz

Jeśli to możliwe, zabierzcie je ze sobą do domu i spróbujcie opisać wygląd każdego z nich. Koniecznie sprawdźcie, jak pięknie pachną!

 •     Ciekawostki:

- o szałwii- która kwitnie od maja do czerwca (2 miesiące), ma fioletowo- niebieskie kwiaty. Często wykorzystywana jest w lecznictwie np. robi się z niej tzw. napary do łagodzenia bólu gardła. 

- o mięcie- która z kolei ma aromatyczny zapach i fioletowe lub różowe kwiaty. Kwitnie od lipca, więc w aktualnym okresie majowym możecie ją rozpoznać tylko po charakterystycznych owłosionych liściach. Mięta również stosowana jest w lecznictwie np. podczas bólu brzuszka.

 •     Zachęcamy was do stworzenia prawdziwego wianka z żywych kwiatów na podstawie:

Jak zrobić wianek z żywych kwiatów?

https://www.youtube.com/watch?v=Qtvbq0BAHjU

3. Praca plastyczna: Łąka w maju.

Potrzebujemy:

- biała kartka z bloku technicznego,

- płynny klej,

- pędzelek,

- farby plakatowe,

Wykonanie:

Dzieci pokrywają sztywną kartkę płynnym klejem. Następnie malują farbami na mokrym podkładzie – palcami lub pędzlem. Po zakończeniu zadania odkładają prace do wyschnięcia.

Jeśli możecie, to wyślijcie zdjęcia na meila czy mms-a,- wrzucimy prace na stronę.

 

Dzień 2 „Kolorowa łąka”.

1.Opowiadanie E. Stadmüller Smok łąkowy Wielogłowy.

- O czym Wam poczytać? – zapytała mama, rozsiadając się wygodnie w fotelu ustawionym między łóżkami dzieci.

– O Kubusiu Puchatku- zdecydowała natychmiast Ada, - Jak zaprosił Prosiaczka na piknik…

- Piknik! – wykrzyknął Olek. – Zupełnie zapomniałem! Jutro jedziemy na piknik i pani prosiła, żeby każdy miał w plecaczku coś dobrego, czym mógłby poczęstować innych.

- Masz szczęście, że wczoraj upiekłam ciasteczka – uspokoiła go mama – zapakujemy je do plastikowego pudełka, dorzucimy torebkę suszonych owoców i będziesz miał się czym dzielić. A dokąd się wybieracie?

- Na łąkę. Pani powiedziała, że pojedziemy autobusem do ostatniego przystanku i kawałek przejedziemy piechotą.

- I bardzo dobrze- ucieszyła się mama. – Trochę ruchu wam się przyda.

Jazdą autobusem najbardziej zachwycony był Oskar, którego rodzice codziennie przywozili do przedszkola samochodem. Przez całą drogę gadał, śpiewał, wygłupiał się z kolegami i podjadał smakołyki, które mama  spakowała mu do plecaczka.

- Dalej pójdziemy na piechotę – oświadczyła pani, gdy wysiedli na ostatnim przystanku.

- Abyśmy się nie nudzili, proponuję marsz w rytmie naszych przedszkolnych przebojów. Trzy, cztery- zaczynamy. Gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiewa zioła maj…

Olek nawet nie przypuszczał, jak bardzo takie wspólne śpiewanie pomaga wędrować. Nawet się nie obejrzeli, a już byli na miejscu.

- Jak tu ślicznie…- westchnęła Zuzia.

Faktycznie, rozgrzana słońcem łąka pachniała cudnie, słoneczko przyświecało, pszczoły bzyczały…Pani rozłożyła na trawie wielki koc , a na nim obrus w kratkę i papierowe talerze.

- Proponuję, abyśmy wyjęli z plecaczków wszystkie smakołyki, a potem częstowali się tym, na co kto ma ochotę.

Z początku niektórzy ociągali się trochę, ale kiedy Zosia poukładała na talerzach drożdżówki z makiem, Bartek orzechowe chrupki, a Zuzia pachnące jabłuszka, wszyscy po kolei opróżnili plecaczki.

- Ciekawe, że na świeżym powietrzu wszystko smakuje lepiej- pomyślał Olek, pałaszując z apetytem zwykłe słone paluszki przyniesione przez Madzię.

- A teraz możecie się pobawić- oznajmiła pani, gdy na trawie nie pozostał już żaden ślad po tygryskowej uczcie.

Kasia z Oliwką natychmiast pobiegły zbierać kwiatki, z których postanowiły upleść sobie wianki. Ania, Malwina i Dominika bawiły się w zgadywanki. Konrad z Bartkiem napompowali piłkę plażową i zaczęli grać, a Olek, Adaś i Kuba położyli się na kocu i obserwowali wędrujące po niebie obłoki.

- Patrzcie, ten duży wygląda jak motyl- skojarzyło się Adasiowi.

- A ten mniejszy jak zając- zauważył Kuba.- O, jak mu się wydłużyły uszy… Trzeci obłoczek nie przypominał kształtem żadnego zwierzaka.

- Ani to żaba, ani ślimak – mruczał pod nosem Olek. -Już wiem! – wykrzyknął nagle. – TO JEST SMOK, KTÓREGO NIE WIDAĆ, bardzo groźny i podstępny. Skrada się po cichutku, a jego obecnośćzdradzają lekko poruszające się trawy.

Ledwo wypowiedział te słowa, łąka zafalowała gwałtownie.

- Ratunku! – wrzasnął Adaś, zrywając się na równe nogi, a Kuba, na wszelki wypadek, schował się za Olka.

-Spokojnie, to tylko wiatr… - próbowała uspokoić chłopców pani.

-Na…pewno? – wyjąkał ciężko przestraszony Adaś.

-Oczywiście! – usłyszał.

-A ja wcale nie byłbym tego taki pewny – szepnął do Kuby Olek, nie spuszczając oczu z rozkołysanych traw.

Odpowiedzcie na pytania:      
- Co można robić podczas pobytu na łące?

- Jakie zwierzęta można spotkać na łące?


2. Ćwiczenia logopedyczne.

Naśladujcie głosy zwierzątek mieszkających na łące:

- MUCHA / OSA-      bzzz…bzzz…bzzz…

- ŻABA-                   re, re, kum, kum…

- BOCIAN-               le,kle,kle…

- PTAK-                   ćwir…ćwir…ćwir…

3. Praca plastyczna Stemplowana łaka.

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc&fbclid=IwAR1kGKnicoaYR13_8BjLrfAoBSdwrU-HM6Rj1KjrLXwBgdoOjj8VurE2IZQ&app=desktop   / Zróbcie zdjęcia!!!

4. Karty pracy:


4-latek Karty pracy, cz. 2, nr 48–49.

Dziecko ogląda obrazek i mówi, co dzieje się na łące w maju,

− łączy fragmenty obrazka znajdujące się na dole karty z ich miejscami na obrazku,               
− nazywa zwierzęta na obrazkach i dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby).

3-latki karty pracy str. 46

5-latki karty pracy cz.4 str 36-37

 

Dzień 3 „Mieszkańcy łąki”.

1. Poranna zumba na podstawie:

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL

2. Zagadka (Iwona Fabiszewska)

Wiosną kolorowa, pełno kwiatów wkoło.

Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło.

Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija.

Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija.       -  ŁĄKA


3. Majowa łąka
i zagadki na podstawie:

https://www.youtube.com/watch?t=18s&v=toHxCZxUjac&fbclid=IwAR2u9k1rQJWnG9ZyWmY_WDs2_QypZTVkGl2s_w6ibGsHksjnO0KbJT3bkbU&app=desktop

4. Odgłosy łąki na podstawie:

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0

5. Zadania:

 •     Na podstawie poniższego zdjęcia, podajcie nazwy owadów, dzieląc je rytmicznie (na sylaby):
 • sylabowanie 1
 •      Na podstawie poniższego zdjęcia, powiedzcie, czym różnią się biedronki?  Następnie przeliczcie kropki na kolejnych biedronkach.
 • liczymy kropeczki
6. Karty pracy:

4-latek Karty pracy, cz. 2, nr 50-51

Dziecko łączy w pary owady z kwiatami; mówi, czego jest więcej: owadów czy kwiatów,               
− naśladuje sposób poruszania się pszczoły, mrówki, konika polnego, dżdżownicy.

3-latki karty pracy str.47

5-latki karty pracy cz.4 str 38

Larwa przeobraża się w motyla   https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg

5-latki karty pracy cz.4 str  39

 

Dzień 4 „Kwiaty na łące”.

1. Wiersz Grażyny Lech „Kwiaty na łące”.

Dywan z kwiatów, ziół i traw.

Są w nim jaskry, maki, szczaw.

Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka.

Kreta także tutaj spotkasz.

Możesz słuchać, patrzeć wąchać!

Piękna, kolorowa łąka.

Odpowiedzcie na pytania :  
- O jakim miejscu opowiada ten wiersz?

- Jakie rośliny rosły na łące?

- Jakie zwierzęta tam przebywały?

- Jak wygląda łąka?

jaskier, maki, szczaw JASKIER/ MAKI/ SZCZAW

2. Poznajemy RUMIANEK.

 •     Na podstawie poniższego zdjęcia, spróbujcie opisać tą roślinę. Jakie są jego charakterystyczne cechy?rumianek 1
 •      Ciekawostki dotyczące rumianku – rośliny, którą również możecie spotkać na łące. Ich kwiaty mają biały kolor z żółtym środkiem. Cała roślina wydziela bardzo ładny zapach. Rumianek jest rośliną leczniczą, pomaga nam: gdy boli gardło, dziąsła lub borykamy się z podrażnieniami skóry.

3. Karty pracy: 

4-latek Karty pracy, cz. 2, str.52

Dziecko  nazywa (z pomocą osoby dorosłej) kwiaty na obrazkach i je przelicza          
− pod każdym obrazkiem rysuje tyle kresek, ile kwiatów jest w bukiecie lub układa klocki, 
− rysuje kwiaty po śladach lub wodzi palcem po ekranie.

5-latki karty pracy cz.4 str. 40, 41

 

Dzień 5 „Odgłosy dochodzące z łąki”.

1. Lot trzmiela Nikołaj Rimsky- Korsakow

na podstawie: https://www.youtube.com/watch?v=ePsPJYDVGCU

Zadanie: Połóżcie się wygodnie. Wysłuchajcie powyższe nagranie. Opiszcie swoje wrażenia, co czujecie podczas słuchania utworu? Jakie jest jego tempo, nastrój. Spróbujcie wymienić nazwy owadów, które wydają podobne dźwięki jak te, usłyszane w utworze.

2. Zapylanie kwiatów na podstawie: https://www.youtube.com/watch?v=_ClaXKdxgjY

Odpowiedzcie na pytania, najlepiej pełnymi zdaniami:

- Co robiły owady na kwiatach?

- Dlaczego owady lubią kwiaty?

Wypowiedź: owady lubią kwiaty, ponieważ znajdują w nich pożywienie: pyłek i nektar. Jednocześnie przenoszą pyłek na inne kwiaty umożliwiając przy tym ich zapylenie. To bardzo ważny proces dla kwiatów. Dopiero bowiem po zapyleniu mogą powstać owoce. To dlatego kwiaty przyciągają do siebie owady na różne sposoby: poprzez piękne kolory, aromatyczny zapach bądź poprzez pyszny i słodki pyłek.

Zagadka: Na łące kumkają, zielone sukienki mają?        - ŻABY

3. Propozycja wspólnej zabawy z rodzicami na podstawie wiersza I. Fabiszewskiej:

Rodzic mówi wiersz, a dziecko wykonuje wskazane ruchy (można zaprosić innych domowników:) ):

 

Na łące żaby kumkały/                       dziecko skacze, naśladując żaby

Re, re, kum, re, re, kum, kum/           zatrzymuje się i naśladuje wypowiedziane przez rodzica dźwięki

Koncert piękny wszystkim dały/          skacząc, zbliża się do rodzica i przytula

Re, re, kum, kum, rech/                     ponownie skacze naśladując żaby

Zielone suknie włożyły

Re, re, kum, kum, re, re, kum, kum /  zatrzymuje się i naśladuje wypowiedziane dźwięki

Swoim śpiewem zachwyciły /              wstaje i kłania się

Re, re, kum, kum, rech /                    powtarza dźwięki wypowiedziane przez rodzica.

4. Karty pracy: 

5-latki karty pracy cz.4 str. 42,43

Język angielski od Pani Gosi N.
Grupa Motylki

1. Piosenka "Hello"

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

2. Fruits c.d. Bardzo proszę o przygotowanie rysunków poszczególnych owoców. Wykorzystując poznane kolory proszę aby dzieci odpowiadały na pytania.

It is yellow – To jest żółte.
What is it ?- Co to jest?
Banana!

It is red. – to jest czerwone.
What is it ?
Apple!

It is purple. – To jest fioletowe.
What is it?
Plum!

It is yellow. – To jest żółte.
What is it?
Pear!

3.Proszę o obejrzenie filmiku:

https://youtu.be/_d8o7d-Wx4E

4.Piosenka ,, Bye, bye’’:
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

 

Dziękuję za systematyczne korzystanie z naszej strony i gorąco pozdrawiamy

WSZYSTKIE DZIECI!!

PRACE
NASZYCH MOTYLKÓW

MACIUŚ 
maciek c 
MACIUŚ C.

mid
MILENKA I DAWID

pasek
GRUPA TYGRYSKI
4.05.2020 - 8.05.2020

Witam Was Kochani

Oto propozycje zajęć  dla moich Tygrysków na ten tydzień

W tym tygodniu proponuję odwiedzić naszą stolicę Warszawę, odbędziemy podróż wirtualną po krajach Unii Europejskiej , zwiedzimy Włochy i odwiedzimy Danię – kraj z którego pochodzi autor najpiękniejszych baśni na świecie -Hans Chrystian Andersen. Może zrobicie jakieś doświadczenie, pomierzycie, pobawicie się ale i poćwiczycie czytanie lub utrwalicie literki.

TEMAT TYGODNIA
MOJA OJCZYZNA


PREZENTACJA


Gorące podziękowania dla Księdza Sebastiana Noconia za dobre serce i bezinteresowną pomoc w tym projekcie. Dziękuje również dzieciakom i ich Rodzicom.

 

Dzień 1  Zakochany w syrenie.

 

Zajęcia 1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Zakochany w syrenie.

 • Oglądanie mapy Polski.

Fizyczna mapa Polski (mapę konturową Polski roześle na e-maile). Dzieci oglądają mapę, można a nawet warto wyjaśnić dziecku, co oznaczają poszczególne kolory. Odszukują Wisłę, Bałtyk i Warszawę i Kraków (pomóc w razie problemu, pokazać), wskazuje miejscowość zamieszkania dzieci.

 • Wysłuchanie opowiadania.

Ada wróciła z tatą z przedszkola i od razu zaczęła opowiadać o wydarzeniach dnia. − Dzisiaj rysowaliśmy Syrenkę – powiedziała. − Taki stary samochód? – zdziwił się Olek, który wiedział wszystko o dawnych modelach samochodów takich jak trabant, syrenka i warszawa. − Sarenkę? – zapytała mama, która w tym czasie miksowała truskawki i nie dosłyszała głosu córeczki. − Ojejku, nikt mnie nie rozumie – westchnęła Ada i rozwinęła swój rysunek. − Syrenka warszawska! Kobieta z ogonem ryby i z tarczą − zawołał Olek. − Znam ten pomnik, bo byliśmy tam z klasą. − Jeśli chcesz, to opowiem ci legendę o tym pomniku i o powstaniu Warszawy − zaproponowała Ada. − Chcę. Ada wyjęła jedną ze swoich małych lalek i owinęła jej nogi wstążką, tak, żeby przypominała ogon ryby. Zaczęła opowiadać: − W pewnej wiosce żyła sobie piękna syrena, która nie była zwykłą dziewczyną, bo zamiast nóg miała płetwę. Mieszkała w rzece Wiśle. Czasami wychodziła na brzeg, żeby rozczesać włosy… − Ada udawała, że rozczesuje lalce blond czuprynę. – Syrenka pięknie śpiewała i czarowała swoim głosem rybaków. Ada odszukała drugą lalkę, której kiedyś obcięła włosy, podała ją Olkowi i powiedziała: − To będzie rybak. Ma na imię Wars. − Ja mam go udawać? − Tak. − I co mam robić? – zapytał Olek. − Masz być zakochany – wyjaśniła Ada. − Ja? – Tak! Wars zakochał się w syrenie i uratował ją przed innymi rybakami. Oni zarzucili na nią sieci, bo chcieli ją zanieść królowi, żeby dostać dużo pieniędzy. Zatkali sobie uszy, żeby nie słyszeć jej śpiewu. − A co by się stało, gdyby usłyszeli? − Ten, kto ją usłyszał, wchodził do rzeki i już nigdy nie wracał. Zwykli ludzie nie mogą żyć pod wodą. − Wiem. Ludzie mają płuca, a ryby skrzela. Dzięki temu ryby mieszkają pod wodą. I ta twoja syrena też. Ada przyniosła z kuchni pustą siatkę po cebuli, która przypominała sieć i wrzuciła do niej swoją lalkę. − Uratuj mnie, piękny rybaku, a zaśpiewam ci najpiękniejszą pieśń na świecie! – powiedziała. − Nie śpiewaj mi, bo wpadnę do Wisły i nie wrócę! Zatkałem sobie uszy – powiedział Olek. − Ojej! Już dawno wyjąłeś sobie zatyczki z uszu i dlatego jesteś zakochany. Taka jest legenda, a my się tylko bawimy. Ratuj syrenę! − Zakradnę się nocą, kiedy inni rybacy będą spali i rozetnę sieci. Będziesz mogła wrócić do Wisły. − Pospiesz się, bo nie mogę żyć długo bez wody! – pisnęła Ada. Olek wyplątał syrenę z cebulowej sieci i powiedział: − Jesteś wolna. Możesz wracać do domu. − Dziękuję ci, dzielny rybaku? Jak masz na imię? − Olek. − Przecież się bawimy! – przypomniała Ada. − No dobrze… mam na imię Wars. A ty, jak masz na imię, piękna panno? − Jestem Sawa. Widziałam cię wiele razy na brzegu rzeki. − Przychodziłem tu łowić ryby, ale zawsze czekałem na ciebie. Jesteś taka piękna. − Och! Rybacy tu biegną! Zobaczyli, że mnie uwolniłeś! Nie wyjdę już na brzeg Wisły, chyba, że waszej wiosce będzie groziło wielkie niebezpieczeństwo. Wtedy was obronię! Żegnajcie! − Żegnaj! – powiedział Olek. − Przecież ty masz iść ze mną, bo mnie kochasz – przypomniała Ada. − Idę z tobą, Sawo! – zawołał Olek. Po chwili obie lalki wylądowały pod tapczanem, który udawał rzekę Wisłę. Ada opowiadała dalej: − Wars i Sawa zniknęli pod wodą, i nikt ich już nie widział. Na miejscu wioski powstało miasto Warszawa, w którym mieszkamy – zakończyła. − Wiesz co, może pójdziemy w sobotę z mamą i tatą obejrzeć pomnik Syrenki nad Wisłą? Sprawdzimy, czy ma skrzela. − Mówiłeś, że byłeś tam z klasą. − Ale chcę iść jeszcze raz. − Hm… ty chyba naprawdę zakochałeś się w tej Sawie – zachichotała Ada.

 

Proponowana rozmowa na temat opowiadania.

pytania:

− O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu?

− Kto pomógł jej przedstawić legendę?

 • Karta pracy, cz. 4, s. 29. Rysowanie po śladach rysunku Syreny i fal.

        Wyklejanie syrenki.

https://www.youtube.com/watch?v=Qps8b0uzoHk
Legenda o Warsie i Sawie- bajka muzyczna

Dzień 2 Stolica, Wisła, syrenka.

Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Warszawa Stolicą Polski

https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI

Mapa Polski wielka tak,
Każdy tu ważny znak.
Najważniejszy z wszystkich miast.
Poznasz ty, poznam ja,
Dokąd pojedziemy więc?
Każdy to dziś  wiedzieć chce
Warszawa  to wycieczki naszej cel.

Ref. Hej ta, ta wycieczka trwa.
Piękna jest Warszawa.
Hej hop, hop, hej hop, hop,
Ślicznie tu co krok.
Hej ta, ta wycieczka trwa.
Piękna nasza Warszawa.
Hej hop, hej hop, ślicznie tu co krok

Tutaj wiele znajdziesz miejsc,
które zna cały świat.
Park w łazienkach cudny jest,
Że aż słów czasem brak.
Dawno temu pewien król
Wybudował pałac tu
Są rzeźby i pomniki jak ze snu

Ref. Hej ta, ta wycieczka trwa…

Inny pałac w centrum jest,
Pięter ma chyba sto.
W górę winda wiezie nas,
Widać stąd domów las.
Człowiek czuje się jak ptak,
Kiedy jest wysoko tak.
Z pałacu wszystko widać wokół nas.

Ref. Hej ta, ta wycieczka trwa…

2.Karta pracy, cz. 4, s. 30−31

 Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy.

 Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki.

 • Układanie zdań z podanymi słowami. Wyrazy: stolica, Wisła, syrena.

3.Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

Przygotować  kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą (np. farbką-delikatnie).

Butelki są dobrze zakręcone.

 • Określanie, ile wody jest w butelce.

Butelki stoją przed dzieckiem oczywiście zakręcone z wodą.

Zapytać dzieci: Ile jest wody w butelce – dużo, mało?

Potem przewrócić butelkę i zapytać, czy jest w niej tyle samo wody.

 • Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Butelki z różną ilością barwionej wody ustawionej przed dzieckiem. – Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.

− Ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

− Dmuchanie w kolejne odkręcone z tą samą wodą butelki. Porównują dźwięki wydawane przez nie.

 • Zapoznanie z miarą płynów.
 1. pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dzieciom, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.
 • Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i z wodą, kubek. Dzieci przelewają do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczą, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce,

Określają, gdzie wody było więcej (było tyle samo).  

PROPOZYCJA DOŚWIADCZENIA; Tornado w butelce; dokładny opis na naszej  stronie

 • Karta pracy, cz. 4, s. 32–33. Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach.
 • Dzieci rysują szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie kolorują butelki, rysują je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.


Dzień 3 Warszawska Syrenka.

 • Słuchanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=XkSjts5vf-s

Mazurek Dąbrowskiego na Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę

− Wyjaśnianie, w jakich okolicznościach można go usłyszeć.

− Omówienie zasad zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu; ponowne wysłuchanie hymnu w postawie na baczność i w ciszy.

 • Wyjaśnienie pojęcia Warszawa – stolica Polski.

Ilustracje przedstawiające najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się w stolicy. Zwrócenie uwagi na najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się w stolicy i ich rolę dla całego kraju.

Pokazanie ich na zdjęciach, np.:

BUDYNEK SEJMU BUDYNEK SEJMU

PAŁAC PREZYDENCKI PAŁAC PREZYDENCKI


urząd radyministrówURZĄD RADY MINISTRÓW

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pierwotnie gmach główny zespołu Korpusu Kadetów im. Aleksandra Suworowa, później m.in. gmach Urzędu Rady Ministrów[1] – budynek przAlejach Ujazdowskich 1/3 w Warszawie, będący siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Powstał w 1900 roku z przeznaczeniem dla rosyjskiego korpusu kadetów. Po przebudowie w 1926 stał się siedzibą Szkoły Podchorążych Piechoty. Po zakończeniu II wojny światowej w gmachu mieściła się Rada Państwa oraz Urząd Rady Ministrów, który przeniósł się tam z obecnego Pałacu Prezydenckiego.

men MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 2:25 / 2:52

Zabytki Warszawy

 • Wykonanie warszawskiej Syrenki (kontur syrenki wyślę na e-maile)

 

Dzień 4. Mieszkamy w Europie.

 • Karta pracy, cz. 4, s. 34–35.

 Oglądanie mapy Europy.

europa

Hymn Unii Europejskiej

https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ 

Flaga Unii Europejskiej
ue

Słuchanie nazw państw europejskich – sąsiadów Polski.

Kolorowanie flagi Polski

Określanie, w którą stronę są zwrócone.

Oglądanie obrazków flag.

Nazywanie samodzielnie lub z pomocą  państw UE, do których one należą. Kolorowanie rysunków flag według wzoru. Oglądanie obrazków innych flag.

 • Oglądanie globusa; wyjaśnienie odczytywanie wspólnie z Rodzicami nazw kontynentów, jakie się na nim znajdują.

 Globus
globus

 • Propozycja zabawy jeśli macie Państwo globus w domu- zabawa z globusem .Wędrówka po świecie. Wprawianie globusa w ruch, zatrzymywanie go palcem przez chętne dzieci, odczytywanie (z pomocą Rodzica), w jakie miejsce dziecko dotarło.
 • Poznawanie ciekawostek o wybranych krajach europejskich. Oglądanie charakterystycznych dla nich budowli, symboli, np.: wieża Eiffla – Francja; krzywa Wieża – Piza, Koloseum – Włochy; Akropol – Grecja; wiatraki, tulipany – Holandia; zegar Big Ben, królowa Elżbieta – Anglia; torreador, corrida – Hiszpania.

PROPOZYCJA WIRTUALNEJ WYCIECZKI DO WŁOCH
włochy

https://www.youtube.com/watch?v=eO3dMMYH61s 3

Niezwykły Świat - Włochy - Rzym 

Zabawa

Powitanie po włosku, buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry. Wyjaśnienie, co to znaczy i w jakim języku tak brzmi powitanie.

Rozmowa na temat Włoch, pokazuje Włochy na mapie Europy.

Kilka ciekawostek o tym państwie. Włochy to państwo położone na Półwyspie Apenińskim. Swoim kształtem przypomina buta. Stolicą Włoch jest Rzym na terenie, którego znajduje się państwo kościelne – Watykan, w którym mieszka papież. Tradycyjne włoskie potrawy to spaghetti i pizza.

Tradycyjny włoski taniec to tarantella neapolitańska.
https://www.youtube.com/watch?v=0dbMJI4FQoY

Włoski taniec ludowy - folklor portal wiano.eu

Na należącej do Włoch wyspie Sycylii znajduje się wulkan Etna. • Oglądanie folderów, ulotek, katalogów, albumów o Włoszech. • Zapoznanie dzieci z wyglądem flagi Włoch, umieszczenie jej w wazonie obok flag Polski i UE. Flaga Włoch.

 • Uczenie się wybranych słów (zwrotów) z języka włoskiego

Kilka podstawowych zwrotów w języku włoskim:

buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry,

arrivederci (czyt. airwederczi) – do widzenia,

mi chiamo (czyt. mi kjamo) – nazywam się,

si (czyt. sij) – tak,

grazie (czyt. gracje) – dziękuję.

 

Dzień 5 Dania też leży w Europie. 

1.  Słuchanie opowiadania  na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena Księżniczka na ziarnku grochu.

 • Pokazanie na mapie Europy – Danii.

Mapa Europy, flaga Danii. wskazać Danię na mapie Europy, podaje nazwę jej stolicy – Kopenhaga. (Dania należy do UE). Pokazuje flagę Danii.

dania

 • Przedstawienie autora baśni – duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena

andersen

. • Wysłuchanie opowiadania na podstawie utworu

. Był sobie pewnego razu książę, który chciał się ożenić z księżniczką, ale to musiała być prawdziwa księżniczka. Jeździł więc po całym świecie, żeby znaleźć prawdziwą księżniczkę, lecz gdy tylko jakąś znalazł, okazywało się, że ma jakieś „ale”. Księżniczek było dużo, jednak książę nigdy nie mógł zdobyć pewności, że to były prawdziwe księżniczki. Zawsze było tam coś niezupełnie w porządku. 53 Wrócił więc do domu i bardzo się martwił, bo tak ogromnie chciał mieć za żonę prawdziwą księżniczkę. Pewnego wieczoru była okropna pogoda; błyskało się i grzmiało, a deszcz lał jak z cebra; było strasznie. Nagle ktoś zapukał do bramy miasta i stary król wyszedł otworzyć. Przed bramą stała księżniczka. Ale mój Boże, jakże wyglądała, co uczyniły z niej deszcz i słota! Woda spływała z włosów i sukienki, wlewała się strumykiem do trzewiczków i wylewała się piętami, ale dziewczynka powiedziała, ze jest prawdziwą księżniczką. „Zaraz się o tym przekonamy” – pomyślała stara królowa, ale nie powiedziała ani słowa, poszła do sypialni, zdjęła całą pościel, na spód łóżka położyła ziarnko grochu i na nim ułożyła jeden na drugim dwadzieścia puchowych materaców, a potem jeszcze dwadzieścia puchowych pierzyn. I na tym posłaniu miała spać księżniczka. Rano królowa zapytała ją, jak spędziła noc. − O, bardzo źle – powiedziała księżniczka – całą noc oka nie mogłam zmrużyć! Nie wiadomo, co tam było w łóżku. Musiałam leżeć na czymś twardym, bo mam całe ciało brązowe i niebieskie od sińców. To straszne! Wtedy mieli już pewność, że była to prawdziwa księżniczka, skoro przez dwadzieścia materaców, dwadzieścia puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu. Taką delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka. Książę wziął ja za żonę, bo teraz był pewny, że to prawdziwa księżniczka, a ziarnko grochu oddano do muzeum, gdzie jeszcze teraz można je oglądać, o ile go ktoś nie zabrał. Widzicie, to była prawdziwa historia.

