Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku
Aktualności

Zakończenie projektu o emocjach w klasach czwartych

W tym roku szkolnym uczniowie klas czwartych brali udział w projekcie przygotowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jest to pozarządowa organizacja upowszechniająca nowoczesne metody nauczania. Projekt polegał na realizacji 8 lekcji, z wykorzystaniem zaproponowanych konspektów zajęć kształtujących kompetencje społeczne. Miały one na celu rozwinie u uczniów umiejętności radzenia sobie z emocjami, nawiązywania relacji i kreatywnego myślenia.

W ramach projektu zrealizowano na zajęciach z wychowawcą następujące tematy:

  1. Czy można uczyć się szybciej?

  2. Jak trenować myślenie?

  3. Jak ukryć emocje w filiżance?

  4. Jak ludzie przeżywają emocje?

  5. Jak wydobywa się emocje?

  6. Czym ludzie różnią się między sobą? – o tolerancji w kontaktach z innymi.

  7. Ile pomysłów mieści się w głowie?

  8. Kto w rodzinie jest najważniejszy? Praca zawodowa moich rodziców.

Dzięki zajęciom dzieci uświadomiły sobie jak wiele emocji można przeżywać w różnych sytuacjach, a przede wszystkim jak ważne jest ich właściwe wyrażanie i odczytywanie. Nie jest to łatwa sprawa, ale konieczna, by lepiej rozumieć siebie i innych. W ramach realizacji projektu oglądaliśmy ciekawe mini wykłady oraz korzystaliśmy z ciekawych i różnorodnych materiałów pomagających zrozumieć omawiany problem. Z pewnością będziemy nadal współpracować z Uniwersytetem Dzieci i realizować inne projekty tej fundacji.

20211019_131307

Koordynatorzy projektu: E.Kiszka i E.Skóra