Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Przedszkole

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWYM BRZESKU

NASZE MOTTO:
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
(J. Korczak)

2020 2021
[Fot: K. Czaja]


22 IV 2021 Dzień Ziemi 2021 wśród najmłodszychOchroń Ziemię! Bądź jej przyjacielem

 

Podczas dzisiejszych zajęć rozmawialiśmy o tym,  co zrobić,  aby nasza planeta była czysta a nam wszystkim żyło się  lepiej.

Największym zaskoczeniem dla DZIECI były informacje o tym,  ile  lat rozkładają się poszczególne śmieci i wiadomość, że bluzę  polarową  produkuje się między innymi plastikowych butelek ! Szacuje się, że wystarczy 35 sztuk na jedną.

Dzieci z grupy Sówki wykonały  piękne kartki urodzinowe dla Ziemi (malowanie farbami,  wyklejanie kontynentów kulkami bibuły,  wycinanie,  malowanie urodzinowych dekoracji).Smerfy uczyły się dziś zasad prawidłowego segregowania śmieci
Muchomorki z zerówki przygotowały również piękne prace plastyczne i zaśpiewały piosenkę z przesłaniem...
 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej zakładce "Galeria" i do zapoznania się z prezentacją pod tym linkiem !


.................................................
!!! WAŻNE INFORMACJE !!!
    .................................................
     

Podziękowania za zimowe wsparcie schroniska dla zwierząt


175103149_191628429439396_277318946523347415_nINFORMACJA O  OGRANICZENIU PRACY PRZEDSZKOLA


Szanowni Rodzice,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Warunki zamknięcia przedszkoli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W sposób ustalony przez Wychowawczynię danej grupy Rodzice  będą otrzymywać za pośrednictwem Internetu materiały z propozycjami zajęć edukacyjnych dla swoich dzieci. Praca zdalna będzie prowadzona w dniach od 29 marca do 9 kwietnia 2021 za wyjątkiem dni wiosennej przerwy świątecznej tj. od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Wsparcie w formie zajęć stacjonarnych w przedszkolu na podstawie ww. rozporządzenia mogą uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunek – wniosek rodziców złożony do wicedyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku, można to zrobić za pośrednictwem e-mail na adres wicedyrektora lub przedszkole.nowebrzesko@interia.pl lub listownie za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym podejmie decyzję o przygotowaniu odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

 

Alicja Sendek

Wiceyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

w Nowym Brzesku


WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku informuje, iż do Przedszkola Samorządowego  w Nowym Brzesku w postępowaniu rekrutacyjnym zostały zakwalifikowane pozytywnie wszystkie dzieci spełniające kryterium wieku (tj. dzieci osiągające powyżej 2,5 roku życia we wrześniu 2021 roku), których Rodzice złożyli wniosek o przyjecie do przedszkola.  Wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych pozytywnie prosimy o złożenie stosownego oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola

(wzór do pobrania): oświadczenie woli przedszkole 2021-22
Można przesłać scan lub zdjęcie oświadczenia  mailem na adres przedszkola:
przedszkole.nowebrzesko@interia.pl 
lub przesłać listownie tradycyjną pocztą.

Oświadczenia będzie też można złożyć osobiście na druku dostępnym w Przedszkolu po ponownym otwarciu placówek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

             W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku po przeprowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  dochodzeniu epidemiologicznym w dniu 09.03.2021r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dzieci z grupy Misie i część grupy Smerfy wraz z Nauczycielką objęci zostają kwarantanną domową od 09.03.2021r. do 15.03.2021r. Na podstawie Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę i Przedszkole dzieci z grypy Misie i część grupy Smerfy
przechodzą w tryb zdalny nauczania od 10.03.2021 do 15.03.2021r.
Dzieci z grupy Motylki objęte zostają kwarantanną domową od 10.03.2021r. do 15.03.2021r. Na podstawie Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę i Przedszkole dzieci z grypy Motylki przechodzą w tryb zdalny nauczania od 11.03.2021 do 15.03.2021r.

             Pozostałe oddziały szkolne i przedszkolne mają prowadzoną naukę i zajęcia w dotychczasowej formie.
 