 • Rozmowa na temat utworu.

Propozycja pytań:

− Z kim chciał ożenić się książę?

− Jak wyglądała księżniczka, która pewnego dnia zapukała do bramy miasta?

− Jak królowa chciała się przekonać, czy jest to prawdziwa księżniczka?

− Czy dziewczyna okazała się prawdziwą księżniczką?

 

2.Zabawy ortofoniczne, fonacyjne, artykulacyjne.
Logopedyczne zabawy z dziećmi

Zabawy ortofoniczne, fonacyjne, artykulacyjne

 1. „Wiatr” – naśladujemy szum wiatru „szszsz” – język znajduje się za górnymi zębami, zęby są przybliżone, usta tworzą ryjek.
 2. „Burza na morzu” – „szuszu” (ułożenie warg, języka, zębów j.w.)
 3. „Wąż” – naśladujemy syczenie węża „sssss” ( język znajduje się za dolnymi zębami, zęby są przybliżone, usta rozciągają się w uśmiechu).
 4. „Pszczoła” – naśladujemy bzyczenie „bzzz” (ułożenie artykulatorów  j.w.)
 5. Kotki”:
  •  kotki piją mleczko języczkiem z talerzyków  (język wysuwamy jak najdalej z buzi),
  • oblizują wąsy (język sięga do kącików ust z jednej i z drugiej strony),
  • następnie chodzą wokół miseczek i miauczą „miau”.
 6. „Pieski” :
  • warczą „wrrr”,
  • szczekają „hau, hau, hau”,
  • jedzą kość – „mniam, mniam”, „wrrrwrrr”,
  • oblizują się (język oblizuje górną i dolną wargę).
 7. „Krówki”:
  • muczą „muuu”,
  • żują trawę – buzia jest zamknięta, poruszamy żuchwą w różne strony,
  • dobra trawa – oblizujemy językiem całe usta.

Zabawy na świeżym powietrzu.

Proponuję w ramach codziennego ćwiczenia czytania i utrwalania liter będę wysyłać na e-maile arkusze do wydruku, zaczniemy od wyrazów   3-literowych i proponuję, aby codziennie w niebieskich książkach czytać po 5- min na głos jakiś dowolnie wybrany tekst. Do zobaczenia w poniedziałkowy poranek na naszej stronie. 

Mariola Bartula

pasek
GRUPA MOTYLKI
4. 05.2020 - 8.05.2020

Witam Was kochani!

W tym tygodniu  poznacie lub przypomnicie sobie jak wygląda herb naszej gminy -Nowe Brzesko.  Poznacie ciekawostki historyczne o początkach osady a potem miasta Nowe Brzesko oraz legendy o Smoku Wawelskim, O Warsie i Sawie oraz poznacie Legendę Toruńską. Poćwiczycie aktywne słuchanie, korzystając z dostępnych słuchowisk, bajek i filmów. Rozwiążecie proste zadania matematyczne. Będziecie mieli również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych na dany temat. Złożymy również życzenia wszystkim strażakom w dniu ich święta.

Temat tygodnia:   „ Moja miejscowość, mój region”.

Dzień 1.  „Poznajemy naszą miejscowość”.
HERB NOWEGO BRZESKA HERB NOWEGO BRZESKA

http://www.nowe-brzesko.pl/pl/218/0/historia.html  

„Przez prawie 670 lat (od 1149 do 1818 roku) 2/3 powierzchni obecnego terytorium gminy stanowiło własność brzeskiego klasztoru norbertańskiego w Starym Hebdowie. Obecny obszar gminy Nowe Brzesko w zasadzie ( w 2/3) pokrywa się z zasięgiem dwóch istniejących od wczesnego średniowiecza parafii rzymskokatolickich: staro- i nowobrzeskiej. Po 1772 roku definitywnie odeszły od tych parafii (i ziemi brzeskiej) położone na prawym brzegu Wisły wioski: Ispinia, Trawniki, Świniary i Grobla ze wzgórzem "Skałka", na którym znajdował się starożytny gród kasztelański - Brzesk. Od 1 stycznia 2011 ponownie miasto. Do 1 stycznia 2011r. wieś (osada) gminna leżąca  w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim

Zabytki:

- XIII wieczny układ przestrzenny miasteczka, tzw. typ owalnicowy. Z charakterystycznymi dwoma rynkami: Starym Rynkiem (proboszczowskim) i Nowym Rynkiem (wójtowskim) z wychodzącymi od nich ulicami. Na Starym Rynku znajdują się ślady dziewiętnastowiecznej zabudowy.
- Plac Wolności (dawny Plac Solny) z zachowanymi dawnymi, osiemnastowiecznymi składami solnymi (przebudowanymi w poł. XIX wieku na koszary i stajnie garnizonu carskiej straży granicznej - obecnie pomieszczenia GOK-u), budynek dawnej cerkwi prawosławnej zbudowanej w 1908 roku- obecnie przebudowanej na Centrum Kultury i Promocji.
- Kościół parafialny z XVII w Nowy Brzesku i stojąca obok drewniana dzwonnica z przełomu XVIII/XIX wieku
- Osiemnastowieczna figura św. Floriana na Starym Rynku w Nowym Brzesku.

KOŚCIÓŁ DZWONNICA
Kościół parafialny z XVII w Nowym Brzesku i stojąca obok drewniana dzwonnica z przełomu XVIII/XIX wieku

FLORIAN 1 FLORIAN FIGURA
Osiemnastowieczna figura św. Floriana- patrona strażaków,  na Starym Rynku w Nowym Brzesku.

W poniedziałek,4 maja

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Kochani Strażacy !!!
Z okazji Waszego Święta składamy Wam najlepsze życzenia!!!
Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.


HEBDOW 1 HEBDÓW 2
Hebdów -
Kompleks klasztorny z XVII-XVIII wieku w Starym Hebdowie.
- Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Apostołów Piotra i Pawła z I poł. XIII wieku oraz stary spichlerz. 

PŁAWOWICE 1 KAPLICAPAŁACOWA

Pławowice-  pałac klasycystyczny (1804-5)    - kaplica pałacowa (1802)

ŚMIŁOWICE
Śmiłowice-   odbudowany, klasycystyczny pałac zbudowany ok. 1805 roku i fragmenty parku pałacowego


Poznajecie któreś z tych miejsc?   Są w waszej miejscowości?
Oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających miejscowość, w której mieszkają dzieci.
Poznajemy naszą miejscowość – spacer.  Idąc na spacer,  pamiętajcie o zasadach bezpiecznego poruszania się po chodniku i podczas przechodzenia przez ulicę. Kiedy będziecie spacerować,  zwróćcie uwagę na domy stojące po jednej i po drugiej stronie ulicy,  − obserwujcie  pracę osób wykonujących różne zawody np.: kierowcy, policjanta, − obserwujcie  ruch uliczny,  − poznajcie  pomniki i miejsca pamięci narodowej,  − przyglądajcie się zabytkowym obiektom i okazom przyrody.  Zwróćcie też  uwagę na piękno krajobrazu, a także na cechy majowej pogody.
Zabawa „Prawda – nieprawda”.

Wspólnie z rodzicem przypomnijcie sobie informacje na temat swojej miejscowości. Po usłyszeniu prawdziwej informacji – klaśnijcie w dłonie a  przy nieprawdziwej – siedźcie spokojnie.    Przykłady:  − Moja miejscowość to duże miasto.  − W mojej miejscowości jeżdżą autobusy, - W mojej miejscowości jeżdżą tramwaje, W mojej miejscowości jest pałac, itd.

Karty pracy 3-latki  str.38

Karty pracy 5-latki cz.4 str.21, 22

Dzień 2. „ Poznajemy góry”

 • Wycieczka w góry – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller „Jak dobrze nam zdobywać góry”.

Rodzice uwielbiali górskie wyprawy. Kilka razy w roku pakowali plecaki i wyruszali na szlak. – Jeszcze trochę podrośniecie i wybierzemy się w góry wszyscy razem – obiecywał dzieciom tata. – Ale kiedy to będzie? – niecierpliwił się Olek. – Może już niedługo… – uśmiechnęła się mama. – Maj jest w tym roku taki piękny… To chyba tatę przekonało, bo już następnego dnia zaczął planować pierwszy rodzinny rajd. – Chcecie zobaczyć, dokąd pójdziemy? – zapytał, rozkładając mapę. – Najpierw szlak poprowadzi nas wąwozem, potem kawałek przez las i wyjdziemy na grań. – Na co? – nie zrozumiała Ada. – Grań to inaczej grzbiet górski – wyjaśniła mama. – Zobaczycie, jak pięknie wyglądają wiosną górskie łąki zwane przez górali halami. – Tylko pamiętaj: żadnego marudzenia – upominał siostrę Olek. Trzeba przyznać, że Ada bardzo się starała. Szła dzielnie i nie narzekała, chociaż po dwóch godzinach marszu poczuła się trochę zmęczona. – A daleko jeszcze do tych halek? – zapytała. – Do hal? – roześmiała się mama. – Bliżej niż myślisz. Rzeczywiście, gdy tylko wyszli z lasu, Ada aż krzyknęła z zachwytu. – Są!!! Są hale!! Są baranki i pan barankarz w kapeluszu!!! – Pan barankarz nazywa się baca – uśmiechnął się tato – a pomaga mu dwóch młodych juhasów. Zobacz, są jeszcze tacy pasterze, co biegają na czterech łapach i szczekaniem zaganiają owieczki do stada. Ten większy ma na imię Bacuś, a ten mniejszy – Gronik. Była jeszcze Dolina…      – Dolina ma szczeniaki i musi się nimi zajmować – uśmiechnął się baca i zaprosił całe towarzystwo do bacówki, czyli drewnianej, okopconej jałowcowym dymem, chatki, gdzie nad paleniskiem wędziły się żółte góralskie serki zrobione z owczego mleka. – Weźmiemy sobie takiego świeżutkiego oscypka na kolację – obiecał tata. Baca zapakował serek, po czym postawił na stole cztery drewniane kubki, do których nalał czegoś, co wyglądało jak kefir. – To żętyca. Zostaje po zrobieniu oscypków – wyjaśniła mama. – Jest bardzo zdrowa. W smaku trochę przypomina maślankę. – Żętyca… – powtórzył Olek, żeby lepiej zapamiętać. – A wiecie, jak się nazywa to, czym się podpieram? – zapytał baca, mrużąc jedno oko. – Laska? – próbowała zgadnąć Ada. – Raczej… siekierka – poprawił ją Olek. – Nie jest to siekiera i nie jest to laga. To, czym się podpieram, to moja ciupaga – zrymowało się bacy, który, bardzo z siebie zadowolony, podkręcił wąsa i po chwili zastanowienia dokończył. – To, co góral ma na nogach, kierpcami się zowie. Nie ma spodni ino portki, kapelusz na głowie. Cuchą się owinie, kiedy wiatr na hali, a gdy słonko zajdzie, to watrę rozpali. To dopiero była łamigłówka. Na szczęście mama z tatą znali się na góralskiej mowie i wyjaśnili, że kierpce to skórzane góralskie buty, cucha to wełniane góralskie okrycie, coś w rodzaju krótkiej peleryny, a watra – ognisko. – Mamuś, a dlaczego górale mówią… inaczej niż my? – zapytał Olek późnym popołudniem, gdy dotarli już do schroniska. – Mówią po swojemu, czyli gwarą – wyjaśniła mama. – Ludzie mieszkający w różnych regionach Polski różnią się od siebie: językiem, strojem, zwyczajami… – Sami się o tym przekonacie, kiedy odwiedzimy Śląsk albo Kaszuby – włączył się do rozmowy tato. – A kiedy odwiedzimy? – zapytał Olek, który zdążył już nabrać ochoty na kolejną rodzinną wyprawę.

  Odpowiedzcie na pytania:

− Co ciekawego zobaczyli Olek i Ada podczas pobytu w górach?

− Dlaczego baca mówił językiem niezrozumiałym dla Olka i Ady?      

  A czy wy byliście już w górach? – jestem bardzo ciekawa, jak wspominacie ten pobyt.

Piosenka do posłuchania i zabawy - „Tutaj mieszkam”   https://www.youtube.com › watch

Tańcząca woda – ćwiczenie oddechowe. Dla dziecka: kubek z wodą i słomka. Dziecko nabiera powietrze nosem i powoli dmucha w słomkę. Obserwuje, w jaki sposób powietrze wydostaje się z wody. Zabawę powtarzamy, zmieniając sposób dmuchania na krótki, przerywany.

Jestem zadowolony – ćwiczenie artykulacyjne.

Podczas słuchania piosenki dziecko maszeruje w dowolnych kierunkach. Podczas przerwy w muzyce mówimy do niego: − Uśmiechnij się, pokazując zęby, bardzo szeroko. − Uśmiechnij się jedną stroną buzi, następnie drugą stroną.  − Uśmiechaj się raz jedną stroną, raz drugą stroną, na zakończenie pokaż szeroki uśmiech.

Zabawa z chustką  – rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych do muzyki. Dziecko trzyma w ręce chustę, może być chusteczka higieniczna. Swobodnie chodzi sobie po dywanie. Kiedy usłyszy dźwięki piosenki, zaczyna wykonywać dowolne improwizacje ruchowe: kołysanie chustą nad głową, bieganie na palcach lub dowolne płynne ruchy rękami.

Dzień 3. „ Budynki w mojej miejscowości”

 •     Budujemy domy – zajęcia matematyczne.

Zabawa twórcza- Dom, do której będziemy potrzebować papierowe kolorowe figury geometryczne: duży prostokąt, mały prostokąt, 2 małe kwadraty, duży trójkąt. Prosimy, by  dziecko,  nazwało figury (samo lub z pomocą rodzica.), opisało i przeliczyło figury, a następnie zastanowiło się, jak je ułożyć, aby utworzyły one dom. Dziecko układa  na dużym prostokącie 1 mały prostokąt (drzwi), 2 małe kwadraty (okna); trójkąt (dach).

Dom niski i dom wysoki. 2 prostokąty różniące się wysokością, z naklejonymi lub narysowanymi, w miejscach drzwi i okien małymi i dużymi figurami geometrycznymi (prostokątami i kwadratami). Kładziemy je na stole i wskazujemy dom niski i dom wysoki. Pytamy się  dziecka, który dom jest według nich charakterystyczny dla wsi, a który dla miasta, jakie budynki znajdują się w jego miejscowości zamieszkania: niskie czy wysokie. Dziecko opisuje wygląd budynków, wskazuje, który budynek ma małe okna, a który – duże. Przelicza okna i drzwi w każdym domu, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej.                         

Budowanie domów. Układanie figur według instrukcji. Prosimy dziecko o „wybudowanie” niskiego domu. Mówimy  − Wybuduj niski dom, który ma dwoje drzwi i trzy okna. Dziecko układa kartkę A4 w pozycji poziomej i na nim odpowiednio 2 małe prostokąty i 3 małe kwadraty. Następnie prosimy dziecko o wybudowanie wysokiego domu. Mówimy:  − Wybuduj wysoki dom, który ma jedne duże drzwi oraz dwa duże okna. Dzieci układają kartkę w pozycji pionowej i na niej odpowiednio 1 duży prostokąt i 2 duże kwadraty. Później  dziecko samodzielnie buduje dom według własnego pomysłu – układa na kartonie małe figury i duże figury. Po wykonaniu zadania przykleja figury na kartonie. Mówi, jaki dom zbudowało i jakich figur użyło.

Karty pracy 5-latki cz.4 str.24, 25

Karty pracy 3-latki  str.39

 

Dzień 4. „ Na wsi i w mieście”

 •     Poznajemy wieś, poznajemy miasto

Zabawa-  Co jest na wsi?   np.: traktor, pole, bażanty. Wymieńcie jak najwięcej rzeczy, pod którymi moglibyśmy położyć napis -     WIOSKA

Co jest w mieście?    np.: wieżowiec, zoo, tramwaj. Próbujcie wymienić więcej elementów, pod którymi moglibyśmy położyć napis -     MIASTO                        
Na koniec, ponownie nazwijcie charakterystyczne elementy wsi i miasta dzieląc ich nazwy na sylaby.

Karty pracy 5-latki cz.4 str. 23

Karta pracy 4-latki, cz. 2, str 42.

-Dziecko  koloruje na zielono lub wskazuje palcem na ekranie, ramki zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z wsią, a ramki zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z miastem, na niebiesko, − kończy rysować autobusy według wzoru lub wodzi paluszkiem po monitorze i mówi co trzeba jeszcze narysować, − kolorują rysunki.

 •     Zielona wieś, kolorowe miasto – zajęcia plastyczne –makieta- do wykonania której wykorzystajcie swoje zabawki i klocki, zielony koc lub kartkę, bibułę. Możecie ją zrobić z rodzeństwem, a potem wykorzystać do zabawy.

Po jednej stronie zróbcie podwórko na wsi(np. stajnię, oborę, budę psa, traktory i narzędzia rolnicze i oczywiście zwierzęta wiejskie, a po drugiej stronie zbudujcie miasto z blokami, ulicami i samochodami czy autobusami.

Dzień 5. „ Od gór do morza”

 •     Ciekawe miejsca w Polsce.

Jeśli macie w domu obrazki przedstawiające smoka, piernik, muszelkę lub  latarnię morską albo: smoka –zabawkę, piernika z plastiku lub upieczonego i prawdziwą muszelkę to wam się przyda do dzisiejszego tematu.  Jestem ciekawa czy wiecie, z jakimi miejscami wam się te obrazki lub rzeczy kojarzą.

Karta pracy 4-latki, cz. 2, nr 43.

Dziecko  − ogląda zdjęcia na kartach,

 − mówi, co na nich widać.

− odczytuje podpisy z osobą dorosłą (dorosły czyta wyrazy, a dziecko mówi nazwę zdjęcia),

− mówi, które z tych miejsc chciałoby odwiedzić,

− rysuje budynki po śladach lub wodzi paluszkiem po monitorze. 

Teraz wysłuchajcie wiersza Iwony Róży Salach Wycieczka.

Pojedziemy na wycieczkę: wrr, wrr, wrr,

wezmę misia i bułeczkę: mniam, mniam, mniam.

Autem szybko wyruszamy: tur, tur, tur,

cały wielki świat zwiedzamy: tup, tup, tup.

Tak się kręci kierownica: brum, brum, brum,

a tak światem się zachwycam: ach, ach, ach.

Wycieraczki tak mrugają: i, i, i,

a tak w radiu jazz śpiewają: daba, daba, daba, dam.

A gdy wszystko już zwiedzimy, to do domu powrócimy.

Posiedzimy chwilę w kątku  i zaczniemy od początku.

Pojedziemy na wycieczkę …:

 …… nad morze.

Jesteśmy nad morzem, chodzimy po piasku pełnym muszelek,  słuchamy szumu fal, w oddali widać statki i LATARNIĘ MORSKĄ - podzielcie  jej  nazwę rytmicznie (na sylaby). Czy widzieliście latarnię morską a co wiecie na jej temat?

  Luluś, narysuj latarnię morską! https://www.youtube.com/watch?v=k2uJOdPnuIg
Chętne dziecko może samo narysować latarnię i ją pokolorować. Gotowe prace składajcie do swoich teczek.

…. do gospodarstwa agroturystycznego.

Gospodarstwo agroturystyczne to  gospodarstwo rolne, w którym możemy wypocząć w warunkach zbliżonych do warunków wiejskich. Możemy   poznać codzienne zwyczaje i obowiązki jakie nas czekają na wsi. Mamy bezpośredni  kontakt ze zwierzętami i produkcją rolną. Takie gospodarstwo dostarcza zdrowej i świeżej żywności. Mieszkając w nim można poznać życie wiejskie.

Co to jest Agroturystyka  https://www.youtube.com/watch?v=b8lVv5ikyeU

… w góry. Przypomnijcie sobie opowiadanie o górach z wtorku, powiedzcie - co wiecie na temat gór.              

Polskie góry    https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc

… do miasta. Możemy się wspomóc kartami pracy ze str. 43, 47 dla 4-latków.

Kraków – Wawel   https://www.youtube.com/watch?v=NazBlV7AgVY

Smok wawelski - Baśnie Polskie  https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8

Zamek Królewski w Warszawie  https://www.youtube.com/watch?v=UEYexjokRpA

Wars i Sawa – legenda   https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zg

Legendy Toruńskie   https://www.youtube.com/watch?v=FIIOkVFlTF4


Karty pracy 5-latki cz.4 str.26, 27

HERB WARSZAWY HERB WARSZAWY

HERB TORUNIA HERB TORUNIA

HERB KRAKOWA HERB KRAKOWA

Trzymajcie się cieplutko!
Ela Wójcik
pasek

Język angielski Grupa Motylki

1. Piosenka ,, Hello ‘’.
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

Fruits- owoce
Apple – jabłko
Banana – banan
Cherry – wiśnia
Orange – pomarańcz
Pear – gruszka
Plum – śliwka

2. Posłuchaj piosenki.
https://youtu.be/mfReSbQ7jzE

I like bananas – ja lubię banany.
I don’t like apples –ja nie lubię jabłek.

3.Piosenka ,, Bye, bye’’. ”: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

 pasek

GRUPA MOTYLKI
PRACE PLASTYCZNE / ŚWIĘTA MAJOWE
wiktor 
 wiktorflaga
(Wiktor L.)

pasek
KWIECIEŃ 2020
pasek
TYGRYSKI
27.04.2020 - 30.04.2020

Witam Was Kochani

W tym tygodniu utrwalimy wiedzę ma temat symboli narodowych (godła, flagi, hymnu), jak również poznacie lub przypomnicie sobie jak wygląda herb naszej gminy Nowe Brzesko. Nauczycie się piosenki, poznacie krótką legendę  o początkach państwa polskiego. Utrwalicie i nauczycie się na pamięć wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” („Kto ty jesteś, Polak mały”). Utrwalimy też poznane litery, poćwiczycie czytanie i aktywne słuchanie. Rozwiążemy proste zadania matematyczne i utrwalimy poznane cyfry .

 

Kwiecień, tydzień 4
Moja miejscowość, mój region

Dzień 1 Małe miasteczko.

Oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających miejscowość, w której mieszkają dzieci.

Utrwalanie poznanych liter:

Ćwiczymy czytanie- poniedziałek, wszystkie dzieci głośno przeczytają krótki tekst:  
To moja mama.
A to tata.
A to ja Ada.
Ja mam kota Asa.
To Olek brat Ady.
Olek ma psa Burka.

- dziś utrwalimy literę G; materiały wyślę e-mailem

1.Wysłuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby:

W małym miasteczku nie ma wieżowców,

schodów ruchomych ni zoo,

lecz drzew tu więcej,

kwiatów i ptaków,

które śpiewają wesoło.

 

Dokoła rynku stoi rząd domów

w siedmiu kolorach tęczy;

ruch jest nieduży, spokojnie, miło,

czasami pszczoła zabrzęczy.

 

Czyste powietrze pachnie zielenią,

na niebie świeci słoneczko,

wszędzie jest blisko,

ludzie się znają,

dbają o swoje miasteczko.


2. Rozmowa na temat wiersza:

− Jak wygląda małe miasteczko?

− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?

 

3. Nauka piosenki pt.  Piosenka młodego patrioty”
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo

 1. Dziecko to taki patriota mały.
     Na codzień i od święta.
     Polską znam flagę i polskie godło,
     hymn ojczysty pamięta.  

REF:  Bo moje miasto, bo moja wioska.
         To Polska, to Polska, to Polska.
         A biało – czerwone to barwy ulubione.
         To Polska, to Polska, to Polska.

2. Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce,
    Więc czekam na geografię.
    Uczę się pilnie polskiej historii,
    Najlepiej jak potrafię

REF:  Bo moje miasto, bo moja wioska.
         To Polska, to Polska, to Polska.
         A biało – czerwone to barwy ulubione.
         To Polska, to Polska, to Polska.

3. Dziecko to taki patriota mały.
    W myślach i czynach przejrzysty.
    Brzydkich wyrazów ja nie używam, 
    Dbam o język ojczysty.

REF: Bo moje miasto, bo moja wioska. 
        To Polska, to Polska, to Polska.
        A biało – czerwone to barwy ulubione
        To Polska, to Polska, to Polska. X 2

3. Karta pracy:

cz. 4, s. 20
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie.
Naklejanie widokówki, zdjęcia lub rysowanie ważnego miejsca ze swojej miejscowości.

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s 75. Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii. Rysowanie pod linią kwiatów, których środki są oddalone o tyle samo kratek.


 

Dzień 2 Miejsca, które znam.

1. 
Utrwalanie poznanych liter.

Ćwiczymy czytanie -wtorek, wszystkie dzieci głośno przeczytają krótki tekst:  
To dom.
On ma okna i balkon.
A to antena.
Dom stoi pod lasem.
Nad domem lata samolot.

 2.

Karta pracy, cz. 4, s. 21
Rysowanie po śladach. Określanie, który rysunek kojarzy się z otoczeniem dzieci. Rozmowa na temat miejsc w swojej miejscowości, które należy odwiedzić.

Karta pracy, cz. 4, s. 22.
Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego miejscowość dziecka. Kolorowanie rysunku.

3. Zabawy z kostkami.
Cele: rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10; przedstawianie działań w zapisie.
( zadania zostaną przesłane na e-maila)

4. Słuchanie piosenek w wykonaniu zespołów ludowych z danego regionu. 

5. Zespół Pieśni i Tańca KRAKOWIACY  

https://www.youtube.com/watch?v=bFMu80-ztKA

  

Dzień 3 Najpiękniejsze miejsce świata.

1.
Ćwiczymy czytanie –środa-wszystkie dzieci głośno przeczytają krótki tekst:
To jest boisko.
Tam jest start, a tu meta.
Ada wygra ten bieg.
Wygra zawody.

Utrwalanie poznanych liter ;

2. Karta pracy, cz. 4, s. 23,24,25 i 26

Czytanie nazw miejscowości.

s.23-Rysowanie znaku + pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi.

s.24-Obejrzyj herby miast. Narysuj herb swojej miejscowości, odczytajcie nazwy miast, te które umiecie odczytać

s.25-Rysuj po śladach a dowiecie się, gdzie mieszkają dzieci

 
Kolorowanie rysunków.

3. Herb naszej miejscowości - ( Nowe Brzesko)– wydzieranka z kolorowego papieru.

herb

Cele: rozwijanie sprawności manualnej; zapoznanie z herbem swojej miejscowości.

 

Dzień 4 Kim jesteś?

1.
Ćwiczymy czytanie –czwartek -wszystkie dzieci głośno przeczytają krótki tekst:  
To ule taty Olka. Tata dba o ule. Ma dwa ule biały i niebieski. Z nektaru mamy zdrowy miodek.

 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 28.

Czytanie całościowe zdania:

To mapa Polski.

Czytanie samodzielne napisów odszukanych w naklejkach: Wisła, stolica, Bałtyk, Tatry. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach na mapie.

pytania:

− Co to jest Bałtyk?

− Gdzie się znajduje?

− Jak nazywa się stolica Polski?

3.
Oglądanie godła. Kolorowanie rysunku godła według wzoru.
symbole narodowe

4. O powstaniu państwa polskiego

https://www.youtube.com/watch?v=q1Jh7V_Z-I0

 


5. Katechizm polskiego dziecka

Autor: Władysław Bełza 

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Kochani ten wierszyk na pamięć !!!