                                                                                      Z poważaniem,
 
                                                                                      Magdalena Doniec

                                                                                      Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

                                                                                      w Nowym Brzesku


OZDOBA WIELKANOCNA PLAKAT


W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku po przeprowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dochodzeniu epidemiologicznym w dniu 27.02.2021r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dzieci z grupy Muchomorki wraz z wychowawcą objęci zostają kwarantanną domową. Na podstawie Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę dzieci z grupy Muchomorki przechodzą w tryb zdalny nauczania od 01.03.2021 do 04.03.2021r.
Pozostałe oddziały szkolne i przedszkolne mają prowadzoną naukę i zajęcia w dotychczasowej formie.

Magdalena Doniec

 Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego

 w Nowym BrzeskuZasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko
na rok szkolny 2021/2022

Szczegółowe informacje i wzory druków znajdują się pod tym linkiem:

 
http://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/8355/zasady-naboru-do-przedszkola-i-oddzialow-przedszkolnych-prowadzonych-przez-gmine-nowe-brzesko-na-rok-szkolny-221-222.html

Gotowe druki można także otrzymać w przedszkolu.


 DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ od 1 marca 2021r.:


adres:
Przedszkole Samorządowe

ul. Krakowska 29

32-120 Nowe Brzesko

Dodatkowe informacje tel. 12 385 21 07

e-mail: przedszkole.nowebrzesko@interia.plHARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWE BRZESKO

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Brzesku Rodzice/Opiekunowie, którzy chcą aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne są zobowiązani w dniach 22-28.02.2021 złożyć odpowiednią deklarację o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do naszego przedszkola. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją. Deklaracje można pobrać, wydrukować i podać wypełnione do przedszkola http://www.nowe-brzesko.pl/files/files/2.%20Deklaracja%20%20o%20kontynuowaniu%281%29.doc

lub od wychowawcy grupy otrzymać druk deklaracji o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do placówki.

@@@
................................................
KWIECIEŃ 2021
................................................

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
KWIECIEŃ 2021

Drodzy Rodzice,
Drogie Dzieci:


FB_IMG_1617845749244
życzy:
Przedszkole Samorządowe w Nowym Brzesku
................................................
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW
1.04.2021

p4
ZMISIOWANY
ECO KALENDARZ 2021

Obchody Międzynarodowego Dnia Ptaków mają na celu przybliżenie i propagowanie ochrony ptaków.
Dzień ten ma na celu zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające ptakom
i ma również zachęcić wszyskich ludzi
do ochrony tych zwierząt oraz do ich siedlisk, w których żyją.

Wiele ptaków jest po ochroną, chronimy je, ponieważ są rzadkie i pożyteczne gdyż zjadają szkodniki.
Już od najmłodszych lat powinniśmy uświadamiać młodym ludziom,
że zwierzęta są częścią naszego życia i powinniśmy je szanować oraz pomagać im przetrwać trudny czas!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,
zajęcia odbyły się w formie online, gdzie w formie multimedialnej dzieci mogły podglądnąć świat naszych skrzydlatych przyjaciół.

p1
p2
p3


@@@
................................................
MARZEC 2021
................................................

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
22.03.2021

received_754251855084406
ZMISIOWANY
ECO KALENDARZ 2021

Dnia 22 marca odbył się w naszym Przedszkolu "Światowy Dzień Wody".
Z tej okazji, przedszkolaki przyszli ubrani na niebiesko. 
Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody; uświadomienie od najmłodszych lat znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. 
Zajęcia rozpoczęła prezentacja multimedialna, podczas której dzieci wsłuchiwały się się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki. Nie zabrakło wspólnych zabaw ruchowych i eksperymentów, które przybliżyły Przedszkolakom ważne znaczenie wody na świecie.
Na zakończenie zajęć, młodzi odkrywcy otrzymali "Ordery Przyjaciela Wody".  

20210322_102023

20210408_030742


................................................
DZIEŃ KOBIET
8.03.2021

Dzień Kobiet to równie ważny dzień zarówno dla tych dużych kobiet jak i tych małych. 
Radosna atmosfera panowała u nas w przedszkolu już od samego rana!
Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się aby ten dzień był dla nas niezwykle wyjątkowym!
W tym szczególnym dniu wszystkie kobiety otrzymały od chłopców serdecznie życzenia i upominki.
 Wszystkim chłopcom - serdecznie dziękujemy za piękny dzień!

20210408_045909

@@@

................................................
LUTY 2021
.............................................

DZIEŃ KOTA
17.02.2021

20210408_042328
ZMISIOWANY

ECO KALENDARZ 2021

17.02.2021 obchodziliśmy "Dzień Kota", który rozpoczął się zabawą przy kocich piosenkach! 
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, z zainteresowaniem słuchały ciekawostek o kotach,
a zagadki dotyczące mniej i bardziej znanych kotów z bajek nie sprawiały najmniejszego problemu.

Dużo radości sprawiły dzieciom konkursy jak np: 
- szukanie ukrytej maskotki Kotka o imieniu Filemon,
- "Kocie polowanie" kotka na myszkę
...
W ramach podsumowania, Przedszkolaki wykonały piękne KOCIE prace plastyczne. 

4

2 3

7

6

1

............................................
B
A
L KARNAWAŁOWY
10.02.2021


W dniu 10.02.2021 roku odbył się u nas bal karnawałowy -
- dzień niezwykły, często wyczekiwany przez Przedszkolaków. 
5 grup i dwie sale w różnym miejscach ale daliśmy radę! 
Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka - 
w takiej atmosferze bawiły się dzieci podczas balu. 
Smerfy, Misie oraz Motylki wspólnie bawiły się na jednej sali przedszkolnej, z kolei Muchomowrki wraz z Sówkami spędzały ten czas wspólnie w innym miejscu. 
Zabawy prowadzone były pod głównym przewodnictwem Pani Katarzyny Zydroń, za co z całego serca pragniemy podziękować. 
Wychowawcy grup przygotowały również konkursy  - nagradzane słodkim smakołykiem. 
Nie zabrakło również Króla i Królowej tegorocznego balu!

bal

bal1  bal2

bal3


...

Dowóz Sówek i Muchomorków do Szkoły w SierosławicachAktualizacja trasy autobusu Sówek i Muchomorków

TRASA  GODZ. 7:30   Dow
óz dzieci  klasy ,, 0" z ZPS w Nowym Brzesku do Szkoły Podstawowej w Sierosławicach.

GRĘBOCIN, KACZE DOŁY, RUDNO DOLNE, przejazd UL.ŚW. HUBERTA, NOWE BRZESKO (WSIADAJĄ DZIECI KLASY ,,0" ZAMIESZKAŁE W NOWYM BRZESKU), HEBDÓW KLASZTOR, HEBDÓW GÓRNY, (zjazd z drogi nr 79 drogą na Bobin) do m. GRUSZÓW, PŁAWOWICE, (powrót do drogi krajowej 79 w m. Hebdów),Mleczarnia Hebdów, Hebdów Banaś, SZKOŁA PODSTAWOWA W  SIEROSŁAWICACH.


TRASA   GODZ. 14:00   Odwóz dzieci  klasy ,, 0" z ZPS w Nowym Brzesku.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSŁAWICACH Hebdów Banaś, Hebdów Mleczarnia, HEBDÓW, (zjazd z drogi nr 79 drogą na Bobin) do m. GRUSZÓW, PŁAWOWICE, (powrót do drogi krajowej 79 w m. Hebdów), HEBDÓW KLASZTOR, NOWE BRZESKO (WYSIADAJĄ DZIECI KLASY ,,0" ZAMIESZKAŁE W NOWYM BRZESKU), przejazd UL. ŚW. HUBERTA, RUDNO DOLNE, KACZE DOŁY, GRĘBOCIN         Orientacyjny rozkład jazdy autobusu (dotychczasowa trasa zostaje "odwrócona")


 - Do Sierosławic
7.30 Grębocin
7.35 Rudno Dolne, (Przybysławice, Józefów, Kluczówka, szkoła, przejazd ul. Huberta) 
7.45 Nowe Brzesko (dzieci z Nowego Brzeska wsiadają jak dotychczas na parkingu przy MGCKiP)
7.50 Hebdów Klasztor, 
7.55 Hebdów Górny,
8.00 Gruszów
8.05 Pławowice
Szkoła w Sierosławicach


 - Powrót z Sierosławic wyjazd godz. 14.00
14.05 Pławowice 
14.10 Gruszów
14.15 Hebdów
14.25 Nowe Brzesko
14.30 Rudno Dolne
14.35 Grębocin