Czekam na nagrania jak mówicie wierszyk lub śpiewacie piosenkę. Pozdrawiam

Jutro spotkamy się na naszej stronie. 

Mariola Bartula


pasek
MOTYLKI
27.04.2020 - 30.04.2020

W tym tygodniu dziecko utrwali wiedzę ma temat symboli narodowych (godła, flagi, hymnu). Wysłucha hymnu narodowego, przyjmując przy tym właściwą postawę. Rozpozna i nazwie symbole narodowe: flagę, godło, hymn. Pozna ciekawostki historyczne o początkach państwa polskiego oraz legendy o Lechu i powstaniu Gniezna. Nauczy się na pamięć wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” („Kto ty jesteś, Polak mały”). Poćwiczy aktywne słuchanie, korzystając z dostępnych słuchowisk, bajek i filmów. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz umiejętność przeliczania. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek. Obejrzy spektakl teatralny online. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek związanych z polskimi symbolami narodowymi.

Temat tygodnia – „Moja ojczyzna”.

Film -  Plansze edukacyjne "POLSKA MOJA OJCZYZNA" - zajęcia w przedszkolu

https://www.youtube.com/watch?v=0StnJYimnXs


Dzień 1.  „Majowe święta”

Zajęcia 1. Poznajemy majowe święta – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Majowe święta.

Skończyła się majówka. Ada i Olek po kilkudniowym pobycie u dziadków wrócili do przedszkola. Dziewczynka od razu pochwaliła się dzieciom, że razem z Olkiem pomagali dziadkowi powiesić flagę. Do ostatniego dnia pobytu biało-czerwona flaga wisiała dumnie nad wejściem do domu. – Ja też widziałem wiszące flagi – zawołał Kamil. – I ja też – powiedział Daniel. – A tak naprawdę to po co się je wiesza? – dopytywał Maciek. – I co to były za jakieś dziwne święta? Nie było choinki ani jajek wielkanocnych… Inne dzieci też były bardzo ciekawe i dlatego pani postanowiła przypomnieć, co się działo przez ostatnie dni. Cała grupa usiadła na dywanie. – To były święta państwowe. Obchodzone są co roku. Pierwszego maja zawsze przypada Święto Pracy – zaczęła mówić pani. – Tyle że Święto Pracy obchodzone jest również w innych krajach. Zostało ustanowione wiele lat temu i w tym dniu czcimy trud wszystkich pracujących ludzi – waszych rodziców, dziadków, sąsiadów… Drugiego maja mieliśmy Święto Flagi. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i dlatego powinniśmy szanować naszą flagę. Zaś  trzeci maja to rocznica uchwalenia konstytucji. Konstytucja to taka umowa podpisana przez króla i szlachtę po to, żeby wszystkim lepiej się żyło. – A jak ten król wyglądał? – dopytywał Antek. – Czy można go gdzieś spotkać? – Nie, Antku, to wszystko było wiele lat temu. Ale jeżeli chcecie zobaczyć króla, możemy pójść do muzeum. To co, idziemy? – zapytała pani. – Tak! – odpowiedziały dzieci chórem i już po chwili cała grupa poszła do pobliskiego muzeum zobaczyć wystawę upamiętniającą nie tylko podpisanie konstytucji, lecz także pozostałe majowe święta. Na ścianie wisiała wielka flaga Polski. – O, a to godło! – powiedział Antek. – Orzeł w koronie. A co jest napisane tu obok, na tym plakacie? – To hymn Polski – odpowiedziała pani. – A na tych zdjęciach możecie zobaczyć, jak kiedyś obchodzono Święto Pracy. – A co to za dziwnie ubrani ludzie na tym obrazku? – To jest kopia obrazu naszego najsłynniejszego polskiego malarza Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. I właśnie na nim możecie zobaczyć, jak wyglądali król, dostojnicy królewscy, szlachta i zwykli ludzie. Kiedyś tak właśnie wszyscy się ubierali. Dzieci jeszcze przez długi czas wpatrywały się z zaciekawieniem w dzieło Matejki. – Cieszę się, że jestem Polakiem – szepnął Michał do ucha Ady. – Ja też – powiedziała dziewczynka i z dumą spojrzała na polską flagę.

 • Odpowiedzcie na pytania: − Jakie barwy ma flaga Polski? − Dlaczego na początku maja wywiesza się polskie flagi? − Jakie miejsce odwiedziła grupa Ady?  − Co ciekawego zobaczyły dzieci w muzeum?

Układanie z białych i z czerwonych prostokątów flagi Polski. Biały prostokąt i czerwony prostokąt np. o wymiarach 5 cm x 15 cm. Dziecko układa z prostokątów sylwetę flagi Polski i kończy zadanie wypowiadając  zdanie: Flaga Polski jest… (biało-czerwona).

Flaga - polska piosenka patriotyczna  https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I

 

4 latki  Karta pracy, cz. 2, nr 44.

Dziecko rysuje flagę Polski po śladzie, koloruje ją według wzoru,  − przyglądają się rysunkom flag, otacza pętlą flagę Polski.

3-latki str.40

5-latki karta pracy cz.4 str.  32i33, 34

Zajęcia 2. Moje osiedle w barwach narodowych – rysowanie kredą lub kredką  na papierze ściernym. Pytamy się dziecka: Jakie kolory występują na najważniejszych dla każdego Polaka znakach: fladze narodowej i godle? Co by było, gdyby wszystko, co nas otacza, miało kolor biało-czerwony? Dziecko opisuje swoje uczucia. Proponujemy dziecku wykonanie pracy plastycznej na temat: Moja miejscowość w barwach narodowych. Ważne jest, aby użyć do wykonania pracy tylko dwóch kolorów: białego i czerwonego. Pokazujemy papier ścierny i wyjaśniamy, do czego jest on przeznaczony. Informujemy, że czasem papier ścierny wykorzystywany jest także do prac plastycznych, bo takie prace są bardzo ciekawe. Wręczamy dziecku kawałek papieru. Dziecko dotyka go, określa jaka jest jego faktura oraz opisuje  swoje wrażenia. Zwracamy  uwagę na zachowanie przez dziecko szczególnej ostrożności ze względu na szorstkość papieru. Dziecko stara się zapełnić całą powierzchnię arkusza papieru. Po zakończeniu pracy przez dziecko utrwalamy barwy, spryskując kartkę lakierem do włosów.

Symbole narodowe    http://www.jakiznaktwoj.pl/symbolenarodowe

Karty pracy – symbole narodowe  https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/

Dzień 2. „Godło Polski”

Zajęcia 1. Jestem dobrym Polakiem – nauka na pamięć wiersza Iwony Fabiszewskiej Moja Ojczyzna – metodą ze słuchu, dziecko powtarza wersy za rodzicem.

Kocham moją ojczyznę,  bo jestem Polakiem.                                                                      
Kocham Orła Białego,  bo jest Polski znakiem.                                                                            
Kocham barwy ojczyste:  te biało-czerwone.                                                                   
Kocham góry i niziny,  każdą Polski stronę.                                                                                    
Pytamy dziecko:  − Jak nazywa się nasza ojczyzna?  − Co to znaczy być Polakiem?  − Dlaczego kochamy orła białego?  − Jak wygląda nasze godło?

Kto ty jesteś? (słowa) piosenka do słów St. Bełzy

https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8

4- latek Karta pracy, cz. 2, nr 45.  
Dziecko  podaje nazwę przedstawionego symbolu Polski, − koloruje pierwszą, trzecią i piątą koronę na żółto, a drugą i czwartą – na pomarańczowo, − liczy, ile jest żółtych koron, a ile pomarańczowych koron.

5-latki karta pracy cz.4 str.28    

Film – O powstaniu państwa polskiego  
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=716


Zajęcia 2. Nauka piosenki Jestem Polakiem
na zasadzie echa muzycznego.

Niezwykłe Lekcje Rytmiki – „Jestem Polakiem”

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Film  IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Zabawa Mój kraj – rozwijająca zdolność logicznego myślenia.                                    
Dziecko maszeruje w rytmie piosenki, w określonym kierunku. Na przerwę w muzyce mówimy zdanie, a dziecko określa, które z nich jest prawdziwe, podnosząc ręce w górę.
Przykładowe zdania:                                                                                                            
Stolicą Polski jest Warszawa. Polska flaga ma barwy biało-czerwone. Polskie morze to Bałtyk. Najwyższe góry w Polsce to Tatry. Największe miasto w Polsce to Londyn. W Polsce językiem ojczystym jest język angielski. W naszym kraju rosną palmy.  


Dzień 3. „ Z biegiem Wisły”

Film -   Zakochaj się w Polsce!   https://www.youtube.com/watch?v=MSiC1YAuZWM

 

Zajęcia 1. Podróż po Polsce – zajęcia matematyczne.

 • Rozkładamy mapę Polski. Pokazujemy, w jaki sposób zaznaczone są na niej rzeki. Pytamy: Jak nazywa się najdłuższa rzeka, która przepływa przez Polskę? Pokazujemy na mapie Wisłę, wyjaśniając jednocześnie, że Wisła wypływa z gór i wpada do morza. Zapraszamy dziecko na wycieczkę z biegiem Wisły. Dziecko siada na dywanie i odpychając się rękami z jednej i z drugiej strony, udaje, że płynie łódką z biegiem Wisły.
 • W górach. Dotarliśmy do pierwszego celu podróży, czyli do Zakopanego. Pokazujemy tę miejscowość na mapie. Mieszkają tutaj górale, którzy pasą owieczki. Układamy na dywanie dwa zielone kawałki krepiny – pastwiska. Umieszczamy na nich dowolną liczbę wyciętych z białego papieru kół (lub chmurek) – owieczek (maksymalnie pięć na jednym pastwisku). Dajemy dziecku pięć klocków. Dziecko liczy owieczki na wskazanym przez rodzica pastwisku, pokazuje liczbę na palcach, a następnie układa przed sobą tyle samo klocków – owieczek.  Prosimy, aby dziecko porównało liczbę owieczek na jednym i na drugim pastwisku i powiedziało, czy jest ich tyle samo, czy mniej, czy więcej. Płyniemy łódką w dalszą podróż.
 • W Warszawie. Budowanie domów z klocków według wzoru. Liczenie pięter. Klocki, kartoniki z narysowanymi domami (od jednopiętrowego do mającego 5 pięter), pojemnik z klockami.

Informujemy, że dziecko dotarło do drugiego celu podróży – stolicy Polski, Warszawy (pokazuje na mapie). Płynąc łódką, dziecko widzi budynki różnej wysokości.  Kładziemy kolejno kartoniki, na których są narysowane domy z różną liczbą pięter (od 1 do 5). Przed dzieckiem ustawiamy pojemnik z klockami. Dziecko bierze  odpowiednią liczbę klocków i układa z nich domy o takiej samej wysokości (może postawić klocek na klocku lub położyć klocki na dywanie jeden nad drugim). Nie burzy domów, tylko układa jeden obok drugiego. Wskazuje wysoki dom i niski dom. Po zakończeniu zadania odkładamy  klocki na miejsce i płyniemy dalej.

 • W Toruniu. Segregowanie wyciętych z papieru pierników według kształtów. Wycięte z brązowego papieru sylwety pierników w trzech kształtach, trzy obręcze lub zrobione ze sznurka pętle. Informujemy, że dziecko dotarło do trzeciego celu podróży, jakim jest Toruń – miasto słynące z bardzo smacznych pierników. Pokazuje miejscowość na mapie. Układa na dywanie trzy obręcze,( mogą być to pętle zrobione ze sznurka) a obok nich wycięte z papieru sylwety pierników różniące się kształtem. Prosi, aby dziecko pomogło w ich porządkowaniu. Dziecko umieszcza sylwety pierników w odpowiednich obręczach. Następnie kontynuuje podróż łódką, a my  w tym czasie odkładamy na bok zgromadzone wcześniej pomoce.
 • W Gdańsku. Liczenie statków na morzu. Niebieska krepina, półkola wycięte z papieru kolorowego (symbolizujące statki), mapa Polski. Informujemy, że dziecko dotarło do ostatniego celu podróży, a mianowicie do leżącego nad morzem miasta Gdańsk (pokazuje na mapie). Rozkłada niebieską krepinę – morze. Po morzu pływają statki. Dziecko liczy, ile statków pływa po morzu. Kładziemy 5 statków i mówimy, że 2 odpłynęły (chowamy je), a dziecko odpowiada, ile statków pozostało itd.

Zagraj w grę

Wesołe dodawanie      https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-dodawanie


Sprawdź swoją pamięć

Memory    https://www.miniminiplus.pl/noddy-detektyw-w-krainie-zabawek/gry/noddy-memory

 

4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 46. 
Dziecko  łączy ze sobą połówki pocztówek przedstawiających ciekawe miejsca w stolicy Polski, nazywa je z pomocą osoby dorosłej, − rysuje po śladach rysunków fal na rzece Wiśle.

3-latki str.41

5-latki karta pracy cz.4 str.35

Dzień 4. „ Poznajemy Warszawę”

Zajęcia 1. Zwiedzamy Warszawę z Syrenką – zabawa dydaktyczna.

Herb Warszawy to umieszczona na czerwonym polu postać kobiety z długim, rybim ogonem – Syrena. W lewej ręce trzyma tarczę, a w prawej ręce wzniesiony do góry miecz. Nad postacią Syreny znajduje się złota korona, która symbolizuje zwycięstwo. Syrena pilnuje bezpieczeństwa mieszkańców stolicy. Tarcza i miecz jej w tym pomagają.

 • Słuchanie legendy o Syrence warszawskiej (opracowanie redakcyjne legendy Artura Oppmana Syrenka).  

Rozmawiali z sobą dwaj rybacy znad Wisły w owych zamierzchłych czasach, gdy na miejscu dzisiejszej Warszawy leżała niewielka rybacka osada, otoczona gęstymi lasami. – A widzieliście ją, tę Syrenę, Szymonie? – Widzieć nie widziałem, Mateuszu, ale słyszałem, jak śpiewa. – Jak tylko słoneczko ma się ku zachodowi i czerwienią pomaluje Wisełkę, zaraz jej piosenka się rozlega. – Warto by ją wypatrzeć, zobaczyć. – Jeśli nas ujrzy – umknie i skryje się w wodzie. – Najlepiej zapytać o to ojca Barnabę, pustelnika. To człowiek mądry i pobożny; on powie i nauczy, co czynić nam należy. Udali się do pustelnika Barnaby i opowiedzieli mu o Syrenich śpiewach, które słyszą wieczorami. Ojciec Barnaba zadumał się na długą chwilę, a obaj rybacy czekali w skupieniu, aż namyśli się, co poradzić.
– Więc trzeba tak zrobić: w pełnię miesiąca wybierzemy się we trzech do źródełka; na ubrania przyczepimy gałęzi świeżo zerwanych, żeby Syrena człowieka nie poczuła, bo się nie pokaże; zaczaimy się przy samym źródle, a gdy wyjdzie i śpiewać zacznie, wtedy zarzucimy na nią sznur, zwiążemy i miłościwemu księciu na Czersku zawieziemy w darze. Niech ją na zamku trzyma i niech mu wyśpiewuje. Była piękna, pogodna noc. Ale w lesie nie wszyscy spali. Zza brzóz i wierzb stojących nad potokiem widać było trzy skulone postacie. Przycupnęły one wśród krzaków gęstych i patrzyły w wodę potoku, mieniącą się srebrzyście od blasków księżyca. Byli to dwaj rybacy, Szymon i Mateusz, i pustelnik, ojciec Barnaba. Nagle z wody wynurzyła się przecudna postać. Miała długie kruczoczarne włosy, szafirowe oczy. Przyglądającym się jej rybakom aż serca zamarły ze wzruszenia. Syrena chwilę trwała w milczeniu, zapatrzona w niebo i w gwiazdy – i oto w ciszy tej czarownej nocy zadźwięczał piękny śpiew. Wtem z krzaków, cicho, bez szelestu, wyskoczyły owe trzy postacie i rzuciły się na Syrenę. Rybacy z ojcem Barnabą skrępowali i wyciągnęli Syrenę z wody. Szamotała się nieszczęsna, ludzkim głosem ich prosiła o uwolnienie. Głos ten wzruszyć ich nie mógł, gdyż, wedle rady ojca Barnaby, uszy mieli woskiem szczelnie zatkane. – Zamkniemy Syrenę w oborze, a pilnować jej będzie pastuszek Staszek. Skoro świt zawieziemy ją do księcia. Staszek został sam na sam z Syreną, siadł naprzeciwko i tak, jak mu rozkazali, patrzył w nią bacznie i oczu z niej nie spuszczał. Nagle Syrena spojrzała na Staszka swymi czarodziejskimi oczami i zaśpiewała. Staszek był na wpół przytomny. Jak żyje, nie słyszał nic podobnego. Śpiew syreny grał na jego sercu tak, jak gra wiosna na sercu każdego człowieka. A Syrena nagle spojrzała wprost w oczy Staszka i rzekła: – Rozwiąż mnie! Nie zawahał się ani na chwilę. – Otwórz wrota i chodź za mną. Usłuchał. Otworzył wrota i czekał, co się stanie. Nie czekał długo. Syrena uniosła się ze słomy, na której leżała, i skacząc na swoim rybim ogonie, przeszła przez wrota i skierowała się w stronę Wisły. Szła i śpiewała. A Staszek, jak urzeczony, szedł za nią, szedł za nią, bez woli, bez myśli. A gdy już była tuż-tuż nad brzegiem Wisły, odwróciła się, spojrzała ku wiosce i zawołała na głos cały: – Śpiewałam wam, ludzie prości, ludzie serca cichego i dobrego, ale na rozkaz śpiewać nie chcę i nie będę. Wolę skryć się na wieki w falach wiślanych, wolę zniknąć sprzed waszych oczu i tylko szumem rzeki do was przemawiać. A gdy przyjdą czasy ciężkie i twarde, czasy, o których nie śni się ani wam, ani dzieciom i wnukom dzieci waszych śnić się jeszcze nie będzie, wtedy, w lata krzywdy i klęski, szum fal wiślanych śpiewać będzie potomkom waszym o nadziei, o sile, o zwycięstwie. Tymczasem pędem od wioski lecą ku brzegowi obaj rybacy i pustelnik stary i krzyczą: – Nie puszczaj! A Syrena, chlup, do wody, a za nią w te pędy Staszek. I zniknął. Minęły lata i wieki. Na miejscu wioski powstało bogate i warowne miasto. A miasto to, później stolica, na pamiątkę dziwnej przygody z Syreną, wzięło ją za godło swoje, i godło to po dzień dzisiejszy widnieje na ratuszu Warszawy.


 • Zdjęcie warszawskiej Syrenki. Zadajemy pytania:

-  Jak wyglądała Syrenka?
− Dlaczego rybacy chcieli ją schwytać?
− Kto uwolnił Syrenkę?
− Co obiecała Syrenka warszawiakom?


4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 47.
Dziecko odszukuje na dużym zdjęciu przedstawiającym Wawel umieszczone pod nim fragmenty.

3-latki str.42,43

5-latki karta pracy cz.4 str.29, 30i 31

Czemu Orzeł jest w Polskim godle? https://www.youtube.com/watch?v=PVyTjzGKrp0

Zajęcia 2. Godło Polski – zajęcia plastyczne.

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/godlo-polski-kolorowanka/ , biała bibuła, flamastry, nożyczki.

Przygotowujemy dziecku kolorowankę godła oraz flamastry i nożyczki. Dziecko wyrywa małe kawałki białej bibuły i wykleja nimi skrzydła orła,  − koronę, dziób i pazury orła kolorują żółtym flamastrem.

Obejrzyj spektakl teatralny
Pyza na polskich dróżkach     https://www.youtube.com/watch?v=7YEeW66xbHc

 

Posłuchaj słuchowiska i audycji radiowej                                                                          
W blasku ogniska     http://historiadladzieci.pl/bajki.html

Flaga narodowa   https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2168912,Flaga-narodowa

 

Celebrujmy  razem majowe święta!

Prezentuję  dwa sposoby,  jak małym gestem możemy uczcić ten wielki dzień.

Wywieszajmy flagi i nośmy kotyliony!                              
A potem zróbcie fotkę i wyślijcie do mnie.
Wasze zdjęcia ze zrobionymi przez Was flagami i kotylionami opublikujemy na stronie.

 

Do dzieła!!!

 

 Zrób to sam

Zrób flagę Polski      https://www.youtube.com/watch?v=PEZT9Ls2T0E

Jak zrobić kotylion z papieru?    https://www.youtube.com/watch?v=sMSephIxvp0

Jak zrobić prosty kotylion z papieru?  https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA

 

 

W kolejnym tygodniu będą potrzebne  albumy i zdjęcia przedstawiające miejscowość (region) naszego zamieszkania, np. ze spacerów i wycieczek z rodzicami.

Do zobaczenia!

 

 Elżbieta Wójcik
pasek
TYGRYSKI
20.04.2020 - 24.04.2020

Witam Dzieci i ich Rodziców w kolejnym tygodniu kwarantanny.

 

Kwiecień, tydzień 4
"Dbamy o przyrodę".

Dzień 1 Strażnicy przyrody.

Zajęcia1.

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


Piosenka „Nasza planeta” – Śpiewające Brzdące

1.
Nasza planeta wzywa nas.

Na Ziemi misję zacząć czas.

Wołamy głośno S.O.S

Pomoc potrzebna Ziemi jest.

REF.: Trzeba nam zieleni,

czystej atmosfery,

segregacji śmieci,

pomogą w tym dzieci
2.
Ekologiczna misja trwa,

sadzimy drzewa gdzie się da.

Wołamy głośno S.O.S

Pomoc potrzebna Ziemi jest

REF.: Trzeba nam zieleni…. x 2

Określanie nastroju piosenki.

−Co to znaczy S.O.S?

−Czym jest Ziemia?

- Dlaczego musimy o nią zadbać?

 

Ćwiczenia:

Dzieci podają swoje skojarzenia ze słowem las i zapisuje je na kartonie w kształcie drzewa, wokół hasła: Las to… ułożonego z liter i odczytanego wspólnie z dziećmi lub odczytanego samodzielnie przez 6-latki.

 • Poznawanie (przypomnienie) ogólnej budowy drzewa

Karty pracy, cz. 4, s. 12–13.
Wysłuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy przyrody.
Kolorowanie rysunków zwierząt.
− Co robiły dzieci w lesie? − Co mówiły zwierzęta o dzieciach?

 

Zajęcia 2.

 Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

 Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70.

 

Dzień 2 Jak dbać o przyrodę?

1. Powietrze bez śmieci - Co to jest powietrze?

https://www.youtube.com/watch?v=ds4Rog1h7bA

 • Zabawy badawcze

– Gdzie jest powietrze? Dla każdego dziecka: balon, słomka do napojów, kubeczek z wodą, paski bibuły zawieszone na nitce.

 • Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie się znajduje; czy ma kolor, kształt; w jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas.
 • Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza z balonów w kierunku własnych twarzy.
 • Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z wodą – obserwowanie powstających bąbelków.
 • Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce. • Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem - wyjaśnić, że powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko wtedy, gdy porusza się jako wiatr. Podkreślić znaczenie powietrza dla życia ludzi i zwierząt oraz jego wszechobecność wokół nas.
2. Lasy i ich znaczenie.

Oglądanie albumów, książek przedstawiających roślinność Polski. Oglądanie mapy Polski, wskazywanie na niej dużych obszarów leśnych, np. Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy. Zwracanie uwagi na rolę lasów                                                         

3. Karta pracy, cz. 4, s. 16
.
Oglądanie sytuacji przedstawionych na obrazkach. Układanie o nich zadań. Przedstawianie ich za pomocą liczmanów. Rysowanie po śladzie drogi Olka, Ady i dziadka do lasu.

Dzień 3 Ochroń przyrodę.

1. Wyjaśnianie słów lasy to płuca Ziemi.

Lasy to płuca Ziemi, bo produkują tlen, którym oddychamy, zatrzymują także pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki eteryczne.

2. Las - Zielone płuca

https://www.youtube.com/watch?v=okXu3XIK4TY

3. Oglądanie sytuacji przedstawionych na obrazkach.
Układanie o nich zadań.. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie.

Dzień 4 Lis i lornetka. 

1. Wysłuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Lis i lornetka.

Przedszkolaki bardzo lubią wycieczki. Odwiedziły już zoo, ogród botaniczny i Muzeum Lalek. Tym razem grupa Ady wybrała się do lasu na lekcję przyrody, bo nauka w terenie jest znacznie ciekawsza niż zwykłe opowieści. Dzieci koniecznie chciały obejrzeć paśniki dla zwierząt. W świecie zwierząt nastąpiło wielkie poruszenie. – Schowajcie się! – krzyknął płochliwy zając. – Idą tu małe człowieki! – Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – poprawiła go łania, spokojnie przeżuwając młode pędy drzew iglastych. – Na pewno zaatakują kijkami nasze mrowiska! – pisnęły przerażone mrówki. – Kiedyś wielki dwunożny człowiek podeptał nasze całe królestwo! – Pobiegnę wywęszyć, jakie mają zamiary – oznajmił lis i ruszył przed siebie, wymachując puszystą kitą. – Boimy się hałasu – pisnęły zajączki, tuląc się do uszatej mamy. – Tydzień temu ludzkie istoty zostawiły w lesie pełno śmieci: puszki, sreberka po czekoladzie i butelki! – krzyknął oburzony borsuk. – Chyba nie wiedzą, że kiedy słońce rozgrzeje zbyt mocno szklaną butelkę, to może wywołać pożar lasu! – To straszne! – oburzyła się wiewiórka. – Zaraz przygotuję pociski z orzechów i będę nimi rzucać. Pac! Pac! W tej samej chwili zza drzew wyłonił się jeleń i dostojnym krokiem zbliżył się do paśnika. – Witam państwa – przywitał się. – Słyszałem, że boicie się ludzi. Powiem wam, że bać się należy myśliwych, którzy mają strzelby, ale nie ludzkich dzieci, bo one mają dobre serca. – Tiuu, tiuu! My znamy te maluchy! – odezwały się ptaki. – Zimą sypią dla nas ziarenka i szykują słoninkę w karmnikach, żebyśmy nie zamarzły z głodu. Nadbiegł zziajany lis i, łapiąc oddech, wysapał: – Kochani, nie ma się czego bać! Te człowieki to bardzo miłe stworzenia. – Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – po raz drugi odezwała się łania. – No dobrze, ludzie. Duże stworzenie w spódnicy mówiło do nich „moje kochane przedszkolaki” czy jakoś tak… Urządzili sobie piknik na polanie, a potem posprzątali wszystkie śmieci. Na trawie nie został ani jeden papierek po kanapkach, ciastkach i cukierkach. Wszystkie butelki po sokach i pudełeczka po jogurtach wyrzuciły na parkingu do wielkiego kosza na śmieci. – A nie krzyczały? – szepnęły wciąż wystraszone zajączki. – Ależ skąd! One dobrze wiedziały, że w lesie trzeba być cicho, żeby nas nie płoszyć. – O! To znaczy, że szanują nas i las – powiedziała do rymu pani zającowa. – Szanować las najwyższy czas! – odpowiedziały chórem zwierzęta. Tego dnia dzieci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone. Nauczycielka pochwaliła wszystkie za to, że w lesie zachowywały się tak, jak należy: nie hałasowały, nie niszczyły mrowisk i norek, nie zrywały żadnych roślin bez zgody pani i pięknie posprzątały po zakończonym pikniku. – A może narysujecie to, co najbardziej zapamiętaliście z dzisiejszej wycieczki? Zrobimy wystawę o lesie. – Tak! Chcemy! – Ja namaluję wiewiórkę – ucieszyła się Zuzia. – I ptaszki. – A ja narysuję mech – postanowił Jacek. Pani rozdała dzieciom kartki, kredki i farby. Sama też postanowiła coś namalować. Powstały prawdziwe dzieła sztuki: drzewa iglaste oświetlone słońcem, wiewiórka, ślady kopytek, zielona polana i ptaszki na gałęziach. Jacek namalował czarną plamę i oznajmił wszystkim, że to jest nora niedźwiedzia. Ada narysowała lisa trzymającego w łapkach jakiś dziwny przedmiot. – Co to jest? – zapytała Kasia. – To jest lis – odpowiedziała Ada, chociaż uznała, że bardziej przypomina psa niż lisa. – A co on trzyma? – Lornetkę – odpowiedziała Ada. – Lornetkę? Przecież lisy nie używają lornetek – stwierdził Piotrek. – Nie widziałem tam żadnego lisa. – A ja widziałam – odparła Ada. – Cały czas nas podglądał! – Naprawdę? – Naprawdę. Ciągle nas obserwował, a zza drzewa wystawała jego ruda kita. – To dlaczego nam nie powiedziałaś? – Nie chciałam go spłoszyć. Widocznie sprawdzał, czy umiemy się dobrze zachować w lesie. – Pewnie, że umiemy! – stwierdził Piotrek. Nauczycielka zebrała wszystkie obrazki i przyczepiła je do specjalnej tablicy. – Jaki tytuł nadamy naszej wystawie? – zapytała dzieci. Było wiele propozycji, ale najbardziej spodobał się wszystkim pomysł Ady: „Czas szanować las”. Jednak największe zdziwienie wywołał rysunek nauczycielki. – Dlaczego pani powiesiła pustą kartkę? – zdziwiły się dzieci. – Ona nie jest pusta – uśmiechnęła się tajemniczo pani. – Przecież pani nic nie narysowała… – Narysowałam w wyobraźni. Mój rysunek przedstawia leśną ciszę. Oj, nasza pani zawsze nas czymś zaskoczy!

 • Rozmowa na temat opowiadania.

− Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie?

− Dlaczego zwierzęta bały się dzieci? − Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, ptaki, lis?

 − Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola?

− Kogo narysowała Ada? Dlaczego?

 − Co narysowała pani?

 - Co przedstawiał jej rysunek?

2. Obrazek (np. ścieki z fabryki spływające do rzeki) i pytania: − Co się stanie z rybami z tej rzeki? − Co się stanie, jeżeli rybak złowi te ryby i je potem spożyje po usmażeniu? − Kto tutaj był trucicielem?

Obrazek – zniszczony las, widać wyniszczone zwierzęta, w tle znajdują się dymiące kominy dużego zakładu i pytania:

− Co się stało z lasem?

− Co się stało ze zwierzętami, dla których był on domem?

− Kto tu zawinił?

− Jak można przeciwdziałać skutkom zanieczyszczenia otaczającej nas przyrody.

3. Praca plastyczna- forma plakatu na temat Ochrony naszej planety- tech. colage
(możliwość wykorzystania wszelakich materiałów, łączenie ich, naklejanie, rysowanie itp.


Dzień 5 Hodowla hiacyntów.

1. Założenie hodowli hiacyntów (innych roślin). Zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej; wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin.

 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 19.
Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów. Oglądanie rysunków Ady i ich rozszyfrowywanie. Dzieci podają, jakie czynności należy wykonać:

 − przygotować doniczkę z ziemią,

− włożyć do doniczki cebulkę hiacynta,

− podlać roślinę i umieścić w słonecznym miejscu,

 − podlewać hiacynta co kilka dni.

 Uzupełnianie rysunków tulipana według wzoru.

  

3. Łączenie śmieci z odpowiednimi pojemnikami.
Wysłuchanie wiersza  Agaty Dziechciarczyk Kolorowe Kosze

Kolorowe kosze - śmieci do nich noszę.

Pięknie segreguję - kolorów pilnuję. 

Do żółtego kosza - wrzucam plastikowe.

A do niebieskiego - śmieci papierowe.

Zielony pojemnik - na szkło kolorowe.

Czerwony połyka - śmieci metalowe.

Jest jeszcze kosz biały - na bezbarwne szkło

Wiesz już, co gdzie wrzucać

Zapamiętaj to! 

Segreguj odpady

Poznaj świat kolorów

Zbuduj kosze z klocków

Naucz się wyborów


4. Zabawa badawcza – oczyszczanie wody z wykorzystaniem prostego filtra.
Burza mózgów – W jaki sposób można oszczędzać wodę?

5. Wysłuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi.

W przedszkolu gruchnęła wieść, że zbliża się Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie przedszkolaki będą malować chorągiewki. – A po co? – spytała Lenka. – Na jaki kolor? – chciał wiedzieć Alan. – Na czerwony – powiedział Szymek. – Nie. Na biały – sprostowała Ada. – A po co? – ponownie spytała Lenka. – Będziemy z nimi maszerować. Flagi byłyby dla was za ciężkie – wyjaśniła pani. – Tylko wojsko maszeruje. My nie jesteśmy wojskiem – zauważył Alan. – Ale jesteśmy Polakami, a to dzień poświęcony naszej polskiej fladze. Z tej okazji możemy nawet maszerować – powiedziała z uśmiechem pani. – Drugiego maja przemaszerujemy przez całe osiedle. – Dostaniemy prezenty? – zapytał Hubert. – To Dzień Flagi, a nie Dzień Dziecka – zauważył Szymek. Hubert się naburmuszył. Jednak musiał przyznać, że Szymek ma rację. Jeśli już wręczać prezenty, to polskiej fladze, a nie przedszkolakom, którzy z pewnością nie są ani flagami, ani chorągiewkami. Wszyscy lubią malować, więc chwilę później Ada, jej koleżanki i koledzy z zapałem przystą- pili do pracy. Jednak malowanie chorągiewek nie było wcale proste. Wymagało szczególnej uwagi. Ci, którzy się zagapili i zamalowali na czerwono więcej niż połowę chorągiewki, musieli malować od nowa. Bo przecież chorągiewka w polskich barwach powinna być tylko w połowie czerwona. Ada też nie od razu była zadowolona ze swojej pracy. – Dobrze, że na chorągiewkach nie trzeba malować komarów. Komary są strasznie trudne do wykonania – pocieszyła ją Lenka. – Muchy też – dodała Ada. I poczuła ulgę, że nie musi malować ani mrówek, ani much, tylko czerwony pas na białej chorągiewce. W Dniu Flagi przedszkolaki z przedszkola Ady wzięły udział w radosnym marszu po osiedlu. Każde dziecko niosło dumnie własnoręcznie wykonaną biało-czerwoną chorągiewkę. Dzieci machały nimi, aż furczało. Ada widziała las rąk przed sobą i czuła, że wszyscy, ona także, robią coś bardzo ważnego. Żałowała, że nie widzą jej rodzice i Olek, i babcia z dziadkiem. Przechodnie z podziwem patrzyli na maszerujących. – O, widzę, że mali Polacy też świętują – pochwaliła ich jakaś pani w sukience w paski. Ada czuła dumę, że mieszka w Polsce, że maszeruje z biało-czerwoną chorągiewką i że jest Polką – może trochę małą, ale co tam: przecież kiedyś urośnie. – Będę wtedy maszerowała z dużą flagą, żeby było ją widać aż z kosmosu – powiedziała. – Nasze chorągiewki też widać – zapewniła ją Lenka. Ada i Lena podniosły swoje chorągiewki jeszcze wyżej i pomachały kosmonautom i kosmitom. Niech wiedzą, że polska flaga świętuje, a z nią świętują mali Polacy.

Rozmowia z dzieckiem na temat opowiadania.

− Po co przedszkolaki malowały flagi?

− Jak czuła się Ada, maszerując 2 maja z kolegami i koleżankami i machając chorągiewką?

− Z czego była dumna?

Serdecznie Was Wszystkich POZDRAWIAM i BARDZO TESKNIE!
Mariola Bartula


pasek
MOTYLKI
20.04.2020 - 24.04.2020

Temat tygodnia:  „Dbamy o przyrodę”.

Dzień 1. Oszczędzamy wodę

Zajęcia 1.  Jak dbać o przyrodę? – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!

Ada, podobnie jak pozostałe dzieci, codziennie po śniadaniu myła zęby. Starała się robić to bardzo dokładnie. Tego dnia jak zwykle wyjęła z kubeczka pastę i szczoteczkę, odkręciła kran i zaczęła szorować ząbki. Ciepła woda płynęła wartkim strumieniem do odpływu, a kubeczek z dinozaurem stał bezczynnie obok. – Ado, prosiłam cię już kilka razy, żebyś nalewała wody do kubeczka, a kran zakręcała podczas mycia zębów – powiedziała pani. – Każdy z nas powinien oszczędzać wodę. Po to właśnie mamy kubeczki. – Znowu zapomniałam – westchnęła dziewczynka. – Ale ja przecież nie leję dużo wody. Tylko troszeczkę. Naprawdę. – Tak tylko ci się wydaje. Najlepiej będzie, jeśli zrobimy pewien eksperyment. Może to cię przekona do oszczędzania wody. Maciusiu, nalej wody do kubeczka i zacznij myć zęby. W tym czasie pani wstawiła miskę do sąsiedniej umywalki. – A teraz twoja kolej, Ado. Zacznij myć zęby – powiedziała pani i w tym samym momencie odkręciła kran. – Skończyłam! – zawołała po pewnym czasie Ada. Pani natychmiast zakręciła kran i zaniosła miskę z wodą do sali. Wszystkim dzieciom rozdała jednorazowe kubeczki. – A teraz kolejno nabierajcie wodę z miski do swoich kubeczków. – Jeden kubeczek, drugi, trzeci… Ada patrzyła z niedowierzaniem. – Jak to możliwe? To ja zużywam aż tyle wody? – zastanawiała się dziewczynka. – Niestety tak. Codziennie myjesz ząbki i codziennie marnujesz tyle wody, ile zużywa cała nasza grupa. – To ja już na pewno się poprawię. Obiecuję. – Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Musicie wiedzieć, że na świecie są kraje, w których brakuje wody. Są takie miejsca, gdzie trzeba kopać specjalne bardzo głębokie studnie, żeby się do niej dostać. Woda, którą pijemy, to woda słodka. Wcale nie jest jej tak dużo. – Proszę pani, ale przecież w morzu jest mnóstwo wody – zawołała Kasia. – Owszem, Kasiu, ale ta woda nie nadaje się do picia, bo jest słona. Zarówno ludzie, zwierzęta, jak i rośliny potrzebują słodkiej wody do życia. Dlatego jest taka cenna. Nie powinniśmy marnować jej bez potrzeby. – W takim razie w domu też zacznę oszczędzać wodę, i to nie tylko podczas mycia zębów – obiecała Ada, a inne dzieci przytaknęły. – W takim razie – powiedziała pani – proponuję, żebyśmy nauczyli się na pamięć krótkiej rymowanki. Posłuchajcie: Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę! Wszystkie dzieci już po chwili zapamiętały słowa rymowanki. Obiecały również, że nie będą marnować wody.

 • Odpowiedzcie na pytania: − W jaki sposób Ada myła zęby?

 − Dlaczego należy oszczędzać wodę?

 • Spróbujcie podać sposoby oszczędzania wody, np.: − branie prysznica zamiast kąpieli w wannie, − dokładne zakręcanie kranu przed wyjściem z łazienki,  − gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie.

Światowy Dzień Wody (22 marca) to święto propagujące oszczędzanie wody. Obchody koncentrują się na poszukiwaniu naturalnych rozwiązań związanych z niedoborem wody na świecie.

WODA - MAMO TATO CO WY NA TO?

https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM

 • Ćwiczenie relaksacyjne – Masaż wodny, nagranie spokojnej melodii. Słuchając spokojnej melodii, opowiadamy o wodzie. Dziecko rysuje palcem na plecach siedzącego przed nim rodzica według polecenia: kropki, kreski i linie, stukają opuszkami palców itp. Na koniec dziecko naśladuje strząsanie wody z rąk i powtarza rymowankę: Oszczędzając wodę, dbamy o przyrodę!

Rozwiąż zagadkę:

Zagadki o wodzie
http://zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-zwi%C4%85zane-z-wod%C4%85

 

Zajęcia 2. Jaka jest przyroda? – spacer.

Proponuję stworzenie zasad do Kodeksu małego ekologa.                                             
Pomoce: lupy, szkła powiększające, kartka, mazak.
Spacerujemy w pobliżu domu. Obserwujemy stan czystości najbliższego środowiska, wykorzystując lupy i szkła powiększające. Zwracamy uwagę dziecka  na: – chodzenie po chodniku (nie po trawniku), – przydomowe ogródki i rosnące w nich rośliny, – znajdujące się przy drodze pojemniki na odpady i ich kolory, – czyste miejsca i zanieczyszczone miejsca, – miejsca dobre do zabaw i odpoczynku, – zachowanie ptaków i innych zwierząt.

Zatrzymujemy się w wybranych miejscach i rozmawiamy  na temat możliwości chronienia przyrody. Dziecko dzieli się swoimi wrażeniami. Szukamy  odpowiedzi na pytanie: Jak możemy dbać o przyrodę? Zapisujemy propozycje dziecka na kartce.

4 latki Karta pracy, cz. 2, nr 37.                                                                                      
Dziecko  ogląda obrazki,  − opowiada, co robi Ada z mamą,  − mówi, jak należy dbać o rośliny, − w każdej doniczce rysuje jeden kwiatek,  − liczy, ile w sumie jest kwiatków we wszystkich doniczkach.

3-latki str.34 i 35

5-latki karta pracy cz.4 str.10, 11,12 i 13

Dzień 2.  Dbamy o ogródek.

Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 1 – Ogród  
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo&t=307s

 

Zajęcia 1. Zajęcia umuzykalniające przy piosence  Świat w naszych rękach.

 • Ćwiczenie oddechowe – Piórko. Sztuczne piórko dla dziecka, nagranie piosenki

„ZoZi - Świat w naszych rękach” 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
 

Dziecko wykonuje dowolne improwizacje ruchowe w rytm nagrania trzymając piórko w ręce. Podczas przerwy w muzyce dziecko unosi piórko na wysokość głowy, wypuszcza je z dłoni i zaczyna w nie dmuchać. Stara się, żeby piórko nie spadło na podłogę.

 • Dzieci dbają o środowisko – masażyk według Bożeny Formy. Dziecko rysuje rękami na plecach rodzica.                          
1. 

W zgodzie z przyrodą  --- rysują powoli całą dłonią koła, zaczynając od środka  pleców,

żyją wszystkie dzieci.     ---- uderzają delikatnie pięściami w różne części pleców, 

Kochają jasne słonko,  ----  delikatnie uderzają palcami lewej ręki i prawej ręki, dotykając pleców opuszkami palców,

które na niebie świeci. ---- wykonują koliste ruchy całą dłonią,

2.

Nie łamią gałęzi,  ----  delikatnie uderzają bokiem dłoni w różne części pleców, 

dbają o rośliny,  ---  rysują kwiatek, 

podczas wycieczek do lasu   ----- delikatnie uderzają rozwartymi dłońmi od dołu pleców do góry,

nie płoszą zwierzyny.   ----- przesuwają rozwarte dłonie od góry pleców w dół,

3. 

Często też dorosłym,  dobry przykład dają, ---  kładą dłonie na środku pleców i delikatnie naciskają, 

w wyznaczonych miejscach  uciskają delikatnie ramiona.

śmieci zostawiają.


Zajęcia 2. Wiosenne prace w ogródku – zabawa inscenizowana, na podstawie wiersza Iwony Róży Salach „Ogrodnicy”.

Ilustracje (np. ogródka, grabi, łopatki, konewki) w karcie pracy 4-latka str 38.

Idą, idą ogrodnicy. Tup!  Niosą grabki i łopatki. Hej!                                                           
Będą spulchniać ziemię,  aby lekko było jej.                                                                          
Puk, puk, puk łopatką.  Szu, szu, szu grabkami.                                                                    
Tryśnie woda z koneweczki  na nasze grządeczki.(Dziecko wykonuje ruchy zgodne z tekstem)

Odpowiedzcie na pytania:                                                                     
Dokąd idą dzieci? − Co dzieci niosą ze sobą do ogrodu? − Co dzieci będą robiły w ogrodzie? 

Zabawa ruchowo-ortofoniczna, Co robimy w ogrodzie?
Pomoce: bębenek, skakanki lub sznurki.
Rozkładamy skakanki – ścieżki między grządkami. Dziecko swobodnie maszeruje po pokoju wzdłuż skakanek, sznurków tak, aby nie nadepnąć na grządki. Powtarza słowa dźwiękonaśladowcze: tup, tup, tup. Na uderzenie w bębenek zatrzymuje się i milknie, naśladując czynności, jakie wykonuje się w wiosną w ogrodzie, np.:  – kopiemy grządki łopatką – puk, puk, puk,  – grabimy grządki – szu, szu, szu, – podlewamy kwiaty – palcami naśladują spadanie kropel i mówią: kap, kap, kap.   

  4 latki  Karta pracy, cz. 2, nr 38.

Dziecko mówi, do czego służy konewka,  − nazywa, z pomocą osoby dorosłej, przedmioty, które są na zdjęciach, − mówi, do czego one służą, − rysuje po śladzie rysunku konewki: zaczynając od czerwonej strzałki, potem od niebieskiej, a na końcu – od zielonej, lub wodzą paluszkiem po monitorze;  − ozdabiają konewkę według własnego pomysłu.

3-latki str.36

5-latki karta pracy cz.4 str.14 i 15,

 

Dzień 3. „ Sadzimy rośliny”.

Film - Edukacja Ekologiczna - Strażnicy Ziemi 
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4

Zajęcia 1. Na rabatce – zajęcia matematyczne.                                                                                       

4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 39. Dziecko odpowiada na pytanie, czy zna kwiaty przedstawione na rysunku, − nazywa kwiaty z pomocą osoby dorosłej – nakleja kwiaty lub rysuje lub układa odpowiednią liczbę klocków, tak żeby ich liczba zgadzała się z liczbą kropek na skrzynkach, - przelicza i stosuje liczebniki porządkowe np.: pokoloruj pierwszy kwiat na różowo, trzeci na pomarańczowo, piąty na fioletowo itd.

5-latki karta pracy cz.4 str.16 i17    Informacja do strony 16: na pierwszym obrazku chodzi o drzewa, które budzą się do życia i drzewa które uschły. Ile jest drzew suchych i żywych? Powiedz, których jest więcej, a których jest mniej. Pokarz na palcach lub ułóż odpowiednią ilość liczmanów (kredek, klocków)  po lewej stronie dla drzew żywych a po prawej stronie dla drzew suchych. Podobnie zrób z krokusami przekwitniętymi i kwitnącymi jak również z wręczaniem tulipanów fioletowych i czerwonych.

Zajęcia 2. Stemplowanie palcem na temat: Kwitnący ogród
Dla dziecka: kartka z narysowaną trawą i łodygami kwiatów, pojemniki z kolorową farbą. Dziecko macza palce w kolorowych farbach i kończy obrazek. Domalowuje inne elementy przyrody, np.: motyle, słońce, chmury, drzewa. Myje rączki i odkłada pracę do wyschnięcia.

Śpiewaj z innymi:

 

Dzień 4.  „Segregujemy śmieci”.

 Film - INŻYNIERKA WILCZYCA (Segregacja śmieci)
https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I

Zajęcia 1. Śmieci z parku – zabawa badawcza.

Wprowadzenie. Opowiadamy dziecku o spacerze po parku, podczas którego spotkaliśmy panią Wiosnę. Pani Wiosna żaliła się, że park jest bardzo zanieczyszczony i jest w nim wiele śmieci. Wiosna zastanawiała się, kto tak naśmiecił i co w takiej sytuacji można zrobić. Prosimy by dziecko  wypowiedziało się swobodnie. Wspólnie dochodzimy do wniosku, że śmieci trzeba posprzątać i wrzucić do kosza.

Zajęcia badawcze – Papier, plastik, szkło.

Zadanie 1. Badanie właściwości papieru.
Stolik nakryty niebieską tkaniną lub krepiną, szkła powiększające, lupy, różne przedmioty wykonane z papieru np.: gazeta, kartka, pudełko tekturowe. Prosimy dziecko, aby wybrało jeden przedmiot i określiło jego cechy.     
Wniosek: papier jest miękki, da się go drzeć, daje się zgniatać.                                      

Zadanie 2. Badanie właściwości plastiku. Stolik nakryty żółtą tkaniną lub krepiną, szkła powiększające, lupy, różne przedmioty wykonane z plastiku np.: plastikowe butelka, kubeczek i łyżeczka. Prosimy dziecko o wybranie jednego przedmiotu i określenie jego cech. Uzupełniamy wypowiedź dziecka.                                                                                      
Wniosek: plastik jest lekki, elastyczny lub sztywny.

Plastik to potoczna nazwa tworzywa sztucznego – materiału wytworzonego przez człowieka z niewystępujących w naturze substancji. Jest on surowcem całkowicie odpornym na wodę i wiele czynników chemicznych.

Zadanie 3. Badanie właściwości szkła. Stolik nakryty zieloną tkaniną lub krepiną, szkła powiększające, lupy, różne (bezpieczne) przedmioty wykonane ze szkła, np.: małe słoiki, spodki. Prosimy dziecko o wybranie jednego przedmiotu i określenie jego cech. Uzupełniamy  wypowiedź dziecka.                                                                                                         
Wniosek: szkło jest ciężkie, zimne, twarde, przepuszcza światło.  
Informujemy dzieci o konieczności segregowania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w przemyśle.

4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 41. Dziecko  ogląda obrazki,  − nazywa  kolory koszy, które służą do segregowania śmieci, − mówi, jakie śmieci do nich wrzucamy,  − łączy liniami obrazki z odpowiednimi koszami, − koloruje odpowiednio kosze: pierwszy – na zielono, drugi – na żółto, trzeci – na niebiesko.

5-latki karta pracy cz.4 str.18  

 Zajęcia 2. Gdzie wrzucamy niepotrzebny papier, a gdzie niepotrzebne butelki?

Wyjaśnienie pojęcia: 
Recykling  – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. ... Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu:
znaczek recyklingu

Pomoce:  3 kartki A3 w kolorach: zielonym, żółtym, niebieskim, pognieciona kartka, pudełko tekturowe, torebka po cukrze, pusta butelka po soku, słoiczki po dżemie, puste pudełko po margarynie, plastikowy kubek. Dziecko ogląda zgromadzone odpady. Informujemy dziecko, że z odpadów, jeśli są posegregowane, wykonuje się inne, nowe przedmioty. Wyjaśniamy pojęcie recyklingu. Następnie zachęcamy dziecko do posegregowania odpadów. Układamy je na kartkach w kolorach: niebieskim, żółtym, zielonym. Dziecko wymienia nazwy przedmiotów i samo lub z pomocą rodzica kładzie  je na odpowiednich kartonach – segregują odpady. Następnie przeliczają odpady każdego rodzaju.                                                       
Przykłady:    − papier – kartka w kolorze niebieskim (pognieciona kartka, pudełko tekturowe, papierowa torebka po cukrze),  − plastik – kartka w kolorze żółtym (puste pudełko po margarynie, plastikowy kubek), − szkło – kartka w kolorze zielonym (pusta butelka po soku, słoiczki po dżemie). Dziecko przelicza poszczególne odpady. Mówi, których jest najwięcej, a których tyle samo lub najmniej.                                                                                                                                   
Rozmowa kierowana – Co by było, gdyby...?
Rodzic zadaje pytanie: Co by było, gdyby zabrakło pojemników na śmieci? Co by było, gdyby ludzie nie segregowali śmieci do pojemników? Dziecko wypowiada  swoje skojarzenia z zadanym pytaniem.

Ekologiczny dom - bajka edukacyjna:

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs&t=61s


Dzień 5. „Jestem przyjacielem przyrody”.

Film Rady na odpady - bajka edukacyjna:
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

Zajęcia 1. Chronimy przyrodę – zabawa dydaktyczna, inspirowana wierszem Ireny Róży Salach „Wszędzie czysto”.                 

Czysty dom i czysty ogród, w lesie czysto, w polu też.                                                                
Czysta rzeka i jezioro, samo zdrowie – wierz mi, wierz.                                                                  
Brudu nie chce widzieć wcale ani morze, ani niebo.                                                               
Taką cichą mam nadzieję, nie wiecie dlaczego?                                                                         
Bo od kogo to zależy, aby czysty był nasz świat?                                                                       
By ptak śpiewał, strumyk szemrał, by w ogrodzie zakwitł kwiat ?

Pytamy dziecko: − W jakich miejscach wymienionych w wierszu jest czysto? − Od kogo zależy czystość świata? − Jak wygląda świat, kiedy jest czysty?                                                 
• Zabawa Wiem, jak dbać o przyrodę.
Pojemnik z klockami. Pytamy dziecko: Co możemy zrobić, by chronić przyrodę? Dziecko wypowiada się swobodnie. Uzupełniamy dziecka wypowiedź. Następnie proponujemy zabawę w której wypowiadamy zdania, a dziecko, jeśli się z tym zgadza, pobiera z pojemnika stojącego na środku stołu, dywanu, po jednym klocku i układa  klocki przed sobą, w jednej linii, a na końcu przelicza klocki.                                                                             
Przykłady zdań: Oszczędzamy wodę. Wyrzucamy śmieci do kosza. Segregujemy śmieci, wrzucając je do odpowiednich pojemników. Sadzimy drzewa i kwiaty. Nie depczemy roślin. Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną. Nie łamiemy gałęzi. Chodzimy po chodnikach. Oszczędzamy papier.                                                                                                                 
Po zakończeniu zabawy wręczamy odznakę  Przyjaciela przyrody – Sylwetę  koniczynki podklejoną  taśmą dwustronną.

Zajęcia 2. Hodowla kwiatków.

4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 40. Dzieci:  − na przykładzie tulipana nazywają części rośliny znajdujące się w kółkach,  − dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby), − łączą części z odpowiednimi miejscami na rysunku kwiatka,  − kończą rysunki tulipanów według podanego wzoru, − kolorują rysunki.  

3-latki str.37

5-latki karta pracy cz.4 str.19 

 • Zabawa słowna Tulipan jest jak… Obrazki przedstawiające tulipana w różnych kolorach: czerwonym, żółtym, białym. Dziecko rozpoznaje i nazywa kolory tulipanów. Potem dziecko  kończy  zdanie: Tulipan jest (podaje kolor kwiatka) jak… (podają nazwę dowolnego elementu w pokoju, który jest w takim kolorze), np.: Tulipan jest czerwony jak pojemnik na klocki. 

A teraz coś dla kreatywnych rodziców i dzieci !!

23 UROCZE I KREATYWNE PROJEKTY ZRÓB TO SAM DLA DZIECI

https://www.youtube.com/watch?v=otafWV1gsHc

 

W kolejnym tygodniu będą potrzebne  albumy i zdjęcia  z różnych stron Polski przedstawiające charakterystyczne miejscowości (regiony), miejsca.

Trzymajcie się cieplutko!
pasek
TYGRYSKI
14.04.2020 - 17.04.2020

Witam Dzieci i ich Rodziców po przerwie świątecznej.

Wasze zdjęcia Pisanek zdobią główną stronę internetową szkoły. 
Wszystkie są piękne

Bardzo Wszystkim Dziękuję

Temat tygodnia: WIOSNA NA WSI

Dzień 1

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

1. Piosenka „Gdacze kura; ko, ko, ko”.

I.Pewna kura a podwórzu ciągle dgacze (ciągle dgacze)

A gdy dgacze to wysoko w górę skacze ( górę skacze

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje ( halasuje)

I się niczym ani nikim nie przejmuje ( nie przejmuje)

REF.: Z rana ko, ko, ko, ko

W nocy ko, ko ,ko,

Przez dzień cały ko, ko ,ko

Ciągle ko, ko, ko

Tylko ko, ko ,ko, ko

Na okrągło ko, ko, ko.


II.Na podwórzu kura dzioba nie zamyka ( nie zamyka)

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka (swe zatyka)

Tym hałasem wszystkich w koło denerwuje (denerwuje)

Więc na karę kura za to zasługuje ( zasługuje)

REF.: Z rana ko, ko, ko, ko ….

III. AZ do kury raz policja przyjechała ( przyjechała)

No i kurze za hałasy mandat dała ( mandat dała)

Teraz kura cicho dgacze w domu ( dgacze w domu)

Na podwórzu nie przeszkadza już nikomu ( już nikomu).