Sierosławice - dojazd


mapa sytuacyjna Sierosławice

Informacja dla grup Muchomorki i Sówki

Z dniem 8. lutego 2021 zajęcia wychowania przedszkolnego grupy IV i V będą odbywać się w budynku Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Sierosławicach. Dzieci będą wchodziły do szkoły osobnym bocznym wejściem. Zajęcia będą odbywać się dwóch salach na parterze.
         Odziały będą czynne w godzinach 7.00-16.00.
         Catering dostarczany będzie przez firmę „Kazimierskie Smaki”.
         Organ prowadzący organizuje dojazd na dotychczasowych zasadach. Prosimy o potwierdzenie, które dzieci będą korzystały z dowozu do Sierosławic. Trasa autobusu szkolnego zostanie dostosowana do nowej sytuacji. Dokładny jej układ zostanie podany w późniejszym terminie.

@  @  @
............................
STYCZEŃ 2021


DZIEŃ
BABCI I DZIADKA
21-22.01.2021

Wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji ich święta
składamy
najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, pomyślności i miłości najbliższych
oraz pogody ducha każdego dnia. 

BD

BD1

DB3

BD2

...

Po feriach grupa "Sówki" i "Muchomorki" nadal będzie się uczyć w Szkole Podstawowej w Mniszowie.

Oddziały są czynne w godz. 7.30 - 16.00

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Wychowawcom planowanych nieobecności poszczególnych dzieci

z powodu konieczności odpowiedniej organizacji cateringu. 

Kursy autobusu szkolnego dla oddziału przedszkolnego uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Mniszowie pozostają bez zmian.

7.30 Pławowice, Gruszów, Hebdów, Nowe Brzesko parking przy cerkwii (wsiadają dzieci klasy 0 zamieszkałe w Nowym Brzesku), przez ul. Św. Huberta, Rudno Dolne, Grębocin, SP w Mniszowie

 

Odwóz godz. 14:00 SP w Mniszowie, Grębocin, Rudno Dolne, ul. Św. Huberta, Nowe Brzesko (wysiadają dzieci klasy 0 zamieszkałe w Nowym Brzesku), Hebdów, Gruszów, Pławowice
@  @  @
............................
GRUDZIEŃ 2020Wigilia 2020

„(…) Wigilia to nie jest czas,
gdy jest prezentów moc.
Wigilia to nie jest czas,
gdy potraw sto na stole.
Wigilia to przepiękny czas,
Bożonarodzeniowy czas,
gdy siedzimy wszyscy w kole
i mamy bliskich przy stole (…).”

Oto nadszedł długo wyczekiwany dzień Wigilii..

Każda grupa przygotowywała się w swojej sali, gdzie od samego rana panowała radosna i ożywiona atmosfera.

Nie zabrakło w tym dniu pięknych kolęd, które radośnie przypominały o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia.

Przy pięknie przystrojonych stołach, w blasku świec i świateł choinki złożyliśmy sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

Przy dźwiękach kolęd i pastorałek zasiedliśmy do Wieczerzy Wigilijnej, na którą wszystkie Przedszkolaki czekały z radością. 

SMERFY
SMERFY


MISIE
MISIE

MOTYLKI
MOTYLKI

MUCHOMORKI
MUCHOMORKI

SÓWKI
SÓWKI

Życzymy Państwu:

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek,

oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten,
który właśnie przemija.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku@  @  @

Boże Narodzenie w Przedszkolu

Dzieci z naszego przedszkola zapraszają do wspólnego kolędowania.
Smerfy, Misie, Motylki, Sówki i Muchomorki doskonale wprowadzają nas w świąteczną atmosferę.

Na filmie można zobaczyć nie tylko świąteczne występy dzieci ale również zdjęcia z grupowych spotkań wigilijnych i świateczne prace plastyczne.


https://www.facebook.com/104186781221425/videos/1073004396504755


@   @   @

Świąteczna Poczta dla Seniora


Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku uczęszczające do grup Sówek i Muchomorków włączyły się do pięknej akcji charytatywnej ,,Świąteczna Poczta dla Seniora ".

Celem było zredagowanie i przygotowanie świątecznej kartki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem, kreatywnością a w rezultacie powstały śliczne pocztówki,
które zostały wysłane tradycyjną pocztą do mieszkańców.