REF.: Z rana ko, ko, ko, ko…

2. Dzieci słuchają opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Uparty kogut.”

Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwyceni celem podróży. Tylko mama wydawała się trochę zakłopotana i lekko zaniepokojona. – Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na wsi. Chyba bardzo dawno temu. Czy będą tam wszystkie wiejskie zwierzęta? – wypytywała tatę. – Oczywiście, jak to w gospodarstwie. Będą krowy i cielęta. Świnie i prosięta. A zamiast koni i źrebiąt – dwa traktory. Traktorów chyba się nie obawiasz? – spytał żartem tata. Mama tylko się uśmiechnęła. – Oczywiście. Nawet rogaty baran mnie nie wystraszy. Jestem supermamą. – Będą też kury, gęsi, kaczki, indyczki. Zgroza – ciągnął tata żartobliwym tonem. Samochód wjechał na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali się z ciocią i wujkiem i natychmiast zaczęli się rozglądać za zwierzętami. – Lola ma szczeniaki! Mogę się z nimi pobawić? – spytał Olek i już był przy kudłatej kundelce i czwórce jej szczeniąt. Ada nie mogła do niego dołączyć, ponieważ ma uczulenie na sierść. Wybrała się więc na spacer po podwórku. – Ko, ko, gę, gę, kwa, kwa – witały ją kury i kurczęta, gęsi i gąsięta, kaczki i kaczęta. Ada z powagą odpowiadała im: „dzień dobry”, „witam państwa”, „przybijemy piątkę?”. – Ojej, jaka piękna kózka! – Ada usłyszała zachwycony głos mamy. – To koźlątko. Ma zaledwie kilka dni – powiedział wujek. – Prześliczny maluszek – stwierdziła z podziwem mama. Koźlątko nie poświęciło mamie uwagi, za to kury podniosły wielki krzyk na jej widok. Obgdakały ją z każdej strony... i sobie poszły. Został jedynie kogut. Wbił wzrok w barwną sukienkę mamy w duże czerwone koła i patrzył jak zauroczony. – Lubi czerwony kolor – stwierdziła z zadowoleniem mama. – Hm, obawiam się, że wręcz przeciwnie – powiedział tata. Kogut nastroszył pióra i nieprzyjaźnie zatrzepotał skrzydłami. – Nie przepada za czerwonym. Kiedyś wskoczył mi na głowę, bo byłam w czerwonym kapeluszu – powiedziała ciocia. – Ale to zdarzyło się tylko raz – dodała uspokajająco. Po chwili wszyscy z wyjątkiem mamy zapomnieli o kogucie. Uparte ptaszysko nie odstępowało jej na krok. – Idź sobie – odpędzała go, jednak kolor czerwony na sukience przyciągał uparciucha jak magnes. – Nie bój się, mamo – Ada dodała mamie otuchy. – Dam sobie radę. – Mama bohatersko przeszła między kaczkami, kurami, minęła nawet gąsiora, ale gdy spojrzała za siebie, ponownie ogarnął ją niepokój. Kogut wciąż był tuż-tuż i wojowniczo stroszył pióra. – Bywa uparty jak oślątko – westchnęła ciocia. – Wracaj do kurnika, uparciuchu. – No właśnie! – powiedziała stanowczo mama. Obie, mama i ciocia, weszły do domu. Niezadowolony kogut grzebnął pazurem i wrócił do kurnika. Tymczasem tata z wujkiem założyli na głowy kapelusze z siatką na twarz i poszli zajrzeć do uli w sadzie. Ada unikała pszczół od czasu, gdy minionego lata została użądlona w stopę. Wolała przechadzać się pośród żółtych kaczuszek, które nie żądlą i są mięciutkie. Nawet nie zauważyła upływu czasu. Zbliżała się właśnie pora dojenia krów, więc ciocia poszła przygotować dojarki. Olek wciąż bawił się ze szczeniętami, a tata i wujek zapomnieli o wszystkim, tak bardzo zajęli się sprawdzaniem pszczelich uli. Znudzona mama postanowiła do nich dołączyć. Jednak żeby dotrzeć do furtki prowadzącej do sadu, musiałaby przejść obok kurnika. Co będzie, jeśli kogut ją zobaczy? Wolała tego uniknąć. Postanowiła przechytrzyć nieprzyjaznego ptaka i przedostać się do sadu przez płot. Jakież było zdziwienie Ady, gdy zobaczyła mamę wspinającą się na ogrodzenie. Pokonanie płotu, kiedy ma się na sobie odświętną sukienkę, nie jest łatwe, jednak mamie się to udało. Co prawda w rajstopach poleciało oczko, a sukienkę lekko rozdarła, ale kto by się tym przejmował. – Oczko ci ucieka, łap je! – zażartował tata na widok żony. – To nic takiego. Wykiwałam koguta – powiedziała szeptem, zadowolona z siebie mama. Chwilę później Ada zobaczyła koguta, który bez trudu przefrunął nad płotem i wylądował w sadzie.

 Rozmowa na temat opowiadania:

 •     Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi?
 •     Z kim bawił się Olek?
 •     Co robiła Ada?
 •     Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego?
 •     Czym zajęli się tata z wujkiem?
 •     Jak mama przechytrzyła koguta?
 •     Czy jej się to naprawdę udało?

 

3. Karty pracy:

 1. 4, s. 4–5.
 •     Nazywanie zwierząt, które grupa Ady zobaczyła na wsi w gospodarstwie agroturystycznym.
 •     Odszukiwanie zwierząt znajdujących się w pętlach na dużym obrazku.
 •     Naśladowanie głosów zwierząt przedstawionych na zdjęciach.
 •     Otaczanie zieloną pętlą zwierząt, które mają dwie nogi, a czerwoną pętlą tych, które mają cztery nogi.
 •     Nazywanie zwierząt, które są w jednej pętli, i tych, które są w drugiej pętli.
 •     Rysowanie kotków według wzoru.
 •     Kolorowanie drugiego kotka, licząc od lewej strony.
 •     Podział na sylaby i na głoski nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.                                                                                     

Dzień 2. Tyle stóp, tyle kroków.

- Odkrywanie litery "Ż": małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
- "Długi, krótki"- ćwiczenia w mierzeniu długości.
 • Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.

Osiem sznurówek (lub kawałki sznurka, wełny- grubsze) w dwóch różnych kolorach -poukładać ze sznurków dwie drogi (każda składa się z czterech jednakowej długości sznurków w tym samym kolorze, np. droga czerwona i droga żółta). Obie  drogi są równoległe.
Zapytać dziecko : − Czy obie drogi mają taką samą długość?

Jedna z dróg zakręca (ułożyć w półkole jedną z linek) 
I zapytać:
- Czy teraz drogi mają taką samą długość?
- Dlaczego tak uważasz, że czerwona droga jest dłuższa?


Wrócić jeszcze raz do pierwszego przypadku:
− Czy drogi mają taką samą długość?
− Dlaczego tak uważacie?

Jedna z dróg zakręca:
− Czy drogi nadal mają taką samą długość?
− Jak można udowodnić, że są tej samej długości? (Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery skakanki, tylko przesunięte).

 • Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą.

Dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc.  
(Można zmierzyć dywan swoimi stopami) i zapytać:
Dlaczego wyszły nam różne wyniki?
− Czy wasze stopy są jednakowej długości?

 • Mierzenie długości dywanu krokami. Każde dziecko mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy. − Dlaczego wyszły nam różne wyniki? − Z czym jest związana długość waszych kroków? (Ze wzrostem).
 • Pokaz linijki, miarki krawieckiej. Linijka, dywan, mierzy linijką długość dywanu.                                                                          


Karta pracy, cz.4, str.7

Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić. Kolorowanie tasiemek.

Kończenie rysowania kurcząt według wzoru.

Kolorowanie trzeciego kurczęcia, licząc od prawej strony.


Dzień 3. Na podwórku.

1. Utrwalenie piosenki: "Gdacze kura: ko, ko, ko".

2. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej Podwórkowa awantura.

Kura gdacze, kaczka kwacze – goni kurę mokrą raczej.
Gęś też syczy, kogut pieje.
Gwałtu! Rety! Co się dzieje?
Ryczy krowa, świnia kwiczy, a indyk się rozindyczył.  
Kot mysz goni, głośno miauczy.
– Dość awantur! Już wystarczy!  
Tak pies Burek głośno szczeka i już słychać go z daleka.
Koza meczy: mee, mee, mee…
– Czego psisko mądrzy się?
Dla ochłody – wiadro wody poleją na głowy, brody!
Wyszły z mody awantury!
A sio, gęsi, a sio, kury!
– Powiedziała, co wiedziała, białą brodą pokiwała, pochyliła nisko rogi.
– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!
Awantura się skończyła, bo ta koza groźna była.

Pytania

- Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?

-Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło?


3.Zwrócenie uwagi Dzieci na głosy, jakie wydawały zwierzęta.Dzień 4. Wiosenne prace dla dzieci.

1. Utrwalenie piosenki: "Gdacze kura: ko, ko, ko".

2. Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi.

Karta pracy, cz.4, s.10

Oglądanie strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi, na internecie lub i siebię bądź u sąsiada.

Określenie, co to za prace?

Rysowanie w każdym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.

Pole

 Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie, kultywatorami gleby oraz jej wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin.

 − Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?

− Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

Sad

W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie.

 − Dlaczego są wykonywane takie prace?

Zwierzęta wiejskie

 Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone kilka razy dziennie.

3. Praca plastyczna "Kogut".

Tygryski – jutro środa i język angielski

Witam Kochani !

Mam nadzieje, że nazwy zwierzątek domowych opanowaliście więc możemy przejść do nazw zwierząt mieszkających na farmie i tych które mieszkają w dżungli. 

Farm – farma

Jungle – dżungla

Sheep – owca

Snake – wąż

Cow – krowa

Tiger – tygrys

Guck – kaczka

Monkey – małpa

Horse – koń

Hen -kura

A cow lives on a farm – krowa mieszka na farmie.

A tiger lives in the jungle – tygrys mieszka w dżungli.

 

Moi drodzy poniżej link z piosenką do wysłuchania:

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

Zachęcam Was do obejrzenia krótkiej  bajki:

https://youtu.be/hewioIU4a64

Zadanie dla Was :

Narysuj proszę swoje ulubione zwierzę i podpisz je. Bardzo jestem ciekawa co narysujecie.
Swoje prace możecie przesyłać na mój adres email : gosianowak02@interia.pl.

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i bardzo za Wami tęsknie.

 
pasek
MOTYLKI
14.04.2020 - 17.04.2020

Witam dzieciaki i rodziców/opiekunów po przerwie świątecznej.

Wasze kartki „ Wielkanocne z Pisanką” zdobią naszą stronę.
Wszystkie są piękne, starannie wykonane i wymagały na pewno dużo pracy.

Jeszcze raz – dziękuję.    
A teraz wracamy do zajęć!

Pamiętajcie, by wszystkie prace, rysunki chować do teczki. Pokażecie mi je po powrocie do przedszkola. 
Możecie też, wysłać mi zdjęcia jak pracujecie.

 

Temat tygodnia:   „Wiosna na wsi”.   

 Dzień 1 - W wiejskiej zagrodzie.

Zajęcia 1. Spotkanie na wiejskim podwórku – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller  „Wiejskie ustronie”.

– Nie uwierzycie, co się nam przytrafiło! – opowiadał przy kolacji dziadzio. – Postanowiliśmy z babcią zabrać was na parę dni na wieś, więc zacząłem szukać gospodarstwa agroturystycznego położonego w jakiejś ładnej i spokojnej okolicy. Znalazłem. Miejsce dobrze mi znane. Patrzę na nazwisko gospodarza – coś takiego! Mój kolega z dzieciństwa też nazywał się Maciszek, ale na imię miał Staś, a nie Janusz. Dzwonię. I cóż się okazuje…? – ten Janusz to rodzony syn Stasia. Ale było radości! Staś zaprosił nas do siebie razem z wnukami. – Pojedziemy na wieś? – ucieszyła się Ada. – Oczywiście – jeśli rodzice się zgodzą – zaznaczyła babcia. Na szczęście mama z tatą nie mieli nic przeciwko temu. Olkowi zdawało się nawet, że tata puścił oko do mamy, zupełnie jakby chciał powiedzieć: „Nareszcie będziemy mieli trochę czasu tylko dla siebie”. Gospodarstwo agroturystyczne, pod wdzięczną nazwą „Ustronie”, okazało się miejscem wymarzonym na odpoczynek. Pan Staś nie ukrywał wzruszenia. – Wasz dziadek przyjeżdżał tu z rodzicami na wakacje – opowiadał Olkowi i Adzie. – Chodziliśmy razem na grzyby i jagody, paśliśmy krowy… – Ma pan krowy? – zainteresował się natychmiast Olek. – A mam – uśmiechnął się kolega dziadka. – Ta starsza to Jagoda, a ta młodsza – Malina. – A kaczuszki? – chciała wiedzieć Ada. – Kaczuszki też są. Całe popołudnie dzieci spędziły na zwiedzaniu stajni, obory i kurnika. Adzie najbardziej podobało się karmienie kur i kaczek, a Olkowi – królików. Oboje z zachwytem przyglądali się, jak pan Staś czyści konia. – Co prawda do pracy w polu używam traktora – opowiadał pan Staś – ale kiedy do Janusza przyjadą goście, to każdy dzieciak marzy, żeby wsiąść na prawdziwego rumaka. Olkowi natychmiast zaświeciły się oczy. – A czy ja… też mógłbym się przejechać? – zapytał z nadzieją w głosie. – Na koniu czy na traktorze? – chciał wiedzieć pan Staś. – Jak znam mego wnuka, to na jednym i drugim – zaśmiał się dziadzio. Trzy dni przeleciały jak z bicza strzelił. W tym czasie dzieci zdążyły zaprzyjaźnić się z Burym, który okazał się nadzwyczaj spokojnym koniem. Z Olkiem i Adą na grzbiecie spacerował po całym gospodarstwie, a w tym czasie prowadzący go za uzdę pan Stanisław opowiadał, jak mu się gospodarzy. Okazało się, że ma duże pole, na którym uprawia rzepak. – Musicie przyjechać w maju – zapraszał. – Zobaczycie, jak pięknie kwitnie. – Jak ty sobie, Stasiu, z tym wszystkim radzisz? – nie krył uznania dziadzio. – Wstaję o piątej, oporządzam zwierzęta, a potem po kolei robi się, co trzeba – odparł zadowolony gospodarz. – Wiesz, dziadziu, chyba będę rolnikiem – zwierzył się Olek, gdy trzeba było pożegnać wiejskie „Ustronie” i ruszać do miasta. – Byłbyś gotów na tak ciężką pracę? – zdziwił się dziadzio. – Jasne – kiwnął głową Olek. – A na wstawanie o piątej rano? – Nad tym musiałbym jeszcze popracować… – przyznał się największy śpioch w rodzinie.

Odpowiedzcie na pytania:     
Pamiętajcie by mówić całymi zdaniami.

− Co zobaczyły dzieci w gospodarstwie syna pana Stasia?                          
− Co robili Olek i Ada podczas wizyty w gospodarstwie?                                                                                    
− Jakie obowiązki ma do wykonania rolnik?

4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 33.

Dziecko:
− nazywa zwierzęta i dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby),                                                       
− koloruje rysunki dwóch wybranych zwierząt,
− rysuje po śladzie drogę konia do stajni lub wodzi paluszkiem po monitorze.

3-latki str. 32

5-latki  karta pracy cz. 4 str 3-5

 

Zabawa ruchowa- Dumny kogut.
Dziecko jest kogutem. Na pierwszy sygnał:  jedno klaśnięcie, koguty poruszają się dostojnym krokiem (powoli, idąc noga za nogą), z podniesioną głową, w różnych kierunkach. Na drugi sygnał: dwa klaśnięcia, przystają, wspinają się na palce i wołają: Kukuryku!


Zajęcia 2. Mieszkańcy wiejskiego podwórka – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki -wyszywanie na papierze.

Do wykonania pracy potrzebne będą:
Białe kartki z bloku technicznego, kordonek lub wełna, szablony zwierząt wiejskich, mocny klej, kredki.
Przygotowujemy na stole potrzebne pomoce plastyczne oraz szablony zwierząt. Zaczynamy pracę od odrysowania na kartce szablonu  wybranego zwierzęcia domowego. Następnie wyklejamy jego kontury kolorowym kordonkiem lub wełną. Możemy w ten sam sposób wykonać jeszcze inne sylwety zwierząt wiejskich oraz dorysować brakujące elementy wiejskiego krajobrazu, np.: słońce,  chmury, dom, płotek, trawę i drzewa. Starajcie  się tak rozmieścić poszczególne elementy, aby wykorzystać całą powierzchnię kartki.

Zwierzęta dla dzieci na wsi - Odgłosy zwierząt - bajki dla dzieci:

https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU


Dzień 2   „Zwierzęta wiejskie i ich dzieci”.

Zajęcia 1. Dorosłe zwierzęta i młode zwierzęta – zabawy dydaktyczne.

 • Rozwiązywanie zagadek (wg. Iwony Fabiszewskiej). Na stole mamy obrazki dorosłych zwierząt wiejskich: kury, świni, konia, kaczki, krowy oraz ich dzieci.

Na śniadanie owies je, czasem rżeniem wita cię. (koń)

Ma ryjek różowy i małe kopytka. Wszystko ładnie zjada ze swego korytka. (świnia)

Ptak domowy, jajka znosi i o ziarnka, gdacząc, prosi. (kura)

Je trawę na łące, czasem łaty ma. A gdy rolnik ją wydoi, to mu mleko da. (krowa)

Kiedy idzie polną ścieżką, kwacze głośno: kwa, kwa, kwa. (kaczka)

Po usłyszeniu każdej zagadki dziecko podaje jej rozwiązanie i wyszukuje wśród obrazków odpowiednie zwierzę. Następnie  przyporządkowuje młode zwierzątka do zwierząt dorosłych dlatego, że każde dorosłe zwierzę przybyło ze swoim dzieckiem. Następnie dokładnie przygląda się im i porównuje wygląd zwierząt, określając najważniejsze różnice między nimi (np. kolor dorosłej kaczki i małego kaczątka).

,,SZUKAM MAMY'' - nauka zwierząt, dzieci zwierząt, odgłosy zwierząt dla dzieci, bajka - PiesioTv  https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c

 

4-latki  Karty pracy, cz. 2, nr 34–35.

 Dziecko odszukuje zdjęcia młodych osobników zwierząt przedstawionych na obrazku,

− dokłada do rodziców,

− naśladuje odgłosy zwierząt – młodych i dorosłych,

− nazywa zwierzęta, które są na zdjęciach,

-  otacza pętlami zwierzęta, które są zwrócone w tę samą stronę lub wskazuje paluszkiem na monitorze.

3-latki str. 33

5-latki  karta pracy cz 4  str 6-8

Zajęcia 2. Zajęcia umuzykalniające przy piosence” Na naszym podwórku”.

Osłuchanie się z piosenką. Nauka piosenki na zasadzie echa muzycznego (powtarzanie po rodzicu). Zaznaczanie refrenu piosenki klaśnięciem. Przeliczanie zwrotek.

Piosenka - Nasze podwórko.
https://www.youtube.com/watch?v=G6mVRZeMtXg

1. Na naszym podwórku zwierząt jest bez liku.

Konik w stajni, mysz w spiżarni, a kurki – w kurniku.

Ref.: „Ihaha!” – rży nasz konik. „Me, me, me”, z kózką w chórku. Dobrze nam tu razem na naszym podwórku.

2. Na naszym podwórku jest bardzo wesoło. Kurki gdaczą, kaczki kwaczą, piesek biega w koło.

Ref.: „Kwa, kwa, kwa” – kwacze kaczka. „Ko, ko, ko” – kurki w chórku. Bardzo nam wesoło na naszym podwórku.

               3. Na naszym podwórku zwierzęta się czubią. Kot mysz łapie, piesek chrapie, lecz wszyscy się lubią.

 • Ref.: „Hau, hau, hau” – piesek szczeka. „Miau, miau, miau” – z kotkiem w chórku. Wszyscy się lubimy na naszym podwórku.


  Wysłuchajcie piosenki a potem odpowiedzcie na pytania dotyczące tekstu piosenki.       
  − O czym była ta piosenka?
  − Jakie zwierzęta mieszkają na wiejskim podwórku?
  − Jakie są nastroje tych zwierząt? Czy są radosne, czy smutne?
  − Czy zwierzęta, o których mowa, żyją w swoim domu w zgodzie?
  − Jakie wydają odgłosy?

 

 • Głosy zwierząt – zabawa z elementami ćwiczeń ortofonicznych.                                                                                              Dziecko naśladuje głos mieszkańca wiejskiego podwórka, o którym jest mowa w piosence (ko, miau, kwa, pi).

 

Dzień 3  „ Na wiejskim podwórku”

Zajęcia 1. Zabawy ze zwierzętami – zajęcia matematyczne.

Zabawa na powitanie.                                                                                                                                                             

Dziecko wypowiada rymowankę z jednoczesnym wykonywaniem ruchów, o których jest w niej mowa:

Krok do przodu, krok do tyłu, teraz podskok w górę. Zrób kółeczko z dwóch paluszków (łączą ze sobą palec wskazujący i kciuk) i wyjrzyj przez dziurę i powiedz: Cześć.

 • Segregowanie i przeliczanie elementów zbioru.

Wycięte przez dziecko obrazki zwierząt wiejskich, dwie obręcze lub skakanki czy sznurki.

Pytamy dziecko, czy można podzielić te zwierzęta na dwie grupy. Dziecko podaje propozycje (np. zwierzęta, które mają dwie lub cztery nogi) i układa odpowiednio obrazki zwierząt w obręczach. Przelicza elementy zbiorów. Układając obrazki parami, sprawdza, których zwierząt jest więcej. Próbujemy znaleźć jeszcze jakieś inne propozycje dotyczące podziału tych obrazków zwierząt na grupy. Jeśli nie, wyjaśniamy, że można jeszcze dokonać podziału w zależności od tego, czy zwierzę jest ptakiem, czy nim nie jest.

Pytamy dziecka: Jakie charakterystyczne cechy mają ptaki? (Skrzydła, dzioby, pióra). Dziecko układa właściwe obrazki w obręczach – w jednej ptaki, w drugiej pozostałe zwierzęta.

Wskazujemy  obręcz, w której znajdują się zwierzęta niebędące ptakami i wyjaśniamy, że są to ssaki, czyli zwierzęta, które po urodzeniu odżywiają się mlekiem matki.

 • Odnajdywanie ukrytej sylwety kurczątka.

Wycięta z papieru sylweta kurczątka, pięć wyciętych z papieru kępek trawy (takie, aby łatwo było w nich ukryć sylwetę kurczątka), kartoniki z narysowanym kropkami (od 1 do 5). Układamy, jedną obok drugiej, kępki trawy. Dziecko liczy, ile ich jest. (Przed rozpoczęciem liczenia wskazujemy  stronę, od której dziecko ma zacząć liczenie- od  lewej). Pokazujemy  dziecku sylwetę kurczątka. Zapraszamy do zabawy w chowanego. Dziecko odwraca się tyłem do rodzica, który chowa sylwetę kurczątka pod jedną z kępek trawy. Na sygnał odwraca się ponownie przodem i rodzic pokazuje kartonik z określoną liczbą kropek (od 1 do 5). Dziecko liczy kropki i pokazuje wynik na palcach i pokazuje kępkę trawy odpowiadającą liczbie kropek na kartoniku, np. na kartoniku były dwie kropki – dziecko wskazuje drugą kępkę trawy. Na pytanie: Gdzie ukryło się kurczątko? odpowiada np. Pod drugą kępką trawy.

Kochani  pamiętajcie, aby dziecko liczyło od strony lewej do prawej,  pokazujemy  kierunek.

 4-latki Karta pracy, cz. 4, nr 36.

Dziecko łączy obrazki zwierząt z ich cieniami, − rysuje w ogonie każdego koguta tyle piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce lub wskazuje na palcach.

5-latki  karta pracy cz,4 str 9

Zajęcia 2.  Odtwarzanie z pamięci ustawienia zabawek /obrazków, przedstawiających wiejskie zwierzęta, wskazywanie brakującej zabawki. Ustawiamy  na stole, jedną obok drugiej, maskotki lub obrazki przedstawiające wiejskie zwierzęta, np.: krowę, świnkę, kaczkę, konia. Dziecko  podaje  nazwy zwierząt. Następnie stara się zapamiętać, jakie zwierzęta znajdują się przed nimi i jak są ustawione.  Dziecko  odwraca się tyłem. Rodzic zmienia w tym czasie ustawienie zwierząt lub chowa jedno z nich. Dziecko odgaduje, jakiego zwierzęcia zabrakło lub co zmieniło się w ich ustawieniu.

Dzień 4  „ Domy zwierząt wiejskich”.

Zajęcia 1. Gdzie mieszkają zwierzęta wiejskie? – zagadki inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej Domy zwierząt.

Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Domy zwierząt.

W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam,

a w budzie siedzi piesek;  nie lubi, gdy jest sam.

W kurniku kury gdaczą,  nocą na grzędach śpią,

a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą.

A krowy? Pewnie wiecie,  obora to ich dom.

Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą. 


Dziecko odpowiada na pytania:

- O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?
- Jak nazywa się dom świnki (psa, konia, kury, krowy)?
- Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać w kurniku?

GDZIE JA MIESZKAM? Nauka zwierząt gospodarstwa, nazwy ich domów, odgłosy - NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

Zajęcia 2. Wiejski zwierzyniec – zajęcia plastyczne.  
Materiały:  duże, płaskie, tekturowe pudełko, brązowa krepina, puste pudełka po zapałkach, , klej, nożyczki, zielony papier, zielona krepina, małe prostokąty z białego papieru.

Proponuję dzieciom wykonanie makiety przedstawiającej wiejską zagrodę. Układamy na dywanie duże, płaskie, tekturowe pudełko. Wykładamy je brązową krepiną. Sylwety  zwierząt wiejskich, które będą przebywały w zagrodzie mamy z poprzednich dni.  Z pomocą dziecka dzielimy zagrodę na trzy części (wykorzystując puste pudełka po zapałkach). W każdej z nich znajdzie się inny gatunek zwierząt. Umieszczamy sylwety zwierząt w odpowiednich miejscach zagrody. Ustawiamy je na podstawkach z plasteliny. Następnie wykonujemy pozostałe elementy zagrody: drzewa, trawę, krzewy. Dziecko odrysowuje od szablonów sylwety drzew i krzewów lub sam je rysuje,  wycina je i przykleja za pomocą plasteliny do ścianek pudełka. Białe prostokąty oklejają zieloną krepiną, nacinają ją na górze – wykonują kępki traw. 

Do zobaczenia!!!
pasek
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
KOCHANI RODZICE
DRODZY OPIEKUNOWIE

images


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Życzy:

Przedszkole Samorządowe w Nowym Brzesku 


pasek

WYNIKI KONKURSU WIELKANOCNEGO
MOTYLKI

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

KOCHANE DZIECI !!!!

Oto laureaci konkursu na:

"Najpiękniejszą kartkę wielkanocną z pisanką"

oraz ich prace w kolejności nadsyłania prac:


Maciuś C.
( Maciuś C.)KRYSTIAN KOLAŻ
( Krystian P. )


ZUZIA
( Zuzia O.)


WIKTOR KOLAŻ
( Wiktor L.)


MILENKA
( Milenka W.)


DAWID
( Dawid W.)


ola R.
( Ola R.)

igor kolaż
( Igor Ch.)


anotoś
( Antoni J.)


Mikołaj G.
( Mikołaj G.)

 Gratulacje!!!
Daliście radę!!! 

 PODZIĘKOWANIA

 Elżbieta W. 
pasek

TYGRYSKI
04.2020 - 08.04.2020


Temat tygodnia: WIELKANOC

DZIEŃ 1 Gipsowe pisanki.

1. Ciekawostki na temat pisanek wielkanocnych.

Legenda głosi, że Maria Magdalena, kiedy szła w niedzielę wielkanocną do grobu Chrystusa, zabrała ze sobą jajka, które miały być posiłkiem dla apostołów. Po spotkaniu Chrystusa, który zmartwychwstał, zauważyła, że jajka zmieniły kolor na czerwony. Od tej pory przyjął się zwyczaj malowania jaj na Wielkanoc. Malowane we wzory jajko nazywa się pisanka, bo zgodnie z tradycją te wzory pisze się rozgrzanym woskiem na jajku, używając lejka ze skuwki od sznurowadeł oraz szpilki do robienia kropek. Gdy jajko z napisanym wzorem zanurzymy w farbie, a potem usuniemy wosk w gorącej wodzie, pozostanie jasny wzór na barwnym tle. Kiedyś pisanki zakopywano pod progami domów, aby zapewniły mieszkańcom szczęście i dostatek. Skorupki jaj wielkanocnych rzucano też pod drzewa owocowe, aby zapobiec szkodnikom i sprowadzić urodzaj. Dziewczęta myły włosy w wodzie, w której gotowano jajka na pisanki, aby bujnie rosły i podobały się chłopcom. W zabawie zwanej woalką lub wybitką toczono po stole pisanki lub uderzano nimi o siebie. Posiadacz stłuczonego jajka tracił je na rzecz właściciela nienaruszonej pisanki. Inną grą było rzucanie pisankami do siebie lub przerzucanie ich przez.

2. Słuchanie opowiadania A.Widzowskiej "Gipsowe pisanki".

Dzieci słuchają opowiadania:

Zbliżały się święta wielkanocne. Rodzina Ady i Olka zwykle spędzała je razem z babcią i dziadkiem. Niestety, tydzień wcześniej dziadek zagapił się na przelatującego bociana i złamał prawą rękę. – Ojej! Biedny dziadek. Nie będzie mógł malować z nami pisanek – stwierdziła smutno Ada. – Nie martwcie się, wymyślimy dziadkowi jakieś zajęcie – odpowiedziała babcia, biegnąc po ścierkę, bo dziadek rozlał herbatę. Posługiwanie się lewą ręką nie wychodziło mu najlepiej. Wszyscy zgodzili się, by spędzić Wielkanoc w domu babci i dziadka, a potem wspólnie ustalili plan przygotowań do świąt. Ada i Olek mieli zrobić pisanki. Mama miała czuwać nad całością i robić kilka rzeczy naraz, bo była wspaniałym organizatorem. Tata miał wspomóc mamę w zakupach, sprzątaniu i przygotowaniu potraw. Jego specjalnością były pieczeń, sałatka jarzynowa i sernik. Tata był też specjalistą od mycia okien i robił to szybko i sprawnie, pogwizdując przy tym jak skowronek. Zadaniem babci były dekoracje i przygotowanie świeżych kwiatów. Dziadek… Dziadek miał za zadanie leżeć i odpoczywać, bo „musi się oszczędzać”. Tak stwierdziła babcia. Wszyscy zabrali się do pracy. Dzieci z pomocą mamy ugotowały jajka na dwa sposoby: część w łupinach cebuli, część w wywarze z buraków. Cebulowe jaja miały kolor brązowy, a buraczane – różowy. – Takie pisanki nazywają się kraszanki – wyjaśniła mama. – Możemy pokolorować je we wzorki cienkim białym pisakiem lub wydrapać na nich wzorki. – Wtedy będą drapanki – dodała babcia. – A czy wiecie, jak zabarwić jajka na kolory żółty, zielony lub czarny? – zapytał dziadek. – Pomalować farbami plakatowymi – odpowiedział Olek. – A gdybyście nie mieli farb? – Hm, to nie wiemy… – Kolor zielony uzyskamy z liści pokrzywy, a czarny z owoców czarnego bzu lub łupin orzecha włoskiego. Aha! Żółty – z suszonych kwiatów jaskrów polnych. Wystarczy dorzucić je do wody i ugotować w niej jajka. 130 Babcia mrugnęła do wnuków i po chwili przyniosła im kwiaty narcyzów. Miała też przygotowaną, samodzielnie wyhodowaną rzeżuchę. Zrobiła z niej piękne dekoracje. Wyglądały jak małe łączki, a na nich siedziały żółte kurczaczki zrobione z papieru. Z ogrodowej szklarni babcia przyniosła pachnące hiacynty w doniczkach i pęki białych tulipanów. Przygotowała też biały obrus. W wazonach stały kosmate bazie, nazywane przez Adę „szarymi kotkami”. Kiedy okna lśniły już czystością, tata zabrał się do pieczenia sernika. – A czy wiecie, że można upiec sernik z dodatkiem ziemniaków? – zapytał dziadek. – Coś ty, dziadku! Przecież sernik robi się z sera, masła i jajek – zauważyła Ada. – A nieprawda! Moja mama piekła pyszny sernik z dodatkiem kilku ugotowanych ziemniaków. Oczywiście twarogu było dwa razy więcej, ale te ziemniaki nadawały sernikowi puszystości. Wszystkie sąsiadki przychodziły do mamy po przepis. – Oj, to muszę ci taki upiec, kochanie – powiedziała babcia. – Sam ci upiekę taki sernik, ale bez gipsu – odparł dziadek. – Sernik z gipsem byłby za twardy – roześmiał się tata. – Ale skoro zachwalasz ten przepis, to zaraz dodam do sernika jednego ziemniaka, bo akurat mam za dużo do sałatki. Tymczasem mama ugotowała smakowity żurek i zrobiła ciasto na piaskową babę wielkanocną. Ada i Olek nie mogli się doczekać, kiedy pójdą poświęcić pokarmy. Z pomocą mamy pięknie przystroili koszyczek, w którym na białej serwetce leżały chleb, jaja, biała kiełbasa, ciasto oraz sól i pieprz. Całość ozdobili zielonymi gałązkami bukszpanu. W pierwszy dzień świąt cała rodzina usiądzie przy świątecznym stole i podzieli się jajkiem, symbolem życia. – Jutro poszukamy jajek schowanych w ogrodzie – przypomniała sobie Ada. – Zajączek zawsze przynosi dla nas czekoladowe jajka. – To nie zajączek, tylko mama – odparł Olek, który nie wierzył w opowieści o zajączku przynoszącym prezenty. – To tylko zabawa. – A czy wiecie, jak bawiono się dawniej na Wielkanoc? – ożywił się dziadek. – Ulubioną zabawą było uderzanie o siebie dwoma jajkami, a zwyciężał ten, którego jajko nie zostało rozbite. – Ojej! To dopiero była jajecznica! – zachichotała Ada. – Dawniej chodzono po wsi z kogutem, który był symbolem urodzaju. Później prawdziwe ptaki zastąpiły kogutki gliniane lub drewniane. – A śmigus-dyngus też był? – zapytał Olek. – Był, ale nie mówiono dyngus, tylko wykup. Chłopcy chodzili po wsi i w zamian za śpiew domagali się zapłaty, czyli wykupu w postaci pisanek, słodyczy albo pieniędzy. – Dziadku, jak ty dużo wiesz – zachwycił się Olek. – Dziadek nam pomaga we wszystkim! – dodała Ada. – A przecież ma złamaną rękę. – Może w nagrodę namalujemy dziadkowi pisanki na gipsie? – zaproponował Olek. I tak też zrobili. Gips dziadka wyglądał naprawdę świątecznie. – Kochani – powiedział zadowolony dziadek. – Mam do was wielką prośbę. Sernik się piecze, babka piaskowa rośnie, a jajka są pokolorowane. Usiądźmy w ogrodzie, popatrzmy w niebo i pomyślmy o tym, co jest najważniejsze. – O czym, dziadku? – Jak to o czym? O życiu i o miłości – odpowiedział dziadek i podrapał się lewą ręką.

2. Rozmowa  z dzieckiem na temat opowiadania:

− Gdzie rodzina Olka i Ady spędziła Wielkanoc?

− Co się stało dziadkowi? Dlaczego?

− Jakie zadania mieli do wykonania podczas przygotowań do świąt Olek i Ada, rodzice i dziadkowie?

− Czym babcia ozdobiła stół?

− Jakie rady dawał dziadek?

3. Wprowadzenie litery "F" - małej i dużej, drukowanej oraz pisanej.

(szczegóły na stronie Tygrysków w poniedziałek)

Dzień 2. Koszyczek dobrych życzeń.

1. Piosenka pt. „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne”.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

 1.      Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek

             A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.

             Przy baranku babka ,sól, chleb i wędzonka

                  Oto wielkanocna świąteczna święconka.

 

      Ref: Pisanki, kraszanki skarby wielkanocne

  Pięknie ozdobione ale niezbyt mocne

  Pisanki, kraszanki całe w ornamentach

  Uświetniły nasze Wielkanocne Święta

 

 1.      Kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek

        Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek.

        Czy ta malowana, czy ta wyklejona

        Czy zdobiona woskiem, czy pofarbowana?

      Ref: Pisanki, kraszanki…

 

 1.      Baranek z kurczaczkiem długo się spierali,

        Aż goście świąteczni do drzwi zapukali.

        Wielkanocni goście czasu nie tracili,

        Potłukli pisanki , jakiem się dzielili.

              

      Ref.; Pisanki, kraszanki….

 2. Ciekawostki na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych:

Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim przed rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się kurczątko, które jest symbolem nowego życia. Pisanki dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii.

Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne spożywanie jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty.

Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata. Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią.

Mazurki przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i dekorowane bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki.

Chrzan, a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce Chrystusa.

 Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia całego korzenia chrzanu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha.

Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela. Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie zapominali o religijnym charakterze świąt.

Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia musiała być zamknięta na klucz. Ktoś obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową albo złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia przemawiano do niej szeptem.

Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z grzesznikami, którzy odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci łakociami i prezentami.

3. Karta pracy.

cz. 3, str. 78

Rysowanie po śladach bez odrywania kredki od kartki.

Kolorowanie rysunku jajek. 

Rebus fonetyczny – Co znalazło się na świątecznym stole?
Dzieci różnicują pierwsze głoski w nazwach przedmiotów przedstawionych na obrazkach. Dokonują ich syntezy.
Np. parasol, igła, sanki, arbuz, narty, kot, indyk – pisanki.

Kolorowanie rysunku koszyczka wielkanocnego.

 
4. Wierszyk gimnastyczny:


Ręce w przód,

ręce w górę,

i podskokiem aż pod chmurę.

Podskok obunuż w górę.

Ręce w dół,

ręce w bok,

nogi wykonują skok.

Podskok obunóż w górę.

   

Dzień 3.  Śmigus-dyngus.

1. Wysłuchanie wiersza Władysława Broniewskiego "Śmigus".


Śmigus! Dyngus!

Na uciechę z kubła wodę lej ze śmiechem!

Jak nie kubła, to ze dzbana,

śmigus-dyngus dziś od rana!

Staropolski to obyczaj,

żebyś wiedział i nie krzyczał,

gdy w Wielkanoc, w drugie święto,

będziesz kurtkę miała zmokniętą


2. Pytania dotyczące powyższego wiersza:

− Co to jest śmigus-dyngus?

− Co to znaczy staropolski obyczaj?

− Kiedy obchodzi się śmigus-dyngus?

 
Wyjaśnienie, jak rozumiany był ten zwyczaj dawniej:

Kiedyś były to dwa różne obyczaje wielkanocne. Jednym z nich był dyngus, który polegał na tym, że młodzież chodziła po domach i zbierała datki w postaci jajek, wędlin, ciast itp. Śmigus natomiast miał odmienny charakter i polegał na uderzeniu na szczęście rózgą wierzbową z baziami. Rózga ta była wcześniej święcona w Niedzielę Palmową.

Śmigus-dyngus jest zwyczajem słowiańskim, polegającym na polewaniu wodą, które symbolizować miało nadchodzące po zimie oczyszczenie i radość z nadejścia wiosny. Lany Poniedziałek początkowo miał znaczenie magiczne. Wylewanie wody miało zapewnić odpowiednią ilość deszczu w ciągu roku i gwarantować obfite plony.

Pierwsze informacje o tym zwyczaju pochodzą z XIV wieku. Śmigus-dyngus był przez lata kultywowany głównie na wsiach, gdzie młodzi chłopcy obficie polewali wodą mieszkające w okolicy dziewczynyTradycja mówi, że te dziewczęta, które nie zostały oblane wodą, powinny mieć powody do niepokoju, gdyż brak zainteresowania ze strony chłopców w tym szczególnym dniu, mógł być wróżbą o staropanieństwie. Uważa się, że słowo śmigus oznacza polewanie się wodą, z kolei dyngus wywodzi się od niemieckiego słowa dingen, co oznacza wykupywać się. Ma to związek ze zwyczajem, według którego panny mogły wykupić się, obdarowując kawalerów pisankami.

3. Zadania matematyczne:

 • Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 62–63.

Liczenie figur po lewej stronie i po prawej stronie.

Porównywanie ich liczby, wpisywanie odpowiednich liczb i znaków.

Wykonywanie działań samodzielnie lub z pomocą .

Wpisywanie odpowiednich liczb

Wielki Czwartek i Wielki Piątek -bez zajęć dydaktycznych,
w związku z powyższym, proponuję:

 Pracę plastyczną, przestrzenną– wykonanie pisanek dowolną techniką:
można wykleić , pomalować, decoupage  itd.

 Wystawa zdjęć pisanek na stronie grupy Tygrysków.

pisanki

Z okazji świąt Wielkiej Nocy
życzę
Wszystkim Dzieciom i ich Rodzinom 
miłości, pokoju i pięknego czasu spędzonego w rodzinnym gronie.
Wesołego Alleluja !!!

Mariola Bartulapasek

MOTYLKI
6.04.2020 - 8.04.2020

Trzeci tydzień zdalnego prowadzenia zajęć 
-Grupa Motylki-  
Elżbieta Wójcik

Temat tygodnia: WIELKANOC

Dzień 1 - Przysmaki wielkanocne

 •      Zabawa na powitanie.

Dziecko mówi rymowankę i wykonuje odpowiednie ruchy. 
                                                             
 

Teraz wszyscy się witamy ---  macha ręką do rodzica,

i gorąco pozdrawiamy   ---  przesyła  buziaki,

Już zajęcia zacząć czas,   ---  wykonuje duże koło rękami,

więc podskoczmy razem raz. ---  podskakuje raz w górę.  

                                                                                                                                                                           
Zajęcia 1. Potrawy wielkanocne – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Wielkanocne pyszności.

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. 


Rodzic  zadaje pytania:

− Z czego dzieci wykonały pyszności do koszyka wielkanocnego?

− Dlaczego Olek powstrzymał Maćka przed skosztowaniem babki z kącika wielkanocnego?

− O jakich tradycjach wielkanocnych była mowa w opowiadaniu?

− Jakie smakołyki z wielkanocnego stołu lubicie najbardziej?

4- latki Karta pracy, cz. 2, nr 29.

Dziecko  ogląda obrazek − wymienia nazwy smakołyków, które znajdują się na stole,

− dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby),

 − rysuje po śladach rysunków babek wielkanocnych  ołówkiem miękkim.

5-latki str. – 72.

3- latki str - 30

Zajęcia 2. Przysmaki wielkanocne – zajęcia plastyczne.

Lepienie z masy solnej smakołyków wielkanocnych.

Dziecko lepi samodzielnie z masy solnej wielkanocne przysmaki. Podaje ich nazwę. Umieszcza swoje prace na tacy, aby wyschły.
Po wyschnięciu pomaluje je na odpowiednie kolory.

Składniki na masę solną

 •        szklanka mąki,
 •        szklanka soli,
 •        wody, ile ciasto zabierze,

           Przepis na masę solną

 •       W misce wymieszaj mąkę z solą a następnie dodaj wodę i dokładnie wymieszaj a następnie ugniataj do uzyskania jednolitej gładkiej i   elastycznej masy.

Dzień 2 - Pisanki.

Zajęcia 1. Tajemnice pisanek –  filmy edukacyjne  na temat  wielkanocnego koszyka.

Dlaczego jajo jest symbolem świątecznym? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8

 4-latki Karta pracy, cz. 2, nr 30

Dziecko rysuje po szarych liniach rysunku pisanki, − koloruje rysunek, − ogląda obrazki, naśladuje miny przedstawione na pisankach, nazywa emocje, wskazuje pisankę: wesołą, wystraszoną, smutną, złą.

5-latki –str. – 73, 74, 80.

3-latki str. – 29 i 31

Kubuś - Wielkanoc - bajka dla dzieci - YouTube

 https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU

Zajęcia 2. Zajęcia umuzykalniające przy piosence Wielkanocny poranek.

Zabawa przy piosence  Święta Wielkanocne:

https://miastodzieci.pl/piosenki/swieta-wielkanocne/

Skacze drogą zając, skacze pomalutku.
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.

II
Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą
i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.

REF.: 

4- latki  Karta pracy, cz. 2, nr 31

- Dziecko wskazuje w każdej ramce obrazek, który różni się od pozostałych,

− nazywają to, co widzi na zdjęciach,

− nazywa cienie przedmiotów

 

Dzień 3 - Stół wielkanocny, w koszyku wielkanocnym.

Zajęcia 1. Stół wielkanocny – zajęcia matematyczne.

 • Wielkanocni goście – zabawa paluszkowa. Rodzic mówi rymowankę, dziecko pokazuje odpowiednią liczbę palców i odpowiada na pytania.

Przy wielkanocnym stole pięciu gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole czterech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole trzech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole dwóch gości siedziało. Dwóch poszło do domu, to ile zostało?

Przy wielkanocnym stole smutno się zrobiło, bo pyszne śniadanie właśnie się skończyło.

 •      Co było na obrazku? – wymienianie z pamięci szczegółów obrazka. Obrazki lub zdjęcia tematycznie związane ze Świętami Wielkanocnymi.

Rodzic prosi, aby dziecko uważnie mu się przyjrzało i zapamiętało jak najwięcej szczegółów. Następnie odwraca go tak, aby nie było widać tego, co się na nim znajduje. Dziecko  wymienia  zapamiętane szczegóły. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje punkt, np. jeden guzik. Po zakończonej zabawie liczy, ile zdobył  punktów.


 https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ

Bukszpan to jeden z symboli Wielkanocy. Ozdabiamy nim palmy wielkanocne, świąteczne stoły, a gałązki bukszpanu wkładamy do koszyków wielkanocnych. Liście tej rośliny przez cały rok są zielone, a po zerwaniu długo utrzymują świeżość.

4-latek Karta pracy, cz. 2, nr 32.

 Dziecko kończy kolorować rysunek,

 − odszukuje na obrazku symbole wielkanocne: kurczątko, baranka, zajączka, pisanki,  − koloruje pisanki.

5- latki –str. – 75,76, 77, 78, 79.

3- latki str. 28

 

Kochani Rodzice/ opiekunowie,
w Wielki czwartek i piątek mamy nie prowadzić zajęć dydaktycznych, dlatego zakończyłam zajęcia na dniu trzecim.

 Mogę jedynie  zasugerować Państwu pewne działania  np.:

Wykonanie karty świątecznej na konkurs

 Barwienie jajek – samodzielna działalność badawcza dziecka.

 

 Dla dziecka jajka  ugotowane na twardo, łupiny z cebuli, buraki, barwniki do jajek, plastikowe pojemniki, ręczniki jednorazowe, taca, łyżka.  Zachęcamy dziecko  do samodzielnego wykonania pisanek. Przygotowujemy  na stołach pojemniki, w których znajdują się: woda zabarwiona sokiem z buraków, ugotowanymi łupinami cebuli, barwnikami do jajek. Obok pojemników umieszczamy tacę, na której rozkładamy ręczniki jednorazowe. Dziecko barwi jajka według własnego pomysłu. Odkłada  je do wyschnięcia na ręcznikach papierowych. Następnie układa je w koszuku wielkanocnym.

Dzieci mogą zanurzyć całe jajko w wodzie znajdującej się w wybranym pojemniku i odłożyć na tacę do wyschnięcia. Mogą również poczekać, aż jajko trochę przeschnie, i umieścić je w kolejnym roztworze. Dobrym pomysłem jest też częściowe zamaczanie jajek w kolejnych pojemnikach (z każdej strony po trochu). Jajka będą wtedy kolorowe. Dzieci mogą również lekko rozbić łyżką skorupkę jajka, oderwać jej małą część, zanurzyć jajko w zabarwionej wodzie, a następnie, po wyschnięciu, obrać jajko. Będzie ono miało kolorowe plamy.

życzenia wielkanocne od P.Eli

Tego Państwu życzę na te nadchodzące święta.

Elżbieta Wójcik


pasek
Konkurs plastyczny dla dzieci z grupy „MOTYLKI”

Przedszkole zaprasza dzieci  „MOTYLKI”  do udziału w grupowym konkursie plastycznym - 
"Najpiękniejsza kartka wielkanocna z pisanką".

Konkurs jest adresowany dla dziecka z grupy „MOTYLKI” z udziałem rodzica lub rodzeństwa. 
Technika dowolna, rozmiar dowolny.

Zdjęcie pracy należy wysłać  pocztą elektroniczną na adres email wychowawczyni  do 9 kwietnia 2020roku.

 Regulamin:

 1.      Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie dowolnym, która może łączyć różne techniki i materiały.
 2.      Prace uczestników (ZDJĘCIA pracy) należy wysłać  pocztą elektroniczną na   adres email wychowawczyni  do  9 kwietnia 2020roku.
 3.      Prezentacja prac nastąpi w dniu 9 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej przedszkola.
 4.      Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni za udział w konkursie.
 5.      Wręczenie nagród nastąpi po powrocie do przedszkola.

 

Życzę zdrowia i wspaniałej zabawy przy tworzeniu karki Wielkanocnej.

Ela Wójcik

wielkanoc


pasek

 MARZEC 2020
pasek
„Wesoła Nauka” w TVP2 – pasmo dla najmłodszych
30.03.2020

Ofertę dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował kanał TVP2.
Już od dziś, 30 marca br. rusza pasmo „Wesoła Nauka”. Serdecznie zapraszamy do oglądania od godz. 11:05!

Codziennie od poniedziałku do piątku

Od dziś, każdego dnia od poniedziałku do piątku, po zakończeniu programu „Pytanie na śniadanie”, po godz. 11:05 na antenie TVP2 pojawi się nowy cykl edukacyjny. Jest on skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli.

Program „Wesoła Nauka”

„Wesoła Nauka” to trwające po 30 minut pasjonujące zajęcia dla najmłodszych. Prowadzący Robert El Gendy wraz z nauczycielami, rodzicami, youtuberami i gwiazdami telewizji poprowadzą dzieci przez fascynujący świat nauki. Zobaczymy zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy. Nie zabraknie zajęć sportowych, prac twórczych i muzyki z największymi gwiazdami w roli domowych nauczycieli.

Program „Wielkie Dzieła Małych Rąk”

„Wielkie Dzieła Małych Rąk” to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizuje on podstawę programową i wykorzystuje materiały edukacyjne opracowane przez ministerstwo. To nowatorskie podejście do edukacji obejmujące takie dziedziny jak: matematyka, język polski, przyroda, języki obce, a także zajęcia ruchowe i naukę przez zabawę. Prowadzącą i autorką programu jest ekspert MEN ds. edukacji dzieci młodszych, Dorota Dziamska.

 
pasek
TYGRYSKI
30.03.2020 - 3.04.2020

 

 Temat tygodnia: "Wiosenne powroty".

 

Dzień 1. Gdzie budować gniazdo?

 1. Poznawanie nazw wybranych ptaków, które powróciły do nas wczesną wiosną - skowronka, bociana, czajki i szpaka.

         https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA

2. Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej "Gdzie budować gniazdo?".

– Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci – powiedział dzięcioł. – Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – oburzył się skowronek. – O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym zbo- żem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w gąszczu… – Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z gliny, pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory – świergotała jaskółka. – Sit, sit – powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z wami. Gniazdko w dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy wiaterek buja nim jak kołyską... – Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel. – Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo szukać ukrytych w ziemi owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda tylko w norkach, w ziemi albo wprost na wodzie… Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie – pod rynną, trzecie... hm... trzecie po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte – szpakom. Owszem, dobrze się czułem w ich budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi tego kącika.

 

 • Rozmowa na temat opowiadania.

− Które ptaki rozmawiały o gniazdach?

− Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?

− Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?

− Co powiedział wróbel na temat gniazd?

– Z czego ptaki robią gniazda?

 

 Zabawy na świeżym powietrzu na własnym podwórku : obserwowanie zachowania ptaków, nazywanie ich.

 

 • Odkrywanie litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: jajka, jagoda.

Utrwalanie i nazywanie poznanych liter.

 

Dzień 2.  Zadania o ptakach.

Zadania:

1. Na gałązce stał karmnik. Było w nim 6 ptaszków. Potem przyleciały jeszcze 2 ptaszki.

    Ile ptaków jest teraz w karmniku?

2. Na drzewie siedziało 9 ptaków, 3 z nich odleciały.

    Ile ptaków zostało na drzewie?

Zabawy i ćwiczenia oddechowe:

1. Papierki.

Zdmuchiwanie przez dziecko kolorowych papierków (piórek) z gładkiej powierzchni – stołu, biurka itp.
Zabawę można przeprowadzić w formie rywalizacji z dzieckiem.

2. Kolorowe  papierki z rurką.

Dziecko za pomocą rurki zdmuchuje papierki. Za pomocą wydechu i wdechu, poruszając odpowiednio rurkę, zdmuchuje jak najwięcej papierków.

3. Kolorowe łódki.

W wanience z wodą dziecko za pomocą wdechu i wydechu przepycha łódeczkę z jednej strony w drugą- siłą napędową jest oczywiście wydmuchiwane powietrze z płuc.

Słuchanie wiadomości na temat bociana.

https://www.youtube.com/watch?v=KHo-4LbWjzw

Wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru – Bocian.

 

Dzień 3.  Wołanie wiosny.

1. Wskazywanie na rysunkach, w internecie: słowika, wróbla, jaskółki, bociana, wilgi.

2. "Wesoła wilga" – praca plastyczna. Cele: rozwijanie sprawności manualnej; utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi.

 • Piosenka Kiedy wiosna przyjdzie do nas.  https://www.youtube.com/watch?v=raq4h4Ap9CY


Dzień 4. 
Powroty ptaków.

1. Opowieść muzyczna – Wiosna radosna https://www.youtube.com/watch?v=YsL9o2VD8h0

 
2. Zabawa twórcza – Ptaki z figur geometrycznych. Utrwalenie figur geometrycznych.

3. Robienie wiosennych porządków w swoich pokojach i ze swoimi rzeczami- wiosenne porządki Tygryski!!!! Pomagamy Mamie !

 

Dzień 5.  Sąsiad szpak.

1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Sąsiad szpak.

   Cele: rozwijanie mowy; zapoznanie z wyglądem szpaka.

"Sąsiad szpak"

 Olek, Ada i rodzice przyjechali do dziadków w odwiedziny i zostali na cały weekend. Ada była zachwycona. Dostała nowy dzwonek do roweru w kształcie rumianego jabłuszka i musiała go wypróbować. Natychmiast! Jeździła dookoła ogrodu dziadków i dzwoniła zawzięcie. Sprawiało jej to ogromną radość. Wprawdzie rodzina zatykała uszy, ale co tam. Wreszcie Olek nie wytrzymał. – Na kogo dzwonisz? – spytał. – Na przechodniów. Ostrzegam ich, że jadę – odpowiedziała rozpromieniona Ada. – Ja nie mogę! Tu nie ma żadnych przechodniów – wykrzyknął ogłuszony Olek. Ada wzruszyła ramionami, jednak wreszcie przestała dzwonić. – Jak dobrze – westchnęli dziadkowie, rodzice i cztery ogrodowe myszy. – Cisza, aż dzwoni w uszach – roześmiał się dziadek. – Teraz mogę przedstawić wam nowego sąsiada. – Zaprowadził Adę i Olka w odległą część ogrodu. Tu, na pniu wysokiej brzozy, powiesił kilka dni wcześniej budkę lęgową dla ptaków. – Zachowajcie ciszę. Wkrótce go zobaczycie – szepnął. Już po chwili dzieci zauważyły nadlatującego od strony sadu ptaszka. Krótki prostokątny ogon sprawiał, że w locie wyglądał jak czteroramienna gwiazda. Usiadł na gałęzi brzozy, ale z daleka od budki. Dzieci mogły mu się przyjrzeć uważnie. Czarne skrzydła mieniły się w wiosennym słońcu zielenią i fioletem. W ostro zakończonym dziobie trzymał źdźbło zeschłej trawy. Rozglądał się na wszystkie strony. Olek i Ada aż wstrzymali oddechy, aby go nie spłoszyć. Ptak upewnił się, że nic mu nie grozi, i przefrunął do budki. – Rozpoznaliście tego pana? – spytał dziadek. – Pewnie. To pan szpak – odpowiedział bez wahania Olek. – Pani szpak też osiedli się w budce? – spytała Ada. – Oczywiście. Pan szpak wije gniazdo dla pani szpakowej i dla małych szpaczków. – Będziesz miał bardzo dużo sąsiadów, dziadku – zauważył z uśmiechem Olek. – Zdaje się, że będą podobnie hałaśliwi jak Ada i jej dzwonek – szepnęła mama, która dołączyła do obserwatorów pracowitego szpaczka. 124 – Szpet-szpet – zaśpiewał szpak i pomknął szukać materiałów na gniazdo. Wracał do budki wielokrotnie, przynosił pióra, korę, suche liście, mech, trawę. – Stara się – zauważyła Ada. Na to szpak zaskrzypiał jak stare deski w podłodze i jeszcze dodał: – Kuku, kuku! Olek i Ada zrobili wielkie oczy. Ze zdziwienia, naturalnie. Czyżby pan szpak stracił rozum? – Zapomnieliście, że szpaki potrafią naśladować różne głosy – przypomniał im dziadek, ubawiony zaskoczonymi minami wnucząt. Następnego dnia o świcie Ada zerwała się z łóżka z głośnym krzykiem: – Kradną mój rower! Wypadła na podwórko w rozpiętej kurtce zarzuconej na piżamę. Za nią wyskoczyli dziadkowie, rodzice i Olek. Wszystkich obudził wyjątkowo głośny dźwięk dzwonka, który zdobił rower Ady. Jakież było ich zaskoczenie, kiedy odkryli, że rower stoi bezpieczny w komórce, a jego dzwonek... milczy. Gdy przetarli zaspane oczy, zobaczyli na gałęzi topoli przy oknie pokoju, w którym spała Ada, pana szpaka. Nowy sąsiad dziadka naśladował dźwięk dzwonka niczym najzdolniejszy artysta. Zdziwił się na widok rodziny w komplecie. – Miau – miauknął jak kot i odleciał. – „Miau”, czy to po ptasiemu dzień dobry? – zastanawiała się babcia. Ada pomyślała, że to coś mniej przyjemnego. – Przepraszam, panie szpaku – szepnęła w stronę budki. Jak myślicie, dlaczego Ada przeprosiła szpaczka?