Mamy nadzieję, że w czasach izolacji społecznej, z dala od bliskich i przyjaciół nasze prace wywołają choć trochę
uśmiechu na twarzach Seniorów...

131600848_719445418773482_7136519442826579127_n   131088530_219731026344434_8284892435851613894_n (1)

131398234_313724356492880_3584927710080888378_n   131237535_415863412868888_4893694859556119906_n   131178363_434945514349257_5611311110736038331_n
@   @   @

MIKOŁAJKI
4.06.2020

Siedzę cichuteńko
patrzę na okienko
poruszyły się zasłonki!
chyba już go widzę!
chyba już go słyszę, zabrzęczały
jego sanek dzwonki
Dzyń. Dzyń. Dzyń
Mikołaju Święty
Dzyń. Dzyń, Dzyń
przynieś nam prezenty

4 grudnia w naszym przedszkolu pojawił się długo wyczekiwany gość - Święty Mikołaj.
Przedszkolaki czekały na jego wizytę cierpliwie... aż w godzinach popołudniowych zawitał w drzwiach naszego Przedszkola.
Każda grupa przygotowała krótki występ, po którym dzieci otrzymywały piękne prezenty.

GRUPA I SMERFY
smerfiki mikołaj

GRUPA II MISIE
misiaki mikołaj

GRUPA III MOTYLKI
motylki mikołaj

GRUPA IV MUCHOMORKI
muchomorki mikolaj

GRUPA V SÓWKI
sówki grupowe

Mikołaju - serdecznie dziękujemy za odwiedziny, za prezenty i za wspaniały czas spędzony z nami!
Już z niecierpliwością wyczekujemy kolejnego spotkania za rok!
POZDRAWIAMY

Przygotowanie grup i dokumentacja: 
Elżbieta Wójcik, Renata Skalska, Mariola Bartula, Katarzyna Wójcik, Anita Maćkowska, Katarzyna Czaja


..........................
LISTOPAD 2020

ANDRZEJKI 2020
30.11.2020

Nastrojowa muzyka i „czarodziejskie” dekoracje wprowadziły nas dzisiaj w świat magii.
Andrzejkową atmosferę dopełniały kolorowe stroje, w które były przebrane dzieci- nie zabrakło wśród nich księżniczek, baletnic, czarodziejów, strażaków, supermanów i innych bajkowych postaci...
Wspólnie wróżyliśmy oraz czarowaliśmy, by poznać to, co czeka nas w przyszłości.
Sami zobaczcie...

andrzejki 1

drzejki 2

andrzejki 3
Przygotowanie grup i dokumentacja: 
Elżbieta Wójcik, Renata Skalska, Mariola Bartula, Katarzyna Wójcik, Anita Maćkowska, Katarzyna CzajaPrzedszkolaki dla Niepodległej
11.11.2020


Z okazji radosnej 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

najmłodsi uczniowie Zespołu wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali:

* śpiew polskego hymnu narodowego,

* patriotyczny wiersz Władysława Bełzy rozpoczynający się od znanych wszystkim słów "Kto ty jesteś? Polak mały."

* dekoracje w barwach narodowych.


124440532_1497251940664760_7946671580483031665_n
 
 
124389502_1004144130086726_6945294195360849499_n 124028351_1075329522901373_5958123269656336106_n
Przygotowanie grup i dokumentacja: Elżbieta Wójcik, Renata Skalska, Mariola Bartula, Katarzyna Wójcik, Anita Maćkowska 


ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

5.11.2020

W dniu dzisiejszym w grupach:

MUCHOMORKI
 
oraz 
SÓWKI

- odbył się ,, Światowy dzień postaci z bajek ". 
Dzieci przybyły do przedszkola przebrane w piękne, bajkowe stroje. 
Święto ropoczęlismy od prezentacji strojów i zabawy tanecznej.
Następnie dzieci podzielone na 6 drużyn rozpoznawały bajki po przeczytanym fragmencie, 
rozpoznawały również bajkowe postaci i tytuły bajek po rekwizytach. 
Układały historyjkę obrazkową, rozwiązywaly guiz oraz tworzyły ilustrację do wylosowanej bajki.
Za każde zadanie drużyny otrzymywały punkty. Zwyciężyła drużyna nr 4.
Dzień ten przypomniał wszystkim, jak ważne są bajki w życiu każdego dziecka. 
Przeniesienie dzieci w świat bajek sprawiło przedszkolakom dużo radości, a zdjęcia pozostaną pamiątką na całe życie...

2

3

4

1

GRATULUJEMY !!!

zwyciezcy

[Tekst: Katarzyna Wójcik]

..................................
PAŹDZIERNIK 2020

JESIEŃ WIERSZEM I PIOSENKĄ MALOWANA
29.10.2020

Dzisiaj odbył się konkurs pt. 

Jesień wierszem i piosenką malowana.
 

Brały w nim udział dzieci z grupy:

SÓWKI
i
MUCHOMORKI

Dzieci, które nie mogły być na konkursie -  wysłały nagrania. 
Bardzo dziękujemy Rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu oraz za ich piękne stroje. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. 

KONKURS1

VIDEO

KONKURS 2

Gratulujemy!!!

[Tekst: Katarzyna Wójcik]


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 2020/2021
26.10.2020


W dniu 26.10.2020 odbył się bardzo ważny dzień w zyciu naszych maluszków z grupy I - 

- SMERFY

mianowicie - Pasowanie na Przedszkolaka.

W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dzisiejsza uroczystość odbyła się w inny sposób niż dotychczas... 
Maluszki zaprezentowały swoje talenty przed kamerą bez obecności swoich Rodziców!
Serdecznie zapraszamy do poniższego linku, gdzie mogą Państwo zaglądnąć do wnętrza naszego Przedszkola podczas tak ważnej uroczystości:

MY JESTEŚMY PRZEDSZKOLAKI

SMERFIKI KOCHANE

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA NASZE PASOWANIE

CHCEMY WAM ZAŚPIEWAĆ I ZATAŃCZYĆ ŁADNIE

PROSZĘ SIĘ NIE GNIEWAĆ GDY COŚ ŹLE WYPADNIE


...


https://www.facebook.com/104186781221425/videos/713948895863295


pasowanie

[Tekst: Katarzyna Czaja]MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA

- DBAMY O ZAPYLACZE!
23.10.2020


W dniu 23.10.2020 odbyła się prelekcja dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Nowym Brzesku pt. 

Rola pszczół w środowisku naturalnym  

Dzieci z oddziału przedszkolnego miały przyjemność być obecne podczas sadzenia roślin miododajnych i pyłkodajnych
w ogrodzie przed budynkiem Szkoły Podstawowej
 w Nowym Brzesku.
 

Następnie odbyła się prelekcja, podczas której nasze Przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawych informacji o pszczołach.
Ponadto na chwilkę oczami wyobraźni mogliśmy się przenieść w swiat małych pszczólek i poznać ich piękne i wartościowe życie w ich słodkim świecie poprzez bezpośredni kontakt z elementami niezbędnymi w pracy pszczelarza, który zajmuje się pozyskiwaniem miodu z uli na terenie swojej pasieki oraz również poprzez możliwość skosztowania miodu, który stał się cennym składnikiem każdej kuchni.

To wszystko zaprezentowało nam bardzo sympatyczne małżeństwo -
Państwo Wioletta i Marcin Adamek, którzy już od wielu lat zawodowo opiekują się pszczołami. 

W tym miejscu, chcielibyśmy serdecznie podziękować za możliwość uczestniczenia w prelekcji 
i życzymy dalszych  sukcesów w tak słodkim i tak zdrowym życiu zadowowym! 

1 PASIEKA

2PASIEKA

3 PASIEKA

[Tekst: Katarzyna Czaja]

............................
WRZESIEŃ 2020DZIEŃ CHŁOPAKA
30.09.2020

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę!

 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola.

Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września.

W tym dniu we wszystkich  grupach dziewczynki składały chłopcom życzenia oraz wręczały upominki.

Nie brakło także w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.


GRUPA I 
SMERFY
smerfy dc
[Fot: Katarzyna Czaja]GRUPA II
MISIE

misie dc
[Fot: Renata Skalska]


GRUPA III 
MOTYLKI
motylki DC

[Fot: Elżbieta Wójcik]


GRUPA IV 
MUCHOMORKI
MUCHOMORKI DC

[Fot: Katarzyna Wójcik]


GRUPA V 
SÓWKI
sówki dc

[Fot: Anita Maćkowska]

[Tekst: Katarzyna Czaja]