 • Rozmowa na temat opowiadania.

− Dlaczego Ada jeździła na rowerze i dzwoniła?

− Kogo przedstawiał dziadek Olkowi i Adzie?

− Gdzie założył gniazdo szpak?

− Jakie odgłosy naśladował szpak?

− Dlaczego Ada myślała, że kradną jej rower?

− Kto głośno naśladował dźwięk dzwonka?

− Jakim dźwiękiem pożegnał szpak rodzinę?

https://www.youtube.com/watch?v=vShdcJ7TOsQ - Szpaki w pokazowej budce lęgowej. 

Ćwiczenia w czytaniu wg umiejętności codziennie 5 – 10 min analiza i synteza słuchowa.

Rysownie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie.

 

 Kochane Tygryski Pani Gosia też  o Was nie zapomniała-  krótki liścik do WAS

Witam Rodziców i Dzieciaki.

Przesyłam poniżej listę słówek, które proszę ćwiczyć. 

Pets - zwierzęta domowe

cat -kot
dog - pies 
mouse - mysza
parrot - papuga
fish - ryba
rabbit - królik

The cat is black - kot jest czarny
The dog is brown - pies jest brązowy

I've got a rabbit - ja mam królika 
I've got a fish - ja mam rybkę
 
Szanowni Państwo, proszę powtarzajcie z dziećmi te słówka w miarę możliwości.
Serdecznie pozdrawiam i życzę przede wszystkim dużo zdrowia 
Nowak Małgorzata

Pozdrawiam Was Wszystkich serdecznie , życzę zdrowia ,w razie pytań proszę dzwonić codziennie od poniedziałku do piątku ( 8.00- 12.30) , i nie tylko , kiedy Wam wygodniej . Do szybkiego zobaczenia .  Stęskniona Wasza  Pani-

Mariola Bartulapasek
MOTYLKI
30.03.2020 - 3.04.2020

Drugi tydzień zdalnych zajęć  pt.  „Wiosenne powroty”


Dzień 1. Witamy ptaki.

 •     O czym mówią ptaki? – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Ptasia narada”.

W dalekiej Afryce spotkała się na naradzie trójka przyjaciół. Pierwszy odezwał się skowronek. – Kochani! Pewnie już niedługo zacznie się w Polsce wiosna. A kto ma ją witać swoim śpiewem, jeśli nie ja? Mówię wam, czas wracać. Nie ma na co czekać. Szkoda każdego dnia! – A ty jak zwykle – odezwał się bocian. – Tylko praca ci w głowie… Może masz rację, przyjacielu, ale gdy sobie pomyślę, ile tam będę miał roboty… Najpierw gniazdo muszę wyremontować, potem wysiadywać jajka, a jeszcze później wykarmić pisklęta, nauczyć je latać… Poczekajmy parę dni. Odpocznijmy. Nabierzmy sił… Rozejrzyj się i zobacz, jak tu przyjemnie. Co prawda trochę gorąco, ale pośpiech naprawdę nie jest wskazany. – Masz rację, bocianie! – przytaknęła jaskółka. – Ciężka praca nas czeka. Nie jest łatwo wychować dzieci. Co innego taka kukułka – podrzuca innym jajka. Po prostu wstyd, jak można tak postępować… Leń z niej, tyle powiem! Ja na przykład zamierzam wychować swoje dzieci najlepiej jak potrafię, żeby stanowiły wzór do naśladowania! Nagle przyfrunęła pani czajka, niosąc coś w dziobie. – Witajcie, przyjaciele. Ale się zmęczyłam. Zobaczcie, co znalazłam w swoim ogródku! List od wróbelka z Polski! Bocianie, może ty przeczytaj go na głos, bo ja już nie mam siły. Tak się śpieszyłam do was! Bocian wyprostował się na swoich długich czerwonych nogach i z wielką uwagą przeczytał list od początku do końca. – Ojej! – zawołał zdenerwowany. – Czekają na nas! Nie ma czasu do stracenia! Musimy lecieć! Natychmiast! Gdzie moje walizki? – Co tam walizki! Trzeba czym prędzej witać wiosnę! – zawołał skowronek. – Co to będzie? Co to będzie? – Wiosna tuż-tuż, a my jeszcze w Afryce! – lamentowała przerażona jaskółka. Ptaki bez zastanowienia spakowały cały dobytek i wyruszyły w daleką drogę do Polski. Nawet nie miały czasu się zastanowić, co je tam czeka.

Po wysłuchaniu tekstu odpowiedz na pytania:

− Od kogo ptaki dostały list?

− Czego się z niego dowiedziały?

− Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski?

Ćwiczenia ortofoniczne.

Patrzymy na obrazek np. bociana  i mówimy - kle, kle; skowronek – fiju, fiju, jaskółka – ci-wit, ci-wit; czajka – ki-wit, ki-wit; wróbel – ćwir, ćwir.

 Kolorowe piórka – zajęcia badawcze. 

 • Część badawcza – Jakie jest piórko? Miska z wodą, folia, sztuczne piórka, spryskiwacz z wodą. Dziecko dotyka piórek. Pociera nimi dłoń, policzki, szyję. Zwracamy uwagę dziecka na budowę piórka. Dziecko opisuje wygląd piórka. Opisuje piórko za pomocą określeń przymiotnikowych, np.: Piórko jest: lekkie, ciepłe, delikatne, miłe. Następnie przechodzimy do stolika, na którym stoi miska wypełniona wodą. Kładziemy piórko na wodzie. Dziecko obserwuje  doświadczenie i formułuje wnioski.

Wniosek: Piórko unosi się na powierzchni wody.     Dzięki piórom ptaki unoszą się na wodzie.

 Układamy  piórko na folii i spryskujemy  je wodą. Dziecko obserwuje, jak krople wody spływają z piórka. Dotykają piórka.

Wniosek: Piórko jest suche. Wystarczy, że ptaki po deszczu otrząsną krople wody z piór i są gotowe do lotu.

 • Podsumowanie badań. Pytamy dziecko: Po co ptakom są potrzebne pióra? Dzieci próbują znaleźć odpowiedź na to  pytanie.          Rodzic  uzupełnia ich wypowiedzi.

Pióra są potrzebne ptakom do lotu, pomagają utrzymać się ptakom na wodzie. Ponadto pióra zabezpieczają ptaki przed drapieżnikami, utrzymują stałą temperaturę ciała.

Dzień 2.  Z wizytą u bocianów.

 •      Nauka melodii i tekstu piosenki "Zielona wiosna" na zasadzie echa muzycznego.
 •      Nagranie piosenki "Zielona wiosna" https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM  Dzieci powtarzają za rodzicem wersy piosenki na zasadzie echa muzycznego.
 •      "W bocianim gnieździe" - historyjka obrazkowa.

Sylwetą wróbla umieszczoną na sztywnym druciku, witamy dzieci. Wróbel informuje dzieci, że jest bardzo szczęśliwy, gdyż z Afryki powrócił właśnie jego przyjaciel. Pyta dzieci, czy domyślają się, o kim mówi. Jeśli nie, podaje dzieciom szczegóły wyglądu bociana, np.: Mój przyjaciel ma długie czerwone nogi i czerwony dziób, ma białe i czarne pióra. Dzieci odgadują, że chodzi o bociana. Wróbel opowiada im o swojej wizycie w gnieździe bociana. Zaprasza je do jego obejrzenia.

https://blizejprzedszkola.pl/w-bocianim-gniezdzie-cz-2-pd,3,6985.html#

Dzieci  oglądają obrazki, − opowiadają historyjkę o rodzinie bocianów.

Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Po powrocie z ciepłych krajów zajmują się przebudową starego gniazda lub budują nowe. Po złożeniu jaj (zazwyczaj do 4) samica, na zmianę z samcem, wysiaduje jaja.

Dzień 3.   Kukiełki i ptasie gniazda.

 •      Porównywanie wielkości jajek różnych ptaków

https://wyborcza.pl/7,75400,25359554,dlaczego-skorupki-jaj-maja-rozne-kolory-naukowcy-juz-wiedza.html?disableRedirects=true

Dzieci wskazują jajka – od najmniejszego do największego i odwrotnie. Następnie rodzic pokazuje im na rysunku kukułkę. Przekazuje ciekawostki na temat wyglądu i zwyczajów tych ptaków wiosną.

Kukułka nie buduje gniazda. Swoje jajka podrzuca do gniazd innych ptaków. Obserwuje się także zwyczaj wyrzucania przez kukułkę jajek innych ptaków z ich gniazd.

 •      Wspólne układanie opowiadania o kukułce. Rozwijanie myślenia twórczego. Kartka dużego formatu, kredki. Rodzic mówi pierwsze zdanie, np. W pewnym lesie zakukała kukułka. Dziecko kontynuuje opowieść, wypowiadając  jedno  zdanie,  potem jedno zdanie rodzic itd. Rodzic próbuje rysować uproszczone ilustracje. Następnie powtarza opowiadanie, zawieszając głos tak, aby dziecko dopowiedziało  W razie potrzeby wskazuje narysowany wcześniej element. Na koniec dziecko nadaje bajce tytuł. Wykonują ilustracje do bajki.


Dzień 4. Ptasie domy, ptasie przysmaki.

 •      Pierwszy motyl

Wysłuchanie wiersza Iwony Róży Salach Tyle... (Wiersze dla Krzysia i Weroniki).

Motyle… A ile? Tyle!

Tyle, że nikt ich nie zliczy, nawet ten, co długo ćwiczy.

Jeden żółty jak kwiat na łące.

Drugi biały jak chustka w twej rączce.

Trzeci – czerwony jak w polu maki.

A  czwarty –  nakrapiany taki.

Motyle… A ile? Tyle!

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. Rodzic pyta dziecko: − O jakich owadach była mowa w wierszu? − Ile było motyli i jak one wyglądały?  Rodzic mówi o najczęściej spotykanych wiosną motylach: cytrynka, rusałki admirał i pazia królowej. 

 •      Część plastyczna – "Pierwszy motyl".

Malowanie farbami kolorowanki motyla. http://bystredziecko.pl/kolorowanki/zwierzeta/kolorowanka-motyl.pdf 

Starsze dzieci  (5l) dorysowują drugą połowę motylka http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_draw_09.jpg

               

Dzień 5.    W konarach drzew.

 •      O jakim ptaku jest mowa? – rozwiązywanie zagadek.

Zagadka o łabędziach   Po stawie pływają, śnieżnobiałe pióra mają.

Zagadka o sroce   Gadatliwa, bystrooka,  lubi błyskotki, bo to jest … .

Zagadka o kurze   Po podwórku sobie chodzi i kurczęta żółte wodzi.

Zagadka o ptakach Śpiewem lato nam umilają. Zimą na pomoc naszą czekają.

Zagadka o dzięciole Nazywają go doktorem, bo wie, które drzewo chore.

Zagadka o kukułce    Wiosną słyszysz jej kukanie. Je gąsienice na śniadanie.

Ten ptaszek, co w górze robi kółka, nazywa się… (jaskółka)

Kiedy słyszę, że coś ćwierka, to już wiem, że chodzi o… (wróbelka)

Siedzi ptaszek na buku i powtarza: kuku, kuku. (kukułka)

 

 •      Ćwiczenia plastyczne – "Ptasie gniazdka".                                                                                                                                  Podkładka dla dziecka, plastelina w różnych kolorach. Dziecko lepi z plasteliny na tekturowej  podkładce  ptasie gniazdko z jajeczkami: ugniata  plastelinę, spłaszcza ją i ponowne ugniata. Następnie formuje  kulki różnej wielkości i w różnych kolorach. Na koniec wykonuje gniazdko  i umieszcza w nim wykonane jajeczka. Mówi, ile jajeczek znajduje się w jego gniazdku.

 

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13
(również i po tych godzinach)  
pod znanym Państwu numerem telefonu.

Pozdrawiam  wszystkie moje przedszkolaki i ich wspaniałych rodziców/ opiekunów –

 stęskniona Pani Ela
serce

pasek
TYGRYSKI
23.03.2020 - 27.03.2020

Ponieważ nie mamy możliwości, niestety pracy dydaktycznej w przedszkolu, bardzo proszę poświęcić kilka minut dziennie na edukację małych Tygrysków. Poza tym proponuję dzieciakom  strony edukacyjne, które przysłużą się do edukacji, a jednocześnie choć częściowo uzupełnią  czas spędzany w domu.

 Proponowane strony internetowe:

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/   - ciekawe przykłady zabaw plastycznych,

https://miastodzieci.pl/dla-dzieci/ - bajki, zagadki, łamigłówki i tym podobne…

https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html  - kreatywne zabawy,

https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wielkanoc/ - darmowe, ciekawe karty pracy na różne okazje  https://eduzabawy.com/karty_pracy/

https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/zabawy-2/szlaczki-34 - kolorowanki, zagadki, rymowanki, piosenki, labirynty, laurki, szlaczki, ćwiczenia, a także bezpieczne video, teledyski, filmy edukacyjne, darmowe gry online i na tablet.

Polecam również  piosenkę na znanej stronie internetowej www.youtube.pl  „ Maszeruje wiosna”,  by dzieci mogły nauczyć się słów i melodii.

TEMAT TYGODNIA -  Wiosenne przebudzenia

Dzień 1 Kolory wiosny.
Utrwalenie pory roku , porównywanie charakterystycznych oznak dla wiosny oraz utrwalenie pozostałych pór roku. Monografia litery ł Ł, ćwiczenia w analizie i syntezie słów iorazćwiczenia utrwalające litery.

Dzień 2 Wiosna na łące.
Układanie z liter nazw zwierząt żyjących na łące (motyl, biedronka, bocian, konik polny, kret, skowronek).

Zabawy matematyczne – przeliczanie w zakresie 10, układanie liczmanów, przeliczanie, odczytywanie zapisów matematycznych np. 2+3=5 itp.

Dzień 3 Pierwszy motyl.
Omówienie etapów w rozwoju motyla oraz praca plastyczna – wykonać można dowolną techniką motyla –np., wykleić papierem kolorowym, plasteliną, kolorowymi pisakami, dowolnie wg fantazji.

Obserwacja przyrody wokół własnego domu.

Dzień 4 Powitanie wiosny.
Poznajemy wiosenne kwiaty, oglądanie ich w książkach lub w internecie - nazywamy je, czytanie nazw kwiatów; sasanka, krokus, zawilec.

Układanie zdań przeczących do podanych zdań twierdzących np.  
- mówimy do dziecka: „W sklepie warzywniczym kupimy buty”.,
- dziecko odpowiada: „ W sklepie warzywniczym nie kupimy butów”,
lub
-„ W piekarni kupimy tablet”,  dziecko odpowiada „ W piekarni nie kupimy tableta” itp...

Dzień 5 Poszukiwanie oznak wiosny.

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej "Ozimina".

Zbliżała się wiosna. Słońce świeciło coraz mocniej, a dni stawały się coraz dłuższe. Olek z Adą przeglądali księgozbiór babci i dziadka. Były tam książki o przyrodzie. – Dziadku, co to jest ozimina? – zapytał Olek. – To są rośliny, najczęściej zboża, które wysiewa się jesienią, bo lubią spędzać zimę pod śniegiem. Wtedy najlepiej rosną. – A ja myślałem, że to są zimne lody! Na przykład ozimina waniliowa, ozimina czekoladowa… – Cha, cha, cha! Poproszę dwie kulki oziminy rzepakowej – roześmiał się dziadek. – Świetnie to wymyśliłeś. Jednak oziminy nie sprzedaje się w cukierniach ani w lodziarniach. Jeśli chcecie, możemy się zaraz wybrać na spacer i sprawdzić, jakie są oznaki wiosny i co wykiełkowało na polach. – Ja wolę zostać z babcią – powiedziała Ada. – Poczekam, aż wiosna sama do mnie przyjdzie. – Mam pomysł – stwierdziła babcia. – Wy idźcie szukać wiosny na polach, a my z Adą sprawdzimy, czy przypadkiem nie ukryła się w naszym ogródku. Olek z dziadkiem wyruszyli na poszukiwanie wiosny. Szli skrajem lasu, a Olek co chwilę przystawał i pytał dziadka o nazwy roślin. Podziwiali białe zawilce i fioletowe przylaszczki. Olek miał trudności z wymówieniem słowa „przylaszczka” i było dużo śmiechu. Dziadek, wielbiciel i znawca ptaków, opowiadał Olkowi o przylatujących na wiosnę ptakach. – Na pewno przylecą do nas bociany i jaskółki – powiedział Olek. – A jakich ptaków nie wymieniłem? – Są takie niewielkie szare ptaki z białymi brzegami na ogonku. Na pewno usłyszymy ich przepiękny śpiew nad polami. – Już mi się przypomniało! To skowronki! – zawołał Olek. – Brawo! A znasz taki wierszyk? Dziadek przystanął, wcielił się w aktora na scenie i zaczął recytować: 101 Szpak się spotkał ze skowronkiem. – Przyszła wiosna! Leć na łąkę! Czas na twoje ptasie trele, z tobą będzie nam weselej. – Drogi szpaku – rzekł skowronek – gardło całe mam czerwone, łykam syrop i pigułki, niech kukają więc kukułki. Kuku, kuku – wiosna śpiewa! Pąki rosną już na drzewach. Kuku, wiosna! Wiosna, kuku! Będzie radość do rozpuku! Olek pochwalił dziadka za świetną pamięć i ocenił jego wystąpienie na szóstkę. Słońce grzało coraz mocniej. Za zakrętem polnej drogi Olek zobaczył zielone pole. Ciągnęło się aż po horyzont. – Dziadku, to wygląda jak zielone morze! – To jest właśnie ozimina rzepakowa. Rzepak kwitnie na żółto. A tam rosną jęczmień i żyto, widzisz? – Tak! I te wszystkie rośliny spały pod śniegiem przez całą zimę? – Tak. A kiedy słońce roztopiło śnieg, od razu napiły się wody. – Mądre te zboża – podsumował Olek. – Wiedzą, kiedy leżeć, kiedy kwitnąć i kiedy dojrzewać. – Czasami pogoda płata figle i niszczy całą uprawę, niestety. Nie może być ani zbyt zimno, ani zbyt gorąco, bo rośliny obudzą się za wcześnie. – Tak jak niedźwiedź – zauważył Olek. – Jeśli obudzi się za wcześnie, to będzie ziewał przez cały czas. Wracając, nazrywali naręcze wierzbowych bazi, bo Ada uwielbiała je głaskać. Bazie są milutkie jak kotki. W oddali usłyszeli cudny śpiew skowronka. „To już naprawdę wiosna!” – pomyślał Olek. W ogródku spotkali Adę, która zrobiła swój własny malutki klombik. – Zobacz, to są fioletowe krokusy, a te białe dzwoneczki to przebiśniegi, bo przebiły śnieg, żeby wyrosnąć – wyjaśniła bratu. – A my widzieliśmy rzepak i słyszeliśmy skowronka. A tu mam dla ciebie bukiet kotków – Olek wręczył siostrze bazie. – Kizie-mizie! – ucieszyła się dziewczynka, a potem szepnęła bratu na ucho: – Chodź, pokażę ci robale… – Robale? Jakie robale? – Kwitnące. Wyrosły na drzewie. Podeszli do drzewa, z którego zwisały żółto-zielone rośliny, wyglądające jak włochate gąsienice. Było ich tak dużo, że przypominały setki małych żółtych warkoczyków. – Robaczywe drzewo. Nie boisz się? – Nie. Na początku myślałam, że to robaki, ale babcia mi powiedziała, że to jest leszczyna. A wiesz, co z niej wyrośnie? – Leszcze, czyli ryby – zażartował Olek. – Nie wygłupiaj się. Wyrosną z niej orzechy laskowe – pochwaliła się swoją wiedzą Ada. Tego dnia wszyscy poczuli wiosnę. Powietrze pachniało parującą ziemią, kwiatami i świeżością. Nikt nie miał ochoty oglądać telewizji ani nawet słuchać radia, bo wokoło odbywał się ptasi koncert. Dziadek pogwizdywał wesoło i planował, co nowego posadzi w ogrodzie. 102 – A co zrobisz, jak wiosna się jutro schowa i znowu będzie zimno? – zapytała Ada. – Wiosna? Przecież u nas w domu zawsze jest wiosna. – Jak to? – Wiosna to wasza babcia! – powiedział dziadek i dał babci całusa.

Porozmawiać na temat opowiadania. − Co to jest ozimina? − Gdzie poszli Olek z dziadkiem? − Jakie oznaki wiosny widzieli? − Co to są bazie-kotki? − Co robiła Ada? − Co to są robale?

Utrwalać codziennie po 5- 10 minut litery, lub ćwiczyć czytanie lub ćwiczyć analizę i syntezę słuchową wyrazów.

 

Pozdrawiam serdecznie , w przypadku wątpliwości proszę dzwonić, i do jak najszybszego zobaczenia, wszystkim życzę zdrowia !!!
Mariola Bartula


pasek
MOTYLKI
23.03.2020 - 27.03.2020

W związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć w przedszkolach, wyszukałam dla Państwa strony internetowe,
które posłużyć mogą do nauki przez zabawę.
Będą ćwiczyć tak zwaną małą motorykę naszych dzieci.

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/   - ciekawe przykłady zabaw plastycznych,

https://miastodzieci.pl/dla-dzieci/ - bajki , zagadki , łamigłówki i tym podobne…

https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html  - kreatywne zabawy,

https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wielkanoc/ - darmowe, ciekawe karty pracy na różne okazje  https://eduzabawy.com/karty_pracy/

https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/zabawy-2/szlaczki-34 - kolorowanki, zagadki, rymowanki, piosenki, labirynty, laurki, szlaczki, ćwiczenia, a także bezpieczne video, teledyski, filmy edukacyjne, darmowe gry online i na tablet.

 

Co jeszcze można robić z dziećmi?  

Normalnie w przedszkolu w tym tygodniu zajęli byśmy się  tematem wiosny.
Dlatego przygotowałam dla Państwa takie mini zajęcia na każdy dzień tygodnia. 
Będę je przygotowywać na każdy kolejny tydzień „ kwarantanny”.

TEMAT TYGODNIA -  Wiosenne przebudzenia.

Dzień 1. W poszukiwaniu wiosny  - szukanie oznak wiosny koło domu- ptaków, roślin i owadów.

Praca plastyczna –Obrazek o tematyce wiosennej. Kolorowe flamastry, zielony karton.
Pytania pomocnicze:− Co ciekawego zauważyliście podczas spaceru? – Czy znaleźliście wiosnę? – Po czym poznajemy, że nadchodzi wiosna?

Dzień 2. Oznaki wiosny – inspirowane wierszem Iwony Róży Salach "Znak wiosny".

Wielkie zmiany dziś w ogrodzie,
nie zobaczysz ich na co dzień.
Czy słyszycie, dzieci?
Woda z dachu ciurkiem leci:
kapu, kap, chlapu, chlap,
to na pewno wiosny znak!

Młoda trawa już urosła
i w ogrodzie się zieleni,
taka tylko rośnie wiosną,
odcieniami aż się mieni.

Tam pod płotem jeszcze śnieg,
a w nim co to? Kwiatek? 
To przebiśnieg, a więc wiosna.
Wiosna rządzi światem.

Na stodole w wielkim kole
stoi biały bociek,
a skowronek tuż nad boćkiem
śpiewa słodko w locie.

A więc, skoro takie zmiany
zachodzą na świecie,
to na pewno przyszła wiosna,
wiosna przyszła przecież!

Zadanie w kąciku przyrody – wysiewanie fasoli i obserwacja.

Dzień 3. Kwitną drzewa i krzewy – ćwiczenia matematyczne - czego jest więcej? (rozsypane np. klocki i pluszaki lub samochodziki),
dziecko określa, czego jest więcej, przelicza elementy.

Kartka z 2 rzędami gałązek (kreskami) – 5 gałązek w rzędzie.

1 rząd − na każdej kolejnej gałązce dzieci rysują o jeden pąk więcej niż na poprzedniej (pierwsza gałązka z jednym listkiem),

2 rząd – na każdej kolejnej gałązce rysują o jeden pąk mniej niż na poprzedniej (pierwsza gałązka z pięcioma listkami),

 

Dzień 4. Wszystko rośnie

 Rysunek krokusa –dzieci rysują po śladzie rysunek krokusa i kolorują go kolorem fioletowym.

 Gąsienica w wiosennych kolorach wykonana z kolorowych kółek. Wyklejanka na kartce papieru.

Dzień 5. Wiosenne kwiaty : przebiśnieg, krokus, pierwiosnek, sasanka, zawilec. Oglądanie ich w książkach lub w Internecie.

Rysowanie kwiatów kredą po chodniku lub w domu kredkami do wierszyka Elżbiety Marii Minczakiewicz ” Kolorowa kreda”.

Kółka małe i pętelki,
będą kwiatki Petronelki.
Są łodygi, listki małe.
Zrobię z kwiatów
bukiet cały!
Kwiatki włożę do wazonu,
żeby ładnie było w domu!

Ważne!!!

Podsyłam Państwu strony internetowe z teatrzykami dla dzieci .

Projekt „Złap Groteskę w sieci”  www. groteska.pl

Teatr Ludowy  - online.  Tu znajdziecie Państwo spektakle dla dzieci.

Również do obecnego tematu  „Wiosenne przebudzenia” podsyłam strony do aktywnych ćwiczeń w domu:

Wiosenne karty pracy:

Posłuchaj wiersza 

Obejrzyj film

Obejrzyj program TV

Posłuchaj muzyki

Obejrzyj film i dowiedz sie, gdzie krasnale szukały wiosny

Sprawdź swoją pamięć

Zagraj, pokoloruj, zgadnij

Rozwiąż łamigłówki

Rozwiąż zagadkę

Śpiewaj z innym

 

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia - Elżbieta Wójcik

 pasek
LUTY 2020
pasek

Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko
na rok szkolny 2020/2021
Szczegółowe informacje i wzory druków znajdują się pod tym linkiem:

 
https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,1724259,zarzadzenie-nr-72020-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-30-stycznia-2020r.html

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWE BRZESKO

 

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

2 marca 2020r.

20marca 2020r. do godz. 15:00

4 maja 2020r.

15 maja 2020r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

23 marca 2020r.

27 marca 2020r.

18 maja 2020r.

20 maja 2020r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

30 marca 2020r.

do godz. 15.00

21 maja 2020r.

do godz. 15:00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

31 marca 2020r.

6 kwietnia 2020r.

do godz. 15:00

22 maja 2020r.

28 maja 2020r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

 

7 kwietnia 2020r.

do godz. 15:00

29 maja 2020r.

do godz. 15:00


pasek

Przedszkolaki w teatrze

[25.02.2020]

25 lutego przedszkolaki  z  Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku pod opieką nauczycieli i licznej grupy rodziców wybrały się na przedstawienie familijne pt. „PIPI” w reżyserii  Maćko Prusaka. Pipi Pończoszanka to klasyka, znana przez wszystkie pokolenia. Jej historia zawiera w sobie treści i przesłania, które nie przemijają.

„Pippilotta Wiktualia Firandella Złotomonetta Langstrumpf. Ma 9 lat i zna ją każdy. Jej mama mieszka na chmurce w niebie, a tata pływa po morzach i oceanach. Nie słynie z tego, że lubi chodzić do szkoły, ani z tego, że jest posłuszna dorosłym. W szkole nie pojawia się prawie wcale, a być posłusznym i grzecznym? To przecież okropne słowa! I cóż one właściwie znaczą? Poznajcie najsilniejszą dziewczynkę świata, z torbą pełną złotych monet, z rudymi warkoczykami i tysiącem piegów. Poznajcie jej przyjaciół, konia, z którym mieszka w willi Śmiesznotce, niezwykłe przygody, małpkę Pana Nilsona i wszystkie niestworzone historię, które opowiada. Ale pokochacie ją bardzo! Jak wszyscy na całym świecie. I bardzo zapragniecie stać się tacy jak ona, chociaż na parę chwil, choćby na czas podwieczorku. Oto ona. Po prostu Pippi. Kultowa postać dzieci, młodzieży i dorosłych w roztańczonym i rozśpiewanym spektaklu dla widzów od lat 3 do 103”- taki opis przedstawienia możemy znaleźć na stronie Teatru Ludowego i w pełni z tym opisem się zgadzamy.
             Spędziliśmy dwie godziny  z rozśpiewanymi i roztańczonymi bohaterami przedstawienia, którzy chętnie zapraszali widzów do wspólnej zabawy. Cieszę się, że mogliśmy jako jedni z pierwszych obejrzeć ten wspaniały spektakl.

Tekst: Elżbieta Wójcikpasek


NA KARNAWAŁ NADSZEDŁ CZAS!!!

18.02.2020
Zabawy karnawałowe dla dzieci to możliwość przeistoczenia się w inne osoby.
Każdy z nas w dzieciństwie - tak jak nasze dzieci, marzył o byciu kimś innym...
I tak w naszym Przedszkolu, w dniu długo wyczekiwanego karnawału, dzieci zamieniły się w ulubione postacie...
spiderman, policjant, kotek, księżniczka itd...
Nie zabrakło wspólnych zabaw przy piosenkach a dzieci pełne siły i uśmiechu mogły cieszyć się z uroków karnawałowych. 

karnawal3

karnawal2

karnawal1

kar

[Tekst: K. Czaja]

pasekTEATRZYK KAMISHIBAI


10.02.2020

Kamishibai to inaczej tzw. „papierowy teatr” lub „teatr obrazkowy”. Technika ta wykorzystuje kartonowe plansze z ilustracjami oraz drewnianą skrzynkę, która przypomina teatr marionetkowy. Ilustracje opowiadają historię, a każda plansza przedstawia kolejny fragment opowieści. Głównym celem wprowadzenia metody kamishibai jest rozbudzenie zainteresowania czytelnictwa u dzieci.

W ramach zajęć przedszkolnych, dnia 10 lutego 2020 z inicjatywy Pani E.Wójcik w naszym Przedszkolu odbyły się zajęcia z wykorzystaniem wyżej opisanej metody „Kamishibai” ,które przeprowadziła Pani R. Królikowska. W ciekawy sposób Przedszkolaki mogły poznać bajkę pt. „O wilku i siedmiu koźlątkach”.  Po zakończonej opowieści odbyła się rozmowa kierowana opowiadaniem oraz wspólne zabawy, które sprawiły, że dzieci oczami wyobraźni wkroczyły w magiczny świat poznanej bajki.   

KAMISHIBAI1

KAMISHIBAI2 

[Tekst: K. Czaja]
pasek


STYCZEŃ 2020

pasek

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21.01.2020

Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal.

Dnia 21.01.2020 r. świętowaliśmy DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Każda grupa zaprezentowała inny układ choreograficzny:

MISIE zamieniły się w kochane ANIOŁKI
MOTYLKI były słodkimi PASTUSZKAMI
MUCHOMORKI stały się roztańczonymi DIABEŁKAMI
TYGRYSKI zatańczyli jak przwdziwi GÓRALE

W ramach podsumowania, dzieci złożyły dziadkom życzenia oraz zaśpiewały dla nich piękne piosenki. 
Każda grupa przygotowała spersonalizowane prezenty, które po zakończonym przedstawieniu mogli wręczyć swoim Babciom i Dziadkom.    
Oczywiście nie zabrakło słodkości by dzień stał się pełen radości! 

82381971_198553701323414_3190602436783898624_n

[Tekst: K. Czaja]
pasek


INSPIRACJA


Inspiracje muzyczno- ruchowe Marii Tomaszewskiej "Gąsienica Basi"...
w wykonaniu grupy MUCHOMORKI

Zapraszamy Państwa do oglądania !!!pasek


ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ
O SZCZEPIENIACH
"Szczepiąc dzieci i doprosłych, zapewniamy im najskuteczniejszą ochronę przed ciężkimi chorobami zakaźnymi.
Dbamy o nasze bezpieczeństwo.
Możemy takie zachowanie porównać do zapinania pasów w czasie jazdy samochodem czy zakładania kasku w czasie jazdy motocyklem (...)". 

Dr n. med. Grzegorz Juszczyk
Dyrektor Norodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny 

W nawiązaniu do powyższego tekstu zapraszamy Państwa na stronę internetową  http://zaszczepsiewiedza.pl/
w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących szczepień.

pasek


NOWY ROK

1.01.2020ŻYCZENIA NOWOROCZNE

W tym Nowym 2020 Roku wszystkim Państwu, Rodzicom, Babciom, Dziadkom i Przyjaciołom życzymy,
by wszystkie kolejne dni były szczęśliwe i obfitujące w zdrowie, dobro oraz życzliwość.
Niech się spełnią Państwu wszystkie życzenia, te świąteczne i noworoczne. 

Niech Nowy Rok 2020
będzie czasem pokoju, miłości
oraz realizacji najskrytszych marzeń.

Życzą

Wicedyrektor oraz Pracownicy Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku.

pasek
GRUDZIEŃ 2019
pasek
WIGILIA 
17.12.2019
Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w naszym Przedszkolu zakończył się wspólną Wigilią we wszystkich grupach,
która odbyła się dnia 17.12.2019 r.
Dzieci ten dzień spędziły razem z rodzicami i wychowawczynami. 
 Grupa Misiów zaprezentowała krótkie przedstawienie, dzieci dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia oraz zjadły wspólny
wigilijny obiad. 

82945174_706366959888044_4781682984371617792_n
 
[Tekst: K. Czaja]

pasek
MIKOŁAJ

6.12.2019
Tradycyjnie, jak co roku 6 grudnia obchodzimy Mikołajki!
Nasze Przedszkolaki w mikołajkowych czapkach z niecierpliwością oczekiwały na przyjście niezwykłego gościa- Św. Mikołaja!
Rozbrzmiewające dzwoneczki oznaczały, że jest już tuż, tuż... Wreszcie- dotarł! Prawdziwy ŚWIĘTY MIKOŁAJ!
Niezwykły gość obdarował wszystkie dzieci prezentami!
Przedszkolaki za otrzymane podarunki podziękowały Mikołajowi piosenkami i wierszykami.
Oczywiście dzieci zapraszały Mikołaja za rok i ... obiecały, że będą grzeczne! 

mikolaj2 

mikolaj1

[Tekst: K. Czaja]
pasek
LISTOPAD 2019
pasek
WYJAZD DO
KRAKOWA

26.11.2019
Dnia 26 listopada, wszystkie gupy przedszkolne wybrały się na wycieczkę do Krakowa. 
Pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy było kino Cinema City, gdzie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach
"Opowiem Ci bajkę" z wykorzystaniem filmu pt. "Kraina Lodu 2", który potem obejrzeliśmy.
Dzieci z ogromnym zaciekawieniem przeniosły się w świat Anny i Elsy, które wraz ze swoimi przyaciółmi wyruszyły do Zaczarowanego lasu
w poszukiwaniu pomocy dla swego królestwa. 
Po zakończonym seansie, udaliśmy się do Anikina- Krainy Zabaw Dziecięcych, gdzie Przedszkolaki mogły się swobodnie bawić.

kino

kino2

[Tekst: K. Czaja]
pasek
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25.11.2019
Wszystkie dzieci przyszły do Przedszkola ze swoim przyjacielem- maskotką!
 Wszyscy spólnie spędziliśmy ten dzień w większym gronie, poznaliśmy imiona pluszaków, dzieliliśmy je na sylaby i przypisywaliśmy im domki, najwięcej mieszkańców znalazło się w domku nr 2. 
Opowiadanie o szmacianym misiu z górnej półki w sklepie, którego nikt nie chciał kupić przybiliżyło dzieciom cel tego dnia. Biedny domownik sklepu z zabawkami wkońcu znalazł swój dom w Przedszkolu i zyskał wielu przyjaciół co odzwierciedliliśmy na przedszkolnej półce. Poznaliśmy misiowy kodeks małego czytelnika i tak szybko minął poniedziałek...

ś2

miś

[Tekst: K. Czaja]


pasek
KINO SFERYCZNE
Dnia 21 listopada w budynku szkolnym nasze Przedszkolaki miały przyjemność
obejrzeć film pt. "Kaluokahina- rafa koralowa", pokazywany pod kątem 360° .
Przeplata się w nim intrygująca historia zanikającej rafy i jej bohaterów: młodej ryby piły o imieniu Jake oraz paranoidalnej rybki o imieniu Mały. Film pokazał, jak bardzo nasze życie może być zależne od tego, co dzieje się dookoła nas.
Niepowtarzalne widoki z głębin oceanu, efekty dźwiękowe oraz przekonujące głosy lektorów pozwoliły dzieciom znacznie lepiej zrozumieć
i zapamiętać przekazaną wiedzę.

kaluokahina

[Tekst: K. Czaja]


pasek
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

"O prawach dziecka" 
(Marcin Brykczyński)

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.


Dnia 20 listopada świętujemy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.
W tym ważnym dla nas dniu, Przedszkolaki poznały najważniejsze Prawa Dziecka.
Magiczna podróż pociągiem
z Misiem Brunem do Krainy Praw Dziecka wraz z niebieskimi balonami przybliżyła cel tego dnia. 

mdpd

[Tekst: K. Czaja]

pasek
ANDRZEJKI 2019

„Hokus-pokus, czary-mary niech się spełnią andrzejkowe czary …”


Dnia 19.11.2019 roku w naszym Przedszkolu odbyły się Andrzejki, na które dzieci czekały z niecierpliwością!
Przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych!
W każdej grupie dzień płynął podczas wielu atrakcji: ulubione przebrania, malowanie twarzy, chińskie ciasteczka z wróżbą, przekłuwanie serca, symbole kolorystyczne, buciki w rzędzie prowadzące do drzwi sali oraz wiele innych...
Wśród atmosfery zabawy i tańca znalazł się również czas na słodki poczęstunek! 
Najmłodsza grupa Misiów bawiła się wspólnie z Motylkami, natomiast grupa Muchomorków spędziła ten czas z Tygryskami:) 

andrzejki1

andrzejki2

[Tekst: K. Czaja]

pasek

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

Dnia czternastego listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora.
Dzień ten ma na celu uświadomienie społeczeństwu problemów osób starszych, jakie podczas ich trudnej drogi życiowej napotykają na swojej drodze. 
W związku z powyższym, przedstawiciele poszczególnych grup przedszkolnych Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku, mianowice:
TYGRYSKI
MUCHOMORKI
MOTYLKI
wraz w Panią Wicedyrektor Grażyną Jakubowską
i wychowawcami grup
odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie.
Każda z powyżej wymienionych grup przygotowała swój program artystyczny, który mogli obejrzeć uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy.
Tygryski wystąpiły jako pierwsze, w swoich pomarańczowych strojach z uśmiechem zaprezentowali program muzyczno- wokalny. 
Muchomorki w tym przypadku- urocze dziewczynki z zaplecionymi warkoczami w strojach krakowskich przedstawiły z kolei program taneczny. Warto w tym miejscu im gorąco pogratulować, gdyż podczas występu nie zabrakło oklasków i miłych słów skierowanych w ich stronę. 
Z kolei najmłodsza grupa Motylków na zakończenie złożyła wszystkim obserwatorom życzenia o treści:

Dzisiaj Wasze Święto Seniorzy kochani,
my Wam życzenia serdecznie składamy,
Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy.
I cieszcie się życiem STO LAT albo dłużej.
I niech Was nie bolą biodra i kolana!
Byście mogli tańczyć do białego rana!

W ramach podziękowania, dzieci wręczyły wszystkim Seniorom własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami o powyższej treści.
Po zakończonej prezentacji, mali artyści mieli przyjemność zwiedzić cały ŚDS w Gruszowie oraz zostali obdarowani smakowitym poczęstunkiem. Największą atrakcję dla dzieci zrobiło tzw. łóżko wodne, z którego w ramach rehabilitacji korzystają uczestnicy Domu. 

Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim uczestnikom oraz pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie
za ciepłe przyjęcie, za dobre serce, za poczęstunek, za możliwość przyjazdu oraz za mile spędzony czas:)


dzien seniora

 
Zapraszam Państwa do głownej galerii naszej strony w celu podziwiania zdjęć uwiecznionych tego dnia.pasek
Wycieczka- PIEKARNIA KOPACZ

Dnia 6.11.2019 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Piekarni Kopacz w Nowym Brzesku.
Naszym przewodnikiem była sam właściciel owego Zakładu Pan Wojciech Kopacz.
Dzieci miały przyjemność poznać kolejno etapy powstawania zdrowego chleba.
Poznawaliśmy, wąchaliśmy, dotykaliśmy, kosztowaliśmy... i tak w ten sposób narządy zmysłu każdego z uczestników obficie pracowały tego dnia:)
Chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu W. Kopacz oraz wszystkim pracownikom piekarni za możliwość odbycia wycieczki podczas której mogliśmy doglądnąć kulisy Państwa pracy z drugiej strony- DZIĘKUJEMY
 

piekarnia

Zapraszam Państwa do głownej galerii naszej strony w celu podziwiania zdjęć uwiecznionych tego dnia.

[Tekst: K. Czaja]


pasek
Odblaskowe Przedszkolaki
Dbanie o bezpieczeństwo dziecka przejawia się w różnych aspektach. Jednym z nich jest troska o to aby każdy młody człowiek potrafił poruszać się po drodze w odpowiedzialny sposób. Bardzo ważne jest to, aby nauczyć dziecko podstawowych zasad ruchu drogowego oraz ruchu pieszych. 
Bezpieczeństwo wszystkich dzieci jest dla naszego Przedszkola priorytetem. W tym celu podczas każdego spaceru zakładamy elementy odblaskowe zapewniające bezpieczną wycieczkę, podczas której widać nas z daleka:)  

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa korzystaliśmy chyba już z ostatniego słoneczka w tym roku...


74524034_2567392860006750_4073436293076353024_n 


[Tekst: K. Czaja]
pasek

Wyjazd do Proszowic na spektakl ,,Królowa Śniegu”.

7 listopada 2019r.grupa ,,Muchomorki” i ,,Tygryski” oglądały w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach spektakl teatralny dla dzieci Katolickiego Teatru Edukacyjnego pt.,,Królowa Śniegu”.

Dzięki efektom specjalnych (piana imitująca śnieżycę) oraz pięknej, bajkowej scenografii, aktorzy Katolickiego Teatru Edukacyjnego
z Krakowa przenieśli naszych wychowanków w niezwykły świat Kaja i Gerdy.

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały każdą scenę, brały też czynny udział. W tej całej dość smutnej baśni nie zabrakło również elementów humorystycznych, a motto przedstawienia mówiące o tym że "miłość i zgoda są najważniejsze" pozostawiło w dzieciach same pozytywne wrażenia.

75473968_2169409393353088_561210843853750272_n

74576056_570036277085416_1951506751299780608_n


[Tekst: K. Wójcik]

pasek

PAŹDZIERNIK 2019
pasek
Święto Zmarłych
Oddając hołd bohaterom poległym za wolność Polski i  Polaków Grupa Motylków udała się na cmentarz w Nowym Brzesku celem zapalenia symbolicznych zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza.
1listopada

[Tekst: K. Czaja]

pasek

Wyjazd na musical ,,Wilk i zając” i do ,,Klockolandu” do Krakowa.

30 października 2019 r. grupy: ,,Muchomorki” i ,,Tygryski” wraz z klasami pierwszymi oglądały musical pt.,,Wilk i zając”.

 Tą kultową bajkę  lat osiemdziesiątych znają rodzice. Teraz miały okazję poznać ją najmłodsi. W bajce tej, gburowate Wilczysko próbuje dopaść sympatycznego Zajączka. Bohaterowie przeżywają mnóstwo pouczających przygód- m.in. odwiedziny w barze u  sympatycznej świnki wegetarianki, spotykają się z policjantem, czy z Wróżką Kozą. Na końcu, obaj wpadają w pułapkę przebiegłego Kota Magika.

Dzieci żywo reagowały na interakcje z aktorami, śpiewały i czynnie brały udział.

Następnie dzieci odwiedziły ,,Klockoland”, gdzie brały udział w projekcie edukacyjnym pt.,,Tajemnicze królestwo zwierząt. Podczas interaktywnej prelekcji przedszkolaki przeniosły się do klockowego ZOO, gdzie poznały cechy i zachowania wybranych gatunków zwierząt.

 Na warsztatach zbudowały ROBO zwierzaka i sprawdzały, czy był tak groźny jak prawdziwy okaz.

Dzieci bawiły się również w interaktywnej strefie edukacyjno-rozrywkowej.

Prelekcje jak i warsztaty były dostosowane do wieku i umiejętności dzieci.

klockoland1

klockoland2

klockoland3

[Tekst: K. Wójcik]
pasek
Pasowanie na Przedszkolaka

18 października 2019 r. odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka najmłodszych dzieci. 

Każda grupa przedszkolna miała przyjemność zaprezentowania się podczas tak istotnego wydarzenia.
Natomiast dzieci, które poraz pierwszy były pasowane, na start nowej drogi przedszkolnej zostały obdarowane
przez nasza Panią Wicedyrektor Grażynę Jakubowską - odblaskowymi chustami:)
pasowanie

Zapraszam Państwa do głownej galerii naszej strony w celu podziwiania zdjęć uwiecznionych tego dnia.

[Tekst: K. Czaja]


pasek
Międzynarodowy Dzień Uśmiechu

„Miałem kiedyś uśmiech
Piękny, choć szczerbaty.
Dostałem za niego-
Buziaka od taty.
Szybko zrozumiałem
Zasady tej gry:
Każdy nowy uśmiech
Wywołuje trzy…
Teraz ma kolekcja
Liczy już tysiące.
Wpadnij po uśmiechy,
Póki są gorące!”

W pierwszy piątek października wszystkie grupy przedszkolne postanowiły świętować Światowy Dzień Uśmiechu.
Uśmiech w każdym człowieku wywołuje radość, a radość to jedna z emocji pozytywnych, która towarzyszy nam w życiu. Dzieci w wieku przedszkolnym dopiero poznają różne emocje, więc Dzień Uśmiechu był do tego doskonałą okazją.

Od samego rana, w każdej grupie, było słychać śmiechy dzieci, bowiem każda czynność w przedszkolu tego dnia była związana z uśmiechem.
W najmłodszej grupie Misiów dzieci dumnie uczestniczyły w zajęciach mając na swoich bluzeczkach żółtą, okrągłą i uśmiechniętą minkę.
Grupa Motylków na początku swoich zajęć wysłuchała śmiesznego wierszyka pt."Kaczka Dziwaczka", nie zabrakło zabaw w kółeczku przy piosence "Słoneczko, uśmiechnij się!",a na podsumowanie wykonywaliśmy żółte opaski z uśmiechem.
Balon z uśmiechnięta minką był prezentem, który dzieciaczki zabierali do domu.
Z kolei Muchomorki w zółtych bluzeczkach i oczywiście z uśmiechem wspólnie bawili się podczas przygotowanych zajęć.

71684162_2755378634494304_6988944829010935808_n71341848_440790626568627_914830014027923456_n71565127_387793005443055_5350419723324489728_n71650395_2511161589111782_3305937542930497536_n

[Tekst: K. Czaja]

pasek

WRZESIEŃ 2019
pasek
Dzień Chłopaka

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę! 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach  w życiu rodziny czy życiu przedszkola.

Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodziliśmy 30 września 2019 r.

W tym szczególnym dniu, w każdej grupie dziewczynki przygotowały dla chłopców coś indywidualnego.   

W grupie MUCHOMORKÓW nasi mali mężczyźni cieszyli się pięknie wykonanymi przez koleżanki krawatami, którymi mogli pochwalić się
w domu.

Natomiast chłopcy z grupy MOTYLKÓW otrzymali spersonalizowane dyplomy „Super Chłopaka”.
Cały dzień upłynął dzieciom na tańcach, śpiewie oraz zabawach, a wykonane zdjęcia będą miłym wspomnieniem tych dni.


dzien_chlopaka1
dzien_chlopaka2

[Tekst: K. Czaja]
pasek

Spotkanie z Policją

26.09.2019 r. odwiedziła nas Policja z Proszowic.

Pani E. Kowal udzieliła dzieciom prelekcji na temat: "Bezpieczeństwo na drodze".

Każde chętne dziecko mogło założyć specjalną kamizelkę odblaskową oraz potrzymać przedmioty niezbędne podczas policyjnej służby.

Inni chętnie wsiadali do radiowozu i przez chwilę mogli poczuć się jak prawdziwi "Mali policjanci".

Podczas wyjazdu Policji z posesji przedszkola, dzieci w ramach niespodzianki usłyszeli policyjny sygnał dźwiękowy:)

policja


[Tekst: K. Czaja]
pasek

Warsztaty plastyczno-przyrodnicze  ,,Z pracowitą pszczółką”

20 września 2019r. grupy: ,,Muchomorki” i ,,Tygryski” wzięły udział w warsztatach plastyczno-przyrodniczych
,,Z pracowitą pszczółką ”.
Warsztaty te odbyły się w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.

W czasie trwania warsztatów ,przedszkolaki  poznały:

-ciekawostki z życia pszczół,
- budowę ula,
- skład miodu,
- rodzaje miodu i jego właściwości lecznicze,
- co to jest pyłek, co zawiera i skąd się bierze?

Na zakończenie dzieci z ogromnym zaangażowaniem, krok po kroku pomalowały figurkę pszczoły murarki, którą później zabrały ze sobą do domu.

pszczoły

pszczoły1

[Tekst: K. Wójcik]

pasek

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


Organizacja pracy Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku w poniedziałek 2. września 2019 roku.

Przedszkole Samorządowe:

W oddziałach przedszkolnych zajęcia dla dzieci odbywają się według normalnych godzin pracy (7.00 - 16.00).

W oddziałach 5-latków i 6-latków w budynku szkoły w dniu 02.09.2019 dzieci nie będą objęte wyżywieniem cateringowym. Prosimy Rodziców  o zapewnienie posiłków dla dzieci w tym dniu.


Szkoła Podstawowa:


* godz. 8.00 - inauguracyjna Msza Święta w kościele parafialnym w Nowym Brzesku,

* około godz. 9.00 - apel na hali sportowej ZPS,

* po apelu spotkania w salach lekcyjnych z Wychowawcami.


Kursy autobusu szkolnego
w dniu 2.09.2019 do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

Przywozy:
7.35 Pławowice, Gruszów, Hebdów Klasztor
7.35 Rudno Józefów, Kluczówka, szkoła, Rudno Wieś (powrót przez ul. Huberta)

Odwozy:
10.30 Rudno Józefów, Kluczówka, szkoła, Rudno Wieś (powrót przez ul. Huberta)
10.30 Hebdów Klasztor, Hebdów Banaś, Gruszów, Pławowice

Dyrekcja
ZPS w Nowym Brzesku


pasek


Szanowni Rodzice

Zapraszamy do Przedszkola w Nowym Brzesku nowoprzyjęte dzieci z najmłodszej grupy na dni otwarte 12 i 13 czerwca 2019 w godz.15.00-16.00

Wicedyrektor

pasekSzanowni Rodzice !

6 maja 2019 rozpoczęło się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 i będzie trwać do 17 maja 2019 do godz.15.00.

Dysponujemy 22 wolnymi miejscami dla dzieci z roczników 2013, 2014 i 2015.

Rodzice składają wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rodziców dzieci przedszkolnych obecych i nowoprzyjętych z Panią Psycholog 15 maja 2019 o godz. 17.00 do hali Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku.

Wicedyrektor
pasek


Szanowni Rodzice!

      Informuję,że wszystkie wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do Przedszkola w Nowym Brzesku zostały rozpatrzone pozytywnie.

     Proszę w najbliższym czasie o złożenie pisemnego oświadczenia w budynku Przedszkola przy ulicy Krakowskiej 78 w dniach 9-12 kwietnia w godzinach pracy Przedszkola.

       Oświadczenie to dokument potwierdzenia woli zapisu dziecka do Przedszkola w Nowym Brzesku na rok 2019/2020.

                                                                                        

Wicedyrektorpasek

Wycieczka przedszkolaków do Krakowa 

Ósmego marca dzieci z ZPS w Nowym Brzesku, Przedszkola Samorządowego wzięły udział w  wycieczce do Krakowa. W ramach wycieczki  uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Grupa maluszków i średniaków uczestniczyła w zajęciach pt. „W Królestwie Grzeczności”  połączonych ze zwiedzaniem biblioteki, a grupa starszaków w zajęciach pt. „Tworzenie własnej książeczki z ilustracjami” połączonych również ze zwiedzaniem biblioteki. Panie pokazały dzieciom, jak wygląda wypożyczalnia książek, czytelnia oraz magazyn biblioteczny gdzie dzieci mogły kierować ruchomymi regałami.  Wspólnie z dziećmi wykonały ptaszki metodą origami oraz ilustracje do wiersza J. Brzechwy „Sowa”.

Następnie pojechaliśmy do Filharmonii  im. K. Szymanowskiego w Krakowie na „Lekcję muzyki w kolorze różu i fioletu”.

Pani Melodia, która każdorazowo towarzyszy dzieciom w zajęciach, zabrała najmłodszych w niezwykłe muzyczne podróże. Zapoznała je z instrumentami: Tubą,Lirą, Cymbałami, Skrzypcami; uczyła tańców, wspólnie  bawiła się, grała i śpiewała. Towarzyszyli jej  goście : Pani Klawiaturka , Pan Rytm.  Utwory wykonywane podczas spotkania  tworzyły spójną całość z resztą aktywności. To przeboje muzyki klasycznej, utwory znane i lubiane, przyjazne dzieciom, rozbudzające w nich pozytywne emocje.

 Nie do przecenienia był również kontakt z muzyką graną na „żywych” instrumentach przez zawodowych muzyków.

To był bardzo emocjonujący dzień, pełen różnorodnych wrażeń. Wracaliśmy do przedszkola z piękną, słoneczną pogodą i uśmiechem na ustach.

[ Tekst: E. Wójcik]
pasek


Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko
na rok szkolny 2019/2020

Szczegółowe informacje i wzory druków znajdują się pod tym linkiem:

 
http://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/6842/zasady-naboru-do-przedszkola-i-oddzialow-przedszkolnych-prowadzonych-przez-gmine-nowe-brzesko-na-rok-szkolny-219-22.html

pasekDziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia, dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia…”


W dniu 21 lutego 2019 r. w  Przedszkolu Samorządowym w Nowym Brzesku odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki przygotowały program artystyczny. Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne.
 W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Na zakończenie uroczystości dzieci obdarowały swoich „dziadków” własnoręcznie wykonanymi upominkami.

IMG_6772

[Tekst: Justyna Gorzałczany]